برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1152 100 1

المعتبر فی شرح المختصر

المعتبر فی شرح المختصر در دانشنامه اسلامی

المعتبر فی شرح المختصر
نجم الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن حلی، معروف به محقق حلّی، محقّق اول (م 676 ق).
المعتبر اولین شرح بر مختصر النافع یا النافع فی مختصر الشرایع است. کتاب مختصر النافع از همان ابتدای نگارش مورد توجه بزرگان از فقهای شیعه قرار گرفته و شروح معتبر و متعددی نظیر «کشف الرموز»، «مهذب البارع»، «ریاض المسائل»، «المختصر»، «حدیقة المؤمنین» و «غایة المرام» بر آن زده شد.
اگر چه این کتاب اولین شرح مختصر النافع است اما متأسفانه کامل نبوده و فقط قسمتی از آن شرح زده شده است.
این کتاب بر خلاف مختصر النافع صرفا نظریات فقهی مؤلف نمی باشد بلکه به صورت فقه استدلالی نگاشته شده است. کتاب معتبر علاوه بر مباحث فقهی در ابتدای کتاب به طرح خلاصۀ مباحث اصولی پرداخته است و همین طور نیز به دلیل طرح فراوان مسائل علم رجال، به عنوان یکی از کتاب های مورد استناد در علم رجال مورد استفاده قرار گرفته است.
از آن جایی که خلاصه کردن مطالب شرایع الإسلام در کتاب مختصر موجب بیان نشدن بسیاری از مطالب آن و ایجاد شبهه در مقاصد آن بوده است، مؤلف به نگارش این کتاب پرداخته است و در خطبۀ کتاب به این دلایل اشاره نموده است.
نجم الدین ابو القاسم جعفر بن حسن حلی، معروف به محقق حلی، محقق اول (م ۶۷۶ ق)، مؤلف کتاب المعتبر فی شرح المختصر النافع می باشد.
این کتاب در فقه استدلالی بحث کرده و عبادات را تا کتاب حج با بعضی از مسائل تجارت را شامل می شود.کتاب المعتبر در واقع شرح کتاب الشرایع خود مؤلّف است. مؤلف در این خصوص می فرماید: «چون در کتاب شرایع به جهت اختصار بعضی از مقاصد مشتبه شده بود، دست به نوشتن کتاب المعتبر زدم.» در این کتاب علاوه بر مباحث فقه استدلالی به ذکر آراء و نظرات علماء اهل سنت به صورت فقه مقارن پرداخته است. یکی از منابع مهم فقه شیعه به خصوص در فقه استدلالی کتاب المعتبر می باشد که مورد استفاده علماء و فضلاء حوزه می باشد.مؤلف در این کتاب علاوه بر مباحث عبادات، در اوّل بعضی از مسائل، پاره ای از مباحث اصول فقه را نیز بیان فرموده است. ایشان مباحث عبادات و اصول ...

المعتبر فی شرح المختصر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی المعتبر فی شرح المختصر   • مفهوم المعتبر فی شرح المختصر   • تعریف المعتبر فی شرح المختصر   • معرفی المعتبر فی شرح المختصر   • المعتبر فی شرح المختصر چیست   • المعتبر فی شرح المختصر یعنی چی   • المعتبر فی شرح المختصر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی المعتبر فی شرح المختصر
کلمه : المعتبر فی شرح المختصر
اشتباه تایپی : hglujfv td avp hglojwv
عکس المعتبر فی شرح المختصر : در گوگل

آیا معنی المعتبر فی شرح المختصر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )