برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1353 100 1

الران

معنی الران در لغت نامه دهخدا

الران. [ اَرْ را ] (اِخ ) تلفظی از اَرّان در قرون وسطی. رجوع به ایران باستان ج 3 ص 2478 و الحلل السندسیه ج 1 ص 51 و اَرّان شود.

معنی الران به فارسی

الران
تلفظی از اران در قرون وسطی

الران را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
آریایی ها نام سرزمین دو سوی رود ارس را الران *اران.الان. آلان.آیران.
آیروان.ایروان.آیرن.**
شهر ایذه *ایرج.ایزج.ایرانج*

کشور الران*آلان*
همان نام کشور ایران است


قوم لر شاخه ای از آریایی ها است
و نام این قوم به صورت واضح
در اسم الران موجود است

ایل ارسباران::نام اران در این ایل
موجود است

اعراب به رود ارس:::الرس می گفتند
اعراب به قوم لر ::الوار. الران می گفتند

قوم لر خود را فرزند لهراسب می داند
قوم تالش خود را فرزند گشتاسف *گشتاسب *پسر لهراسب می داند

لهراسب ::لراسب.لرسب. لوراسب
نام لوراساب در گرجستان.ارمنستان
آذربایجان

ارمن::ارامن.الان
معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ما هو الران الصخري   • طريقة فتح الران الصخري   • ما هو الران في الدفائن   • هرمون الران   • الران الروماني   • الران المفتوح   • معنى الران   • الران المغلق   • معنی الران   • مفهوم الران   • تعریف الران   • معرفی الران   • الران چیست   • الران یعنی چی   • الران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الران
کلمه : الران
اشتباه تایپی : hgvhk
عکس الران : در گوگل

آیا معنی الران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )