برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1123 100 1

التبیان (شیخ طوسی)

التبیان (شیخ طوسی) در دانشنامه اسلامی

التبیان (شیخ طوسی)
التِبیان فی تفسیرالقرآن، تفسیری از محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، فقیه و محدّث و متکلم نامور امامی قرن پنجم می باشد.
این کتاب اولین تفسیر کامل شیعی از قرآن کریم است که مفسر آن، علاوه بر نقل روایات مأثور، با تکیه بر عقل و توجه به علوم مختلف به ارزیابی آرای تفسیری گذشتگان و معاصران خود پرداخته است. شیخ طوسی خود در کتاب فهرست می گوید که کتابی بی نظیر در تفسیر قرآن دارد.
روش گذشتگان در تفسیر
پیش از این تفسیر، مفسران شیعه تنها به نقل روایات از صحابه یا ائمه علیهم السلام و نیز اشاره به برخی نکات لغوی و گاه نقل اسرائیلیات پرداخته اند.از میان مفسران اهل سنّت نیز تنها طبری (متوفی ۳۱۰) علاوه بر نقل اقوال، به نقد آن ها و انتخاب روایاتی که از نظر او اصحّ روایات بوده، پرداخته است.
روش تفسیر در التبیان
التبیان فی تفسیر القرآن، تفسیر کل قرآن بترتیب سوره های آن است و در ده جلد تدوین شده است.مفسر در آغاز هر سوره، به نام های آن و وجه تسمیه آنها، مکی یا مدنی بودن سوره، و وجود آیه ناسخ و منسوخ در آن اشاره کرده، سپس به بررسی اختلاف قرائات، معنای لغوی واژگان، اشتقاق، صرف ، نحو و گاه نکات بلاغی آیات پرداخته و سرانجام، معنای کلی آیات را شرح و تفسیر کرده است.
تفاوت التبیان با تفسیر مجمع البیان
...

ارتباط محتوایی با التبیان (شیخ طوسی)

التبیان (شیخ طوسی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی التبیان (شیخ طوسی)   • مفهوم التبیان (شیخ طوسی)   • تعریف التبیان (شیخ طوسی)   • معرفی التبیان (شیخ طوسی)   • التبیان (شیخ طوسی) چیست   • التبیان (شیخ طوسی) یعنی چی   • التبیان (شیخ طوسی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی التبیان شیخ طوسی
کلمه : التبیان (شیخ طوسی)
اشتباه تایپی : hgjfdhk (ado x,sd)
عکس التبیان (شیخ طوسی) : در گوگل

آیا معنی التبیان (شیخ طوسی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )