برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1323 100 1

امامی (ابهام زدایی)

امامی (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

امامی (ابهام زدایی)
امامی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • امامی (شیعه امامیه)، پیروان امام علی (علیه السلام) و قائل به امامت امامان دوازده گانه (علیهم السلام)• امامی (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی
...
امامی (ابهام زدایی)
امامی، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
حسین امامی (ابهام زدایی)
حسین امامی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • حسین بن محمود امامی نائینی اصفهانی، نویسنده و مورّخ معاصر در اصفهان• حسین بن نظرعلی سدهی امامی اصفهانی، شاعر ادیب معاصر در اصفهان
...
سیدمحمدباقر امامی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • سیدمحمدباقر حسینی امامی اصفهانی، از هنرمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان• سیدمحمدباقر بن احمد امامی اصفهانی، حکیم، ادیب، فاضل، زاهد، و از علمای شهر اصفهان• سیدمحمدباقر امامی دهکردی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان• سیدمحمدباقر بن کمال الدین امامی کرونی اصفهانی، عالم فاضل پارسا و شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان
...
محمدباقر امامی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • سیدمحمدباقر حسینی امامی اصفهانی، از هنرمندان قرن سیزدهم هجری در اصفهان• سیدمحمدباقر بن احمد امامی اصفهانی، حکیم، ادیب، فاضل، زاهد، و از علمای شهر اصفهان• سیدمحمدباقر امامی دهکردی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر در اصفهان• سیدمحمدباقر بن کمال الدین امامی کرونی اصفهانی، عالم فاضل پارسا و شاعر ادیب قرن چهاردهم هجری در اصفهان
...
...

ارتباط محتوایی با امامی (ابهام زدایی)

امامی (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امامی (ابهام زدایی)   • مفهوم امامی (ابهام زدایی)   • تعریف امامی (ابهام زدایی)   • معرفی امامی (ابهام زدایی)   • امامی (ابهام زدایی) چیست   • امامی (ابهام زدایی) یعنی چی   • امامی (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امامی ابهام زدایی
کلمه : امامی (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : hlhld (hfihl cnhdd)
عکس امامی (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی امامی (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )