برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1303 100 1

امیر مفخم بختیاری

امیر مفخم بختیاری در دانشنامه ویکی پدیا

امیر مفخم بختیاری
لطف علی خان امیر مفخم (زاده ۱۲۳۶ - درگذشته ۱۳۲۶) ملقب به امیر مفخم بختیاری، نظامی و از رجال سیاسی دوره قاجار می باشد، که در مقاطع مختلف متصدی مناصب مختلفی از جمله حکومت خوزستان، اصفهان، کردستان، کرمان، لرستان و کرمانشاهان بود، در دوره ای نمایندگی مجلس شورای ملی و در فاصله سال های ۱۲۹۶ و ۱۲۹۷ وزارت جنگ را در کابینه صمصام السلطنه برعهده داشت.نبو
امیر مفخم، فرزند امامقلی خان حاجی ایلخانی بود، که به عنوان یکی از قدرتمندترین خوانین بختیاری در اوایل قرن اخیر بشمار می آید. پدر، عمو، برادران و عموزادگان امیر مفخم و در مقطعی خود او، ایلخانی بختیاری بوده اند. در روزهایی که اکثر خوانین بختیاری، به مشروطه گرویده بودند، امیر مفخم، همچنان به محمدعلی شاه وفادار ماند. در آستانه فتح تهران نیز، امیر مفخم فرماندهی کل قشون دولتی طرفدار محمدعلی شاه را بر عهده داشت، ولی امیر مفخم بزودی به اردوی مشروطه خواهان پیوست و در جنگ با ارشدالدوله و سالارالدوله، از فرمانده های قوای مشروطه بحساب می آمد.
دوران حیات سیاسی لطفعلی خان امیرمفخم، با زمام داری چهار شاه ایران مصادف می باشد. وی قریب پنجاه سال، گاه در کسوت نظامی، گاه مقام والی گری و وکالت مجلس شورای ملی و گاهی در مقام وزارت، در صحنه سیاسی ایران بازیگری داشت و یکی از مهره های تأثیرگذار در تاریخ معاصر به شمار می رود.
لطف علی خان امیر مفخم فرزند امامقلی خان حاجی ایلخانی است، که در سال ۱۲۳۶ (معادل ۱۸۵۷ میلادی) در چهارمحال و بختیاری زاده شد. در زمان کودکی و نوجوانی لطف علی خان، عمویش حسینقلی خان، منصب ایلخانی بختیاری و پدرش، امامقلی خان حاجی ایلخانی منصب ایل بیگی (معاون) را برای نزدیک به ۳۰ سال، بر عهده داشتند و خانواده آن ها از قدرتمندترین خاندان های ایرانی بشمار می آمد. پس از قتل حسینقلی خان بدست ظل السلطان؛ پسر ناصرالدین شاه، به دستور شاه قاجار، گرچه به تضعیف این خاندان انجامید، ولی پدر لطفعلی خان، یعنی امامقلی خان حاجی ایلخانی، اندکی بعد، به ایلخانی و ریاست ایل بختیاری منصوب گردید، که این امر، سرآغاز تفرقه و خصومت میان دو خانواده بود و به انشعاب میان این خاندان انجامید. از یک سو فرزندان حسینقلی خان، که شامل علیقلی خان سردار اسعد، اسفندیار خان، نجفقلی خان صمصام السلطنه، سردار ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با امیر مفخم بختیاری

امیر مفخم بختیاری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امیر مفخم بختیاری   • مفهوم امیر مفخم بختیاری   • تعریف امیر مفخم بختیاری   • معرفی امیر مفخم بختیاری   • امیر مفخم بختیاری چیست   • امیر مفخم بختیاری یعنی چی   • امیر مفخم بختیاری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امیر مفخم بختیاری
کلمه : امیر مفخم بختیاری
اشتباه تایپی : hldv ltol fojdhvd
عکس امیر مفخم بختیاری : در گوگل

آیا معنی امیر مفخم بختیاری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )