انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1072 100 1

الجزیره

/'aljazire/

معنی الجزیره در لغت نامه دهخدا

الجزیرة. [ اَ ج َ رَ ] (اِخ ) بین النهرین. (نخبةالدهر دمشقی ). الجزیره یا عراق عرب نام زمینهای واقع میان دجله و فرات و شامل رقه ، موصل ، سنجار، دیاربکر و بغداد است این نواحی را مزوپوتامی نیز میگویند. (از لغات تاریخیه و جغرافیه ٔ ترکی ج 1). الجزیره یا جزیره ٔ اَقور، میان دجله و فرات و مجاور شام و شامل دیار مضرو دیاربکر است. (از امتاع الاسماع مقریزی ، 467 و حاشیه ٔ آن ). در کامل ابن اثیر (ج 7 ص 134 و 137). الجزیره نقطه ای از واسط ذکر شده است. رجوع به عراق عرب و بین النهرین و لغات تاریخیه و جغرافیه ٔ ترکی ج 1 شود.

الجزیره. [ اَ ج َ رَ ] (اِخ ) همان الجزایر پایتخت کشور الجزایر است. رجوع به الجزایر (پایتخت ) شود.

معنی الجزیره به فارسی

الجزیره
شهری در الجزایر کرسی شهرستان الجزیره ۳۶۱٠٠٠ سکنه ( ۹۵٠٠٠٠ با حومه ) دارای دانشگاه .
شعبه ای از ایوبیان حاکم بر جزیره
نام موضعی است .

الجزیره در دانشنامه اسلامی

الأعلاق الخطیرة فی ذکر أمراء الشام و الجزیرة، تألیف عزالدین ابوعبدالله محمد بن علی بن ابراهیم بن شداد، کتابی است پیرامون جغرافیای منطقه شام و جزیره و شرح حال و تراجم امرا و فرمانروایان آن، از زمان خلیفه دوم تا عصر مؤلف، که به زبان عربی و در قرن هفتم قمری، نوشته شده است.
اصل کتاب در سه بخش تاریخ حلب، دمشق و الجزیزه، در فاصله سال های 671 تا 682ق نوشته شده است. کتاب حاضر که بخش سوم آن و دربردارنده تاریخ الجزیره و مشتمل بر دو قسم می باشد، توسط دومینیک سوردل فرانسوی تحقیق و به کوشش یحیی زکریا عباره چاپ شده است....
اثر حاضر، چنان که بروکلمان ضبط کرده است، نه فقط از اهم کتاب های ابن شداد، که از مهم ترین منابع تاریخ و جغرافیای سرزمین های شمالی اسلام در قرن 7ق/13م است و برخلاف آنچه از نامش برمی آید، تنها به ذکر امیران دو منطقه جزیره و شام نپرداخته، بلکه حاوی نکات تاریخی و جغرافیایی بسیار است که اختصاص به امرا ندارد....
انگیزه تألیف کتاب، بیش از آنکه ستایش و تمجید از سلاطین زمان باشد، نشان از علاقه به زادگاه و زنده کردن یاد و نام بزرگان و حوادث تاریخی مربوط به آن شهر خاص دارد....
کتاب با مقدمه مفصلی از محقق آغاز شده و مطالب اصلی مؤلف، مشتمل است بر یک مقدمه و سه باب مفصل. ابن شداد در تألیف جزء سوم، از منابع متعدد و متنوعی استفاده کرده است؛ منابعی همچون:
الذخیرة فی محاسن أهل الجزیرة، اثر عربی ابوالحسن علی بن بسام شنترینی، با تحقیق احسان عباس، کتابی است که نویسنده در آن، اشعار شاعران و نیز نثر نویسندگان اهل جزیره و شرح حال انبوهی از خلفا، امیران و وزیران آن دیار را آورده است.
تاریخ تألیف کتاب را دوزی و به تقلید از او پالنسیا، 503ق1109/م و محل تألیف را نیز اشبیلیه نوشته اند و برخی از نویسندگان عرب، بدون ذکر مأخذ، همان را تکرار کرده اند، ولی این تاریخ در الذخیرة و دیگر منابع کهن دیده نمی شود ....
انگیزه ابن بسام در تألیف «الذخیرة» بنا به گفته خود وی، عشق شدید به سرزمین نیاکان است. حضور فرهنگ خاورزمین در اندلس و اعتماد و اعتقاد بیش از حد مردم به آن، کار را به جایی کشانده بود که اندلسیان در هرچه شرقی بود، به دیده اعجاب می نگریستند و در مقابل آن خویشتن را حقیر می انگاشتند. حال آنکه دیار اندلس خود به چهره های تابناک علم و ادب آکنده است. وی از بیم گمنام ماندن مشاهیر آن دیار دست به کار تألیف این کتاب ارزشمند می شود ....
این کتاب، از شاهکارهای ادب اندلس بشمار می رود و بی گمان صدرنشین همه منابعی است که از ادب آن دیار باقی مانده است ....
کتاب با دو مقدمه از محقق و نویسنده آغاز و مطالب در چهار قسم، در چهار جلد، تنظیم شده است.
ابن بسام برخلاف بسیاری از نویسندگان گذشته، در دیباچه کتاب خود فهرست نسبتاً کاملی از کتاب را عرضه کرده است. فهرست او نخست به 4 بخش تقسیم شده است که هریک، شخصیت های گوشه ای از اندلس را در بر می گیرد، از این قرار: بخش 1. قرطبه و اطراف آن؛ بخش 2. ناحیه غربی اندلس و اشبیلیه تا کرانه اقیانوس اطلس؛ بخش 3. جانب شرقی اندلس و بخش 4. کسانی که در آن محدوده زمانی وارد اندلس شده اند ....
لطائف الذخیرة و طرائف الجزیرة، تلخیصی است از اسعد بن مهذب بن زکریا بن ابی ملیح، معروف به ابن مماتی (متوفی 606ق) از کتاب «الذخیرة فی محاسن أهل الجزیرة» اثرابوالحسن علی بن بسام شنترینی که با تحقیق نسیم مجلی، به زیور طبع، آراسته گردیده است.
«الذخیرة فی محاسن أهل الجزیرة»، کتابی است که نویسنده در آن، اشعار شاعران و نیز نثر نویسندگان قرن پنجم و شرح حال انبوهی از خلفا، امیران و وزیران را آورده است. انگیزه ابن بسام در تألیف «الذخیرة» بنا به گفته خود وی، عشق شدید به سرزمین نیاکان است. حضور فرهنگ خاورزمین در اندلس و اعتماد و اعتقاد بیش از حد مردم به آن، کار را به جایی کشانده بود که اندلسیان در هرچه شرقی بود، به دیده اعجاب می نگریستند و در مقابل آن خویشتن را حقیر می انگاشتند. حال آنکه دیار اندلس خود به چهره های تابناک علم و ادب آکنده است. وی از بیم گمنام ماندن مشاهیر آن دیار دست به کار تألیف این کتاب ارزشمند می شود. این کتاب علاوه بر جنبه ادبی ، از اهمیت تاریخی وسیعی نیز برخوردار است؛ زیرا کتاب هم شرح حال انبوهی از خلفا و وزیران و امیران را در بر دارد و هم به رابطه شاعران و کاتبان با دربارهای اندلس و حوادث تاریخی اشاره کرده است . این کار نه بر حسب تصادف ، که به عمد و از سر هوشیاری صورت گرفته است؛ زیرا او خود گوید که «برخی از محنت هایی را که گریبانگیر سده 5ق بوده ، شرح کرده و پرده از روی فتنه های آن برگرفته است ...». نویسنده بااین همه دانش و هوش ، جانب فروتنی را رها نکرده ، می گوید که او چیز بدیع و غریبی نیاورده و ادعا نمی کند که طرحی نو درافکنده است .
اصل کتاب در چهار قسم، در چهار جلد تنظیم شده، اما ابن مماتی مطالب آن را در یک جلد، در سه فن، تلخیص نموده است. در فن نخست، به اشعار شعرایی همچون: ابوعمر احمد بن دراج قسطی، وزیر ابومغیره عبدالوهاب بن عزام، ذوالوزارتین ابوالولید بن زیدون، ابوعبدالله بن حناط کفیف، ابومحمد صقلی، ابوالولید حسان ابی مصیصی و ابومروان بن عبدالملک بن رزین پرداخته شده .
در فن دوم، از بزرگانی همچون: ابوولید بن زیدون، ابن رومی، ابن بسام و ابوبکر دانی، معروف به ابن لبانه سخن به میان آمده است .
در آخرین فن، ضمن اشاره به اسباب زوال دولت امویون در اندلس، به ذکر اخبار افرادی همچون: وزیر عیسی بن سعید، ابومحمد بن حزم، قاسم بن حمود علی اشبیلیه، وزیر ابوبکر بن عمار و... پرداخته شده است .
فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده است.

الجزیره در دانشنامه ویکی پدیا

الجزیره
۳۶°۴۶′۳۵″شمالی ۳°۰۳′۳۱″شرقی / ۳۶٫۷۷۶۳°شمالی ۳٫۰۵۸۵°شرقی / 36.7763; 3.0585
پکن، جمهوری خلق چین
برلین، آلمان
تونس، تونس
پاریس، فرانسه
مونترال، کانادا
لندن، بریتانیای کبیر
ازمیر، ترکیه
صور، لبنان
سانتیاگو، شیلی
صوفیه، بلغارستان
مسکو، روسیه
بوردو، فرانسه
بارسلونا، اسپانیا
شهر اَلجَزیره پایتخت کشور الجزایر در شمال آفریقا است.
در محلهٔ کنار دریای الجزیره، در دوران باستان یک کوچ نشین بازرگانی فنیقی وجود داشت به نام ایکوسیم.
این دهکده بعداً به صورت شهر کوچک رومی ایکوسیوم درآمد.
عکس الجزیره
الجزیره پایتخت الجزایر است.
الجزیره (شبکه خبری) نام شبکه ای تلویزیونی است.
باشگاه الجزیره امارات نام یک تیم فوتبال امارتی
الجزیره (انگلیسی: Al Jazirah) یک روزنامهٔ عربی است که در عربستان سعودی منتشر می شود. این روزنامه بیش از سی شعبه داخلی و خارجی دارد.
الجزیرة الحمراء (به عربی: الجزیرة الحمراء) یک منطقهٔ مسکونی در امارات متحده عربی است که در رأس الخیمه واقع شده است.
فهرست شهرهای امارات متحده عربی
الجزیرة الحمراء ۸ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
ال جزیراه، شرجه یک منطقهٔ مسکونی در امارات متحده عربی است که در شارجه واقع شده است.
فهرست شهرهای امارات متحده عربی
ال جزیراه ۱۲ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
استان الجزیره (به عربی: ولایة الجزائر) یک استان در الجزایر است که در شمال این کشور واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
استان الجزیره ۲۷۳ کیلومترمربع مساحت و ۲٬۹۴۷٬۴۶۱ نفر جمعیت دارد.
الأعلاق الخطیرة فی ذکر أمراء الشام و الجزیرة، تألیف عزالدین ابوعبدالله محمد بن علی بن ابراهیم بن شداد، کتابی است پیرامون جغرافیای منطقه شام و جزیره و شرح حال و تراجم امرا و فرمانروایان آن، از زمان خلیفه دوم تا عصر مؤلف، که به زبان عربی و در قرن هفتم قمری، نوشته شده است.
الکسر یک منطقهٔ مسکونی در الجزایر است که در ناحیه أولاد خضیر واقع شده است. الکسر ۳۵۷ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
باشگاه ورزشی الجزیره (عربی: نادي الجزيرة الرياضي‎) یک باشگاه فوتبال سوری است که در حال حاضر در لیگ برتر فوتبال سوریه مسابقه می دهد. این باشگاه که در ۱۹۴۱ تأسیس شد در شهر حسکه مستقر است.
بوده، الجزیره (به عربی: بودة) یک شهرداری در الجزایر است که در ناحیه ادرار واقع شده است. بوده ۹٬۹۳۸ نفر جمعیت دارد و ۲۴۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
دانشگاه الجزیره (انگلیسی: University of Algiers) در الجزایر واقع شده و دارای دانشکده های حقوق، پزشکی و علوم اسلامی است.
فهرست نام دانشگاه های کشورها
شروین، الجزیره (به عربی: شروین) یک شهرستان الجزایر در الجزایر است که در ناحیه شروین واقع شده است. شروین ۱۱٬۳۴۷ نفر جمعیت دارد و ۲۸۵ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای الجزایر
شبکه رسانه ای الجزیره، (به انگلیسی: Al Jazeera Media Network) شرکت رسانه های گروهی قطری و چندملیتی است، که در زمینه مدیریت شبکه های تلویزیونی، شبکه های تخصصی، تلویزیون های ماهواره ای و چندرسانه ای فعالیت می نماید.
الجزیره (شبکه خبری)
کوثر البشراوی
شرکت رسانه ای الجزیره در سال ۱۹۹۶ توسط وضاح خنفر و با پشتیبانی خاندان آل ثانی از طریق وامی به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار که از سوی حمد بن خلیفه آل ثانی (امیر وقت قطر) دریافت کرد، راه اندازی شد این شبکه در حال حاضر دارای ۸۲ زیرمجموعه در سراسر جهان می باشد.
دفتر مرکزی این شرکت در شهر دوحه، قطر قرار دارد. از زیرمجموعه های گروه رسانه ای الجزیره می توان به شبکه خبری الجزیره، بین اسپورت و بین اسپورت عربی اشاره کرد.
شبکه ورزش+۲ الجزیره شبکه ورزشی غیر رایگانی است که از قطر پخش می شود. این شبکه جام لیگ اروپا، لا لیگای اسپانیا و سری آ کالچوی ایتالیا را پ خش می کند.
شبکه ورزشی الجزیره
شبکه ورزش+۱ الجزیره
شبکه ورزش+۳ الجزیره
شبکه ورزشی اچ دی الجزیره
شبکه ورزشی اچ دی الجزیره یک شبکه ورزشی سراسری برای جهان عرب و بخشی از شبکه الجزیره برای پخش مسابقات فوتبال به صورت تلویزیون وضوح بالا است. این شبکه به تازگی به وسیلهٔ شبکه الجزیره ورزشی +۴ جایگزین شده بود ولی پس از آن دوباره گشایش یافت.
شبکه الجزیره ورزشی
شبکه الجزیره ورزشی +۱
شبکه الجزیره ورزشی +۲
شبکه الجزیره ورزشی +۳
شبکه الجزیره ورزشی اچ دی در ساعت ۹ بعدازظهر (به ساعت گرینویچ) روز ۱۴ اوت ۲۰۰۹ بازگشایی شد تا مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و/یا لیگ اروپا و دیگر رویدادهای مهم را نمایش دهد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

الجزیره در دانشنامه آزاد پارسی

الجزیره (Algiers)
(به فرانسوی: آلژه) پایتخت و بزرگ ترین و مهم ترین شهر الجزایر، مرکب از دو بخش قدیم و جدید، با ۳,۹۱۷,۰۰۰ نفر جمعیت (۲۰۰۳). در جلگۀ ساحلی باریکی بین کوه های اطلس و دریای مدیترانه واقع شده است. در اواخر هزارۀ اول پ م، فنیقیان یک مرکز تجاری در محل این شهر بنا کردند. رومی ها در همین محل شهر ایکوسیوم را ساختند. در قرن ۴ق/۱۰م بربرها آن را اشغال کردند. شهر کنونی در اوایل دورۀ حکومت بنی زیری (۵۴۷ـ۷۳۶ق/۹۷۲ـ۱۱۵۲م) از بربرهای صَنهاجه، بنا نهاده شد. در ۶۳۲ق/۱۲۳۵م، به تصرف ابوزکریا یحیی بن عبدالواحد (۶۲۷ـ۶۴۷ق/۱۲۲۹ـ۱۲۴۹م) مؤسس سلسلۀ حفصیان تونس، درآمد. نام شهر از چند جزیرۀ کوچک کنار ساحل گرفته شده است. یکی از این جزایر، به نام پنون، در ۷۰۱ق/۱۳۰۲م به اشغال اسپانیا درآمد و سبب توسعۀ تجارت میان الجزایر و اسپانیا شد. الجزیره در ۹۲۳ق/۱۵۱۶، به تصرف خیرالدین بارباروسا درآمد و در ۹۲۴ق/۱۵۱۸ بخشی از امپراتوری عثمانی شد. شهر مزبور در قرن ۱۱ق/۱۷، از پایگاه های دزدان دریایی بود، که تا مدت های طولانی سبب ناامنی بخش بزرگی از دریای مدیترانه شده بودند. در ۱۲۴۶ق/۱۸۳۰، فرانسوی ها شهر را اشغال کردند. در ۱۹۴۲، متفقین آن را از اشغال دولت ویشی خارج کردند و در ۱۹۴۳، مرکز دولت فرانسۀ آزاد و مقر ژنرال شارل دوگل شد. این شهر در سال های مبارزه با استعمار فرانسه، یکی از کانون های اصلی آزادی خواهان الجزایری بود. این شهر پس از استقلال الجزایر در ۱۹۶۲، پایتخت آن کشور شد. شهر جدید، که در زمان سلطۀ فرانسوی ها ساخته شد (۱۸۳۰)، معماری اروپایی دارد. نبرد الجزیره، بین ملی گرایان الجزایر و ارتش و مهاجران فرانسوی، درخلال جنگ استقلال الجزایر (۱۹۵۴ـ۱۹۶۲) در این شهر اتفاق افتاد.

نقل قول های الجزیره

الجزیره پایتخت و بزرگترین شهر الجزایر.
• «عشق به شهرها غالباً عشقی نهانی است. شهرهایی چون پاریس، پراگ و حتّی فلورانس به روی خود فروبسته می شوند، و بدین ترتیب محدود به دنیای ویژه خویش اند. امّا الجزیره، و همراهِ آن پاره از مجلس های ممتازش، چون شهرهای ساحلی به سوی آسمان گشوده می شود، همانند دهانی یا زخمی. آنچه در الجزیره می توان دوست داشت، همان است که گذرانِ زندگی همه کس از آن است. یعنی دریا در خمِ هر کوچه ای و مایه ای از خورشید و زیبایی نژاد؛ و مانندِ همیشه، در گسترهٔ این عرصهٔ بی آزرم، و بر سر این خوان سرور، رایحهٔ مرموز دیگری هم هست. در پاریس، ممکن است انسان از نبودِ فضا و کمبود صدای بال مرغان آسمانی دل تنگ گردد. در اینجا دستِ کم آدمی غرق در چنین نعمتی است؛ و چون هر آروزیی برآورده می شود، انسان می تواند بسنجد که تا چه پایه توانگر است...» از کتابِ «دلهرهٔ هستی» نشر نگاه، ۱۳۹۱، ۱۳۷ و ۱۳۸، از باد در جمیلا -> آلبر کامو
• ادامهٔ سخنِ بالا: «در الجزیره، برای هر کس جوان است و اهلِ زندگی، هر چیزی پناه و بهانهٔ پیروزی است: لنگرگاه، آفتاب، بازی سرخ و سفیدِ مهتابی میکده های کنارهٔ دریا، گل و ورزشگاه و دخترانِ سیمین ساق نو رسیده. ...» از کتابِ «دلهرهٔ هستی» نشر نگاه، ۱۳۹۱، ۱۳۹، از باد در جمیلا -> آلبر کامو

ارتباط محتوایی با الجزیره

الجزیره در جدول کلمات

الجزیره را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• الجزیره فارسی   • الجزیره الجزایر   • شهر الجزیره   • الجزیره فارسی تلگرام   • الجزیره امارات   • الجزيرة الرياضية   • الجزيرة مباشر   • الجزیره انگلیسی   • معنی الجزیره   • مفهوم الجزیره   • تعریف الجزیره   • معرفی الجزیره   • الجزیره چیست   • الجزیره یعنی چی   • الجزیره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الجزیره
کلمه : الجزیره
اشتباه تایپی : hg[cdvi
آوا : 'aljazire
نقش : اسم خاص مکان
عکس الجزیره : در گوگل


آیا معنی الجزیره مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )