برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1158 100 1

ام الکتاب (قرآن)

ام الکتاب (قرآن) در دانشنامه اسلامی

ام الکتاب (قرآن)
ام الکتاب (قرآن)، یکی از اسامی و صفات قرآن را می گویند.
ام الکتاب سه بار در قرآن برای دو معنا ذکر شده است:۱. لوح محفوظ (دو مورد)؛۲. اصل، عمده و اساس که منظور، قرآن کریم به ویژه آیات محکم آن است (یک مورد).
در قرآن
بنابراین، یکی از اسامی و صفات قرآن «ام الکتاب» است که در آیه ذیل می فرماید: (هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابهات…)؛ "اوست کسی که این کتاب (قرآن) را بر تو فرو فرستاد پاره ای از آن آیات محکم (صریح و روشن) است آنها اساس کتابند و (پاره ای) دیگر متشابهاتند (که تاویل پذیرند)". علامه طباطبایی درباره وصف قرآن به «ام الکتاب» می گوید: «ام» به معنای اصلی است که همه چیز به آن بازمی گردد. به این دلیل به آیات محکمات «ام الکتاب» گفته شده است که برای تفسیر و تاویل آیات متشابه باید به آیات محکم رجوع شود، و «ام الکتاب» اضافه لامیه نیست؛ بلکه اضافه تبعیضیه است.

ام الکتاب (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ام الکتاب (قرآن)   • مفهوم ام الکتاب (قرآن)   • تعریف ام الکتاب (قرآن)   • معرفی ام الکتاب (قرآن)   • ام الکتاب (قرآن) چیست   • ام الکتاب (قرآن) یعنی چی   • ام الکتاب (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ام الکتاب قرآن
کلمه : ام الکتاب (قرآن)
اشتباه تایپی : hl hg;jhf (rvHk)
عکس ام الکتاب (قرآن) : در گوگل

آیا معنی ام الکتاب (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )