برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1278 100 1

الست

/'alast/

معنی الست در لغت نامه دهخدا

الست. [ اَ ل َ ] (اِ) سرین. کون فربه باشد. (فرهنگ اسدی ). کفل و سرین. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (هفت قلزم ) :
همچون رطب اندام و چو روغنش سرین
همچون شبه زلفکان و چون دنبه الست.
عسجدی (از فرهنگ اسدی ).
شاید مصراع دوم بیت عسجدی بدین صورت باشد: همچون شبه زلفانش و چون دنبه الست. (یادداشت مؤلف ). در ذیل آلست همین لغت نامه مصراع دوم چنین است :
همچون شبه زلفین و چو پیلسته ش آلست ، رجوع به آلست شود.

الست. [ اَ ل َ ] (ع جمله ٔ فعلیه ٔ استفهامی ) در عربی تاء آن مضموم است ولی فارسی زبانان به سکون آن تلفظ میکنند بمعنی آیا نیستم ؟ یا آیا نباشم ؟ الف در اول آن برای استفهام ، و «لست » صیغه ٔ متکلم وحده از «لیس » است ، و لفظ «الست » اشاره است به آیه ٔ «الست بربکم ؟ قالوا: بلی ». (قرآن 172/7). (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ). جزء آیه ای از قرآنست یعنی خداوند تعالی قبل از خلق اجساد به ارواح فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند بلی. (از فرهنگ نظام ). روزی که خداوند در عالم ذر خطاب به مردم کرده الست بربکم فرمود. (ناظم الاطباء). در تفسیر کشف الاسرار (ج 3 ص 784) درباره ٔ آیه ٔ «و اذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و أشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا...» (قرآن 172/7) روایتی از ابی بن کعب آمده است که ترجمه ٔ آن چنین است : «خدای تعالی آن روز (روز خلقت آدم ) همه ٔ آنچه را تا روز رستاخیز به هستی می آمد فراهم آورد، پس آنان را ارواح ساخت سپس آنان را صورت بخشید و ایشان را بسخن آورد و با ایشان سخن گفت و از آنان عهد و پیمان گرفت و آنان را بر خودشان گواه کرد و فرمود: آیا من خدای شما نیستم ؟ گفتند: آری ،گواه شدیم. آنگاه فرمود: تا شما در روز رستاخیز نگویید که ما از رستاخیز ناآگاه بودیم... بدانید که شمارا جز من خدایی نیست چیزی را به من شریک مدانید، و من رسولان خود را بسوی شما میفرستم تا پیمان مرا بیادتان آرند و کتابها بشما خواهم فرستاد. گفتند: گواهی میدهیم که تو خدای مایی و جز تو ما را خدایی نیست. در آن روز گروهی از روی طوع و گروهی از روی تقیه اقرار کردند و خدای بر این پیمان گرفت ، شیخ طبرسی در ضمن بیان اقوال ، قول مذکور را رد کرده گوید: قول دوم اینست که خداوند بنی آدم را از اصلاب پ ...

معنی الست به فارسی

الست
۱- ( فعل ) آیا نیستم . اشاره بیه ۱۷۱ سوره ۷ اعراف : (( و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهور هم ذریتهم و اشهد هم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی .... ( و چون گفت خدای تو از بنی آدم از پشتهای ایشان اولادشان را و آنان را برخودشان گواه کرد ( فرمود ) : آیا من خدای شما نیستم ? گفتند آری ..) : هر دمی از وی همی آید الست جوهر و اعراض می گردند هست . گر نمی آید بلی زیشان ولی آمدنشان از عدم باشد بلی . ( مثنوی ) ۲ - ( اسم ) به روزی که خدا پیمان مذکور را گرفت اطلاق میشود . یاالست اقلیم . کشور الست . سرزمین پادشاهی خدای تعالی : لاجر دنیا مقدم آمدست تا بدانی قدر اقلیم الست . ( مثنوی ) الست عهد . پیمانی که در روز الست خدای از ارواح بنی آدم گرفت .
دهی است از دهستان مرکزی بخش صفی آباد شهرستان سبزوار .
وی دختر مستعصم بالله خلیفه عباسی است و اعراب در سیاق خود او را [ ست خدیجه ] می گویند .
روزی که خداوند در عالم دز خطاب بمردم کرد و الست بربکم فرمود .

معنی الست در فرهنگ فارسی عمید

الست
ازل، زمانی که ابتدا ندارد. &delta، مٲخوذ از قرآن کریم: «اَلَستُ بربِّکُم؟» (اعراف: ۱۷۳) (= آیا من پروردگار شما نیستم؟): برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر / که ندادند جز این تحفه به ما روز الست (حافظ: ۶۰).
سرین، کفل، ران: همچون رطب اندام و چو روغنْش سرین / همچون شبه زلفکان و چون دنبه الست (عسجدی: ۲۵).

الست در دانشنامه اسلامی

الست
اَلَسْت ، اصطلاحی است برگرفته از قرآن که بنابر نظر شماری از محدثان ، مفسران و عارفان به پیمانی اشاره دارد که خداوند در نشأه خاصی در عالمی به نام « عالم ذرّ » از همه آدمیان گرفته ، و مضمون و محتوای آن اقرار به ربوبیت خداوند بوده ، و ناظر است به توحید فطری و ذاتی انسان .
تعبیر «اَلَسْت » از یکی از آیه های سوره اعراف گرفته شده است : «وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّک َ مِن ْ بَنی آدَم َ مِن ْ ظُهورِهِم ْ ذُرّیَّتَهُم ْ وَ اَشْهَدَهُم ْ عَلی اَنْفُسِهِم ْ اَلَسْت ُ بِرَبَّکُم ْ قالُوا بَلی شَهِدْنا اَن ْ تَقُولُوا یَوْم َ القیامَةِ اِنّا کُنّا عَن ْ هذا غافِلین َ اَوْ تَقُولُوا اِنَّما اَشْرَک َ آباؤنا مِن ْ قَبْل ُ و کُنّا ذُرّیَّةً مِن ْ بَعْدِهم ْ اَفَتُهْلِکُنا بِما فَعَل َ الْمُبْطِلُون َ».
ترکیب واژه ألست
این تعبیر مرکب است از حرف استفهام «أ»، فعل ناقص «لَیْس َ» و ضمیر متصل مرفوع «ت ُ». کاربرد همزه در اینجا برای استفهام حقیقی نیست ، بلکه برای انکار ابطالی است . همزه انکارِ ابطالی در مواردی به کار می رود که مابعد همزه ، واقع شدنی نیست و مدعی واقع شدنش دروغگوست . به هر روی ، اَلَسْت ُ مرکب از ۳ جزء است که قسمتی از یک جمله را تشکیل می دهد.
کاربرد
کاربرد این واژه در ترکیب هایی چون «عالم الست »، «روزِ الست » یا «بزم الست » - که شکل اخیر بیش تر در ادبیات عثمانی به کار رفته - موجب شده است که الست به صورت اسم خاص درآید و نامی باشد برای مرحله ای از جهان هستی که به آن « عالم ذر » نیز می گویند.
دلیل گواهی گرفتن از آدمیان
...
عَهد اَلَسْت یا اَلَسْت، اصطلاحی برگرفته از تعبیر قرآنی «اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ؛ آیا من پروردگار شما نیستم؟» که تفسیرهای متعددی از آن شده است. بنابر نظر برخی از محدثان، مفسران و عارفان، الست به عهد و پیمانی اشاره دارد که خداوند در عالمی خاص به نام عالم ذرّ از همه آدمیان گرفته است. بر اساس این آیات، خداوند در یک زمان از فرزندان آدم نسبت به ربوبیت خود اقرار گرفته است.
این تعبیر ترکیبی از حرف استفهام «أ»، فعل ناقص «لَیسَ» و ضمیر متصل مرفوع «ـتُ» است.
کاربرد همزه ...

الست در دانشنامه آزاد پارسی

اَلَسْت
(به معنی «آیا نیستم؟») در ادبیات فارسی از این واژه تعبیرهایی در قالب اسم خاص مانند «عالم الست»، «روز الست»، «بزم الست» و «مهد الست» ساخته شده است و مراد از آن، اشاره به پیمانی است که خداوند از آدمیان گرفته است. مفهوم این واژه از قرآن گرفته شده است (سورۀ اعراف، آیۀ ۱۷۲). در بخشی از این آیه، ـ که به آیۀ میثاق معروف است ـ خداوند می پرسد: «آیا من پروردگار تو نیستم؟» آنان پاسخ دادند: «آری تو خدای مایی و ما به این معنی گواهی می دهیم (و خدا این کار را انجام داد) تا روز قیامت نگویید که ما از این مطلب غافل بودیم». خداوند در آیات دیگری از قرآن کریم به این پیمان ازلی اشاره می کند. ابن عربی از این مفهوم با عنوان «سِرُّالقَدَر» یاد کرده و آن را بالاترین دانش ها دانسته است. برخی مفسران از آن به شناخت فطری و حضوری انسان از خداوند تعبیر کرده اند، ازجمله علامه طباطبایی در المیزان آن را شناخت حضوری انسان نسبت به خداوند، که در نهاد هر انسانی نهفته است، می داند. این مفسران در توجیه نظر خود گفته اند که چنان رویارویی و مکالمۀ حضوری و عذربراندازی که خطای در تطبیق را هم نفی می کند، جز با علم حضوری و شهود قلبی، حاصل نمی شود و مؤیّد آن روایات زیادی است که مشتمل بر تعبیرات «رؤیت» و «معاینه» می باشد. تفسیرهای دیگری نیز از این آیه شده است.

ارتباط محتوایی با الست

الست را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی سرزهی
الست به معنی به وجود آوردن - موجودیت -
زینب
اَلَسْت ، اصطلاحى است برگرفته از قرآن که بنابر نظر شماری از محدثان ، مفسران و عارفان به پیمانى اشاره دارد که خداوند در نشأة خاصى در عالمى به نام «عالم ذرّ» از همة آدمیان گرفته ، و مضمون و محتوای آن اقرار به ربوبیت خداوند بوده ، و ناظر است به توحید فطری و ذاتى انسان . تعبیر «اَلَسْت » از یکى از آیه های سورة اعراف گرفته شده است : «وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّک َ مِن ْ بَنى آدَم َ مِن ْ ظُهورِهِم ْ ذُرّیَّتَهُم ْ وَ اَشْهَدَهُم ْ عَلى اَنْفُسِهِم ْ اَلَسْت ُ بِرَبَّکُم ْ قالُوا بَلى شَهِدْنا اَن ْ تَقُولُوا یَوْم َ القیامَةِ اِنّا کُنّا عَن ْ هذا غافِلین َ اَوْ تَقُولُوا اِنَّما اَشْرَک َ آباؤنا مِن ْ قَبْل ُ و کُنّا ذُرّیَّةً مِن ْ بَعْدِهم ْ اَفَتُهْلِکُنا بِما فَعَل َ الْمُبْطِلُون َ» (7/172، 173). این تعبیر مرکب است از حرف استفهام «أ»، فعل ناقص «لَیْس َ» و ضمیر متصل مرفوع «ت ُ». کاربرد همزه در اینجا برای استفهام حقیقى نیست ، بلکه برای انکار ابطالى است . همزة انکارِ ابطالى در مواردی به کار مى رود که مابعد همزه ، واقع شدنى نیست و مدعى واقع شدنش دروغگوست (ابن هشام ، 24). به هر روی ، اَلَسْت ُ مرکب از 3 جزء است که قسمتى از یک جمله را تشکیل مى دهد. کاربرد این واژه در ترکیبهایى چون «عالم الست »، «روزِ الست » یا «بزم الست » - که شکل اخیر بیشتر در ادبیات عثمانى به کار رفته (نک: ، IA ذیل بزم الست ) - موجب شده است که الست به صورت اسم خاص درآید و نامى باشد برای مرحله ای از جهان هستى که به آن «عالم ذر» نیز مى گویند.
آرسام آرامیس
روز�اَلَست، زمانی است که خداوند پیمانی از انسان برای گواهی دادن بر یگانگیش گرفته‌است.
راضیه
زال_زمانی که ابتدا ندارد
نیما پاشازاده
آغاز خلقت ، روز ازل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• روز الست چیست   • معنی الست   • معنی روز الست   • جام الست چیست؟   • روز الست چه روزی است   • روز الست در شعر حافظ   • آیه الست   • معنی الست بربکم   • مفهوم الست   • تعریف الست   • معرفی الست   • الست یعنی چی   • الست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الست
کلمه : الست
اشتباه تایپی : hgsj
آوا : 'alast
نقش : اسم
عکس الست : در گوگل

آیا معنی الست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )