انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1095 100 1

امام

/'emAm/

مترادف امام: معصوم، ولی، پیشرو، پیشوا، راهبر، راهنما، رهبر، شیخ، قاید، قدوه، قطب، پیش نماز

متضاد امام: ماموم

برابر پارسی: پیشوا

معنی امام در لغت نامه دهخدا

امام. [ اِ ] (ع ص ، اِ) مقتدا، رئیس باشد یا غیر رئیس. (منتهی الارب ). پیشوا. (آنندراج ). پیشرو. (فرهنگ فارسی معین ). ج ، اَیِمَّه ، اَئِمَّه. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مؤلف منتهی الارب نویسد: امام جمع است بر لفظ واحد، نه اسم جمع مانند عدل ، زیرا که در تثنیه امامان گویند بلکه جمع مکسر است تقدیراً چنانکه در فُلک که ضمه ٔ آن در حالت جمع مانند ضمه ٔ اُسد است و درحالت افراد مانند ضمه ٔ قفل. (منتهی الارب ذیل ام ّ). جمع امام چون واحدش است. (از متن اللغة) :
کرا رودکی گفت باید مدیح
کامام فنون سخن بود گر
دقیقی مدیح آورد پیش اوی
چو خرما بود برده سوی هجر.
دقیقی.
بعلم و عدل وبه آزادگی و نیکویی
مؤبد است و موفق ، مقدم است و امام.
فرخی.
مأمون را سخت خوش آمد و بپسندید آنچه طاهر کرده بود گفت ای امام آن نخست دستی بودکه بدست مبارک تو رسید من آن چپ را راست نام کردم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ). امام روزگار بود [ بونصر ] دردبیری. (تاریخ بیهقی ). امروز عمری بسزا یافته است [بوصادق تبانی ] و در رباط مانک علی میمون میباشد و در روز افزون از صد فتوی را جواب میدهد و امام روزگار است در همه ٔ علوم. (تاریخ بیهقی ).
جگرگوشه ٔ سیدالمرسلین
که بد انبیا و رسل را امام.
سوزنی.
هرکه در قوم بزرگ است امامش خوانند
هرکه دل صید کند صاحب دامش خوانند.
خاقانی.
امام رسل پیشوای سبیل
امام الهدی صدر دیوان حشر.
سعدی.
|| قیم امر و مصلح. (از متن اللغة). || دلیل و راهنما. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || کتاب سماوی. (آنندراج ). کتاب. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || قرآن. (از نفائس الفنون ) (متن اللغة) (منتهی الارب ). و در نزد قراء و اهل تفسیر هریک از مصاحفی را گویند که در زمان عثمان به امر وی نوشتند و بهر شهری نسختی فرستادند، و بمصحفی که عثمان نزد خود نگاه داشت امام اطلاق نمیشود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). || لوح محفوظ. (از کشاف اصطلاحات الفنون ) (مجمعالبیان طبرسی ذیل آیه ٔ 12 از سوره ٔ یس ). و از آن است قوله تعالی :و کل شی ٔ احصیناه فی امام مبین. (قرآن 12/36)؛ یعنی همه چیز را دانسته ایم و شمرده در لوح محفوظ آن پیشوای روشن پیدا. (کشف الاسرار میبدی ، ج 8 ص 206). و در همین کتاب آمده است : این لوح محفوظ، همان ذکر است که در خبر صحیح است که هر شب حق جل جلاله بجلال عز خود برگشاید و در آن نگرد و کس را بعد ازو نیست و نرسد که در آن نگرد. (کشف الاسرار ج 8 ص 209). || نبی.(متن اللغة) (منتهی الارب ). || خلیفه. (متن اللغة). || راه وسیع روشن. (از متن اللغة).راه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). و از آن است قوله تعالی : و انهما لبامام مبین. (قرآن 79/15). (از منتهی الارب ). || راز. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || پیشرو سپاه. (از متن اللغة). || سرودگوی شتران. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || جانب قبله. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || آنچه بدان مثل زنند. (منتهی الارب ) (از متن اللغة). || زه کمان. (ناظم الاطباء). || منظر خوب. (آنندراج ). || کرانه ٔ زمین. || آنچه هر روز طفلان بیاموزنداز سبق و جز آن. || رشته ٔ درودگر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || رشته ٔ معماران که به آن بنا راست کنند. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). مسطر چوب که بدان عمارت راست کنند. (منتهی الارب ). رژه.ریسمان کار. زیج. || کرده ٔ مصوران. (منتهی الارب ) . ظاهراً مراد طرح و نقشه ای است که مصور و نقاش کشیده باشد. و در تداول مردم گَردَه تلفظ شود. || سرگره. امام تسبیح. مقری. گل سبحه و گل تسبیح. (از خزانةاللغات ).
- امام سبحه ؛ دانه ٔ کلانی که واسطةالعقد تسبیح باشد :
شود براه یقین پیر دستگیر مرا
امام سبحه گر از خاک کربلا باشد.
طاهرغنی.
بر خود صلاح بسته بود عاری از صلاح
هرگز امام سبحه نداند نماز چیست.
سید حسین خالص (از آصف اللغات ).
|| در اصطلاح صوفیه ، قطب. شیخ. || کسی که برای او ریاست دینی و دنیوی هر دو باشد. (از تعریفات جرجانی ). در نزد متکلمان جانشین پیغمبر را امام گویند که وظیفه ٔ او بر پاداشتن رسوم و آداب دین است چنانکه پیروی آن بر همه ٔ امت واجب شده است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). نزد شیعه ٔ اثنا عشری هریک از دوازده پیشوا که نخستین آنان علی بن ابی طالب (ع ) و آخرین آنان مهدی (ع ) است ، و یازده تن اخیر از نسل علی (ع ) و فاطمه دختر محمد (ص )اند. (فرهنگ فارسی معین ). نزد اسماعیلیه ، هر یک از هفت پیشوا که شش تن نخستین همان شش امام اول شیعه ٔ اثناعشری هستند و هفتمین اسماعیل بن جعفر صادق باشد. (از فرهنگ فارسی معین ) : بویوسف یعقوب انصاری قاضی قضاة هرون الرشید و شاگردامام بوحنیفه... از امامان مطلق و اهل اختیار بوده.(تاریخ بیهقی ). بوبشر تبانی رحمه اﷲ هم امام بزرگ بود بروزگار سامانیان. (تاریخ بیهقی ). مأمون گفت : سخت صواب آمد و کدام کس را ولیعهد کنم ؟ گفت علی بن موسی الرضا علیه السلام که امام عصر است. (تاریخ بیهقی ). سید ما و صاحب ما امام قائم بامراﷲ امیرالمؤمنین بنده ٔ خداست. (تاریخ بیهقی ).
گر شما ناصبیان را بجز او هست امام
نیستم من بپس آن کس و دادم بشماش.
ناصرخسرو.
ور می بروی تو با امامی
کاین فعل شده ست زو مشهر.
ناصرخسرو.
اسلام ردائی ز رسولست و امامان
از عترت او حافظ این شهره ردااند.
ناصرخسرو.
امام امم ناصرالدین که در دین
امامت جز او را مسلم ندارم.
خاقانی.
|| اخیراً بتغلیب برپادشاهان یمن که از ائمه ٔ زیدیه هستند و بر امرای مسقط که از ائمه ٔ خوارج اند اطلاق میشود. (از متن اللغة). || مزید مؤخر و مزید مقدم امکنه مانند بلندامام ، پنج امام ، چهارامام ، سنگ امام ، قزل امام ، ینگی امام. (یادداشت مؤلف ).
- امام المتقین ؛ پیشوای پرهیزگاران ، بیشتر لقب امام یا پیغمبر باشد، و آخر ایشان در نبوت و اول در رتبت ، آسمان حق و آفتاب صدق سید المرسلین وامام المتقین... را برای عز نبوت و خاتمت رسالت برگزید. (کلیله و دمنه ).
- امام جماعت ؛ پیشنماز. (فرهنگ فارسی معین ). کسی که بمتابعت او عده ای نماز میگزارند. در امام ، ایمان و عدالت و عقل و طهارت مولد (اینکه ولد زنا نباشد). و بلوغ را معتبر دانسته اند و نیز زن می تواند برای زنان امام باشد. (از شرایع، ص 32). و نیز رجوع به ترجمه و شرح تبصره ٔ علامه (چ تهران ، ص 118 ببعد) شود. امام جماعت اگر هاشمی (کسی که نسبت او بجد دوم حضرت رسول ص میرسد) و افقه (کسی که اعلم بفقه است ) و زیباروی تر باشد اولی است. (از ترجمه و شرح تبصره ٔ علامه ، ص 121).
- امام جمعه ؛ پیشنمازی که روز جمعه در مسجد جامع نماز خواند. مقامی روحانی که در اصل موظف به پیشنمازی در مسجد جامع و اقامه ٔ نماز جمعه بود ولی بتدریج مبدل بشغلی شد. (فرهنگ فارسی معین ).
- امام راتب ؛ امامی که در محل معین و با شرایط مخصوصی نماز میگزارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
- امام زمان ؛ امام عصر. ولی عصر. امامی که در عهد خود مأمور هدایت خلق است.
- || امام دوازدهم شیعیان مهدی (ع ). رجوع به امام زمان در ردیف خود شود.
- امام شهر ؛ در بیت زیر بمعنی محتسب بکار رفته است :
ای خاک مست شو که ز غیرت امام شهر
سنگی بجام رند قدح نوش میزند.
؟ (از آصف اللغات ).
- امام صامت ؛ [ در اوایل اسلام ] در باب تعدد ائمه در آن واحد عده ای وجود بیشتر از یک امام را در یک زمان صحیح نمیدانستند جمعی دیگر میگفتند باید در آن واحد دو امام باشد یکی ناطق ، دیگری صامت و چون امام ناطق وفات کرد امام صامت جای او را بگیرد. (از خاندان نوبختی ص 56).
- امام عصر. رجوع به امام زمان شود.
- امام قائم ؛ امام زمان. امامی که در عهد خود مأمور هدایت خلق است.
- امام مرضی ؛ امامی است که حائز شرایط امامت و جماعت است. (از ترجمه و شرح تبصره ٔ علامه چ تهران ص 119).
- امام ناطق . رجوع به امام صامت در همین ترکیبات (امام ) شود.

امام. [ اِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ آم ّ. (متن اللغة). قصدکنندگان. (ناظم الاطباء). رجوع به آم شود.

امام. [ اَ ] (ع ق ، اِ) پیش. (منتهی الارب ).ضد وراء. (از متن اللغة). فراپیش. (فرهنگ فارسی معین ). در مقام تحذیر گفته میشود امامک و آن اسم فعل بمعنی تقدم است. (از متن اللغة). و رجوع به امامک شود.

امام.[ اِ ] (اِخ ) لقب ابراهیم بن محمدبن علی بن عبداﷲبن عباس ، جد خلفای عباسی است. رجوع به ابراهیم... شود.

امام. [ اِ ] (اِخ ) (میرزا قاسم ) از معاصران خواندمیر مؤلف حبیب السیر و در خط تعلیق و نستعلیق و فن شطرنج استاد بوده و شعر می سروده است. خواندمیر سه بیت زیر را از او نقل کرده است :
شد مرا کاسه ٔ سر خاک در میخانه
باشد از گردش ایام شود پیمانه
زآشنایان همه بیگانه شدم بهر تو من
آشنا ناشده گشتی تو ز من بیگانه
پیش واعظ منشین قصه ٔ طوبی مشنو
قد برافراز که کوته شود این افسانه.
رجوع به حبیب السیر جزء4 ازج 3 صص 616-617 شود.

امام. [ اِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان طارم علیا بخش سیردان شهرستان زنجان واقع در 56 هزارگزی شمال باختری سیردان و 24 هزارگزی راه شوسه. کوهستانی و سردسیر و دارای 474 تن سکنه است. آب آن ازچشمه سار تأمین میشود. محصولش غلات و عسل و لبنیات وشغل اهالی زراعت و مکاری و گله داری و گلیم و جاجیم و قالیچه بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

امام. [ اُ ] (اِخ ) قصبه ای است از بخش رودسر شهرستان لاهیجان ، مرکز دهستان سُمام واقع در 50 هزارگزی جنوب باختر رودسر و 18 هزارگزی خاور دیلمان و 18 فرسخی شمال قزوین. کوهستانی و سردسیر است. آب آن از چشمه سارهای محلی و زه آب رودخانه ٔ خوش خوانی تأمین میشود. سکنه ٔ دائم آن در حدود 500 تن است. این عده در تابستان چند برابر میشود. دارای 30 باب دکان ، مرکز بازرگانی دهستان سمام است. محصولش غلات دیمی و گردو و فندق است. اهالی هنگام زمستان جهت کسب به اطراف رشت میروند. صنایع دستی زنان شالبافی است. از آثار قدیم برجی در 500گزی شمال خاوری قصبه روی تپه ای بنام صومعه سرا دارد که ارتفاع آن در حدود 7 گز است و بقایای بناهای قدیمی از قبیل آجر سفال و غیر آن و در زمانهای گذشته قبوری شبیه قبور زردشتیان دیده شده است احتمال میدهند که این برج آتشکده بوده است ، و ممکن است این برج از برجهای خبر (دیده بانی ) باشد که در بیشتر نقاط حساس کشور دیده میشود. دومزرعه ٔ کوچک بنام صومعه سرا و خوش خوانی که دو سه خانوار سکنه ٔ دائمی دارد و نزدیک به امام واقع شده است جزء قصبه است. راه کاروان رو قدیمی لنگرود به قزوین از این محل میگذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).

امام. [ اِ ] (اِخ ) دهی است از بخش اَرکَواز شهرستان ایلام ، واقع در 30 هزارگزی شمال باختری قلمه دره کنار راه مالرو ارکواز به ایلام. کوهستانی و هوایش معتدل است ، 420 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه تأمین میشود. محصولش غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است. ساکنان آن از طایفه ٔ رسول وندگچی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).

امام. [ ] (اِخ ) (یعنی محل اجتماع ) و آن شهری بود در طرف جنوب یهودا، که موضع آن محقق نیست و بعضی از نویسندگان این لفظ را به کلمه ٔ حاصور افزوده و حاصور امام گفته اند. (از قاموس کتاب مقدس ). و رجوع به حاصور شود.

امام. [ اِ ] (اِخ ) ابن ارقم نمیری. از شاعران معاصرحجاج بن یوسف است. (از البیان و التبیین ج 2 ص 296).

معنی امام به فارسی

امام
شیعیان اثنا عشری به دوازده امام معتقدند : امام اول . علی ع بن ابی طالب . یا امام دوم حسن بن علی ع . یا امام سوم حسین بن علی ع . یا امام چهارم علی بن حسین ع ( زین العابدین ) یا امام پنجم محمد ( باقر ) بن علی ع . یا امام ششم جعفر ( صادق ) بن محمد ع . یا امام هفتم . امام موسی ابن جعفر ع . یا امام هشتم علی ( رضا ) بن موسی ع . یا امام نهم . محمد ( تقی ) بن علی ع . یا امام دهم . علی ( نقی ) بن محمد ع . یا امام یازدهم حسن ( عسکری ) ابن علی ع . یا امام دوازدهم مهدی قائم ( صاحب العصر و الزمان ) بن حسن ع شیعه سبعیه ( فاطمیه ) در شش امام اول با اثنا عشریه مشتر کند و امام هفتم را اسماعیل ابن جعفر دانند .
( صفت اسم ) ۱ - پیشوا پیشرو. ۲ - نزد شیع. اثنا عشری هر یک از دوازده پیشوا که نخستین آنان ع علی بن ابی طالب و آخرین آنان مهدی ع است (یازده تن اخیر از نسل علی ع و فاطمه دختر محمد ص اند ). نزد اسماعیلیه هر یک از هفت پیشوا که شش تن نخستین همان شش امام اول شیع. اثناعشری هستند و هفتمین اسماعیل ابن جعفر صادق ع باشد . ۳ - قطب شیخ . جمع : ایمه . یا امام جماعت . پیشنماز . یا امام جمعه . ۱ - پیشنمازی که روز جمعه در مسجد جامع نماز خواند . مقامی روحانی که در اصل موظف به پیشنمازی در مسجد جامع و اقام. نماز جمعه بود ولی بتدریج مبدل بشغلی شد و هنوز نیز این مقام در شهرهای ایران برقرار است . یا امام زمان . ۱ - امام عصر ولی عصر امامی که در عهد خود مائمور هدایت خلق است . ۲ - ( اسم ) امام دوازدهم شیعیان مهدی ع . یا امام عصر. امام زمان .
ابن ارقم نمیری . از شاعران معاصر حجاج بن یوسف است .
دهی است از دهستان دامنکوه بخش حومه شهرستان دامغان .
عمر بن عبدالله سبیعی
احمد بن محمد بن سلامه بن عبدالملک طحاوی .
محمد بن علی اسماعیل قفال شافعی
احمد بن محمد بن حنبل بن هلال مکنی به ابی عبدالله امام مذهب حنبلی .
احمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالی طوسی مکنی به ابی الفتح برادر امام محمد غزالی بوده است .
اسعد بن ابی نصر مکنی به ابی الفتح مدرس نظامیه بغداد بوده است .
لقب ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی است .
( ترکیب اضافی ) ۱ - پیشوای پیشوایان ( عنوان برای پیشوای بزرگ روحانی ) ۲ - حی را در مورد خداوند بدین عنوان خوانند .
عبدالباقی بن عبدالرحمن بن علی خزرجی مقدسی مصری در گذشته بسال ۱٠۷۸ ه. ق . از دانشمندان بوده .
محمد ابن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره بن احنف جعفی .
پیشوایان جنیان و آدمیان : ( بقوت جاذبه روح مقدس حضرت امام الجن والانس بمشهد مقدس تشریف آورده از آن دو مخاطره عظیم سالم مانده .
ابو المعالی ضیائ الدین عبد الملک ابن عبد الله بن یوسف جوینی از معاریف متکلمان و دانشمندان اشعری ( ف. ۴۷۸ ه.ق . ) است . وی نزد پدر خود و حافظ ابو نعیم اصفهانی و ابو القاسم اسفراینی علم آموخت و چندی خراسان را ترک گفت و مجاور حرم کعبه بود و پس از باز گشت تا پایان عمر در نظامیه نیشابور که نظام الملک برای او بنا کرد بتدریس پرداخت و کار طلبه را استقامت داد و سی سال به تدریس مشغول بود و در همه این مدت محراب و منبر خطابه و تدریس و مجلس ذکر روز جمعه و مناظره و درس را دایر می داشت و هر روز ۳٠٠ مرد از ایمه و طلبه و اولاد صدور برای استفاده از درسهای او حاضر می شدند ٠ از جمله آنان محمد غزال است ٠ از آثار او در کلام ارشاد شامل غیاث الامم و مغیث الحق را ذکر کرده اند ٠
عبدالملک بن ابو محمد عبدالله بن یوسف بن عبدالله جوینی ملقب به ضیائ الدین و مکنی به ابوامعالی و معروف به امام الحرمین .
عبدالکریم ابن ابی سعد محمد بن عبدالکریم بن فضل بن حسن بن فقیه شافعی مکنی به ابوالقاسم و معروف به رافعی قزوینی .
از دانشمندان روزگار سلاله آق قویونلو و معاصر جلال الدین دوانی بود .
عمر بن محمد بن علی مکنی به ابوالقاسم از دانشمندان و فاضلان قرن هفتم هجری است.
از بزرگان اصفهان در عهد آل مظفر بود .
در زمان منکو قا آن با برادرش ملک افتخار الدین محمد بخاری بوده است .
محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع هاشمی قرشی مطلبی مکنی به ابو عبدالله .

معنی امام در فرهنگ معین

امام
( اَ ) [ ع . ] (ق .) پیش ، جلو.
( اِ ) [ ع . ] (ص . اِ.) ۱ - پیشوا، پیشرو. ۲ - پیش نماز. ۳ - پیر، شیخ .
(اِ. دِ) [ ع - فا. ] (ص مر.) فرزند یا نوادة یکی از امامان دوازدگانه .

معنی امام در فرهنگ فارسی عمید

امام
۱. پیشوا، خصوصاً پیشوای مذهبی.
۲. پیش نماز.
۳. هریک از دوازده پیشوای بزرگ که اول آنان علی بن ابی طالب و آخر آنان امام عصر می باشد.
۴. (تصوف) پیر، شیخ.
* امام جماعت: پیش نماز.
پیش، جلو، روبه رو.
پیش نمازِ خوانندۀ خطبه در نمازجمعه که دیگران به او اقتدا می کنند.

امام در دانشنامه اسلامی

امام
امام به معنی پیشوا است و از این عنوان در باب های بسیاری همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، انفال، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، اطعمه و اشربه، احیاء موات، ارث، قضاء، حدود، قصاص و دیات، از جهات مختلف سخن رفته است.
ائمه جمع امام می باشد، و امام در اطلاقات فقها در دو مفهوم عام و خاص به کار رفته است.
امام
اِمام واژه ای عربی و به معنای پیشوا و رهبر است که از اصطلاحات خاص دین اسلام است. امام در اصطلاح شیعه امامیه، پیشوای معصوم و منصوب از جانب خدا است.
«اِمام» به معنی پیشوا و مقتدا است و جمع آن «ائمّة» می باشد. از باب تطبیق کلی بر مصداق بارز خود به: راه روشن «و انهما لَبإمام مبین». (سوره حجر/79) و کتاب آسمانی «و من قبله کتاب موسی اماماً و رحمة». (سوره احقاف/12) و لوح محفوظ «و کل شیء احصیناه فی امام مبین». (سوره یس/12) نیز اطلاق می شود.
راغب اصفهانی در «مفردات» گوید: «امام» آن است که از وی پیروی و به وی اقتدا شود، خواه انسان باشد یا کتاب یا جز آن.
امام در اصطلاح شیعه امامیه، پیشوای معصوم و منصوب از جانب خدا، مقام ریاست عامّه، متخذ از آیات قرآن کریم: «و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا» (سوره انبیاء/73)و «قال انّی جاعلک للناس اماماً» (سوره بقره/124) می باشد.
شیعه، دوازده تن را «امام» مفترض الطاعه پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله می شناسند که آنها عبارتند از علی بن ابی طالب و یازده نفر از نسل علی و فاطمه علیهما السلام و آخرین آنها امام مهدی منتظر عجل الله تعالی فرجه می باشد.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقادات خود که مبیّن عقاید شیعه است، در این باره چنین می گوید: «اعتقاد ما بر این است که حجت های خداوند بر مخلوقاتش پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله عبارتند از دوازده تن که یکی پس از دیگری سمت ولایت و سروری بر خلق خدای را دارند و نامهای مقدسشان بترتیب از این قرار است:
«اعتقاد شیعیان بر این است که اینها همان «اولواالامر» (فرمانروایان) می باشند که خداوند امر فرموده از آنها اطاعت شود و همین ها هستند که از سوی خداوند گواه و ناظر بر مردماند و اینانند درهای ورود بر خدا و راههای قاصدان وصول به لقاءالله و راهنمایان به معرفت پروردگار، بیانگران وحی و ارکان توحید حضرت حقند، از هر لغزش و خطا پاک و از هر گناه و بزه معصومند و همین هایند که خداوند از هر پلیدی پاکشان داشته و از هر آلایشی منزهشان ساخته است.
چنانکه فرمود: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً)، دارای معجزه و برهانند، سبب ایمنی اهل زمین اند، چنانکه ستارگان، اهل آسمان را امانند به کشتی نوح می مانند که تنها پیروان آنها اهل نجاتند و بندگان گرامی خدا هستند».
امام
معنی إِمَامٍ: پيشوا-راه اصلي(در جمله"إِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ "يعني منزلگاه قوم لوط و قوم ايکه ، هر دو بر سر بزرگ راهي قرار داشت . مقصود از اين راه ، آن راهي است که مدينه را به شام وصل ميکند)
معنی الم: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که الم معنايش " انا الله الملک " است . يعني منم خداوند سلطان )
معنی رَّاسِخُونَ: ثابت قدمان - استواران - پابرجاها (در کافي از امام صادق (عليهالسلام) روايت آورده که فرمود : ماييم راسخين در علم ، و ما تاويل (منظور و مقصود اصلي )قرآن را ميدانيم )
معنی حم: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که " حم " معنايش " حميد مجيد "است يعني ستوده صفات و با مجد وعظمت)
معنی عسق: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که حمعسق معنايش حليم ، مثيب ( ثواب دهنده )،عالم ، سميع ، قادر ، قوي ، است )
معنی طس: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که طس معنايش "انا الطالب السميع : من (خداوند) طالب و شنوايم "است )
معنی مُدَّخَلاًَ: کوره راهي که به زحمت بتوان از آن عبور کرد -راه زير زميني(در اصل متدخل ،در باب افتعال بوده که حرف "تا"به دال تبدیل و سپس در دال بعدی ادغام شده است. بنا به روايتي از امام صادق (عليهالسلام) فرمود اين کلمه به معناي راه زير زميني است)
معنی عَالِيَهُمْ: بالاي سر آنها (درعبارت "عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ "از امام صادق (عليهالسلام) روايت شده که در معناي آن فرمود : جامه بهشتي خودش بالاي سر اولياي خدا قرار ميگيرد پس آن را در تن خود ميکنند . )
معنی طسم: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که طس معنايش "انا الطالب السميع المبدي و المعيد : من (خداوند) منم طالب شنواي آغازگر و باز گرداننده "است )
معنی طه: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که " طه " خود يکي از اسماء رسول خدا است ، و معنايش "يا طالب الحق الهادي اليه "است يعني اي که طالب حق و هدايت کننده خلق به سوي آني )
معنی يس: از حروف مقطعه و رموز قرآن (در روايتي از امام صادق عليه السلام آمده که يس يکي از اسماء رسول خدا (صلياللهعليهوآلهوسلّم) است ، و معنايش يا ايها السامع للوحي (هان اي شنواي وحي) است)
معنی ﭐضْرِبُوهُنَّ: آن زنان را بزنيد(در خصوص عبارت "وَﭐهْجُرُوهُنَّ فِي ﭐلْمَضَاجِعِ وَﭐضْرِبُوهُنَّ "از امام صادق عليه السلام روايت شده که فرمودند : هجر در مضاجع به اين است که دررختخواب زن برود ، ولي پشت خود را به او کند ، و نيز در معناي زدن از آن جناب روايت کرده که ب...
معنی مَّقْضِيّاً: حتمی - مقرر شده - حکم شده (امام صادق(عليهالسلام) فرمود : اجل مقضي همان اجل حتمي است که خداي تعالي به وقوع حتمي آن حکم فرموده ، و اجل مسمي آن اجلي است که ممکن است نسبت به وقوع آن بدا حاصل شود ، و خداوند هر قدر بخواهد آنرا جلو انداخته و يا به تعويق ب...
معنی هَمَزَاتِ: وسوسه ها (کلمه همزة به معناي شدت دفع است ، و حرف همزه ، يکي از حروف الفبا را هم از اين جهت همزه ناميدهاند که چون از ته حلق ادا ميشود و با فشار و شدت به خارج دفع مي گردد ، و همزه شيطان به معناي دفع او به سوي گناهان از راه گمراه کردن است . و در تفسير...
ریشه کلمه:
امم‌ (۱۲۴ بار)

«إِمام» به معنای راه و جاده است (زیرا از ماده «أَمّ» به معنای قصد کردن گرفته شده، چون انسان برای رسیدن به مقصد، از راه ها عبور می کند).
«اِمَام مُبِیْن»: در تفسیر جمله «إِنَّهُمَا لَبِإِمَام مُبِین» مشهور و معروف همین است که اشاره به شهر قوم لوط و شهر اصحاب الایکه می باشد; و کلمه «اِمام» به معنای راه و جاده است. این احتمال را نیز بعضی داده اند که منظور از «اِمَام مُبِیْن» همان لوح محفوظ باشد به قرینه آیه 12 سوره «یس»، ولی این احتمال بسیار بعید است; چرا که قرآن می خواهد برای مردم درس عبرت بیان کند، و بودن نام این دو شهر، در «لوح محفوظ» نمی تواند تأثیری در عبرت گیری مردم داشته باشد; در حالی که بودن این دو شهر بر سر راه کاروان ها و سایر رهگذران، می توانست اثر عمیقی در آنها بگذارد، لحظه ای در آنجا درنگ کنند، و بیندیشند و دل عبرت بینشان از دیده نظر کند و این سرزمین بلا دیده را آینه عبرت داند، گاهی در کنار سرزمین قوم لوط و گاهی در کنار سرزمین اصحاب الایکه، سرانجام سیلاب اشک را بر سرنوشت آنها از دیده روان سازند!
پیشوا. راغب گوید: اِمام آنست که از وی پیروی و به وی اقتدا شود، خواه انسان باشد خواه کتاب یا غیر آن، حق باشد یا باطل جمع آن اَئِمّه است. در قاموس گفته اِمام آن است که از وی پیروی شود رئیس باشد یا غیر آن، ریسمانی که بَنّا به دیوار می‏کشد تا راست بنا کند، راه، متولّی امر، قران، پیغمبر، خلیفه، فرمانده لشگر، و آنچه بچّه هر روز یاد می‏گیرد، و نمونه‏ای که از روی آن نظیر آن را می‏سازند و... نا گفته نماند معنی جامع، همان مقتدا بودن است، ریسمانی که بَنّا از آن پیروی می‏کند و طبق آن بنا می‏کند، راهی که انسان در امتداد آن قدم بر می‏دارد، کتابی که می‏خواند همه امام و پیشوا و مقتدایند. در آیه ، مراد از امام، ابراهیم «علیه السلام» است و از «لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ» می‏فهمیم که امامی که خدا از او راضی است و امامی که امامت او را خدا می‏دهد از ستمکاران برگزیده نمی‏شود «لا یَنالُ عَهدِی الظّالِمینَ». اگر گویند: کسی که ظالم و ستمگر بود ولی توبه کرد و نیکوکار شد، یا کافر و مشرک بود و ایمان آورد چه مانعی دارد که چنین کسی از جانب خدا امام باشد؟ گوئیم: وجدان و فطرت حکم می‏کند که چنین کسی هم امام نباشد و خدا او را برای این کار انتخاب نکند، درست است توبه و ایمان بسیاری از کارها را جبران می‏کند، ولی باز وجدان حکم می‏کند که خداوند فقط پاکان مطلق را برای این کار انتخاب می‏کند نه آنان که در گذشته ستمگر و مسلوب الاطمینان بوده و الآن توبه کرده‏اند و یا مشرک بوده و ایمان آورده‏اند، حقّاً آن شاعر خوب گفته: لَیْسَ مَنْ اَذْنَبَ ذَنباً بِامام کَیفَ مَن اَشْرَکَ دَهراً وَ کَفَرَ تفصیل سخن را در کتب تفسیر ذیل آیه‏ی فوق مطالعه کنید. (درباره این آیه در «عهد» توضیح داده شده حتماً به آنجا رجوع شود. با در نظر گرفتن آنچه در معنی اِمام گفته شد معنی آیه‏ی روشن می‏شود «اِمام مُبین» بمعنی کتاب مبین است. در تفسیر المیزان از تفسیر قمّی از ابن عباس از علی «علیه السلام» نقل شده که فرمود: بخدا منم امام مبین حق را از باطل آشکار می‏کنم، و این را از رسول خدا «صلی اللّه علیه و آله» به ارث برده‏ام. و از معانی الاخبار از حضرت رسول «صلی اللّه علیه و آله» نقل کرده که درباره علی «علیه السلام» فرمود: او امامی است که خدا در وی علم هر چیز را شمرده آنگاه صاحب المیزان فرموده این دو حدیث در صورت صحت اَبداً راجع به تفسیر نیستند، بلکه از بَطن قرآن و اشارات آن می‏باشند و مانعی نیست که خدا علم کتاب مبین را به کسی که بنده‏ی خالص و خاصّ خداست بدهد و او«علیه السلام»، بعد از رسول خدا «صلی اللّه علیه و آله» سیّد موّحدین است. * ، از آنها انتقام کشیدیم و آن دو راه آشکاری است، اِمام در اینجا به معنی راه است و ضمیر «اِنّهما» به خرابه‏های قوم لوط و صالح بر می‏گردد، و در آیه ، احقاف: 12، به تورات اِمام اطلاق شده است. ناگفته نماند: قرآن پیشوایان را به دو دسته تقسیم می‏کند، پیشوایان حقّ و پیشوایان باطل، مثل ، .
واژه امام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • امام (پیشوا)، به معنی پیشوا، کاربرد در دو مفهوم عام به معنای حاکم و ولی مسلمانان (ولی فقیه)، امام جمعه و امام جماعت و در معنای خاص به معنای انبیا و جانشینان آنان• امام (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث از الفاظ مدح راوی
...
امام به معنی پیشوا است و از این عنوان در باب های بسیاری همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، انفال، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، اطعمه و اشربه، احیاء موات، ارث، قضاء، حدود، قصاص و دیات، از جهات مختلف سخن رفته است.
ائمه جمع امام می باشد، و امام در اطلاقات فقها در دو مفهوم عام و خاص به کار رفته است.
← مفهوم عام
شمار امامان معصوم علیهم السلام در شریعت اسلام دوازده نفر است که عبارتند از:۱. ابو الحسن، علی بن ابی طالب، امیر مؤمنان.۲. ابو محمد، حسن بن علی، المجتبی.۳. ابو عبد الله، حسین بن علی، سید الشهدا .۴. ابو محمد، علی بن حسین، زین العابدین۵. ابو جعفر، محمد بن علی، باقر العلوم .۶. ابو عبد الله، جعفر بن محمد، الصادق.۷. ابو الحسن، موسی بن جعفر، الکاظم۸. ابو الحسن، علی بن موسی، الرضا .۹. ابو جعفر، محمد بن علی، التقی الجواد.۱۰. ابو الحسن، علی بن محمد، الهادی ابو محمد.۱۱. حسن بن علی، العسکری.۱۲. امام مهدی منتظر، حجة بن الحسن علیهم السلام.
حجیت احکام صادره از امامان
احکام صادر از ائمه علیهم السلام خواه مفاد قول آنان باشد یا مستفاد از فعل یا تقریر ایشان ، به ضرورت مذهب شیعه و اتفاق همه فقها، حجت است.
حکم اعتقاد به امامت و پیروی از امامان
...
امام، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی به شمار می آید.
یکی از الفاظ مدح، اصطلاح «امام» است. دانشمندان علوم حدیث الفاظی را در مدح و تعدیل راویان ذکر کرده اند. جمعی از آن ها این الفاظ را مرتبه بندی کرده و برای هر مرتبه خصوصیاتی بیان داشته اند. «در مرتبه سوم تعدیل الفاظی است که مشعر به ضبط راوی بوده و دلالت بر عدالت کند» و لفظ امام را از این جمله بر شمرده اند. برخی بدون تعیین رتبه لفظ "امام" را از الفاظ تعدیل مورد اتفاق همه دانسته اند.
امام به معنی پیشوا است و از این عنوان در باب های بسیاری همچون طهارت، صلات، زکات، خمس، انفال، حج، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، نکاح، اطعمه و اشربه، احیاء موات، ارث، قضاء، حدود، قصاص و دیات، از جهات مختلف سخن رفته است.
ائمه جمع امام می باشد، و امام در اطلاقات فقها در دو مفهوم عام و خاص به کار رفته است.
← مفهوم عام
شمار امامان معصوم علیهم السلام در شریعت اسلام دوازده نفر است
مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص۳۲.    
احکام صادر از ائمه علیهم السلام خواه مفاد قول آنان باشد یا مستفاد از فعل یا تقریر ایشان ، به ضرورت مذهب شیعه و اتفاق همه فقها، حجت است.
جامع احادیث الشیعة، ج۱، ص۱۲۶- ۲۱۹.
...
این صفحه مدخلی از دائره المعارف یزرگ اسلامی است
ابراهیم امام، ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس (82-132ق/701-750م) سامان دهنده دعوت عباسیان بر ضد امویان و برادر سفاح و منصور نخستین و دومین خلیفه عباسی. پدرش محمد بن علی به تحریک ابوهاشم عبدالله بن محمدبن حنفیه پس از مرگ ابوهاشم دست بکار دعوت سری بر ضد امویان شد و در حمیمه از توابع عمان، جای گرفت و آنجا را مرکز فعالیت خویش قرار داد.
ابراهیم در همان جا از یک کنیز بربری به نام سلمی به دنیا آمد و پس از مرگ پدرش محمد به وصیت او رهبری دعوت عباسی را بدست گرفت و در مراکز نفوذ دعوت، خاصه در خراسان نهضت را سازمان داد و آن را زیر نظارت دقیق خویش درآورد. برای پژوهش درباره فعالیت های سیاسی ابراهیم و نقش وی در فروافکندن حکومت اموی که اندکی پس از مرگ او تحقق یافت، باید به نقش خراسانیان که بی تردید بیش از دیگران در قبول دعوت، رغبت نشان دادند، توجه کرد زیرا هدف عباسیان دست کم تا آنجا که مربوط به نبرد با امویان بود، با خواسته های ایرانیانی که سخت زیر فشار فرمانروایان متمایل به اشرافیت عرب بودند، هماهنگی داشت.
وانگهی، چنان که از محمد بن علی پدر ابراهیم نقل کرده اند، وی به دلایل سیاسی و دینی عراق و شام و جزیره را برای نشر دعوت عباسی مناسب نمی دانست بلکه فقط خراسان را برای این کار شایسته می دید و به پشتیبانی خراسانیان امیدوار بود.
گذشته از آن، رقابت سیاسی میان گروه های عرب ساکن خراسان و گرایش جمعی از آنها ــ یمانیان ــ به نهضت عباسی، عامل مهم توجه امام به خراسان بود. این توجه از اینجا آشکار بود که ابراهیم پس از مرگ پدر، بکیر بن ماهان داعی بزرگ عباسی را برای آگاه ساختن طرفداران و مبلغان جنبش از مرگ پدر و جانشینی خود به خراسان فرستاد و آنان نیز نسبت به امام تازه اظهار وفاداری کردند و اموالی برای او فرستادند.
ابراهیم امام ظاهراً اندکی پس از مرگ پدر برای حج به مکه رفت و داعیان بزرگی چون سلیمان بن کثیر و لاهزبن قریظ تمیمی و مالک بن هیثم و قحطبه بن شبیب را که به طور ناشناس برای گرفتن فرمان و دادن کمک های مالی طرفداران عباسیان به نزد او آمده بودند، به حضور پذیرفت. ابراهیم خواسته سران دعوت در عراق و خراسان را مبنی بر صدور فرمان قیام نپذیرفت اما برای پیشبرد هدف خویش، دو امر مهم را که نشان دهنده هوشمندی و تسلط او بر اوضاع سیاسی زمان بود، نصب العین خود ساخت: یکی آن که فرمان داد داعیان مردم را به اطاعت شخصی از خاندان پیامبر ــ بی ذکر نام خاصی ــ فراخوانند. او نیک می دانست که اگر نام خویش را آشکار سازد، نه تنها در معرض خطر دستگیری از سوی حاکمان اموی خواهد بود بلکه امکان دارد که همه مخالفان دستگاه اموی و مهمتر از همه شیعیان به اطاعت وی گردن ننهند. دوم آن که دعوت عباسی را دعوتی برای خونخواهی اهل بیت پیامبر که بدست حاکمان اموی کشته شده بودند، نمایاند تا روح انتقام را در شیعیان بدمد و آنان را با خود یار سازد.
این تدبیرها به افزایش طرفداران دعوت انجامید. گویا در 128ق/746م هنگام آن رسیده بود که ابراهیم به توصیه سلیمان بن کثیر و ابوسلمه خلال که به پایمردی پدرزن خویش بکیر بن ماهان پس از درگذشت او به ریاست داعیان کوفه دست یافته بود، کسی را به عنوان نماینده خویش برای فراهم ساختن زمینه قیام به خراسان بفرستد.
ابراهیم نخست از داعیانی چون سلیمان بن کثیر و ابراهیم بن سلمه خواست که این مأموریت را به عهده گیرند و چون آنان نپذیرفتند، ابومسلم را به عنوان نماینده خویش و رئیس داعیان به خراسان فرستاد. این جوان دلیر و هوشمند خراسانی بر اساس روایتی سخت قابل تردید، سالیانی پیش از سوی بکیر بن ماهان یا گروهی از داعیان به عنوان غلام به ابراهیم امام یا به پدرش محمد بخشیده شده بود، یا خود به ابراهیم پیوسته بود و ابراهیم لیاقت و خردش را آزموده و نام عبدالرحمن و کنیه ابومسلم بر او نهاده بود.
برتری امام در صفات و کمالات نفسانی و پاداش اخروی نسبت به دیگران را افضلیت امام گویند.
افضلیت در علم کلام در دو مورد مطرح می شود: یکی در باب امامت عامه و دیگری در باب امامت خاصه ؛ آن چه که در این جا مورد بحث قرار می گیرد افضلیت در باب امامت عامّه است.
نظرات در افضلیت در امامت عامه
درباره افضلیت در باب امامت عامه دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است:
← نظر متکلمان امامیه
چنان که بیان شد شیعه امامیه به افضلیت مطلق در باب امامت معتقد است، افضلیت امام در سخنان متکلمان شیعه امامیه در دو معنا به کار رفته است:
افضلیت امام در صفات کمال
...امام در دانشنامه ویکی پدیا

امام
نبو
اِمام واژه ای عربی و به معنای پیشوا و رهبر است که از اصطلاحات خاص دین اسلام است.
این واژه به خودی خود معنی مقدسی ندارد و در قرآن هم برای پیشوایانی که مردم را به سوی خدا هدایت می کردند به کار رفته و هم برای پیشوایانی که مردم را به سوی کفر هدایت می کرده اند. اما غیر از این معنای عام دارای معانی و کاربردهای خاصی در فرهنگ مسلمانان نیز هست.
در قرآن از سه نفر با عنوان امام یاد شده است و آنان ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستند.
عکس امام
امام ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
امام (املش)
امام (زنجان)
امام ، روستایی از توابع بخش رانکوه شهرستان املش در استان گیلان ایران است. روستای تاریخی و بسیار خوش آب و هوا. محصول عمده روستا فندق می باشد. دمای این روستا به ندرت در ایام کرم تابستان بالای ۳۰درجه سانتیگراد می رود. در این روستا چشمه های متعدد آب معدنی وجود دارد.
این روستا در دهستان سمام قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۲ نفر (۵۱خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۶°۴۲′۱۱″شمالی ۴۸°۴۸′۲۴″شرقی / ۳۶٫۷۰۳۱۱°شمالی ۴۸٫۸۰۶۷۱°شرقی / 36.70311; 48.80671
امام (زنجان)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زنجان در استان زنجان ایران است.
این روستا در دهستان بناب قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۲۵ نفر (۱۰۱ خانوار) بوده است.
امام آباد نام مکانهای زیر است:
امام آباد (بشاگرد)، روستایی در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان
امام آباد (چشمه زیارت)، روستایی در دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
امام آباد (دامغان)، روستایی در دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان استان سمنان
امام آباد (دشتی)، روستایی در شهرستان دشتی استان بوشهر
امام آباد (دورود)، روستایی در شهرستان دورود استان لرستان
امام آباد (زاهدان)، روستایی در دهستان چشمه زیارت بخش مرکزی شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
امام آباد (ساوه) روستایی از توابع شهرستان ساوه استان مرکزی ایران
امام آباد (کورین)، روستایی در بخش کورین شهرستان زاهدان استان سیستان و بلوچستان
امام آباد (میناب)، روستایی در شهرستان میناب استان هرمزگان
امام آباد یک منطقهٔ مسکونی در ایران است که در دهستان ارمند واقع شده است. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، امام آباد ۵۵۳ نفر جمعیت دارد.
فهرست روستاهای ایران
امام آباد (جاسک)، روستایی از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسک در استان هرمزگان ایران است.
این روستا در دهستان گوهران قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲ نفر (۵خانوار) بوده است.
امام آباد روستایی در دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان استان سمنان ایران است.
بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت این روستا ۳۲۰ نفر (در ۱۲۵ خانوار) بوده است.
مختصات: ۲۶°۴′۳۹″ شمالی ۵۹°۴۴′۳۰″ شرقی / ۲۶٫۰۷۷۵۰°شمالی ۵۹٫۷۴۱۶۷°شرقی / 26.07750; 59.74167
درگاه ملی آمار
آمار جمعیت روستایی استان بوشهر سایت اطلاع رسانی استان بوشهر (معاونت برنامه ریزی استانداری بوشهر)
دهستان ها و روستاهای شهرستان دشتی سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (مصوبه ۱۸آبان ۱۳۶۵ خورشیدی).
تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی دشتی، حبیب الله سعیدی نیا، نشر موعود اسلام، بوشهر (۱۳۸۳)، ص ۳۸۶-۳۸۸.
امام آباد، (دمنالو) روستایی است از توابع بخش کاکی در شهرستان دشتی استان بوشهر ایران، در حاشیه رود مند قرار دارد. روستای خانی مقابل این روستا و در طرف دیگر رود مند است.
این روستا در دهستان چغاپور قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۱۴ نفر (۴۰ خانوار) بوده است.
امام آباد (زاهدان)، روستایی از توابع بخش میرجاوه شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان لادیز قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۲ نفر (۷خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۴°۵۳′۰۷″ شمالی ۵۰°۲۶′۴۹″ شرقی / ۳۴٫۸۸۵۲۸°شمالی ۵۰٫۴۴۶۹۴°شرقی / 34.88528; 50.44694
امام آباد روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ساوه در استان مرکزی ایران.
این روستا در دهستان قره چای قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۲۹ نفر (۷۷ خانوار) است.
آب انبار حاج آقا امام مربوط به دوره پهلوی است و در اردکان، بلوار شهید بهشتی، جنب مسافربری مظلوم واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۳۰۲۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بقعه خواهر امام رشت منسوب است به «فاطمه اخری» دختر موسی کاظم و خواهر رضا.
ولایات دارالمرز گیلان، ه. ل. رابینو.
سفرنامه میرزا محمدحسین فراهانی، به کوشش حمید سیاح.
این آرامگاه در گذشته معروف به «امامزاده لاله شوی» بود و ظهیرالدین مرعشی در کتاب «تاریخ گیلان و دیلمستان» که در اواخر قرن ۹ هجری نوشته شده، از این بقعه با همین نام یاد کرده است. ظاهراً علت این نامگذاری مربوط به نحوه کشف این مزار بوده است.
سپس در دوره ناصری در سال ۱۲۸۲ ه. ق، ملا حسنعلی حسنی در ایام حکومت قاسم خان والی بنای بقعه بزرگی را در این مکان با صحن و ایوان و مسجد و سرداب آغاز کرد که پس از مرگ او به پایان رسید و تصویر آن در کتاب های جهانگردان و اروپایی ها به چاپ رسیده است.
حاجی ملا رفیع شریعتمدار (مجتهد و متمول تراز اول گیلان در عهد ناصری) در آخرین سال حیات خود یعنی در ۱۲۹۲ ه. ق برای این بقعه سردری ساخت که هنوز پابرجاست.
بقعهٔ دوازده امام از بناهای دوره سلجوقی است که در محله فهادان شهر یزد در مرکز ایران قرار دارد. گنبد آجری این بقعه در شمار آثار مهم هنر سلجوقی به شمار می رود.
بر پایهٔ داده هایی در وب گاه تبیان
فهادان محله من، گردآوری از حمیرا حیدرزاده.
این قپه (قبه) که قدیمترین بناء یزد بنا بر استدلال و سندییت تاریخی و شناسنامه ای می باشد. دوازده امام گنبد منفردی است از سال ۴۲۹ هجری نزدیک به حسینیه بزرگ محله فهادان و قدیمترین بنای موجود در یزد که از حیث سبک بنا و نقش و نگار و کتیبه کوفی رنگی واجد اهمیت خاص و موضوع سخن متخصصان تاریخ معماری اسلامی است. محقق بزرگ و ایرانشناس مجرب آقای آرتور اپهام پوپ چندین بار از این بنا در کتاب طرح هنر ایران یاد کرده است. دو نقشه و طراحی را که کار اریک شرویدر است و در کتاب مذکور چاپ شده است در اینجا به نقل از آن اثر می آوریم. کتیبه رنگی موجود بر دیوار گچی جانب شرقی گواه است بر اینکه گنبد به دستور دو برادر به نام های ابو یعقوب و ابومسعود برپا شد. هیچ معلوم نیست که تغییر نام بنا به دوازده امام از آنچه عصری است. آنچه مسلم است این بنا بر اساس کتیبه موجود در آن توسط ابو مسعود بهشتی و ابو یعقوب اسحق فرزند ینال که از سرهنگان دستگاه حکومت علاء الدوله بوده اند ساخته شده است. از این دو نفر کتیبه ای هم بر در دروازه حظیره موجود بوده است! آثار موجود در قبه. ۱-کتیبه کوفی تزئینی از رنگ «بالای سر در گاه نمای غربی که در حاشیه ای از نقوش گل و بوته قرار دارد» بدین کلمات: مما امر ببنا{ء} هذه القبه المبا{ر} که… ابوالنجم و الاسفهسلار الجلیل… ابو یعقوب و اسحق ابنا ینال مولینا (امیر المو) منین ابتغاء مرضاه الله و ثوابه. فی شهر رمضان سنه تسع و عشرین و اربع مائه (۴۲۹ هجرت) به نقل از مفاخر فهادان وجهان (پیر نیا و ایرج افشار)
و در محراب آن سنگ قبری از یشم یا مرمریت سبز بوده که از آنجا سرقت شده! که بعداً سنگ قبر فخر الدین اسفنجردی (شیخ احمد فهادان) به اندازه ۶۰*۹۲ که در محراب نصب می شود که صد و اندی سال قبل به این مکان منتقل می شود که در حال حا ضر این سنگ نیز در این مکان موجود نمی باشد!. که بنا بر تحقیقات و نظر این حقیر این سنگ نیز به احمد متعلق نبوده که سنگ آن جناب نیز به سرقت رفته وسنگ مزبور به اسفنجردی دیگری متعلق می باشد! که چون دلیلی بر محو کردن اسم کوچک نبوده این حدس وحدیث را قوت می بخشد.
۲-کتیبه کوفی از رنگ بر بالای سر در ورودی {شمالی} که آیه ۱۶۳ سوره بقره است که متأسفانه قسمتی از آن ریخته و محو است.
مختصات: ۳۷°۴۳′۴۷″شمالی ۵۵°۵۶′۱۲″شرقی / ۳۷٫۷۲۹۸۱°شمالی ۵۵٫۹۳۶۶۵°شرقی / 37.72981; 55.93665
آق امام، روستایی از توابع بخش مراوه تپه شهرستان کلاله در استان گلستان ایران است.
این روستا در دهستان مراوه تپه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۵۶۳ نفر (۳۱۴خانوار) بوده است.
ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس شناخته شده به ابراهیمِ امام (مرگ در ۱۳۱ هجری قمری) رهبر جنبش عباسیان علیه خلافت امویان بود. ابراهیم امام برادر سفاح و منصور دوانیقی -نخستین و دومین خلیفگان عباسی- بود.
اعلام طهور
پدر ابراهیمِ امام، محمد بن علی، در عمان علیه امویان فعالیت می نمود. ابراهیم از بطن کنیزی بربر به نام سلمی زاده شد و پس از پدر و به خواست او رهبری ستیز با امویان را در دست گرفت. ابراهیم به سازمان دهی جنبشی بزرگ پرداخت و بیش از همه تمرکزش را بر خراسان گذارد. او پیرامون ۷۴۶ میلادی ابومسلم خراسانی را به نمایندگی خود برای سازماندهی خیزش به خراسان فرستاد. در حدود یک سال پس از آن او دستور داد تا هوادارانش آشکارا پرچم قیام برافرازند.
او سرانجام به دست مروان حمار خلیفهٔ اموی دستگیرشد و در حران به زندان افکنده شد و همانجا مرد یا کشته شد. ابراهیم امام هنگام مرگ ۵۱ سال داشت. او در هنگام دستگیری برادرش سفاح را به جانشینی خویش برگزید.
امامزاده آق امام مربوط به دوره صفوی است و در شهرستان ترکمن، بخش مرکزی، روستای قره قاشلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۳ با شمارهٔ ثبت ۱۱۳۰۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
امامزاده درب امام مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در اصفهان، خیابان عبدالرزاق، بازارچه حاج محمد جعفر، کوی درب امام واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۱۳ با شمارهٔ ثبت ۲۱۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
Lu P. J. & Steinhardt P. J.. Science, 315. 1106–1110 (2007)
پیتر لو و پائول استینهاردت روی الگوهای کاشی کاری این بنا تحقیق کرده اند. گره چینی این بنا از همهٔ بناهای قدیمی تر از خود در جهان اسلام پیچیده تر است. الگوی کاشی کاری این بنا نمودی از الگوی پنروز (Penrose tiling) است، الگویی تقارنی با چندین خاصیت منحصربه فرد که توسط راجر پنروز در دههٔ ۱۹۷۰ ارائه شد و بعدها توسط دانشمندان دیگر گسترش یافت.
امامزاده هادی ینگی امام مربوط به دوره صفوی - دوره قاجار است و در شهرستان ساوجبلاغ، روستای ینگی امام ایجاد شده و این اثر در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۲۹۶۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام، در ۱۴ خرداد ۹۳، همزمان با سالگرد ارتحال سید روح الله خمینی با تفکر گفتمان اصلاح طلبی تحت عنوان اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام تشکیل شد.
ضد امپریالیستی قاطع
ضد استبداد سلطنتی
عدالت خواهی اجتماعی و حمایت از توده های محروم
سمت گیری در جهت تأمین حقوق و آزادی های فردی
تکیه به لزوم اتحاد همه نیروهای راستین خلق در جهت تحقق موارد چهارگانهٔ یاد شده
این اتحادیه نخستین اتحادیهٔ اصلاح طلبی بود که اعلام موجودیت کرد.
این انجمن تاکنون در دانشگاه های ایلام، شهید چمران اهواز، علوم پزشکی آبادان، علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، یزد، اصفهان، علوم پزشکی زاهدان و سیستان و بلوچستان تأسیس و شروع به فعالیت کرده است.
۱۴ خرداد ۹۳، بیش از ۲۰ انجمن دانشجویی اصلاح طلب دانشگاه های سراسر کشور، تصمیم گرفتند اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان پیرو خط امام را تأسیس کنند اما به علت انتخابات شوراهای مرکزی و زمان امتحانات، تنها نماینده ۱۴ انجمن توانست در نشست حاضر شده و بیانیه را امضا کنند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های شهید رجایی تهران، علوم پزشکی شیراز، علوم پزشکی سمنان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، باهنر شیراز، علوم پزشکی مازندران، فسا، علوم پزشکی لرستان، آزاد تبریز، علوم پزشکی کرمان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علوم پزشکی بیرجند، استهبان، بیرجند و آزاد شهرضا امضا کنندگان این بیانیه هستند.
باشگاه والیبال پتروشیمی بندر امام (به انگلیسی: Petrochimi Bandar Imam VC) یک باشگاه والیبال ایرانی بود. این تیم در لیگ برتر والیبال ایران حضور داشت. رتبه چهارم فصل ۰۵–۲۰۰۴ بهترین عنوان پتروشیمی در سوپر لیگ والیبال ایران بود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

امام در دانشنامه آزاد پارسی

اِمام
(جمع: ائمه) کسی که مردم از او پیروی می کنند؛گاه برای تعظیم و تفخیم بزرگان و علمای دین به کار می رود چنان که مجتهدین چهارگانۀ اهل سنّت (ابوحنیفه، مالک بن انس، شافعی و احمد بن حنبل) را ائمۀ چهارگانه می خوانند و کسانی چون غزالی و فخر رازی را نیز امام می خوانند. به کسی که مسلمانان پشت سر او نماز می خوانند نیز امام می گویند.در نظر امامیه، امام، در معنای خاص آن، کسی است که از سوی خدا و رسول برگزیده می شود و ریاست دین و دنیای مردم را برعهده دارد. منصب امامت در امامیه، استمرار منصب نبوت است و امام در نظر آنان، مانند نبی، معصوم است و وظیفۀ حفظ و بیان احکام و معارف واقعی دین را برعهده دارد. همچنین امام چنان که نسبت به ظاهر اعمال مردم، پیشوا و راهنماست، در باطن نیز سمت پیشوایی و رهبری دارد. با حضور امام، زمامداری مسلمانان حق اوست. شیعۀ امامیه و نیز اسماعیلیه را عقیده بر این است که جهان هرگز از وجود امام خالی نیست. امّا زیدیه تعدّد امام را در زمان واحد و نیز امکان خُلُوّ عصری را از وجود امام جایز می شمارند. در امامیه به کسانی که با امام معصوم (ع) با سلاح بجنگند، اهل بغی یا باغی گویند. شیعه از نظر تعداد امامان منصوب از سوی خدا و رسول، به فرقه های گوناگون تقسیم می شوند که مهم ترین آن شیعه اثنی عشری است. نیز ← امامت

نقل قول های امام

امام موقعیت رهبری اسلامی است.
• «از امام و راهنما، مساوات و عدالت خواسته شده است؛ اگر سخنی گفت راست باشد، اگر حُکم نمود عادل باشد، و نسبت به وعده هایش وفا نماید.» الدّرّة الباهرة، ص ۳۷ -> علی رضا
• «به نظر من برای شیعه ضرورتی ندارد که کسی را امام بنامد. زیرا امامت نزد شیعه با امامت نزد غیر شیعه تفاوت دارد. برای غیر شیعیان، امامت به معنای لغوی آن است. یعنی کسی که در علم موقعیت پیشگامی دارد. امام در فقه، امام در نحو، امام در تفسیر؛ ولی واژه امام برای شیعیان به معنای فکری عقیده امامت ارتباط دارد. وقتی که کلمه امام علی (ع) را بکار می بریم و سپس کلمه امام را برای عالم دیگری نیز بکار می بندیم، از نظر آموزشی و خصوصاً آموزش کودکان و جوانان، تفاوتی بین این دو کلمه وجود ندارد. ما نمی گوییم که مردم منظورشان همین معناست ولی این امکان وجود دارد که یک کلمه در یک جا معانی گوناگونی داشته باشد و ما آن را از معنای آن خارج کرده باشیم. این کار تأثیر منفی روی معنای حقیقی واژه دارد.» -> محمدحسین فضل الله
• « پیام غدیر از سوی رسول آزادی و رهایی و عدل، معرفی ولی و امام مردم است تا قیام قیامت، نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه. بارخدایا! در پرتو تعالیم کتابت از ظلمات، کژی ها و تباهی ها رهایمان ساز و به نور ایمان و آگاهی داخلمان گردان، تا وعده تو را محقق ساخته باشیم و بسان پیشوایمان علی، الگو برای همه مردم باشیم.» سید علی اصغر غروی، -> امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟

امام در جدول کلمات

امام چهارم شیعیان
سجاد
امام سوم
حسین
امام صادق (ع) فرمودند این صفت در شخص مسلمان یافت نمی شود
لجاجت
امام صادق (ع) فرمودند:به هرکسی تهمت زده شد اگر سوره •••••• را هفت بار بخواند از آن تهمت رهایی پیدا می کند
نور
امام صادق علیه السلام فرمودند: به هر کسی تهمت زده شد اگر سوره••• را هفت بار بخواند از آن تهمت رهایی پیدا می کند
نور
امام هشتم(ع) فرمودند چنین انسانی از زندگی خود لذت نمی برد
حسود
امام و پیشوا
رهبر
آلبومی موسیقی که به مناسبت ولادت امام رضا (ع) در سال 89 با صدای محسن چاووشی | رضا صادقی | علی اصحابی | امین رستمی | بابک جهانبخش | علیرضا شهاب | حامی و رضا یزدانی منتشر شد
هشت
از لقب های امام زمان(عج)
بقیه الله
اسب امام حسین (ع)
یحموم

معنی امام به انگلیسی

imam (اسم)
پیشوا ، امام

امام را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امام خمینی عکس   • معنی امام   • امام خمینی فرودگاه   • امام معصوم   • امام خمینی ره   • زندگینامه امام خمینی   • امام خمینی و خامنه ای   • امام خامنه ای   • مفهوم امام   • تعریف امام   • معرفی امام   • امام چیست   • امام یعنی چی   • امام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امام
کلمه : امام
اشتباه تایپی : hlhl
آوا : 'emAm
نقش : اسم
عکس امام : در گوگل


آیا معنی امام مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )