انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1094 100 1

الکل

/'alkol/

معنی الکل در لغت نامه دهخدا

الکل. [ اَ ک ُ ] (اِ) این کلمه در قرن شانزدهم از «الکحل » عربی عاریه گرفته شده است. (نشریه ٔ دانشکده ٔ ادبیات تبریز سال 3 شماره 3 و 4 ص 93) (لاروس کبیر مدیکال ). محمد زکریای رازی نخستین کسی است که از تقطیر شراب ، الکل گرفت و آن را الکحل نامید، امروزه این آزمایش را با قرع و انبیق و یا اسباب تقطیر و مبرد (لوله ای که از لوله ٔ دیگری احاطه شده و از میان دو لوله آب سرد جریان دارد) انجام میدهند، قطرات اولیه ٔ تقطیر، الکل بیشتر دارد ولی قطرات بعدی آبش بیشتر است. الکل خالص مایعی است بیرنگ با بویی مطبوع و طعمی سوزان. وزن مخصوص آن 0/8 است و در ْ78 میجوشد و در ْ130 منجمد میشود، به همین جهت با آن میزان الحراره هایی برای اندازه گیری حرارتهای پست میسازند. الکل حلال خوبی است. ید، کافور، لاستیک ، چربی و اسانسهای نباتی در آن حل میشوند. تنتورید محلول ید در الکل است. الکل با آب به هر نسبتی مخلوط میشود و این عمل همیشه با ایجادگرما و نقصان حجم همراه است. درجه ٔ الکلی یک محلول الکلی حجم الکل خالص آن است که در هر 100 سانتیمتر مکعب آن موجود است ، مثلاً الکل 80 درجه یعنی محلولی که در هر 100 سانتیمتر مکعب آن 80 سانتیمتر مکعب الکل خالص وجود دارد. برای تعیین درجه ٔ الکلی از الکل سنج استفاده میشود. الکل قوی 96 درجه است و تهیه ٔ الکل 100 درجه بسیار دشوار است. و رجوع به «الکلها» شود.
مصارف الکل : الکل بعنوان سوخت در چراغهاو همچنین بعنوان حلال برای تهیه ٔ لاک الکل ، ورنی ، مواد منفجره ، سلولوئید، تنتورید، ادوکلن ، بسیاری از محلولهای دارویی و عطرها بکار میرود، و نیز آن را برای تهیه ٔ اتر بیهوشی ، سرکه ، کلروفرم و جز آن مصرف میکنند. مشروبات الکلی برای قلب و کبد و روده ها مضر است. و مضرات اجتماعی آن بیشتر است زیرا اغلب جنایات در حال مستی رخ میدهد. رجوع به شیمی مختصر آلی پریمن صص 119 - 229 و شیمی آلی شیخ ج 1 صص 121 - 125 و ماده ٔ «الکلها» شود.
- چندالکلی ؛ الکلی که عامل اکسیدریل (OH) آن متعدّد باشد.
- دوالکلی ؛ الکلی که دارای 2 عامل اکسیدریل (OH) باشد.
- یک الکلی ؛ ممکن است عامل اکسیدریل (OH) در هیدروکربوری چند بار تکرار شود و بنابراین ممکن است جسم یک الکلی و دوالکلی و چند الکلی بدست آید. و رجوع به الکلها شود.

معنی الکل به فارسی

الکل
( اسم ) جسمی آلی مرکب از ئیدرژن اکسیژن و کربن و آن فرار دارای طعم تند و سوزان است و شامل اقسام است . مهمترین آن الکل اتیلیک (الکل معمولی) است که مایعی است بیرنگ و صاف با بوی نسبه خوش آیند و مز. گس و سوزان سبکتر از آب با وزن مخصوص ٠/۸ در ۷۸/۳ درجه بجوش میاید و در ۱۳٠ - درجه منجمد میگردد .
[breathalyzer] [اعتیاد] وسیله ای برای شناسایی و سنجش الکل موجود در بازدم متـ . دَمکل آزما
[alcohol testing] [اعتیاد] آزمایشی برای بررسی وضعیت فرد ازنظر مصرف الکل
[alcohol breath test] [اعتیاد، روان شناسی] تعیین میزان الکل در بدن از راه آزمایش تنفس
مهمترین الکل اتیلنیک زنجیری است
از اقسام الکل .
از اقسام الکل دکتر پریمن در شیمی مختصر آلی آرد : ممکن است الکلهایی شامل ارتباط مضاعف یافته شوند .
یا الکل معمولی از اقسام الکل است که در همه نوشابه های خمری شراب و عرق و امثال آن وجود دارد .
از الکلهای عالی اشباع شده است و در نباتات پیدا میشود .
از اقسام الکل . الکلهای استیلنیک تا سال ۱۹٠۲ شناخته نشده بودند .
از جملات متداول در منطق یعنی کل از جزئ بزرگتر است .
یکی از مهمترین الکلهای عالی اشباع شده است که بشکل استات و بوتیرات در برخی از گیاهان پیدا میشود .
از اقسام الکل . این الکل دارای چهار ایزومر است که همه آنها شناخته شده اند : الکل بوتیلیک معمولی الکل بوتیلیک نوع دوم الکل ایزوبوتیلیک و الکل بوتیلیک نوع سوم .
یا پروپانل از انواع الکلهاست
[شیمی] ← الکل واسرشته
[rectified spirit] [شیمی] نوعی محلول الکل و آب که 95 درصد حجمی آن اتیل الکل است و ازطریق تقطیر به دست می آید
[alcogel] [شیمی] ژلی که فاز مایع آن الکل است
یا الکومتر و یا الکلومتر آلتی است درجه دار شبیه به ترمومتر که برای تعیین مقدار الکل در مشروبات بکار میرود .
یا مانتول و یا کامفردومانت یکی از اجزائ تشکیل دهنده اسانس مانت است که بصورت تبلورات منشوری شکل شش سطحی بیرنگ و درخشان است .
الکل متیلیک یا متانل از متان مشتق می شود در عده بسیاری از اتر های طبیعی وجود دارد .

معنی الکل در فرهنگ معین

الکل
(اَ کُ) [ فر. ع . الکحل ] (اِ.) ۱ - جسمی است آلی ، فرّار و دارای مزة تند که در پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. ۲ - مشروب سکرآور مانند: شراب ، ویسکی و عرق .

معنی الکل در فرهنگ فارسی عمید

الکل
مایعی فرّار، با طعم تند و سوزان که در صنعت داروسازی و تهیۀ مشروبات الکلی به کار می رود. &delta، محمدبن زکریای رازی نخستین کسی است که از تقطیر شراب، الکل گرفت، الکل سفید.
* الکل اتیلیک: (شیمی) الکلی بی رنگ با بوی مطبوع و طعم تند که در نوشابه های الکلی موجود است و در داروسازی و صنعت به کار می رود.
* الکل متیلیک: (شیمی) الکلی بی رنگ و سمّی که از تقطیر چوب به دست می آید و در صنعت و طب به کار می رود. عرق چوب، الکل چوب، الکل صنعتی.
وسیله ای برای تعیین مقدار الکل در مایعات.

الکل در دانشنامه اسلامی

الکل
الکل مایعی بی رنگ و فرّار با بویی مطبوع و طعمی سوزان است که از آن به مناسبت در بابهای طهارت و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.
نوشیدن مشروبات الکلی مست کننده حرام و به فتوای مشهور، نجس نیز می‏باشد.
الکل صنعتی و طبّی اگر مست کننده نباشد و از مایع مست کننده هم گرفته نشده باشد، پاک است. حکم صورت جهل به آن نیز چنین است.

الکل، مایه ای آلی و ترکیب یافته از ئیدروژن، اکسیژن و کربن است که در عصر حاضر، با پیشرفت روز افزون دانش و فن، کاربردی گسترده در عرصه زندگی بشر ، یافته است.
هم اکنون الکل، در صنعت داروسازی و پزشکی، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از الکل ها در ساخت داروهای مسکّن و شربت های خواب آور و به عنوان ماده ای زداینده، خشک و ضدعفونی کننده، در بیمارستان ها و مرکزهای بهداشتی، استفاده می شود. در آزمایشگاه های پزشکی و اندام شناسی ـ آناتومی ـ جهت نگهداری اعضای بدن، الکل، کاربرد گسترده ای دارد. الکل، برای تهیه مواد اوّلیه در صنعت های گونه گون، حلاّل، یا نگهدارنده در پاره ای از داروها، مانند دهان شوی، دوای سرفه و داروی موی سر، گونه گون عطرها، ادوکلن ها، مواد آرایشی، شربت ها و عصاره های گیاهی، رنگ ها و مواد پلاستیکی و حتی به تازگی به عنوان سوخت ماشین، و یا به تنهایی جهت آرام کردن دردهای مزمن، همانند آنژین صدری و قاعدگی دردناک، مار زدگی، سوختگی و سرطان و سایر دردها به کار می رود. با این گستردگی کاربرد و استفاده از الکل در صنعت های گوناگون و حیاتی، که روز به روز در حال گسترش است، بایسته می نماد حکم پاکی، یا ناپاکی الکل و فراورده های آن، در کتاب و سنّت ، سرچشمه های اجتهادی اسلام ، بررسی و پژوهش دقیق و همه سویه گردد. کوشش جهت شناخت علمی الکل و فراورده های آن، و در آوردن و دریافت حکم شرعی آن از کتاب و سنت، منبع ها و سرچشمه های دینی و نص ها و سخنان روشن شریعت ، هدف این بررسی و پژوهش است. امّا از آن جا که در کتاب و سنت و در سخنان روشن دینی، سخن از الکل به میان نیامده و فقیهان، به این دلیل که الکل را سُکر آور انگاشته، برابر دلیل ها، حکم به نجس بودن آن داده اند؛ در دیگر سوی، درک سخنان شرع در باب آب مایگان سُکر آور، چه بسا بستگی بر فهم و درک نص ها و سخنان وارد شده در باب خمر داشته باشد، لازم و بایسته است نجسی و یا پاکی خمر و مشروبات الکلی را بررسی کنیم. اگر پاکی خمر ثابت گردد، پاکی الکل ها نیز به خودی خود ثابت می شود.
پیشینه تحقیق
از آن جا که الکل به تازگی در عرصه زندگی بشر راه یافته، ناگزیر بحث از پاکی و نجسی آن را باید در سخنان فقیهان این روزگار جست وجو کرد. بیش تر مجتهدان روزگار ما، در رساله های عملیه و استفتاءات خود، به گونه ای حکم گونه گون الکل ها را بیان کرده اند؛ امّا در کتاب های استدلالی فقهی خود، از وارد شدن به بحث کارشناسی موضوعی و شناخت و تحلیل علمی موضوع، خودداری ورزیده اند. شاید نخستین کسی که برای بیان حکم الکل، خود را ناگزیر از تحلیل علمی موضوع دیده و در کتاب خود:بحوث فی شرح عروة الوثقی، به شرح در شناخت الکل ها و گونه های آن، سخن گفته، شهید محمد باقر صدر است. آقای خوئی نیز، در کتاب (تنقیح العروه) خود بحث کوتاهی در باب الکل ها دارد که بحثی غیر کارشناسانه است. در هر حال، کتاب تحقیقی و آکنده از دلیل و برهان و به گونه جداگانه، در این زمینه نگاشته نشده است. گرچه سالیان پیش کتابی با قطع جیبی، به نام: (بررسی فراورده های الکل از نظر فقه اسلامی) نوشته دکتر احمد صبور ارودباری کارشناس دانش شیمی، از سوی دارالتبلیغ اسلامی در قم منتشر گردید، امّا دارای ویژگی های استدلالی فقهی نیست. چنانچه گفته شد، موضوع اصلی این نوشتار، بررسی موضوعی و حکمی الکل و فراورده های آن است. اما از آن جایی که حکم به پاکی و یا ناپاکی آن، بستگی به شناخت خمر و آب مایگان سُکرآور دیگر و حکم آن ها دارد، فصل نخست مقاله را به بحث در این باره ویژه می سازیم. و در فصل دوم نوشتار، در باب شناخت موضوعی نوشیدنی های الکلی و آب مایگان سُکرآور، بحث می کنیم و به جست وجو در حکم پاکی و ناپاکی آن ها می پردازیم. و در بخش پایانی، که بخش اصلی نوشتار ماست، از شناخت علمی الکل و فراورده های آن و دلیل های پاکی، یا ناپاکی آن ها سخن رفته است و دلیل های فقیهان در حکم الکل، شراب های طبی و شربت های دارویی الکل دار، به بوته نقد و بررسی گذاشته شده است.
خمر و حکم آن در منابع اجتهادی
...الکل در دانشنامه ویکی پدیا

الکل
در شیمی به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدرکسیل (‎-OH‏) متصل به کربن یک آلکیل داشته باشد، الکل گویند. فرمول کلی یک الکل سادهٔ غیر حلقه ای ‎CnH2n+1OH‏ است. در شیمی الکل ها در شمار گروه مهمی از ترکیب های شیمیایی هستند و در واکنش های گسترده ای شرکت می کنند و بسیاری از ترکیب های شیمیایی از آن ها به دست می آیند، به طوری در کتاب شیمی آلی موریسن و بوید آمده است که اگر به شیمی دانی بگویند او را با ده ترکیب شیمیایی در یک جزیره تنها خواهند گذاشت الکل یکی از آن ها خواهدبود. بیشتر خانواده های الکل پسوند (ول) میگیرند مانند بوتانول،اتانول
الکل نوع اول‎ CR(H)۲-OH.‏
الکل نوع دوم‎ C(R)۲H-OH. ‏
الکل نوع سوم‎C(R)۳-OH. ‏
به طور کلی، زمانی که نام الکل به تنهایی به کار می رود، معمولاً منظور اتانول است که همان الکل گرفته شده از جو یا عرق یا همان مشروبات الکلی می باشد. اتانول مایعی بی رنگ و فرار وبا بویی بسیار تند است که از تخمیر شکرها به دست می آید. همچنین گاه به هر گونه نوشیدنی که الکل داشته باشد، الکل می گویند. هزاران سال است که معمولاً الکل به عنوان یکی از عامل های اعتیادآور به شمار می آید.
الکل های دیگر بیشتر با صفت های مشخص کنندهٔ ویژهٔ خود می آیند مانند الکل چوب (که همان متانول است) یا ایزوپروپیل الکل. پسوند «ول» نیز در پایان نام شیمیایی همهٔ الکل ها می آید.با فرمول شیمیایی C2H5OH
الکل را زکریای رازی پزشک ایرانی کشف کرد.
عکس الکل
الکل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
الکل
اتانول
نوشیدنی الکلی
N-بوتانول
ایزوپروپیل الکل
متانول
نرم افزار الکل ۱۲۰٪ یا Alcohol 120% با همسان سازی، نگاشت و رونویسی همه گونه CD و DVD در نوع خود بی مانند است، این نرم افزار با بهره گیری از نوین ترین فناوری روز همواره در راه پیشرفت و گسترش است و هر روزه ویژگی های نوینی به آن افزوده می شود. از سوی این برنامه می توان با نگاشت گرفتن (اندوختن کل دانستار در چهارچوب یک فایل روی هارد دیسک) از سی دی هایی که پیاپی از آن ها بهره برده می شود، بدون گذاشتن CD در CD-ROM به آن ها دست یافت، تنها یک فشار دکمه نیاز است تا نگاشت با سرعتی نزدیک ۲۰۰X سوار شود. این نرم افزار همچنین یکی از نیرومندترین نرم افزارها در زمینه رایت همه گونه CD و DVD می باشد و توانایی خواندن سی دی های خش دار و رونویسی برداری از سی دی های قفل دار یا دارای بد سکتور را نیز دارا می باشد.نبو
همچنین این برنامه یکی از نرم افزارهای شناخته شده در زمینه رونویسی همه گونه سی دی و دی وی دی به شمار می آید. این نرم افزار می تواندبیشتر سی دی و دی وی دی هایی که قفل شده اند را رونویسی رایت نماید. Alcohol 120% با پشتیبانی از بیشتر فرمت ها می تواند تا خواسته های کاربران را تا نزدیک فراوانی برآورده سازد. ساخت ۶ درایو انگاری (Virtual Drive) بگونه همزمان توانایی مهم دیگری است که این نرم افزار در خود جای داده است.
- رایت همه گونه سی دی و دی وی دی - پشتیبانی از بیشتر فرمت ها مانند mds,ccu,ccd,bwt,iso,nrg و...
الکل ۵۲٪ نسخه ای رایگان از الکل ۱۲۰٪ است که تنها توانایی رونویسی و کپی CD و DVD را ندارد.
الکل ایزوآمیل (به انگلیسی: Isoamyl alcohol) با فرمول شیمیایی C۵H۱۲O یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۳۱۲۶۰ است. که جرم مولی آن 88.148 g/mol می باشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی رنگ است.OCCC(C)C
3-methyl-1-butanol
Isopentyl alcohol Isopentanol Isobutylcarbinol
OCCC(C)C
الکل پروپیل هپتیل (به انگلیسی: Propylheptyl alcohol) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۲۴۸۴۷ است.CCCCCC(CO)CCC
2-Propylheptan-1-ol
CCCCCC(CO)CCC
InChI=1S/C10H22O/c1-3-5-6-8-10(9-11)7-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3 NKey: YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N N
الکل سنجی تنفسی ابزاری است برای سنجش محتوی الکل خون. ابزار مورد استفاده برای این هدف با نام تجاری Breathalyzer در دسترس است. رابرت فرانک بورکنشتاین مخترع این ابزار است. این ابزار در ۱۳ مه ۱۹۵۴ ثبت شد اما امروزه از نام آن برای اشاره به هر ابزاری که محتوی الکل خون را نشان دهد، استفاده می کنند.
هنگامی که یک نفر در این ابزار بازمیدمد در صورت وجود اتانول در هوای بازدم او، این اتانول در آند به استیک اسید، اکسایش می یابد:
CH3CH2OH(g) + H2O(l) → CH3CO2H(l) + 4H+(aq) + 4e−
در کاتد، اکسیژن هوا، کاهش می یابد:
الکل قند(به انگلیسی: Sugar alcohol) نوعی الکل تهیه شده از قند است. این مواد سپید رنگ آلی هستند در دسته پلی ال ها قرار دارند، و همچنین به عنوان الکل های پلی هایدریک یا گلایکیتول نیز شناخته می شوند. اینها مواد جامد محلول در آب هستند که به طور طبیعی پدید می آیند و به گونه ای گسترده در صنعت غذا به عنوان قوام دهنده و شیرین کننده استفاده می شوند در مواد غذایی تجاری، الکل قند معمولاً به جای شکر معمولی (ساکاروز) در ترکیب با شیرین کننده های مصنوعی با شدت بالا برای افزایش شیرینی کمشان استفاده می شوند، بر خلاف شکر معمولی، الکل قند سبب خرابی و شکل گیری حفره ها در دندان ها نمی شوند.
پلی ال
الکل قندها دارای فرمول کلی H(HCHO)n+۱H می باشند و در اندازهٔ طول زنجیره هایشان با یکدیگر تفاوت قابل توجهی دارند. از میان الکل قندها زایلیتول (به انگلیسی: Sugar alcohol) به دلیل تشابه ظاهری و مزه به ساکارز بیشترین استفاده و محبوبیت را دارد. الکل قندها اگرچه سبب خرابی دندان نمی شوند اما در صورت استفاده بیش از اندازه در طولانی مدت می توانند سبب افزایش قند خون و دیابت شوند.
«الکل لعنتی» تک آهنگی از پیت بول، افروجک است که در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شد.
الکل لینولیل (به انگلیسی: Linoleyl alcohol) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۵۳۱۱۷۵۶ است.
ترکیب شیمیایی
نام گذاری اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی
cis'cis-912-Octadecadien-1-ol
الکل نوع یک الکلی است که یک گروه هیدروکسیل متصل به اتم کربن نوع یک داشته باشد. تعریف دیگر آن عبارت است از مولکولی که دارای یک گروه ‎ باشد. در مقابل الکل نوع دو دارای فرمول CHROH است و الکل نوع سوم فرمول –CR2OH را دارد که در آن R بیانگر گروهی است که کربن دارد.
ازجمله الکل های نوع یک می توان به اتانول و بوتانول اشاره کرد.
برخی منابع مانند چاپ ۱۹۱۱ دانشنامهٔ بریتانیکا، متانول را الکل درجهٔ یک می دانند اما این تعریف در کاربرد حرفه ای کمتر مورد پذیرش است.
نوشیدنی های الکلی توسط مرکز جهانی تحقیقات سرطان (IARC) به عنوان گروه ۱ سرطان زاها (سرطان زا برای انسان) طبقه بندی می شوند. IARC مصرف نوشابه های الکلی را به عنوان یک از علت های سرطان پستان، سرطان روده بزرگ، سرطان کبد، سرطان مری و سرطان دهان، سرطان های سر و گردن و سرطان ریه تشخیص می دهد و همچنین به عنوان یک علت احتمالی سرطان لوزالمعده.
۳٫۶٪ از موارد سرطان و ۳٫۵٪ مرگ و میر ناشی از سرطان در سرتاسر جهان به علت مصرف الکل (که به طور رسمی به عنوان اتانول نیز شناخته می شود) می باشد.
حتی مصرف اندک و متوسط الکل باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان می شود.
برخی از کشورها تاکنون پیام هایی هشدار دهنده الکل که مصرف کنندگان را در مورد الکل و سرطان مطلع می کند ارائه داده اند.
۲،۴-دی کلروبنزیل الکل (به انگلیسی: 2,4-Dichlorobenzyl alcohol) با فرمول شیمیایی C۷H۶Cl۲O یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۱۵۶۸۴ است. که جرم مولی آن ۱۷۷٫۰۳ g/mol می باشد.C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)COClc1cc(Cl)ccc1CO
(24-Dichlorophenyl)methanol
DybenalRapidoseptMyacide SP
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
۳-نیتروبنزیل الکل (به انگلیسی: 3-Nitrobenzyl alcohol) با فرمول شیمیایی C۷H۷NO۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۶۹۲۶۷ است. که جرم مولی آن ۱۵۳٫۱۳۵ g/mol می باشد.C1=CC(=CC(=C1)(=O))CO(=O)c1cccc(c1)CO
(3-nitrophenyl)methanol
m-Nitrobenzyl alcoholBenzyl alcohol m-nitro3-Nitrobenzyl alcoholBenzenemethanol 3-nitro-3-Nitrobenzenemethanol
C1=CC(=CC(=C1)(=O))CO
آراکیدیل الکل (به انگلیسی: Arachidyl alcohol) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۱۲۴۰۴ است.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
1-Icosanol
Arachidalcohol
Arachidic alcohol Hydroxyicosane Icosalcohol Icosanol 1-Icosanoln-Icosanol Icosan-1-ol Icosyl alcohol Icosyl hydrate Icosylic alcohol
اولئیک الکل (به انگلیسی: Oleyl alcohol) با فرمول شیمیایی C۱۸H۳۶O یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۵۲۸۴۴۹۹ است. که جرم مولی آن 268.478 g/mol می باشد.OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
(Z)-Octadec-9-en-1-ol
Octadecenolcis-9-Octadecen-1-ol
OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
اکسید کردن الکل یکی از واکنش های آلی مهم است. الکل های نوع یک (R-CH۲-OH) پس از اکسید شدن می توانند به آلدهید (R-CHO) یا کربوکسیلیک اسید (R-CO۲H) تبدیل شود درحالی که الکل های نوع دو (R۱R۲CH-OH) معمولاً پس از اکسید شدن تولید کتون (R۱R۲C=O) می کنند. الکل های نوع سه (R۱R۲R۳C-OH) نسبت به واکنش با اکسیژن مقاومت نشان می دهند.
واکنشگرهای ناب با پایهٔ کروم مانند واکنشگر ناب کالینز (CrO۳·Py۲)، پیریدینیوم دی کرومات (PDC) و پیریدینیوم کلروکرمات (PCC)
دیمتیل سولفکسید (DMSO) فعال شده که از واکنش میان DMSO با الکتروفیل هایی مانند اکسالیل کلرید و کربودی ایمید (روش اکسیدشدگی فیتزنر-موفات) یا کمپلکس SO۳·Py (روش اکسیدشدگی پاریخ-دوئرینگ) نتیجه می شود.
ترکیب های یُدی با ظرفیت بسیار بالا (hypervalent iodine) مانند ۲-لودوکسی بنزنوئیک یا پری یودینان دس-مارتین (Dess-Martin periodinane).
TPAPهای کاتالیک در حضور اِن-متیل مورفولین اِن-اکسید یا NMO فراوان (روش اکسیدشدگی لی)
TEMPOهای کاتالیک در حضور آب ژاول (NaOCl) فراوان (روش اکسیدشدگی آنلی)
اکسید شدن مستقیم الکل های نوع نخست و تولید کربوکسیلیک اسید، معمولاً از راه آلدهید منطبق بر آن صورت می گیرد و در اینجا بوسیلهٔ آلدهید هیدرات (R-CH(OH)۲) و با واکنش با آب انجام می شود پیش از آنکه واکنش اکسید شدگی و تولید کربوکسیلیک اسید بیش تر، جلو رود.
می توان در مرحلهٔ آلدهید با نرساندن آب به واکنش از پیشرفت واکنش اکسید شدگی الکل نوع نخست جلوگیری کرد و به این ترتیب هیچ آلدهید هیدراتی تولید نمی شود.
واکنشگرهای نابی که برای واکنش الکل های نوع یک و تولید آلدهیدها کاربرد دارند برای اکسیدشدگی الکل های نوع دو و تولید کتون نیز مناسب اند. این واکنشگرها عبارتند از:
ایزوپروپیل الکل (به انگلیسی: Isopropyl Alcohol)CC(O)C
Propan-2-ol
2-PropanolIsopropanol (incorrect)Rubbing alcoholsec-Propyl alcohols-PropanoliPrOHDimethyl carbinolIPA
CC(O)C
بنزیل الکل (به انگلیسی: Benzyl alcohol) یک ترکیب شیمیایی است.c1ccc(cc1)COc1ccc(cc1)CO
Phenylmethanol
Phenylcarbinol
c1ccc(cc1)CO
پاراکوماریل الکل (به انگلیسی: Paracoumaryl alcohol) با فرمول شیمیایی C9H10O2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم 5280535 است. که جرم مولی آن ۱۵۰٫۱۷۴۵ گرم بر مول می باشد.OC/C=C/c1ccc(O)cc1
4-phenol
OC/C=C/c1ccc(O)cc1
پیناکولیل الکل (به انگلیسی: Pinacolyl alcohol) با فرمول شیمیایی C6H14O یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن ۱۰۲٫۱۷۴ گرم بر مول می باشد.OC(C)C(C)(C)C
33-dimethyl-2-butanol
OC(C)C(C)(C)C
InChI=1S/C6H14O/c1-5(7)6(2,3)4/h5,7H,1-4H3 YKey: DFOXKPDFWGNLJU-UHFFFAOYSA-N Y
تنقیه الکل (انگلیسی: Alcohol enema) یک روش مصرف الکل است که آن را از طریق مقعد به راست روده یا روده بزرگ تنقیه می کنند. این روش مصرف بسیار خطرناک است زیرا می تواند منجر به مسمومیت بسیار سریع شود.همچنین امکان دفع مسمویت الکی از طریق بالا آوردن هم ممکن نیست.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

الکل در دانشنامه آزاد پارسی

اَلکُل (شیمی)(alcohol)
در شیمی، هر عضو از گروه ترکیباتِ شیمی آلی، با یک یا چند گروه هیدروکسیل (OH) الیفاتیکی در مولکول، و توانایی تشکیل استر، هنگام ترکیب با اسیدها. از الکل ها بیشتر به منزلۀ حلال و در صمغ ها، رزین ها، لاک ها، روغن های جلا و همچنین، برای تهیۀ رنگینه ها، ساختِ روغن های اسانسی در عطرسازی، و مواد پزشکی، داروسازی استفاده می کنند. الکلی که به صورت طبیعی در فرآیند تخمیر تولید می شود و در بخشی از نوشابه های الکلی به مصرف می رسد اتانول نام دارد. نوشیدن الکل بر یاخته های عصبی انسان اثر می کند و غلظت های زیاد آن مسموم کننده است. الکل ها برحسب اندازه و پیچیدگی ساختار مولکولی ممکن است مایع یا جامد باشند. پنج الکل از ساده ترین الکل ها تشکیل یک سری می دهند که در آن تعداد اتم های کربن و هیدروژن به شکل تصاعدی افزایش می یابد و هر عضو سری نسبت به عضو ماقبل خود یک گروهCH۲ (متیلن) در مولکول خود بیشتر دارد. این الکل ها عبارت اند از متانول یا الکل چوب (متیل الکل، CH۳OH)، اتانول (اتیل الکل، C۲O۵OH)، پروپانول (پروپیل الکل، C۳H۷OH)، بوتانول (بوتیل الکل، C۴H۹OH)، و پنتانول (آمیل الکل، C۵H۱۱OH). الکل هایی با کربن کمتر (پایین تر) مایع اند و با آب مخلوط می شوند. الکل های بالاتر، مثل پنتانول، مایعاتی روغنی اند که با آب مخلوط نمی شوند. بالاترین الکل ها جامداتی مومی شکل اند. هگزادکانول (ستیل الکل، C۱۶H۳۳OH) و ملی سیل الکل (C۳۰H۶۱OH) از آن جمله اند که به ترتیب در روغن اِسپِرم نهنگ و موم زنبور عسل یافت می شوند. الکل های با گروهCH۲OH نوع اول، آن هایی که CHOH دارند نوع دوم، و بالاخره آن هایی که COH دارند نوع سوم نامیده می شوند.

الکل در جدول کلمات

الکل چوب
متانول
جسم خشک و متبلوری که در آب نامحلول است ولی در الکل سرد و در بعضی روغنها حل می شود و برای درمان بعضی از زخمها به کار می رود
یدفرم

معنی الکل به انگلیسی

alcohol (اسم)
الکل ، هر نوع مشروبات الکلی
spirit of wine (اسم)
الکل ، عرق خالص ، عرق دو اتشه

معنی کلمه الکل به عربی

الکل
کحول
ادمان الخمور
مدمن الخمور
صبغ
مدمن الخمور
برهان

الکل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فر کیانی ١٤:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧

ریشه، واژه، کلمه، لغت، الکل، الو

محمد زکریای رازی نخستین کسی است که الکل را از تقطیر شراب به دست آورد و میگویند آن را الکحل نامیده که کحل به ماناک سرمه یا سرمه کشیدن بر چشم است. آشکار است که سرمه در ساختار شیمیایی الکل نغشی ندارد و این ریشه شناسی غَلَت است ولی بدون شک ال بخش اول واژه الکل (الو=شراب کل=؟) از واژه ایرانی الو به ماناک شراب ale beer mead ستانده شده که در زبان سکایی به شکل alut* و در جمهوری اوستیا به شکل aluton* ثبت شده است.*بنمان/پیری( منبع):
A HANDBOOK OF GERMANIC ETYMOLOGY by VLADIMIR OREL

|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع الکل   • الکل اتانول   • الکل طبی   • الکل صنعتی   • الکل چیست   • فواید مشروبات الکلی   • الکل خوراکی   • الکل سفید   • معنی الکل   • مفهوم الکل   • تعریف الکل   • معرفی الکل   • الکل یعنی چی   • الکل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الکل
کلمه : الکل
اشتباه تایپی : hg;g
آوا : 'alkol
نقش : اسم
عکس الکل : در گوگل


آیا معنی الکل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )