برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1271 100 1

الامان من اخطار الاسفار و الازمان

الامان من اخطار الاسفار و الازمان در دانشنامه اسلامی

الامان من اخطار الاسفار و الازمان
رضی الدین، سید علی بن طاووس حسینی حلی، متوفای 664 هجری.
ادعیه و آداب سفر و راه علاج امراض در سفر
کتاب حاضر اولین کتاب در این موضوع است و قبل از سید ابن طاووس هیچ کس کتابی مستقل در این موضوع و به این سبک ننوشته است.
سید در مقدمه کتاب می فرماید: «با توجه به اینکه در سفرها خطرها و مشکلات فراوانی برای انسان پیش می آید...تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که حافظ انسان در سفرها باشد...
در این کتاب بسیاری از اسناد روایات و کتب منبع آنها را ذکر نکرده ام چرا که هدف در این کتاب اختصار است و این کتاب، کتابی است برای عمل کردن و سلامت ماندن (نه کتابی روایی و به عنوان منبع).»
«الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان » تالیف رضی الدین، سید علی بن طاووس حسینی حلی ، متوفای ۶۶۴ هجری است.
ادعیه و آداب سفر و راه علاج امراض در سفر کتاب حاضر اولین کتاب در این موضوع است و قبل از سید ابن طاووس هیچ کس کتابی مستقل در این موضوع و به این سبک ننوشته است.
انگیزه نگارش
سید در مقدمه کتاب می فرماید: «با توجه به اینکه در سفرها خطرها و مشکلات فراوانی برای انسان پیش می آید... تصمیم گرفتم کتابی بنویسم که حافظ انسان در سفرها باشد... در این کتاب بسیاری از اسناد روایات و کتب منبع آنها را ذکر نکرده ام چرا که هدف در این کتاب اختصار است و این کتاب، کتابی است برای عمل کردن و سلامت ماندن (نه کتابی روایی و به عنوان منبع). »
ادعیه بدون سند
سید نکته ای ذکر کرده که در هر جا دعایی در روایات نیافته یک دعا در آن موضوع انشاء کرده و دلیل و مجوز این کار را هم روایاتی می داند از جمله این روایت: عبدالله بن حماد انصاری از امام صادق علیه السّلام نقل می کند که به ایشان عرض کردم: دعایی به من بیاموز. امام در جواب فرمود: «ان افضل الدعاء ما جری علی لسانک»، یعنی بهترین دعا آن است که بر زبان خودت جاری شود. به همین خاطر سید ابن طاووس در کتب مختلف، دعاهای فراوانی نقل کرده است. ابن طاووس در عین اینکه برای این نوع ادعیه سندی ندارد ...

ارتباط محتوایی با الامان من اخطار الاسفار و الازمان

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی الامان من اخطار الاسفار و الازمان   • مفهوم الامان من اخطار الاسفار و الازمان   • تعریف الامان من اخطار الاسفار و الازمان   • معرفی الامان من اخطار الاسفار و الازمان   • الامان من اخطار الاسفار و الازمان چیست   • الامان من اخطار الاسفار و الازمان یعنی چی   • الامان من اخطار الاسفار و الازمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الامان من اخطار الاسفار و الازمان
کلمه : الامان من اخطار الاسفار و الازمان
اشتباه تایپی : hghlhk lk hoxhv hghsthv , hghclhk
عکس الامان من اخطار الاسفار و الازمان : در گوگل

آیا معنی الامان من اخطار الاسفار و الازمان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )