انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1065 100 1

المهذب

المهذب در دانشنامه اسلامی

المهذب
المهذب تألیف قاضی سعد الدین ابوالقاسم عبدالعزیز بن نحریر بن براج طرابلسی، معروف به قاضی ابن براج (م 481 ق).
کتاب المهذب از مشهورترین و مبسوطترین کتب فقهی استدلالی قدمای از فقهای امامیه می باشد.
این کتاب که یک دورۀ فقه کامل استدلالی از کتاب طهارت تا آخر دیات می باشد حاصل تحقیقات عمیق و ابتکارات مؤلف است که پس از سی سال قضاوت و بکار گرفتن عملی این مباحث تدوین شده است.
صاحب مستدرکات اعیان الشیعه در این رابطه می نویسد: «فکم فرق بین کتاب فقهی یؤلف فی زوایا المدرسة من غیر ممارسة عملیة للقضاء و کتاب ألف بعد الممارسة لها أو خلالها، و لأجل ذلک یعتبر الکتاب الحاضر المهذب من محاسن عصره». ...
اگر چه مؤلف گنجینه هایی از کتاب های فقهی همچون «المقرب فی الفقه»، «المعالم فی الفروع»، «المنهاج فی الفروع»، «المعتمد فی الفقه»، «شرح جمل العلم و العمل» و «جواهر الفقه» از خود برجای گذاشته است....
المهذب ممکن است عنوان برای کتاب های ذیل باشد: • المهذب فی الفقه، تألیف قاضی سعد الدین ابو القاسم عبد العزیز بن نحریر بن براج طرابلسی، معروف به قاضی ابن براج (م ۴۸۱ ق)• المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، علامه جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد اسدی حلی، معروف به ابن فهد (م ۸۴۱ ق)• مهذب الاحکام (للسبزواری)، تألیف آیة الله سیدعبدالأعلی سبزواری در سی جلد، به زبان عربی
...
المهذب البارع فی شرح المختصر النافع تألیف علامه جمال الدین ابوالعباس احمد بن محمد بن فهد اسدی حلی ، معروف به ابن فهد (م 841 ق). نام دیگر کتاب جامع الدقائق و کاشف الحقایق است.
این کتاب یکی از بهترین شروح مختصر النافع است. مؤلف دارای دو شرح بر مختصر النافع می باشد که یکی شرح صغیر به نام «المقتصر من شرح المختصر» می باشد و دیگری شرح کبیر موسوم به «مهذب البارع» است.
کتاب مهذب البارع در بردارندۀ تعاریف، نکات و تنبیهات با ارزش است که در سایر شروح مختصر النافع دیده نمی شود و اصحاب و بزرگان از فقها نیز به آنها متعرض نشده اند.
در این کتاب دلایل و براهین فقهای بزرگوار به صورت وسیعی نقل شده و هم چنین در هر قسمت تعاریف موضوعات آن به بهترین وجه ذکر شده است.
مؤلف همچنین نهایت تلاش خود را در بیان نظریات مخالف و حتی اقوال نادر و کمیاب انجام داده است و دلایل تردید و شک در ذهن و عبارت های محقق حلی در مختصر النافع را در مسائل گوناگون طرح نموده است.
علامه جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد اسدی حلی، معروف به ابن فهد (م ۸۴۱ ق)، مؤلف کتاب المهذب البارع فی شرح المختصر النافع نام دیگر کتاب جامع الدقائق و کاشف الحقایق، می باشد.
کتاب المهذب البارع تالیف علامه احمد بن فهد حلی (م ۸۴۱ ق) یکی از بهترین شروح مختصر النافع است. مؤلف دارای دو شرح بر مختصر النافع می باشد که یکی شرح صغیر به نام «المقتصر من شرح المختصر» می باشد و دیگری شرح کبیر موسوم به «مهذب البارع» است. کتاب مهذب البارع در بردارنده تعاریف، نکات و تنبیهات با ارزش است که در سایر شروح مختصر النافع دیده نمی شود و اصحاب و بزرگان از فقها نیز به آن ها متعرض نشده اند. در این کتاب دلایل و براهین فقهای بزرگوار به صورت وسیعی نقل شده و هم چنین در هر قسمت تعاریف موضوعات آن به بهترین وجه ذکر شده است. مؤلف همچنین نهایت تلاش خود را در بیان نظریات مخالف و حتی اقوال نادر و کمیاب انجام داده است و دلایل تردید و شک در ذهن و عبارت های محقق حلی در مختصر النافع را در مسائل گوناگون طرح نموده است.
علامه جمال الدین ابو العباس احمد بن محمد بن فهد اسدی حلی، معروف به ابن فهد (م ۸۴۱ ق)، مؤلف کتاب المهذب البارع فی شرح المختصر النافع نام دیگر کتاب جامع الدقائق و کاشف الحقایق، می باشد.
کتاب المهذب البارع تالیف علامه احمد بن فهد حلی (م ۸۴۱ ق) یکی از بهترین شروح مختصر النافع است. مؤلف دارای دو شرح بر مختصر النافع می باشد که یکی شرح صغیر به نام «المقتصر من شرح المختصر» می باشد و دیگری شرح کبیر موسوم به «مهذب البارع» است. کتاب مهذب البارع در بردارنده تعاریف، نکات و تنبیهات با ارزش است که در سایر شروح مختصر النافع دیده نمی شود و اصحاب و بزرگان از فقها نیز به آن ها متعرض نشده اند. در این کتاب دلایل و براهین فقهای بزرگوار به صورت وسیعی نقل شده و هم چنین در هر قسمت تعاریف موضوعات آن به بهترین وجه ذکر شده است. مؤلف همچنین نهایت تلاش خود را در بیان نظریات مخالف و حتی اقوال نادر و کمیاب انجام داده است و دلایل تردید و شک در ذهن و عبارت های محقق حلی در مختصر النافع را در مسائل گوناگون طرح نموده است.
علت نگارش
وی در مقدمه کتاب علت نگارش آن را این چنین بیان نموده است: هنگامی که عده ای از فضلا و بزرگان تالیف کتابی را از من خواستند که اسرار مختصر النافع را بیان نماید و خواننده را به عمق مطالب آن برساند و اختلافات در بین فقهای بزرگ را همراه با دلایل مورد اعتماد آن ها و جواب آن ها را بیان نماید، تصمیم گرفتم این کتاب را بنویسم. این کتاب به اصطلاح شرح بالقول (قوله... اقول) می باشد.
تالیف و انتشار
کتاب مهذب البارع در سال ۸۰۳ ق به پایان رسیده است. کتاب موجود توسط مؤسسه انتشارات اسلامی، تابع جامعه مدرسین در قم انتشار یافته است. جلد اول آن در سال ۱۴۰۷ ق و جلد دوم آن در جمادی الاول سال ۱۴۱۱ ق و جلد سوم آن در ذی الحجة سال ۱۴۱۱ ق چاپ شده است.
نسخه ها
...
مؤلف قاضی سعد الدین ابو القاسم عبد العزیز بن نحریر بن براج طرابلسی، معروف به قاضی ابن براج (م ۴۸۱ ق).
کتاب حاضر در زمینه فقه استدلالی می باشد. مؤلّف در ابن کتاب آراء مرحوم شیخ طوسی، مدرس و استاد خود را آورده و آنها را نقد و بررسی و با شیخ مناقشه می کند. ابن براج اولین کسی است که بعد از شیخ طوسی به خود جرأت مناقشه با شیخ را داده و در بعضی موارد بر خلاف نظر شیخ نظر داده است.علامه مجلسی در بحار در مورد این کتاب می فرماید؛ «این کتاب در غایت اعتبار است.» مرحوم آیت الله بروجردی (ره) طلاب و شاگردان خود را برای مراجعه به این کتاب تشویق می فرمودند. مؤلف این کتاب از حیث ترتیب و باب بندی تابع شیخ بوده و از وی پیروی کرده است و در زمان نشر این کتاب از موسوعات فقهی بدیع شمرده می شد که در همه ابواب فقه بحث کرده است.
جایگاه آن
کتاب المهذب از مشهورترین و مبسوطترین کتب فقهی استدلالی قدمای از فقهای امامیه می باشد.این کتاب که یک دورۀ فقه کامل استدلالی از کتاب طهارت تا آخر دیات می باشد حاصل تحقیقات عمیق و ابتکارات مؤلف است که پس از سی سال قضاوت و بکار گرفتن عملی این مباحث تدوین شده است.صاحب مستدرکات اعیان الشیعه در این رابطه می نویسد: «فکم فرق بین کتاب فقهی یؤلف فی زوایا المدرسة من غیر ممارسة عملیة للقضاء و کتاب الف بعد الممارسة لها او خلالها، و لاجل ذلک یعتبر الکتاب الحاضر المهذب من محاسن عصره». اگر چه مؤلف گنجینه هایی از کتاب های فقهی همچون «المقرب فی الفقه»، «المعالم فی الفروع»، «المنهاج فی الفروع»، «المعتمد فی الفقه»، «شرح جمل العلم و العمل» و «جواهر الفقه» از خود برجای گذاشته است. اما متاسفانه امروزه فقط سه کتاب «المهذب»، «جواهر الفقه» و «شرح جمل العلم و العمل» در دسترس ما هست.این سه کتاب از ابتدای نگارش در کتب فقهی مفصل و مبسوط مورد استناد و اعتماد واقع شده اند و فقهای عظام توجه خاصی به آنان مبذول داشته اند که در این بین کتاب المهذب به دلیل روش استدلالیش جایگاه ویژه ای را داراست.
تاریخ تالیف
از زمان آغاز تالیف المهذب، اطلاع دقیقی در تراجم موجود نیست ولی با توجه به عبارتی که در کتاب اجارۀ آن ذکر شده است، مؤلف در سال ۴۶۷ مشغول نگارش کتاب اجاره بوده است. «آجرتک هذه الدار فی شهر رمضان او کان فی مثل هذه السنة و هی سنة سبع و ستین و اربع مائة». با توجه به این که کتاب «المهذب» پس از اتمام نگارش «جواهر الفقه» تدوین شده است، زیرا در کتاب طهارت در صفحۀ ۲۳ جلد اول آن در بحث این گونه آمده است: و قد اشرنا الی الوجه القوی لذلک فی کتابنا الموسوم ب «جواهر الفقه». و از طرفی در همین بحث در کتاب «جواهر الفقه» پس از نام شیخ طوسی عبارت رحمة الله علیه آورده شده است بنابراین هر دو کتاب پس از سال ۴۶۰ تالیف شده اند. از جمع بندی موارد فوق می توان نتیجه گرفت که «المهذب» بین سال های ۴۶۲ تا ۴۷۰ تالیف شده است بنابر آنچه گفته شد آنچه در «الذریعة» به نقل از پایان نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی از کتاب مهذب مهذب آمده است که: ان المصنف فرغ منه فی سنة ۴۶۷. و هم چنین در پایان جلد ۲ کتاب موجود آمده است که: قد کتب هذا الکتاب مصنفه فی سنة سبع و ستین و اربع مائة (۴۶۷)، صحیح نمی باشد، زیرا مصنف در این سال در حال تالیف کتاب اجاره بوده است و هنوز مباحث زیادی تا آخر جلد دوم تالیف نشده بوده است.
تاریخ انتشار
...

المهذب را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی المهذب   • مفهوم المهذب   • تعریف المهذب   • معرفی المهذب   • المهذب چیست   • المهذب یعنی چی   • المهذب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی المهذب
کلمه : المهذب
اشتباه تایپی : hglibf
عکس المهذب : در گوگل


آیا معنی المهذب مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )