برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1270 100 1

امثال و حکم

امثال و حکم در دانشنامه اسلامی

امثال و حکم
«امثال و حکم» اثر علی اکبر دهخدا، به موضوع ضرب المثل ها و حکمت های ادب فارسی است. زمانی که دهخدا به تدوین لغت نامه خود پرداخت یادداشت های «امثال و حکم» را نیز در لغت نامه وارد کرده بود و اعتماد الدوله قراگزلو وزیر معارف وقت از ایشان درخواست کرد که «امثال و حکم» را از یادداشت ها مجزا کند و جداگانه منتشر سازد، وی نیز موافقت کرد و یادداشتهای خود که حاوی مثل، حکمت، اصطلاح و حتی اخبار و احادیث بود را به طور جداگانه منتشر نمود.
کتاب حاوی مقدمه ای از ناشر و متن کتاب است که مانند کتب لغت به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.
در پیشگفتار کتاب پس از توضیح شیوه نگارش کتاب و اهمیت موضوع آن، شرحی حالی از دهخدا و آثار او به اختصار آمده است.
کتاب مشتمل بر حدود سی هزار عنوان ضرب المثل، حکمت، اصطلاح و کنایه است و نزدیک به ده هزا مثل یا حکمت و کنایه و اصطلاح به عنوان نظیر و مرادف آمده و عنوان نیافته است.
دهخدا در تالیف خود بیش از هزار عبارت عربی آورده است که بیش تر آیات قرآن و احادیث نبوی و کلمات منسوب به امامان شیعه و امثال و نظایر آن ها است. مولف مفهوم ضرب المثل را با مفهوم کلمات کوتاه حکیمانه و اخلاقی درهم آمیخته است.دهخدا 45 هزار بیت از شاعران کلاسیک مانند: فردوسی، سعدی، نظامی و جلال الدین رومی در کتاب خود آورده است. بیش تر این بیت ها شکل های گوناگون یک ضرب المثل است که هر شاعری به سلیقه خود و با بیانی خاص به نظم در آورده است.
امثال و حکم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب های ذیل باشد: • امثال و حکم (دهخدا)، اثر علی اکبر دهخدا، در موضوع ضرب المثل ها و حکمت های ادب فارسی • امثال و حکم (سخنان پندآمیز)، سخنان پندآمیز و عبرت انگیز رایج در میان مردم• امثال و حکم (ادبی)، در اصطلاح خاص ادبی، نوع خاصی در فارسی معادل داستان
...
مثل در لغت به معنی مانند و شبیه است.
امثال ...

امثال و حکم در دانشنامه ویکی پدیا

امثال و حکم
کتاب امثال و حکم در سال ۱۳۱۰ کتاب قطور چهار جلدی به تألیف علی اکبر دهخدا است که در تهران منتشر شد. این مجموعه دارای نزدیک به ۵۰هزار امثال و حکم (ضرب المثل) و کلمات قصار و ابیات متفرقه است. مطالب به ترتیب الفبا تنظیم یافته و ضرب المثل ها شرح و تفسیر شده است و بین سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۰ جمع آوری شدند و منتشر شد.
دهخدا به پیروی از رسم و شیوهٔ شاعران و نویسندگان قدیم ایران ضرب المثل ها را نه به صورتی که در زبان مردم بوده، بلکه به صورتی که در کتاب ها و دیوان ها آمده نقل کرده است. چنان که گویی اصلاً در صدد گردآوری فولکلور نبوده، بلکه قصد داشته که شعرها و کلمات اخلاقی و پندآموز را در یک جا گرد آورد. از این رو است که ضرب المثل ها در کتاب او مقام دوم را گرفته و اغلب تنها به عنوان مترادف امثال و حکم ادبی ذکر گردیده است.
مؤلف مفهوم ضرب المثل را با مفهوم کلمات کوتاه حکیمانه و اخلاقی در هم ریخته است.
دهخدا در تألیف خود بیش از هزار عبارت عربی آورده است که بیشتر آیات قرآن و احادیث نبوی و کلمات منسوب به امامان شیعه و امثال و نظایر آن هاست.
چهل وپنج هزار بیت از شاعران کلاسیک (از جمله پنج هزار بیت از فردوسی، چهار هزار بیت از سعدی، دو هزار و پانصد بیت از نظامی گنجه ای، دو هزار و پانصد بیت از اسدی طوسی، دو هزار و پانصد بیت از جلال الدین رومی) در کتاب جمع آوری شده است. بیشتر این بیت ها شکل های گوناگون یک ضرب المثل است که هر شاعری به سلیقهٔ خود و با بیانی خاص به نظم در آورده است. تعمیم مفهوم ضرب المثل تا بدین میزان هرگز جایز نیست و تنها عباراتی را که مال خاص و بی تردید مردم بوده (خواه فولکلوری و خواه ادبی) می توان در زمرهٔ ضرب المثل ها به شمار آورد. با دقت و بررسی در این مجموعه به خوبی آشکار می گردد که دهخدا امثال و حکم، آیات و اخبار و کلمات قصار بزرگان را بدون توجه به این که آیا در میان مردم رایج و متداول اند یا نه گردآوردی و در کنار هم قرار داده است.
دهخدا، از خرد سالگی به گردآوری امثال عوام، کوشش کرده بود.
بخش بزرگ تر کتاب (۹۷ درصد آن) عبارت از ضرب المثل های مکتوب ادیبانه، کلمات قصار و اشعاری از قدمای شاعران ایران یا شاعران فارسی زبان و تنها ۳درصد آن ضرب المثل های عامیانه است.
دهخدا برای جمع آوری مطالب کتاب از من ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

امثال و حکم در دانشنامه آزاد پارسی

اَمثال و حِکم
گردآوری و تألیف علی اکبر دهخدا، مجموعه ای از امثال عامیانۀ متداول به فارسی. مؤلف در هنگام تدوین لغت نامۀ خود می خواست امثال و حکایات را به پیروی از لاروس بزرگ فرانسوی بین لغات بگنجاند، اما به پیشنهاد اعتمادالدوله قراگوزلو ـ وزیر معارف وقت ـ آن ها را از لغات مجزا کرد. این کتاب حدود ۵۲ هزار مدخل دارد که به صورت الفبایی تنظیم شده است. از ویژگی های این اثر، جمع آوری دقیق و تقریباً جامع امثال عامیانۀ فارسی، آوردن ابیات شاعران و جملات فراوان عربی، استناد به منابع فراوان و مهم فارسی و عربی و هندی، یادآوری سرچشمۀ مثل ها یا احیاناً خاستگاه اسطوره ای و نظایر ادبی آن هاست. دهخدا در تدوین این اثر، به همان منابع و مأخذ مکتوب لغت نامه اکتفا کرده است؛ به همین سبب، نمی توان در آن مثل های شفاهی را از مثل های مکتوب تفکیک کرد. با این حال، این کتاب به سبب جمع آوری مثل ها، آیات، حکایات، اخبار و افسانه های تمثیلی اهمیت فراوان دارد. این اثر نخستین بار با حمایت اعتماد الدوله و با پایمردی رعدی آذرخشی، میان سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۱ش، در ۴ جلد با عنوان نامۀ داستان یا امثال و حکم به چاپ رسید.

ارتباط محتوایی با امثال و حکم

معنی امثال و حکم به انگلیسی

adage (اسم)
ضرب المثل ، مثل ، امثال و حکم
saw (اسم)
ضرب المثل ، امثال و حکم ، مثال ، اره ، لغت یا جمله ضربالمثل ، هراسبابی شبیه اره ، منشار
apothegm (اسم)
امثال و حکم ، کلام موجز

معنی کلمه امثال و حکم به عربی

امثال و حکم
اقوال ماثورة , منشار

امثال و حکم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود کتاب امثال و حکم   • داستان های امثال و حکم   • داستانهای امثال و حکم   • خرید کتاب امثال و حکم دهخدا   • امثال و حکم دهخدا آنلاین   • لقب عارف قزويني   • دانلود رایگان امثال و حکم دهخدا   • امثال عربیه   • معنی امثال و حکم   • مفهوم امثال و حکم   • تعریف امثال و حکم   • معرفی امثال و حکم   • امثال و حکم چیست   • امثال و حکم یعنی چی   • امثال و حکم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امثال و حکم
کلمه : امثال و حکم
اشتباه تایپی : hlehg , p;l
عکس امثال و حکم : در گوگل

آیا معنی امثال و حکم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )