انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1009 100 1

امتداد

/'emtedAd/

مترادف امتداد: ادامه، درازی، دنباله، راستا، طول، کشش

برابر پارسی: راستا، راستای

معنی امتداد در لغت نامه دهخدا

امتداد. [ اِ ت ِ ] (ع مص ، اِ مص ) دراز و کشیده شدن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). || مد و کشش. (ناظم الاطباء). کشیدگی. (فرهنگ فارسی معین ). درازی. (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). طول. (ناظم الاطباء) : درودی که امداد آن بر امتداد روزگار متصل باشد. (کلیله و دمنه ). مگر از طول ایام و امتداد مقام بستوه آیند و از آن مقاتلت و منازلت روی بتابند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). مسافت مقصد امتدادی داشت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). مدتها منتظر مددبود تا بعد از امتداد ایام پسر بکتکین حاجب را با ششصد سوار ترک بدو فرستادند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
- امتداد حیات ؛ درازی زندگانی و مدت عمر. (ناظم الاطباء).
- امتداد زمان ؛ طول زمان و مدت زمان. (ناظم الاطباء).
|| درنگی و تأخیر. (ناظم الاطباء). || بسیار شدن آب. (از تاج المصادر بیهقی ). برآمدن و دمیدن روز. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). || در اصطلاح حکماء بر صورت جسمی اطلاق گردد.چنانکه لفظ ممتد نیز بر صورت جسمی گفته میشود. (از کشاف اصطلاحات الفنون ). || در اصطلاح فیزیک در مبحث نیرو خطی را گویند که حامل بر آن قرار دارد.(از فرهنگ فارسی معین ). ج ، امتدادات.

معنی امتداد به فارسی

امتداد
درازشدن، کشیده شدن ، کشیدگی، کشش، درازی، راستا
۱ - ( مصدر ) کشیده شدن دراز شدن . ۲ - (اسم ) کشش کشیدگی درازی راستا. ۳ - طول . یا امتداد زمان . طول زمان طول مدت . ۳ - در مبحث نیرو خطی را گویند که حامل بر آن قرار دارد . جمع: امتدادات.
درنگی کردن دراز شدن
کشیدن . کشانیدن . ممتد کردن
کشیده شدن . ممتد شدن استمرار داشتن
امتداد پذیر کشش پذیر
کشش پذیری قوه قبض و بسط و کشش داشتن

معنی امتداد در فرهنگ معین

امتداد
(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) کشیده شدن ، ۲ - (اِمص .) کشش ، درازی . ۳ - طول .

معنی امتداد در فرهنگ فارسی عمید

امتداد
دراز شدن، کشیده شدن، طول کشیدن، کشیدگی، کشش، درازی، راستا.

امتداد در دانشنامه اسلامی

بعد در فارسی دوری و از نظر لغوی در مقابل قرب است. نزد قدما به معنی کوتاه ترین فاصله بین دو چیز است. در میان قدما آنها که به خلا معتقد بودند بعد را به عنوان امتداد مجرد از ماده و قائم به خود تصور می کردند. و آنها که منکر خلا بودند بعد را قائم به جسم می دانستند. متکلمان بعد را عبارت از امتداد موهومی می دانستند که آن را متکی به جسم یا قائم به خود فرض می کردند و آن را دارای خاصیتی می دانستند که به موجب آن جسم می توانست آن را اشغال کند.
ابعاد سه گانه عبارت است از طول و عرض و عمق. امتداد اول را طول گویند. امتداد دوم را که با قطع امتداد اول یک زاویه قائمه می سازد عرض گویند. امتداد سوم را که بر حد مشترک طول و عرض با زاویه قائمه فرود آید عمق گویند. آنچه دارای یک بعد (طول) است خط آنچه دارای دو بعد (طول و عرض) است سطح و آنچه دارای ابعاد سه گانه است جسم تعلیمی (حجم) نامیده می شود. در اجسام متحرک علاوه بر این ابعاد سه گانه، بعد چهارمی نیز وجود دارد که امتداد و گستردگی در زمان است و به واسطه متحرک بودن بر ان عارض می شود. نسبت زمان به حرکت و رابطه ان دقیقا شبیه نسبت امتداد جسم تعلیمی (حجم) به جسم است. یعنی همانگونه که جسم طبیعی جوهری است که در سه جهت امتداد دارد، اما مقدار این امتداد و اندازه ان نامعین است و هیچ اقتضایی نسبت به حجم خاصی ندارد و نسبت به همه حجم ها یکسان می باشد و این جسم تعلیمی است که بر ان عارض گشته و مقدار امتداد انرا مشخص می کند حرکت نیز یک وجود ممتد و کشش دار است اما مقدار امتدادش نامعین است و ذاتا اقتضایی نسبت به یک امتداد خاص ندارد و زمان به عنوان یک کمیت نا پیوسته بر ان عارض گشته واندازه امتداد انرا مشخص می کند.
رابطه زمان با حرکت
همانطور که مبدا و منتهی حرکت به عنوان آغاز کنند و پایان دهنده حرکت هستند، موضوع حرکت، پذیرنده و قبول کننده است و مسافت، تعیین کننده مقدار حرکت است، این سوال مطرح می شود که زمان چه رابطه ای با حرکت دارد. پاسخ این است که هر حرکتی منطبق بر زمان است و زمان بعدی برای ان می باشد؛ یعنی همانطور که جسمی که در مکانی وجود دارد به یک نحوی منطبق بر آن می باشد هر حرکتی که محقق می شود بر قسمتی از زمان انطباق دارد. بدین صورت که حرکت، موضوع زمان است و زمان بر ان عارض می گردد زیرا هرگاه حرکتی در خارج محقق شود زمان نیز که کمیتی گذرا است ثبوت می یابد و هرگاه حرکتی زائل شود، زمان ان نیز از بین می رود و وجودی ندارد. پس همانطور که هر جسمی در درون خود امتدادی گایدار دارد، هر حرکتی نیز در درون خود دارای امتدادی پایدار وسیال است که زمان نامیده می شود و همانطور که به تعداد اجسام، امتداد پایدار وجود دارد، به تعداد حرکان نیز زمان وجود دارد. هر حرکتی دارای زمان است و یا به عبارتی بهتر، هر حرکتی در درون خود زمانی خاص به خود را دادر و به همین علت است که زمان هر حرکتی، عین وجود ان حرکت است نه بیرون از ان و مستقل از ان. ممکن است که سوال شود که این زمان، همان زمانی است که مختص به هر حرکتی است ولی زمانی که به گستره ازل تا ابد است، از این قاعده بیرون است و آن زمان مشترک در میان حرکات است. ولی این پنداری نادرست است و اینطور نیست که ما دو زمان داشته باشیم؛ یک زمانی که گستره اش از ازل تا ابد است و هر حرکتی که روی می دهد بر قطعه ای از ان انطباق یاقته باشد و این زمان مشترک میان همه حرکت ها باشد و دیگر، زمانی که مختص به هر حرکت باشد. بلکه هر حرکت که روی می دهد، در حقیقت در طول یک زمان گسترده روی میدهد و ان زمان نیز بعد حرکات است نه اینکه ان زمان مشترک میان حرکات باشد و مستقل از حرکات باشد وزمانی که بعد حرکت است، زمان مختص به هر حرکت باشد و این جداسازی میان زمانها پندار و توهمی بیش نیست و زمان مختص به هر حرکت امری جدا از زمان گسترده ازلی و ابدی نیست.

امتداد در دانشنامه آزاد پارسی

اِمتِداد (strike)
جهت قطب نما در خطی افقی روی سطح صفحه ای ساختمانیمانند صفحۀ گسل، صفحه ای لایه بندی یا امتداد عارضه ای ساختمانیمانند محورِ چین. امتداد را در زاویۀ ۹۰درجه از شیباندازه گیری می کنند.

امتداد در جدول کلمات

امتداد
راستا
امتداد فیزیکی
راستا
امتداد یافته
ممتد

معنی امتداد به انگلیسی

length (اسم)
مد ، درجه ، طول ، مدت ، قد ، درازا ، امتداد
run (اسم)
حدود ، محوطه ، ترتیب ، رانش ، سلسله ، ردیف ، رد پا ، تک ، امتداد ، سفر و گردش
protraction (اسم)
طرح ، تمدید ، امتداد ، نقشه کشی طبق مقیاس معینی

معنی کلمه امتداد به عربی

امتداد
توتر
اتل , طول
اتل

امتداد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی امتدادنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

ا.امين > دادرسان
کورش شیرازی > یاقچی یول
فرشاد > paraphrase
کورش شیرازی > یاقچی
پیمان > nonchalance
zb > cross
نعمت الله سیادت مقدم شاعر > وقاهت
Ali > سخن بیهوده

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امتداد در جدول   • مترادف امتداد   • معنی امتداد   • نشریه امتداد   • معنی امتداد در جدول   • امتداد - پرسشکده   • هم   • معنی دروغ بستن   • مفهوم امتداد   • تعریف امتداد   • معرفی امتداد   • امتداد چیست   • امتداد یعنی چی   • امتداد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امتداد
کلمه : امتداد
اشتباه تایپی : hljnhn
آوا : 'emtedAd
نقش : اسم
عکس امتداد : در گوگل


آیا معنی امتداد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )