انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1040 100 1

الخلاف

الخلاف در دانشنامه اسلامی

الخلاف
خلاف (الخلاف)، کتاب، اثری جامع و استدلالی ـ تطبیقی در فقه با گرایش به فقه امامی ، تألیف محمد بن حسن طوسی فقیه بزرگ امامی قرن پنجم می باشد.
نام کتاب در برخی آثار شیخ طوسی و فقهای نزدیک به زمان او «مسائل الخلاف» ذکر شده است.
اهمیت
الخلاف از مهم ترین آثار موجود در علم خلاف (یا خلافیات) به شمار می رود. این علم از شاخه های فقه است که به تبیین آرا و دلایل مذاهب گوناگون در مسائل فقهی و ترجیح آرای یک مذهب معین، بر پایه استدلال ، می پردازد. برخی از مؤلفان الخلاف را اثری در فقه مقارَن یا تطبیقی شمرده اند، ولی بر پایه این تحلیل که اصطلاح جدید فقه مقارن، مفهومی مغایر با علم خلاف دارد، این نظر دقیق نمی نماید. زیرا شیخ طوسی در این کتاب، به دفاع از آرای فقهی امامیان پرداخته است. با این همه، از آن رو که الخلاف به ذکر فتاوای همسان از فقهای مذاهب مختلف و نیز ادله مقبول از منظر اهل سنّت هم پرداخته، دربردارنده نوعی مقارنه و تطبیق است، همچنان که آثار مثبت فقه مقارَن، مانند کاهش عوامل تفرقه زا میان مسلمانان و آشنا شدن با دیدگاه های دیگران، را نیز دربردارد.
انگیزه تألیف
از مقدمه شیخ طوسی برمی آید که وی کتاب را به درخواست اشخاصی، احتمالا برخی شاگردانش، نگاشته است و آنان از او خواسته اند که ضمن نقل آرای فقهای مخالف در هر مسئله، به بیان ادله مورد استناد در فقه امامی و ذکر احادیث مقبول از نظر اهل سنّت هم بپردازد.
تقدم و تأخر نسبت به دیگر آثار
...
الخلاف
کتاب الخلاف تألیف ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به شیخ الطائفة یا شیخ طوسی (م 480ق)، از مهم ترین و بهترین آثار فقهی شیعه در مسائل اختلافی و فقه مقارن بین مذاهب اسلامی و از معروف ترین آثار بجای مانده از شیخ طوسی است. مؤلف در خطبه کتاب علت تدوین آن را درخواست بعضی از برادران دینی اش در طرح مباحث خلاف بین مذاهب مختلف و بیان نظر هر کدام از آنان و ذکر دلائل امامیّه از دلیل علمی و سنت قطعی و اخبار پیامبر(ص) ذکر نموده است.
مجموعه مباحث فقهی با کتاب طهارت آغاز و موضوعات مختلف فقهی به صورت سؤال با عنوان «مسألة» و جواب آن با عنوان «دلیلنا» بیان شده است.
تکامل تدریجی فقه، در کنار فقه منصوص و فقه تفریعی، نوعی از فقه پدید آمد که در آن پس از طرح نظریات و آراء فقهای مذاهب مختلف اسلامی به بررسی و ارزش گذاری این نظریات پرداخته می شد.
اولین کتابی که در این نوع از فقه مقارن و خلافی نوشته شد کتاب «الانتصار » سید مرتضی (م 436ق) می باشد و بعدها شیخ طوسی (م 460ق) با کتاب «الخلاف» و علامه حلی (م 726 ق) با کتاب «منتهی المطلب» و «تذکرة الفقهاء»، این روش را دنبال کردند. (مستدرکات أعیان الشیعة، /5 294).
این کتاب که پس از کتاب حدیثی معروف و با ارزش «تهذیب الأحکام» و کتاب مشهور «النهایة» و «الجمل و العقود » تألیف شده یک دوره فقه مقارنه ای از کتاب طهارت تا دیات می باشد.
الخِلافُ فی الأحکام مشهور به الخلاف یا کتاب الخلاف کتابی فقهی، تألیف شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ ق). این کتاب از معروف ترین کتاب های فقهی نزد شیعه است که به مسائل اختلافی و فقه مقارن می پردازد. شیخ طوسی در این کتاب، آرای فقهی مذاهب مختلف اسلامی را طرح و سپس با استدلال، به نقد آرای مخالف و بیان نظر صحیح می پردازد.
برای این کتاب عناوین مختلفی نظیر «الخلاف فی الأحکام»، «مسائل الخلاف»، «مسائل الخلاف مع الکل» را ذکر کرده اند.
مؤلف در خطبۀ کتاب علت تدوین آن را درخواست بعضی از برادران دینی اش در طرح مباحث خلاف بین مذاهب مختلف و بیان نظر هر کدام از آنان و ذکر دلائل امامیه از دلیل علمی و سنت قطعی و اخبار پیامبر اکرم(ص) که مخالفین خود را ملتزم به عمل به آن می دانند، ذکر نموده است.
الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف تألیف آیت الله شیخ جعفر سبحانی به زبان عربی از جمله آثاری است که به اختلافات فکری و فقهی فرق اسلامی و مقارنه و مقایسه بین آنها تحت عنوان فقه و کلام تطبیقی پرداخته است، در جلد اول و دوم به اختلافات فقهی پرداخته و در جلد سوم اختلافات کلامی را جمع آوری و بررسی نموده است.
بعد از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله میان فقهاء و علمای اسلامی اختلافاتی ظهور کرد و در قرن دوم و سوم هجری وسعت یافت. کثیری از علما از همان ابتدا اهتمام بر جمع آوری و تصنیف این اختلافات داشته و سعی نمودند تا اقوال را در مسائل مطرح نمایند، تا جایی که گفته شد: شناخت اقوال در مسأله خود نصف استنباط است. به بعضی از کتب تألیف شده در مسائل خلاف اشاره می نماییم.
1- الموطأ، از امام مالک متوفی 179 ق. 2- کتاب الاُمّ از بویطی متوفی 231 ق. 3- مسائل إسحاق الکوسج، اختلاف امام احمد با معاصرینش آورده شده. 4- اختلاف الفقهاء تألیف امام أبی عبدالله محمد بن نصر مروزی (202 - 294 ق). 5- اختلاف الفقهاء تألیف امام ابی بکر محمد بن منذر نیشابوری شافعی متوفی 309ق. 6- اختلاف الفقهاء تألیف امام محمد بن جریر طبری متوفی 310ق. 7- اختلاف العلماء تألیف امام أبی جعفر أحمد بن محمد طحاوی حنفی متوفی 321ق. 8- اختلاف الفقهاء تألیف محمد بن محمد باهلی شافعی متوفی 321ق. 9- الخلافیات تألیف امام ابی بکر احمد بن حسین بیهقی (384 - 458 ق). 10- اختلاف العلماء تألیف ابی مظفر یحیی بن محمد بن هبیره حنبلی متوفی 555ق.
1- الاختلاف تألیف ابی عبدالله محمد بن عمر واقدی (130 - 207 ق). 2- اختلاف الفقهاء تألیف ابی حنیفه نعمان بن احمد مصری مغربی متوفی 363ق. 3- مسائل الخلاف فی الفقه، تألیف شریف مرتضی (355 - 436 ق). 4- مسائل الناصریات، تألیف شریف مرتضی. 5- الخلاف فی الاحکام، تألیف شیخ الطایفه ابی جعفر محمد بن حسن طوسی متوفی 460ق. 6- المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، تألیف امین الاسلام فضل بن حسن طبرسی (471 - 548 ق). 7- خلاف المذاهب الخمسه فی الفقه، تألیف شیخ تقی الدین حسن بن علی بن داود حلی (647 - 707 ق). 8- تذکرة الفقهاء، تألیف علامه حسن بن مطهر (648 - 726 ق). 9- منتهی المطلب فی تحقیق المذاهب، تألیف علامه حلی که از بهترین کتب در فقه مقارن از جهت نقل و تحقیق است. 10- مختلف الشیعه، تألیف علامه حلی.
انگیزه تألیف 1- بیان فرعی بودن اختلافات است. 2- این اختلافات بسیار محدود است که در مقابل موارد اتفاق بین فرق اسلامی بسیار ناچیز است. 3- با بررسی منصفانه و عالمانه این اختلافات، می توان آن ها را به وحدت نظر رساند و موجب برطرف شدن دشمنی ها و کینه ها بین فرق مختلف شد.
مؤلّف:شیخ الطائفه ابی جفعر محمد بن حسن طوسی ملقب به شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه‍.ق)
این کتاب از معروفترین و مشهورترین کتاب های فقهی نزد شیعه بوده و همچنین یکی از کتاب های مهم فقه مقارن به حساب می آید و از بهترین کتابهایی است که خطوط اصلی بین آراء علماء خاصه و عامه را ترسیم می کند.
مصنف در این کتاب شش جلدی، آراء فقهی مذاهب اسلامی را جمع و بین آنها موازنه و مقایسه انجام داده و با استدلال و براهین قطعی به نقد آراء مخالف و دفع شبهه می پردازد، بر عکس سایر کتابهای خلاف که فقط به جمع موارد خلاف پرداخته اند در این کتاب مؤلف با اسلوب خاص و زیبایی، به ذکر دلیل و اثبات مدعای خود پرداخته و با دیده انصاف بر طبق ترتیب کتب فقهی از باب طهارت شروع و جواب مخالفین را با تکیه بر منابع چهارگانه فقه شیعه یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل می دهد. حتی در بعضی از موارد، به نقد الفاظ و لغات مخالفین نیز می پردازد.
وضعیت نشر
چاپ اوّل این کتاب به زبان عربی به همت انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در شش جلد با تحقیق عده ای از محققین در سال ۱۴۰۷، به چاپ رسیده است.


...

ارتباط محتوایی با الخلاف

الخلاف را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی الخلاف   • مفهوم الخلاف   • تعریف الخلاف   • معرفی الخلاف   • الخلاف چیست   • الخلاف یعنی چی   • الخلاف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الخلاف
کلمه : الخلاف
اشتباه تایپی : hgoght
عکس الخلاف : در گوگل


آیا معنی الخلاف مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )