برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1302 100 1

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی در دانشنامه اسلامی

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی
ابوعبدالله محمد بن احمد بن ادریس حلی عجلی (م 598 ق).
وی یکی از بزرگ ترین فقهای شیعه در اواخر قرن ششم است. او عالمی محقق، دانشمندی مدقق و در مسائل فقهی خود اهل نظر بود. پس از شیخ طوسی فقهای شیعه تا عصر ابن ادریس، فتاوی شیخ را با توجه به مقام علمی او دستورالعمل زندگی خویش قرار می دادند.
ابن ادریس اولین فقیهی است که فقه را از رکود چندین ساله نجات داد و در سایه تحقیق و ریاضت و کوشش های شخصی، گاهی بر مسائل فقهی و نظریات دیگران خرده می گرفت و خود با توجه با ادله فقهی به اظهارنظر در مسائل فقهی می پرداخت. ابن ادریس گاهی با شهامت، نظریات فقهی شیخ الطائفه را مورد اشکال قرار می داد و از قبول خبر واحد سرباز می زد. وی گفته است: «لا اُقلّد الاّ دلیل الواضح والبرهان اللائح».
این کتاب مشهورترین کتاب فقهی او است و یک دوره کامل فقه استدلالی با روش ابتکاری وی و سرشار از اندیشه های نو و مطالب تازه است؛ به خصوص او در پایان کتاب فصلی به نام «مستطرفات» دارد که معروف به «مستطرفات سرائر» می باشد و در آن نظریات و آرای ابتکاری جدید و مطالب منحصر به فردی را آورده است.
سرائر ابن ادریس هنوز یکی از مدارک مهم فقه استدلالی شیعه بشمار می آید و جمعی از فقها بر آن شرح و یا حاشیه نوشته اند.
این کتاب، به همت مؤسسه نشر اسلامی به سال 1411 ق، در قم چاپ و منتشر شده است.
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی تالیف محمد بن ادریس حلی (م ۵۹۸ ق) از مشهورترین تالیفات ابن ادریس و بهترین کتابهای فقهی نیمه استدلالی است.
این کتاب مهم ترین کتاب ابن ادریس است که ارزش واعتبار آن پس از قرن ها، هنوز به قوت خود باقی است سرائر افزون بر ارزش فقهی آن، ارزش حدیثی قابل توجهی دارد؛ زیرا آخرین باب آن (باب النوادر) شامل گزیده ای از کتاب های مَشیخه و رُوات است.ابن ادریس بین سال های ۵۸۷ ـ ۵۸۸ هـ . ق مشغول تألیف این کتاب بوده است.
← استناد فقها به کتاب
در مقدمه ناشر با استناد به ریاض العلماء تاریخ تالیف آن را ۵۸۷ ق با توجه به پایان کتاب ...

ارتباط محتوایی با السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی   • مفهوم السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی   • تعریف السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی   • معرفی السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی   • السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی چیست   • السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی یعنی چی   • السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی
کلمه : السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی
اشتباه تایپی : hgsvhmv hgph,d gjpvdv hgtjh,d
عکس السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی : در گوگل

آیا معنی السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )