برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1135 100 1

الفوائد الرجالیه

الفوائد الرجالیه در دانشنامه اسلامی

الفوائد الرجالیه
الفوائد الرجالیة، متشکل از دو کتاب جداگانه: یکی به نام «الفوائد الرجالیة» و دیگری «الانتصار للنائینی فی صحة الکافی» و هر دو اثر ابوالحسن علی بن حسین موسوی عاملی است.
نویسنده در اولی، تعداد 24 نکته و قاعده رجالی را به صورت تحقیقی توضیح داده و در دومی نیز نظر نائینی را در مورد صحت روایات کافی با جمع آوری و تبیین شواهد و قرائنی تقویت کرده است.
نویسنده، نگارش کتاب اول را در سال 1413ق، در روستای الغازیه (جبل عامل لبنان) و کتاب دوم را در سال 1420ق، در قم به پایان برده است.
نام کامل کتاب عبارت است از: «الفوائد الرجالیة و یلیه الانتصار للنائینی فی صحة الکافی».
هرچند مطالب هر دو کتاب، پژوهشی است و استناداتی به همراه دارد و به همین جهت قابل توجه و تأمّل است، ولیکن به نظر می رسد اثبات نظر نائینی و تأیید صحت همه روایات کافی، چندان آسان نیست و به راحتی نمی توان گفت که نویسنده محترم به سرانجام مقصود رسیده و در اثبات ادعایش کامیاب گشته است و شایسته تر آن است که بگوییم پرونده این بحث همچنان گشوده و حکایت همچنان باقی است.
الفوائد الرجالیة ممکن است عنوان برای کتاب های ذیل باشد: • الفوائد الرجالیه (قاینی)، تألیف قاینی بیرجندی، محمدباقر بن محمد حسن (۱۲۷۶ - ۱۳۵۲ ق)• الفوائد الرجالیه (قزوینی)، تألیف حسینی قزوینی، سید حسین (م ۱۲۰۸ ق)• الفوائد الرجالیة (ابوالحسن)، تألیف ابوالحسن، سید علی• الفوائد الرجالیة (بحرالعلوم)، تألیف بحرالعلوم، محمدرضا بن محمد مهدی (۱۱۸۹ - ۱۲۵۳ ق)، فقیه، اصولی، محدث، و رجالی و تنها پسر بازمانده از بحرالعلوم• الفوائد الرجالیة (مازندرانی)، تألیف مازندرانی خواجویی، محمد اسماعیل (م ۱۱۷۳ ق)• الفوائد الرجالیة (محقق کرکی)، تألیف محقق کرکی (ق ۹)• الوجیزة فی الدرایة و الفوائد الرجالیة، تألیف اصفهانی حایری، میرزا عبد الرزاق بن علی رضا (۱۲۹۱ - ق ۱۴)
...
...


الفوائد الرجالیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی الفوائد الرجالیه   • مفهوم الفوائد الرجالیه   • تعریف الفوائد الرجالیه   • معرفی الفوائد الرجالیه   • الفوائد الرجالیه چیست   • الفوائد الرجالیه یعنی چی   • الفوائد الرجالیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الفوائد الرجالیه
کلمه : الفوائد الرجالیه
اشتباه تایپی : hgt,hmn hgv[hgdi
عکس الفوائد الرجالیه : در گوگل

آیا معنی الفوائد الرجالیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )