برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1307 100 1

امامی اصفهانی (ابهام زدایی)

امامی اصفهانی (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

امامی اصفهانی (ابهام زدایی)
امامی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • ابن خاتون امامی اصفهانی، از علما و مفسران قرآن در اصفهان• سیدمحمدباقر حسینی امامی اصفهانی، از هنرمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان• سیدمحمدباقر بن احمد امامی اصفهانی، حکیم، ادیب، فاضل، زاهد، و از علمای شهر اصفهان• سیدمحمدباقر امامی دهکردی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان• سیدمحمدباقر بن کمال الدین امامی کرونی اصفهانی، عالم فاضل پارسا و شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان• سیدابوطالب امامی اصفهانی، از علمای اصفهان در عهد شاه تهماسب صفوی• سیدمحمدخلیل بن سیدمحمدحسین موسوی امامی اصفهانی، عالم فاضل مصحح و محقق کتب• سیدمحمدربیع بن سیداحمد عریضی حسینی امامی اصفهانی، از فضلاء گمنام اوایل قرن دوازدهم هجری اصفهان
...
سیدمحمدباقر امامی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • سیدمحمدباقر حسینی امامی اصفهانی، از هنرمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان• سیدمحمدباقر بن احمد امامی اصفهانی، حکیم، ادیب، فاضل، زاهد، و از علمای شهر اصفهان• سیدمحمدباقر امامی دهکردی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان• سیدمحمدباقر بن کمال الدین امامی کرونی اصفهانی، عالم فاضل پارسا و شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان
...
سیدمحمدحسین امامی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • سیدمحمدحسین بن عبدالباقی قوام المحدثین امامی عریضی اصفهانی، خطیب دانشمند و واعظ توانای نیمه نخست قرن چهاردهم هجری قمری در اصفهان• سیدمحمدحسین بن محمدمهدی حسینی امامی اصفهانی، هنرمند و نقاش توانای قرن سیزدهم هجری در اصفهان• سیدمحمدحسین غالب امامی اصفهانی، شاعر ادیب و از فرمان روایان هند
... ...

امامی اصفهانی (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امامی اصفهانی (ابهام زدایی)   • مفهوم امامی اصفهانی (ابهام زدایی)   • تعریف امامی اصفهانی (ابهام زدایی)   • معرفی امامی اصفهانی (ابهام زدایی)   • امامی اصفهانی (ابهام زدایی) چیست   • امامی اصفهانی (ابهام زدایی) یعنی چی   • امامی اصفهانی (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امامی اصفهانی ابهام زدایی
کلمه : امامی اصفهانی (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : hlhld hwtihkd (hfihl cnhdd)
عکس امامی اصفهانی (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی امامی اصفهانی (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )