برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1181 100 1

الکل

/'alkol/

معنی الکل در لغت نامه دهخدا

الکل. [ اَ ک ُ ] (اِ) این کلمه در قرن شانزدهم از «الکحل » عربی عاریه گرفته شده است. (نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز سال 3 شماره 3 و 4 ص 93) (لاروس کبیر مدیکال ). محمد زکریای رازی نخستین کسی است که از تقطیر شراب ، الکل گرفت و آن را الکحل نامید، امروزه این آزمایش را با قرع و انبیق و یا اسباب تقطیر و مبرد (لوله ای که از لوله ٔ دیگری احاطه شده و از میان دو لوله آب سرد جریان دارد) انجام میدهند، قطرات اولیه ٔ تقطیر، الکل بیشتر دارد ولی قطرات بعدی آبش بیشتر است. الکل خالص مایعی است بیرنگ با بویی مطبوع و طعمی سوزان. وزن مخصوص آن 0/8 است و در ْ78 میجوشد و در ْ130 منجمد میشود، به همین جهت با آن میزان الحراره هایی برای اندازه گیری حرارتهای پست میسازند. الکل حلال خوبی است. ید، کافور، لاستیک ، چربی و اسانسهای نباتی در آن حل میشوند. تنتورید محلول ید در الکل است. الکل با آب به هر نسبتی مخلوط میشود و این عمل همیشه با ایجادگرما و نقصان حجم همراه است. درجه ٔ الکلی یک محلول الکلی حجم الکل خالص آن است که در هر 100 سانتیمتر مکعب آن موجود است ، مثلاً الکل 80 درجه یعنی محلولی که در هر 100 سانتیمتر مکعب آن 80 سانتیمتر مکعب الکل خالص وجود دارد. برای تعیین درجه ٔ الکلی از الکل سنج استفاده میشود. الکل قوی 96 درجه است و تهیه ٔ الکل 100 درجه بسیار دشوار است. و رجوع به «الکلها» شود.
مصارف الکل : الکل بعنوان سوخت در چراغهاو همچنین بعنوان حلال برای تهیه ٔ لاک الکل ، ورنی ، مواد منفجره ، سلولوئید، تنتورید، ادوکلن ، بسیاری از محلولهای دارویی و عطرها بکار میرود، و نیز آن را برای تهیه ٔ اتر بیهوشی ، سرکه ، کلروفرم و جز آن مصرف میکنند. مشروبات الکلی برای قلب و کبد و روده ها مضر است. و مضرات اجتماعی آن بیشتر است زیرا اغلب جنایات در حال مستی رخ میدهد. رجوع به شیمی مختصر آلی پریمن صص 119 - 229 و شیمی آلی شیخ ج 1 صص 121 - 125 و ماده ٔ «الکلها» شود.
- چندالکلی ؛ الکلی که عامل اکسیدریل (OH) آن متعدّد باشد.
- دوالکلی ؛ الکلی که دارای 2 عامل اکسیدریل (OH) باشد.
- یک الکلی ؛ ممکن است عامل اکسیدریل (OH) در هید ...

معنی الکل به فارسی

الکل
( اسم ) جسمی آلی مرکب از ئیدرژن اکسیژن و کربن و آن فرار دارای طعم تند و سوزان است و شامل اقسام است . مهمترین آن الکل اتیلیک (الکل معمولی) است که مایعی است بیرنگ و صاف با بوی نسبه خوش آیند و مز. گس و سوزان سبکتر از آب با وزن مخصوص ٠/۸ در ۷۸/۳ درجه بجوش میاید و در ۱۳٠ - درجه منجمد میگردد .
[breathalyzer] [اعتیاد] وسیله ای برای شناسایی و سنجش الکل موجود در بازدم متـ . دَمکل آزما
[alcohol testing] [اعتیاد] آزمایشی برای بررسی وضعیت فرد ازنظر مصرف الکل
[alcohol breath test] [اعتیاد، روان شناسی] تعیین میزان الکل در بدن از راه آزمایش تنفس
مهمترین الکل اتیلنیک زنجیری است
از اقسام الکل .
از اقسام الکل دکتر پریمن در شیمی مختصر آلی آرد : ممکن است الکلهایی شامل ارتباط مضاعف یافته شوند .
یا الکل معمولی از اقسام الکل است که در همه نوشابه های خمری شراب و عرق و امثال آن وجود دارد .
از الکلهای عالی اشباع شده است و در نباتات پیدا میشود .
از اقسام الکل . الکلهای استیلنیک تا سال ۱۹٠۲ شناخته نشده بودند .
از جملات متداول در منطق یعنی کل از جزئ بزرگتر است .
...

معنی الکل در فرهنگ معین

الکل
(اَ کُ) [ فر. ع . الکحل ] (اِ.) ۱ - جسمی است آلی ، فرّار و دارای مزة تند که در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. ۲ - مشروب سکرآور مانند: شراب ، ویسکی و عرق .

معنی الکل در فرهنگ فارسی عمید

الکل
مایعی فرّار، با طعم تند و سوزان که در صنعت داروسازی و تهیۀ مشروبات الکلی به کار می رود. &delta، محمدبن زکریای رازی نخستین کسی است که از تقطیر شراب، الکل گرفت، الکل سفید.
* الکل اتیلیک: (شیمی) الکلی بی رنگ با بوی مطبوع و طعم تند که در نوشابه های الکلی موجود است و در داروسازی و صنعت به کار می رود.
* الکل متیلیک: (شیمی) الکلی بی رنگ و سمّی که از تقطیر چوب به دست می آید و در صنعت و طب به کار می رود. عرق چوب، الکل چوب، الکل صنعتی.
وسیله ای برای تعیین مقدار الکل در مایعات.

الکل در دانشنامه اسلامی

الکل
الکل مایعی بی رنگ و فرّار با بویی مطبوع و طعمی سوزان است که از آن به مناسبت در بابهای طهارت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.
نوشیدن مشروبات الکلی مست کننده حرام و به فتوای مشهور، نجس نیز می‏باشد.
الکل صنعتی و طبّی اگر مست کننده نباشد و از مایع مست کننده هم گرفته نشده باشد، پاک است. حکم صورت جهل به آن نیز چنین است.

الکل، مایه ای آلی و ترکیب یافته از ئیدروژن، اکسیژن و کربن است که در عصر حاضر، با پیشرفت روز افزون دانش و فن، کاربردی گسترده در عرصه زندگی بشر ، یافته است.
هم اکنون الکل، در صنعت داروسازی و پزشکی، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از الکل ها در ساخت داروهای مسکّن و شربت های خواب آور و به عنوان ماده ای زداینده، خشک و ضدعفونی کننده، در بیمارستان ها و مرکزهای بهداشتی، استفاده می شود. در آزمایشگاه های پزشکی و اندام شناسی ـ آناتومی ـ جهت نگهداری اعضای بدن، الکل، کاربرد گسترده ای دارد. الکل، برای تهیه مواد اوّلیه در صنعت های گونه گون، حلاّل، یا نگهدارنده در پاره ای از داروها، مانند دهان شوی، دوای سرفه و داروی موی سر، گونه گون عطرها، ادوکلن ها، مواد آرایشی، شربت ها و عصاره های گیاهی، رنگ ها و مواد پلاستیکی و حتی به تازگی به عنوان سوخت ماشین، و یا به تنهایی جهت آرام کردن دردهای مزمن، همانند آنژین صدری و قاعدگی دردناک، مار زدگی، سوختگی و سرطان و سایر دردها به کار می رود. با این گستردگی کاربرد و استفاده از الکل در صنعت های گوناگون و حیاتی، که روز به روز در حال گسترش است، بایسته می نماد حکم پاکی، یا ناپاکی الکل و فراورده های آن، در کتاب و سنّت ، سرچشمه های اجتهادی اسلام ، بررسی و پژوهش دقیق و همه سویه گردد. کوشش جهت شناخت علمی الکل و فراورده های آن، و در آوردن و دریافت حکم شرعی آن از کتاب و سنت، منبع ها و سرچشمه های دینی و نص ها و سخنان روشن شریعت ، هدف این بررسی و پژوهش است. امّا از آن جا که در کتاب و سنت و در سخنان روشن دینی، سخن از الکل به میان نیامده و فقیهان، به این دلیل که الکل را سُکر آور انگاشته، برابر دلیل ها، حکم به نجس بودن آن داده اند؛ در دیگر سوی، درک سخنان ...


الکل در دانشنامه ویکی پدیا

الکل
در شیمی به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدرکسیل (‎-OH‏) متصل به کربن یک آلکیل داشته باشد، الکل گویند. فرمول کلی یک الکل سادهٔ غیر حلقه ای ‎CnH2n+1OH‏ است. در شیمی الکل ها در شمار گروه مهمی از ترکیب های شیمیایی هستند و در واکنش های گسترده ای شرکت می کنند و بسیاری از ترکیب های شیمیایی از آن ها به دست می آیند، به طوری در کتاب شیمی آلی موریسن و بوید آمده است که اگر به شیمی دانی بگویند او را با ده ترکیب شیمیایی در یک جزیره تنها خواهند گذاشت الکل یکی از آن ها خواهدبود. بیشتر خانواده های الکل پسوند (ول) میگیرند مانند بوتانول،اتانول
الکل نوع اول‎ CR(H)۲-OH.‏
الکل نوع دوم‎ C(R)۲H-OH. ‏
الکل نوع سوم‎C(R)۳-OH. ‏
به طور کلی، زمانی که نام الکل به تنهایی به کار می رود، معمولاً منظور اتانول است که همان الکل گرفته شده از جو یا عرق یا همان مشروبات الکلی می باشد. اتانول مایعی بی رنگ و فرار وبا بویی بسیار تند است که از تخمیر شکرها به دست می آید. همچنین گاه به هر گونه نوشیدنی که الکل داشته باشد، الکل می گویند. هزاران سال است که معمولاً الکل به عنوان یکی از عامل های اعتیادآور به شمار می آید.
الکل های دیگر بیشتر با صفت های مشخص کنندهٔ ویژهٔ خود می آیند مانند الکل چوب (که همان متانول است) یا ایزوپروپیل الکل. پسوند «ول» نیز در پایان نام شیمیایی همهٔ الکل ها می آید.با فرمول شیمیایی C2H5OH
الکل را زکریای رازی پزشک ایرانی کشف کرد.
عکس الکل
الکل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
الکل
اتانول
نوشیدنی الکلی
N-بوتانول
ایزوپروپیل الکل
متانول
نرم افزار الکل ۱۲۰٪ یا Alcohol 120% با همسان سازی، نگاشت و رونویسی همه گونه CD و DVD در نوع خود بی مانند است، این نرم افزار با بهره گیری از نوین ترین فناوری روز همواره در راه پیشرفت و گسترش است و هر روزه ویژگی های نوینی به ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

الکل در دانشنامه آزاد پارسی

اَلکُل (شیمی)(alcohol)
در شیمی، هر عضو از گروه ترکیباتِ شیمی آلی، با یک یا چند گروه هیدروکسیل (OH) الیفاتیکی در مولکول، و توانایی تشکیل استر، هنگام ترکیب با اسیدها. از الکل ها بیشتر به منزلۀ حلال و در صمغ ها، رزین ها، لاک ها، روغن های جلا و همچنین، برای تهیۀ رنگینه ها، ساختِ روغن های اسانسی در عطرسازی، و مواد پزشکی، داروسازی استفاده می کنند. الکلی که به صورت طبیعی در فرآیند تخمیر تولید می شود و در بخشی از نوشابه های الکلی به مصرف می رسد اتانول نام دارد. نوشیدن الکل بر یاخته های عصبی انسان اثر می کند و غلظت های زیاد آن مسموم کننده است. الکل ها برحسب اندازه و پیچیدگی ساختار مولکولی ممکن است مایع یا جامد باشند. پنج الکل از ساده ترین الکل ها تشکیل یک سری می دهند که در آن تعداد اتم های کربن و هیدروژن به شکل تصاعدی افزایش می یابد و هر عضو سری نسبت به عضو ماقبل خود یک گروهCH۲ (متیلن) در مولکول خود بیشتر دارد. این الکل ها عبارت اند از متانول یا الکل چوب (متیل الکل، CH۳OH)، اتانول (اتیل الکل، C۲O۵OH)، پروپانول (پروپیل الکل، C۳H۷OH)، بوتانول (بوتیل الکل، C۴H۹OH)، و پنتانول (آمیل الکل، C۵H۱۱OH). الکل هایی با کربن کمتر (پایین تر) مایع اند و با آب مخلوط می شوند. الکل های بالاتر، مثل پنتانول، مایعاتی روغنی اند که با آب مخلوط نمی شوند. بالاترین الکل ها جامداتی مومی شکل اند. هگزادکانول (ستیل الکل، C۱۶H۳۳OH) و ملی سیل الکل (C۳۰H۶۱OH) از آن جمله اند که به ترتیب در روغن اِسپِرم نهنگ و موم زنبور عسل یافت می شوند. الکل های با گروهCH۲OH نوع اول، آن هایی که CHOH دارند نوع دوم، و بالاخره آن هایی که COH دارند نوع سوم نامیده می شوند.

ارتباط محتوایی با الکل

الکل در جدول کلمات

الکل چوب
متانول
جسم خشک و متبلوری که در آب نامحلول است ولی در الکل سرد و در بعضی روغنها حل می شود و برای درمان بعضی از زخمها به کار می رود
یدفرم

معنی الکل به انگلیسی

alcohol (اسم)
الکل ، هر نوع مشروبات الکلی
spirit of wine (اسم)
الکل ، عرق خالص ، عرق دو اتشه

معنی کلمه الکل به عربی

الکل
کحول
ادمان الخمور
مدمن الخمور
صبغ
مدمن الخمور
برهان

الکل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فر کیانی

ریشه، واژه، کلمه، لغت، الکل، الو

محمد زکریای رازی نخستین کسی است که الکل را از تقطیر شراب به دست آورد و میگویند آن را الکحل نامیده که کحل به ماناک سرمه یا سرمه کشیدن بر چشم است. آشکار است که سرمه در ساختار شیمیایی الکل نغشی ندارد و این ریشه شناسی غَلَت است ولی بدون شک ال بخش اول واژه الکل (الو=شراب کل=؟) از واژه ایرانی الو به ماناک شراب ale beer mead ستانده شده که در زبان سکایی به شکل alut* و در جمهوری اوستیا به شکل aluton* ثبت شده است.*بنمان/پیری( منبع):
A HANDBOOK OF GERMANIC ETYMOLOGY by VLADIMIR OREL

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع الکل   • الکل اتانول   • الکل طبی   • الکل صنعتی   • الکل چیست   • فواید مشروبات الکلی   • الکل خوراکی   • الکل سفید   • معنی الکل   • مفهوم الکل   • تعریف الکل   • معرفی الکل   • الکل یعنی چی   • الکل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الکل
کلمه : الکل
اشتباه تایپی : hg;g
آوا : 'alkol
نقش : اسم
عکس الکل : در گوگل

آیا معنی الکل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )