برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1288 100 1

الکن


مترادف الکن: ابکم، بکم، بی زبان، کندزبان، گنگ، لال

معنی الکن در لغت نامه دهخدا

الکن. [ اُ ک ُ ] (ص ) بخیل و طمعکار و سست. (ناظم الاطباء). آدم خسیس یا جوکی (اشتینگاس ). || شخص مست. مشروب خور. (اشتینگاس ).

الکن. [ اَ ک َ ] (ع ص ) کندزبان. (دهار) (مصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ) (مجمل اللغة). مؤنث آن لَکناء. (مهذب الاسماء). ج ،لُکن. (المنجد). کندزبان درمانده بسخن. (منتهی الارب ) (آنندراج ). شکسته زبان. (مهذب الاسماء). تمنده. (صحاح الفرس ). آنکه زبانش در سخن گرفته شود. (غیاث اللغات ). صاحب عی در زبان. آنکه زبانش در تکلم بگیرد. گرفته زبان. کژمژزبان. آنکه لکنت زبان دارد :
دو چشم دولت بی تیغ تو بود اعمی
زبان دولت بی مدح تو بود الکن.
مسعودسعد.
از عطارد فصیح تر بودم
چو زحل کرده ای مرا الکن.
مسعودسعد.
ازین نورند غافل چند اعمی
برین نطقند منکر چند الکن.
خاقانی.
هر که را باشد طمع الکن شود
با طمع کی چشم دل روشن شود؟
مولوی.

معنی الکن به فارسی

الکن
کندزبان، کسی که زبانش هنگام حرف زدن می گیرد
(صفت) کسی که زبانش بهنگام سخن گفتن گیر کند و نتواند درست کلمات را ادا سازد صاحب لکنت .
بخیل و طمعکار و سست

معنی الکن در فرهنگ معین

الکن
(اَ کَ) [ ع . ] (ص .) کسی که دچار لکنت زبان است .

معنی الکن در فرهنگ فارسی عمید

الکن
کسی که زبانش هنگام حرف زدن می گیرد، کندزبان.

معنی الکن به انگلیسی

stammerer (اسم)
الکن

الکن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساحل
کسی که در هنگام صحبت کردن زبانش میپیچد
لکنت زبان😊
Ph
کسی که زبانش به هنگام صحبت کردن می گیرد
M/m
لکنت زبان
لیلی موسوی
speechless

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی لغت الکن   • الکین   • آلکن چیست   • نام گذاری آلکن ها   • فرمول آلکن   • زبان الکن   • الکن در جدول   • واکنش های آلکن ها   • معنی الکن   • مفهوم الکن   • تعریف الکن   • معرفی الکن   • الکن چیست   • الکن یعنی چی   • الکن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الکن
کلمه : الکن
اشتباه تایپی : hg;k
عکس الکن : در گوگل

آیا معنی الکن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )