انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1098 100 1

انتقام

/'enteqAm/

مترادف انتقام: تقاص، تلافی، خونخواهی، کیفر، کین جویی، کین خواهی، کین کشی، کینه توزی، مقابله بمثل

متضاد انتقام: اغماض، عفو

برابر پارسی: تلافی، تاوان گیری، خونخواهی، ریمنی، کینخواهی، کینه توزی، کینه جویی

معنی انتقام در لغت نامه دهخدا

انتقام. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) کینه کشیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (تاج المصادر بیهقی ) (ترجمان جرجانی مهذب عادل بن علی ). کینه کشیدن از کسی. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). کین کشیدن. (مصادر زوزنی ). کینه خواستن. کین توختن. (فرهنگ فارسی معین ). || عِقاب کردن ، یقال انتقم اﷲمنه ؛ ای عاقَبه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) . عِقاب کردن. (از اقرب الموارد). یعنی قصاص گرفتن و آن حق خدای تعالی است و انسان رادر آن بهره و نصیبی نیست و اگر کسی از بنی نوع بشر آنرا حق خود بداند و در آن دخل و تصرف کند و مرتکب شود نسبت بخدای تعالی بسیار جسور بوده ، افترا بر او بسته است و چون جان و روح شریعت موسوی بر ضد انتقام بوده بدان واسطه شهرهای بست برای ولی مقتول قرار داده شد. و انجیل کلیةً از انتقام منع کرده و به آمرزش امرنموده است. (از قاموس کتاب مقدس ) : فلما آسفونا انتقمنا منهم. (قرآن 55/43)؛ چون ما را بخشم آوردند، کین کشیدیم از ایشان. (کشف الاسرار ج 9 ص 64).
- عزیزالانتقام ؛ خدای تعالی شأنه. (ناظم الاطباء).
|| (اِمص ) کینه کشی از کسی. (مؤید الفضلاء). کین کشی. کین خواهی. کینه توزی. (فرهنگ فارسی معین ) : اما نفس خشم گیرنده با ویست نام و ننگ جستن... چون بر وی ظلم کنند بانتقام مشغول بودن. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 96). خواجه [ احمدحسن ] آغازید هم از اول بانتقام مشغول شدن و ژکیدن.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 155). بغنیمت داشته اند عفو چون توانستند که بانتقام مشغول شوند. (تاریخ بیهقی ص 164). بهمه پادشاهان و گردنکشان اطراف رسیده و ترسانند و خواهند که بانتقامی بتوانند رسید. (تاریخ بیهقی ص 131). علی رایض حسنک را به بند میبرد و استخفاف میکرد و تشفی تعصب و انتقام می بود. (تاریخ بیهقی ص 177). من او را دست خواجه نخواهم داد که چنین چاکران را فروخورد بانتقام خویش. (تاریخ بیهقی ).
وآنرا که ازو همی طمع دارد
گو ساخته باش انتقامش را.
ناصرخسرو.
اگر در انتقام جد ننمایی بیش از این شاه مرغان نتوانی بود. (کلیله و دمنه ). بچه قوت و عدت وکیل دریا را بانتقام خود تهدید میکنی ؟ (کلیله و دمنه ).
با آب کار تیغ و چو تیغ از غذای نفس
صوفی ّ کار آب کن از خون انتقام.
خاقانی.
بُرید پَست سر بخل را بتیغ کرم
چنین غزال صفت انتقام او زیبد.
خاقانی.
گردون قبازره زده بر انتقام مرگ
مرگش ز راه درز قبای اندرآمده.
خاقانی.
بتدبیر لشکر و انتقام از آن جمع که در خون شمس المعالی سعی کرده بودند مشغول شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 378). منتصر ناچار راه هزیمت گرفت و خان با لشکر او بانتقام بایستاد. (ترجمه ٔتاریخ یمینی ص 191). در شهور سنه ٔ 390 (هَ.ق.) بانتقام آن واقعه بسجستان رفت. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 200).
گر زمین و آسمان بر هم زدی
زانتقام این مرد بیرون نامدی.
مولوی.
هرون گفت ای پسر کرم آنست که عفو کنی و گرنتوانی تو نیز دشنام مادر ده نه چندانکه انتقام از حد درگذرد. (گلستان ). درویش را مجال انتقام نبود. (گلستان ). ور ببخشی عفو بهتر کانتقام. (گلستان ). || (اِ) کینه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ).
- بهرام انتقام ؛ آنکه انتقامش چون انتقام ستاره ٔ بهرام (جنگاور فلک ) است : ناهیدبهجت ، سپهراحتشام ، عطاردحشمت ، بهرام انتقام. (حبیب السیر ج 3 ص 1).
- امثال :
در عفو لذتیست که در انتقام نیست .
؟
ز بیوفا بوفاانتقام باید کرد.
ناصرخسرو.

معنی انتقام به فارسی

انتقام
کینه کشیدن ازکسی، کینه گرفتن، سزای کاربدکسی رادادن ، کینه توزی
۱ - ( مصدر ) کینه کشیدن کینه خواستن کین توختن . ۲ - ( اسم ) کین کشی کین خواهی کینه توزی . ۳ - ( اسم ) کینه . جمع : انتقامات .
کینه گرفتن
مکافات کردن
کینه جو ٠ کینه کشنده
کینه گرفتن ٠ انتقام گرفتن
کشنده کینه کش ۲ - صفتی است از صفات خدای تعالی .

معنی انتقام در فرهنگ معین

انتقام
(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) کینه کشیدن . ۲ - (اِمص .) خونخواهی ، کینه توزی .

معنی انتقام در فرهنگ فارسی عمید

انتقام
رفتاری عمدی که برای آزار و اذیت کسی به تلافی کار بد او انجام می شود، کینه کشیدن از کسی، کینه گرفتن، کینه توزی.

انتقام در دانشنامه اسلامی

انتقام
انتقام از ماده"نقم" به معنای انکار یک چیز و عیبگیری از آن است. از آن به مناسبت در باب های تجارت، نکاح و دیات سخن رفته است.
معنای اصلی "نقم" عقوبت به قصد تشفی دل یا همان سرزنش همراه با تنفّر است به هر نحوی که مناسب حال و مقام باشد. پس در معنای اصلی و ریشه ای این لفظ، هرگز معنی عقاب و کیفر نهفته نیست؛ بلکه انکار گاهی با زبان و گاهی با عمل که همان عقاب و کیفر باشد، انجام می گیرد و انکار عملی از لوازم معنی انتقام به شمار میرود.
انتقام در اصطلاح قرآنی
انتقام در اصطلاح قرآنی همان انکار است که احیاناً ملازم با کیفر بوده و هرگاه کیفردهنده بشر باشد، همراه با تلافی درآوردن خواهد بود؛ ولی اگر خدای متعال باشد فقط به معنی کیفر بخشیدن است. ماده "نقم" در قرآن چهار بار در مورد انتقام دشمنان از مؤمنان به کار رفته و سیزده بار در رابطه با انتقام خداوند از گناهکاران آمده است.
ابزار انکار
انکار ممکن است به وسیله زبان و یا عقوبت کردن باشد.
مراتب انتقام
...
انتقام
کلیدواژه: قرآن، انتقام، خداوند، انسان، انکار، کیفر، عقاب، مجرم، گناه
انتقام از ماده ­ی "نقم" به معنای انکار یک چیز و عیب­گیری از آن است. این انکار ممکن است به وسیله­ی زبان و یا عقوبت­کردن باشد.
انتقام مراتب مختلفی دارد؛ ممکن است به صورت سرزنش و نکوهش، توبیخ کردن، تنبیه نمودن یا مجازات کردن باشد. اما معنای اصلی "نقم" همان سرزنش همراه با تنفر است به هر نحوی که مناسب حال و مقام باشد.
پس در معنای اصلی و ریشه­ای این لفظ، هرگز معنی عقاب و کیفر نهفته نیست؛ بلکه انکار گاهی با زبان و گاهی با عمل که همان عقاب و کیفر باشد، انجام می­گیرد و انکار عملی از لوازم معنی انتقام به شمار می­رود و انتقام در اصطلاح قرآنی همان انکار است که احیاناً ملازم با کیفر بوده و هرگاه کیفر­دهنده بشر باشد، همراه با تلافی در­آوردن خواهد بود؛ ولی اگر خدای متعال باشد فقط به معنی کیفر بخشیدن است.
ماده­ی "نقم" در قرآن چهار بار در مورد انتقام دشمنان از مؤمنان به کار رفته و سیزده بار در رابطه با انتقام خداوند از گناه­کاران آمده است.
انتقام در قرآن کریم به طور کلی به دو صورت بیان شده است: نخست انتقام خداوند از مجرمان و دیگری انتقام بشر از بشر که هر دو نوع جداگانه تبیین می­گردد:
خدای متعال در قرآن چهار بار خود را با وصف "ذو ­انتقام" معرفی نموده است. همراه شدن "ذو" که به معنای مالکیت است، با انتقام (ذوانتقام) به این مطلب اشاره دارد که انتقام­ گرفتن خداوند از روی اختیار بوده و هدفمند است، نه اینکه غیراختیاری و ناشی از عصبانیت باشد:
انتقام
معنی ﭐنتِقَامٍ: انتقام
معنی مَا تَنقِمُ: انتقام نمی گيري
معنی يَنتَقِمُ: انتقام مي گيرد
معنی ﭐنتَقَمْنَا: انتقام گرفتيم
معنی مُنتَقِمُونَ: انتقام گيرندگان
معنی ﭐنتَصَرَ: انتقام گرفت (کلمه انتصار و کلمه استنصار هر دو به معناي طلب ياري ، يا يکديگر را ياري کردن است و از آنجايي که اغلب شخص مظلومي که به دليل ضعفش در مقابل ظالم به وي ظلم شده است با ياري گرفتن از ديگران ضعفش را به قدرت بدل مي کند تا انتقامش را از ظالم بگيرد...
معنی ﭐنتَصِرْ: انتقام بگير(کلمه انتصار و کلمه استنصار هر دو به معناي طلب ياري ، يا يکديگر را ياري کردن است و از آنجايي که اغلب شخص مظلومي که به دليل ضعفش در مقابل ظالم به وي ظلم شده است با ياري گرفتن از ديگران ضعفش را به قدرت بدل مي کند تا انتقامش را از ظالم بگيرد ...
معنی ﭐنتَصَرُواْ: انتقام گرفتند(کلمه انتصار و کلمه استنصار هر دو به معناي طلب ياري ، يا يکديگر را ياري کردن است و از آنجايي که اغلب شخص مظلومي که به دليل ضعفش در مقابل ظالم به وي ظلم شده است با ياري گرفتن از ديگران ضعفش را به قدرت بدل مي کند تا انتقامش را از ظالم بگير...
معنی يَنتَصِرُونَ: انتقام مي گيرند - از يکديگر ياري مي طلبند - يکديگر را ياري مي کنند(کلمه انتصار و کلمه استنصار هر دو به معناي طلب ياري ، يا يکديگر را ياري کردن است و از آنجايي که اغلب شخص مظلومي که به دليل ضعفش در مقابل ظالم به وي ظلم شده است با ياري گرفتن از ديگران ...
معنی نَذْهَبَنَّ بِـ: که تو را قطعآً ببریم (در عبارت "فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِکَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ "در اصل ان نذهب بک بوده ، کلمه ما بر کلمه ان اضافه گشته و إمّا شده ، و نون تاکيد هم بر نذهب اضافه شده ، نذهبن گشته . ومعناي آيه اين است که : ما از ايشان انتقام خ...
ریشه کلمه:
نقم‌ (۱۷ بار)
انتقام یعنی مجازات و مقابله به مثل و عقوبت است، و «ذو انتقام» از اسمای حسنای الهی به شمار می رود . در قرآن از مشتقات این کلمه در مواردی مانند مجازاتها و عذابهایی که برای کافران ومنکران انبیای الهی نازل شده ، به کار رفته است.
انتقام از ماده «نقم» به معنای انکار شیء، با زبان یا با عقوبت و هم چنین به معنای اکراه و اشد کراهت آمده است. در این مدخل، مقصود از انتقام، مجازات و عقوبت و مقابله به مثل است که از واژه «نقم» و مشتقات آن و «انتصر» استفاده شده است.
انتقام فردی
مساله انتقام یک اصل حیاتی است که همواره در میان انسانها معمول بوده ، و حتی از پاره ای حیوانات نیز حرکاتی دیده شده که بی شباهت به انتقام نیست .و به هر حال غرضی که آدمی را وادار به انتقام می کند همیشه یک چیز نیست ، بلکه در انتقامهای فردی غالبا رضایت خاطر و دق دل گرفتن است .وقتی کسی چیزی را از انسان سلب می کند و یا شری به او می رساند در دل ، آزاری احساس می کند که جز با تلافی خاموش نمی شود.پس در انتقامهای فردی انگیزه آدمی احساس رنج باطنی است ، نه عقل .چون بسیاری از انتقام های فردی هست که عقل آن را تجویز می کند و بسیاری هست که آن را تجویز نمی کند.
انتقام اجتماعی
بخلاف انتقام اجتماعی که همان قصاص و انواع مواخذه ها است .چون تا آنجایی که ما از سنن اجتماعی و قوانین موجود در میان اجتماعات بشری - چه اجتماعات پیشرفته و چه عقب افتاده - بدست آورده ایم ، غالبا انگیزه انتقام ، غایت فکری و عقلائی است ، و منظور از آن حفظ نظام اجتماعی از خطر اختلال و جلوگیری از هرج و مرج است ، چون اگر اصل انتقام یک اصل قانونی و مشروع نبود، و اجتماعات بشری آن را به موقع اجرا در نمی آوردند، و مجرم و جانی را در برابر جرم و جنایتش مواخذه نمی کردند، امنیت عمومی در خطر می افتاد و آرامش و سلامتی از میان اجتماع رخت بر می بست .بنا بر این می توان این قسم انتقام را یک حقی از حقوق اجتماع بشمار آورد، گو اینکه در پاره ای از موارد این قسم انتقام با قسم اول جمع شده ، مجرم حقی را از فرد تضییع نموده و به طرف ظلمی کرده که مؤاخذه قانونی هم دارد، که چه بسا در بسیاری از این موارد حق اجتماع را استیفاء می کنند، ولو اینکه حق فرد به دست صاحبش پایمال شود، یعنی خود مظلوم از حق خودش صرفنظر کند و ظالم را عفو نماید.پس از آنچه گذشت ، این معنا روشن گردید که یک قسم انتقام آن انتقامی است که بر اساس احساس درونی صورت می گیرد، و آن انتقام فردی است که غرض از آن تنها رضایت خاطر است .و قسم دیگر انتقام ، انتقامی است که بر اساس عقل انجام می پذیرد، و آن انتقام اجتماعی است که غرض از آن ، حفظ نظام و احقاق حق مجتمع است .
انتقام خداوند
...
اصحاب ایکه همان قوم حضرت شعیب علیه السلام بودند که از نعمت های الهی برخوردار بودند ولی به جهت غفلت و فساد و کم فروشی مورد غضب خداوند قرار گرفتندو با عذابی سخت نابود گشتند.
«وان کان اصحـب الایکة لظــلمین• فانتقمنا منهم...» اصحاب الایکه (صاحبان سرزمینهای پر درخت - قوم شعیب) مسلما قوم ستمگری بودند•ما از آنها انتقام گرفتیم... .
قوم حضرت شعیب
کلمه ایکه به معنای درخت به هم پیچیده است ، و جمع آن (ایک) است ، و به طوری که گفته شده قوم ایکه در سرزمینی پر درخت چون جنگل زندگی می کرده اند که درختهایش سر به هم داده بود.و نیز بطوری که گفته شده این مردم ، معاصر با شعیب علیه السلام و قوم او بودند، و یا یک طائفه از قوم او بوده اند. مؤ ید اینکه طائفه ای از قوم او بوده اند این است که در ذیل آیه می فرماید: «و انهما لبامام مبین » ، یعنی منزلگاه قوم لوط و قوم ایکه ، هر دو بر سر بزرگ راهی قرار داشت . و این را می دانیم که مقصود از این راه ، آن راهی است که مدینه را به شام وصل کند. بلادی که در این مسیر قرار داشته اند منزلگاه قوم لوط و قوم شعیب بوده اند، و چون می دانیم که همه این مسافت جنگلی بوده است ، نتیجه می گیریم که قوم ایکه یک طائفه از قوم شعیب و سرزمین ایشان یک ناحیه از حوزه دعوت شعیب بوده که خداوند بخاطر کفرشان هلاکشان نموده است ، و در سوره هود داستانشان گذشت . در جمله «فانتقمنا منهم» ضمیر جمع به اصحاب ایکه بر می گردد. بعضی گفته اند هم به ایشان و هم به قوم لوط بر می گردد. و معنای آیه روشن است .
عذاب اصحاب ایکه
آنها زندگی مرفه و ثروت فراوانی داشتند و به همین جهت ، غرور و غفلت آنها را فرا گرفته بود و مخصوصا دست به کمفروشی و فساد در زمین زده بودند. شعیب آن پیامبر بزرگ ، آنها را از این کارشان بر حذر داشت و دعوت به توحید و راه حق نمود، اما همانگونه در آیات سوره هود دیدیم ، آنها تسلیم حق نشدند و سرانجام بر اثر مجازات دردناکی نابود گشتند، گرمای شدیدی چندین روز پی در پی آنها را فرو گرفت ، و در آخرین روز ابر بزرگی در آسمان نمایان شد، آنها به سایه ابر پناه بردند، اما صاعقه ای فرود آمد، و آن بیدادگران را نابود کرد.شاید تکیه کردن قرآن روی کلمه اصحاب الایکه (صاحبان سرزمینهای پر درخت ) به خاطر این باشد که میخواهد بگوید با اینهمه نعمتی که به آنها بخشیده بودیم باز بجای شکران ، کفران کردند، و ظلم و ستم بنیاد نمودند و صاعقه آنها و درختانشان را از میان برد.
یکی از اقدامات خداوند انتقام گرفتن از بنی اسرائیل به وسیله نیروهای توانمند بوده است.
انتقام خداوند از بنی اسرائیل، به وسیله نیروهایی توانمند و جنگاور صورت گرفته بود و این موضوع در قرآن ذکر شده،آنجا که خداوند می فرماید:وقضینآ الی بنی اسرءیل... • فاذا جآء وعد اولـیهما بعثنا علیکم عبادا لنآ اولی باس شدید فجاسوا خلـل الدیار وکان وعدا مفعولا.ما به بنی اسرائیل در کتاب ( تورات ) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد، و برتری جویی بزرگی خواهید نمود•هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکارجوی خود را بر ضد شما میانگیزیم (تا شما را سخت در هم کوبند؛ حتی برای به دست آوردن مجرمان )، خانه ها را جستجو می کنند؛ و این وعده ای است قطعی! ( «اولی باس» به معنای قوی شوکت و توانمند است.) .در این آیات به شرح این دو فساد بزرگ و حوادثی که بعد از آن به عنوان مجازات الهی واقع شد پرداخته چنین می گوید.((هنگامی که نخستین وعده فرا رسد و شما دست به فساد و خونریزی و ظلم و جنایت بزنید، ما گروهی از بندگان رزمنده و جنگجوی خود را به سراغ شما می فرستیم )) تا به کیفر اعمالتان شما را درهم بکوبد (فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باءس شدید).این قوم جنگجو آنچنان بر شما هجوم می برند که حتی برای یافتن نفراتتان ((هر خانه و دیاری را جستجو می کنند)) (فجاسوا خلال الدیار).((و این یک وعده قطعی و تخلف ناپذیر خواهد بود)) (و کان وعدا مفعولا)
کلمه تنقم از ماده نقم در اینجا به معنای کراهت و خشم است، در سوره اعراف آمده است که به دلیل ایمان آوردن ساحران به خدای موسی علیه السلام فرعون بر ایشان خشم گرفت.
ایمان جادوگران به آیات الهی یگانه انگیزه فرعون بر انتقام و شکنجه آنان بود:«والقی السحرة سـجدین• وما تنقم منآ الا ان ءامنا بـایـت ربنا لما جآءتنا...» و ساحران (همگی) به سجده افتادند• تنها ایراد تو، به ما این است که ما به آیات پروردگار خویش - هنگامی که برای ما آمد - ایمان آورده ایم... .
القاء ساحران
نفرمود: ساحران خود را به سجده انداختند، بلکه فرمود: ساحران به سجده افتاده شدند تا کمال تأثیر معجزه موسی و خیره شدن ساحران را برساند، تو گوئی فرموده است : وقتی عظمت معجزه را دیدند آنقدر دهشت کردند که بی اختیار به سجده در آمدند، بطوری که نفهمیدند چه کسی آنان را به حالت سجده در آورد، لذا خود را ناگزیر از ایمان به رب العالمین دیدند.
نقش بر آب شدن برنامه فرعون
و این چیزی بود که به هیچوجه برای فرعون و دستگاه او قابل پیش بینی نبود، یعنی عده ای که چشم امید برای کوبیدن موسی علیه السلام به آنها دوخته شده بود در صف اول مؤمنان قرار گرفتند و پیش روی عموم مردم برای خدا به خاک افتادند، و اعلام تسلیم مطلق و بیقید و شرط در برابر دعوت موسی علیه السلام کردند.البته این موضوع که انسانهائی اینچنین منقلب گردند نباید جای تعجب باشد، زیرا نور ایمان و توحید در همه دلها وجود دارد، ممکن است پرده ها و حجابهای اجتماعی، زمانی کوتاه یا طولانی، آنرا بپوشاند، اما گهگاه که طوفانها میوزد، و حجابها کنار میرود، فروغ خود را چنان آشکار میسازد که چشمها را خیره می کند.به خصوص اینکه ساحران اساتید کهنه کاری بودند که از همه کس به فوت و فن سحر واردتر بودند، آنها به خوبی میتوانستند میان معجزه و سحر فرق بگذارند، چیزی که برای دیگران تشخیصش شاید احتیاج به دقت و مطالعه داشت برای آنها از آفتاب روشنتر بود، آنها با توجه به فنون سحر که سالها آموخته بودند، دریافتند که کار موسی علیه السّلام هیچگونه شباهتی با سحر ندارد، از نیروی انسانی سرچشمه نگرفته بلکه زائیده یک قدرت ما فوق طبیعی و مافوق بشری است، و با توجه به این واقعیت جای تعجب نیست که با آن صراحت و سرعت و بدون واهمه از آینده کار، ایمان خود را اظهار دارند.جمله «القی السحرة» که با فعل مجهول ذکر شده شاهد گویائی برای استقبال فوق العاده و تسلیم مطلق ساحران در برابر موسی علیه السّلام است، یعنی آنچنان جاذبه معجزه موسی علیه السّلام در قلب و فکر آنها اثر گذاشت که گوئی همه را بی اختیار به زمین افکند و به اقرار و اعتراف واداشت.
پاسخ ساحران به فرعون
...
خداوند ظالمان به خویشتن و دیگران، اعراض کننده ها از آیات الهی و حیله گران را به مجازات با اسم شریف «ذو انتقام» خویش تهدید می کند.
خداوند به ستمگران به خویشتن وعید انتقام و مؤاخذه و مجازات در روز قیامت را می دهد:وسکنتم فی مسـکن الذین ظـلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم... • فلاتحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذوانتقام• یوم تبدل الارض غیر الارض والسمـوت وبرزوا لله الوحد القهار» (شماها نبودید که) در منازل (و کاخهای) کسانی که به خویشتن ستم کردند سکنی گزیدید؟ و برای شما آشکار شد چگونه با آنها رفتار کردیم... • و گمان مبر که خدا وعدهای را که به پیامبرانش داده تخلف کند، چرا که خداوند قادر و منتقم است•در آن روز که این زمین به زمین دیگر و آسمانها (به آسمانهای دیگر) تبدیل می شوند، و آنها در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می گردند. (برداشت، مبتنی بر این است که «یوم تبدل...» ظرف برای انتقام باشد. )
← سکونت در خانه ظالمان به نفس
انتقام گرفتن از ستمگران، حق مشروع و مسلم ستم دیدگان است:«ولمن انتصر بعد ظـلمه فاولـئک ما علیهم من سبیل» و کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد ایرادی بر او نیست.
انتقام گرفتن از حیله گران
خداوند ستم کاران بر خویشتن را، به جهت حیله گری هایشان تهدید به انتقام می کند:«وقد مکر وا مکرهم وعند الله مکرهم وان کان مکرهم لتزول منه الجبال• ... ان الله عزیز ذوانتقام» آنها نهایت مکر خود را به کار زدند، و همه مکرها (و توطئه هاشان) نزد خدا آشکار است، هر چند کوهها با مکرشان از جا برکنده شود!• ... چرا که خداوند قادر و منتقم است.
انتقام اصحاب ایکه
...


انتقام در دانشنامه ویکی پدیا

انتقام
انتقام یک شکل بدوی از اعمال عدالت است. معمولاً در غیاب هنجارهای قانون رسمی یا قانون فقهی اعمال می شود. انتقام اغلب به عنوان یک عمل مضر تعریف می شود که در برابر یک فرد یا گروه تصور شود، در برابر یک شکایت، چه عزای واقعی باشد و چه به صورت یک شکایت (درست یا غلط) دیده و تصورشود.
انتقام (ابهام زدایی)
ترجمه بخشی ای از مقاله ی Revenge در ویکی پدیا ی انگلیسی است. برای ترجمه ای از آن به این لینک مراجعه شود.
عدالت کیفری. عدالت کیفری، یک نظریهٔ عدالت است که بر آن است که بهترین و متناسب ترین پاسخ به یک جرم، اعمال مجازاتی مشابه است، که به خاطر خود آن جرم انجام می شود و نه برای خدمت به یک هدف اجتماعی بیرونی مانند بازدارندگی یا توانبخشی مجرم. (عدالت کیفری می تواند با کلماتی نظیر رتریبیوتیو، مکافاتی ،عاقبتی، جزا دادن، و غیره مشخص شود).
تعدادی از کلمات مرتبط با انتقام، قصاص، تلافی، مقابله به مثل، جزا دادن، کینه و غیره هستند که هر کدام لینک ویکی پدیای مجزایی می طلبد.
معمولاً انتقام به عنوان یک حق برای خروج از قانون استفاده می شود، یعنی (از دید آن جامعه،) این پذیرفتنی است که برای انتقام قانون زیر پا گذاشته شود. دلیل این است که از نظر روانی، به نظر فرد انتقام گیرنده، قانون توانایی برگرداندن عدالت را ندارد.
انتقام همچنین با عناوین و کلمات دیگری مثل بازپرداخت ، قصاص ، کیفر(ریتالییشن) و کینه (وانجنس) نیز توجیه می شود. انتقام ممکن است به صورت یک فرم از عدالت (که البته ای عدالت نباید با یک سیستم عدالت کیفری/جزایی اشتباه شود) در نظر گرفته شود که در ظاهر به صورت نوعی نوعدوستی جلوه داده می شود. اما این نوعدوستی ای است که می خواهد عدالت اجتماعی یا اخلاقی را بیرون از یک سیستم قضایی و قانونی برقرار کند. فرانسیس بیکن انتقام را به عنوان یک نوع «عدالت وحشی» توصیف می کند که "... قانون را زیرپا میگذارد. قانون را از (سیستم) اداری و رسمی به بیرون از آن می آورد".
عدالت بدوی یا عدالت مکافاتی معمولاً از صورت های رسمی و تصفیه شده ی عدالت، همچون عدالت توزیعی و عدالت مقدس (الهی) مجزا و تفاوت دانسته می شود.وقتی که بی عدالتی انجام می شود و قربانی با هر کاری انتقام می گیرد فعالیت بخش پاداش مغر به بیشترین حالت خود می رسد.
انتقام ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
انتقام : مجموعه تلویزیونی آمریکایی
انتقام : مجموعه تلویزیونی ترکی
انتقام (مطبوعات) : یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه
«انتقام» (انگلیسی: Intaqam) فیلمی هندی در سبک درام است که در سال ۱۹۶۹ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آشوک کومار اشاره کرد.
انتقام (انگلیسی: Vengeance) فیلمی در ژانر اکشن و رزمی به کارگردانی چانگ چه است که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به تی لونگ و کو فنگ اشاره کرد.
انتقام در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها (IMDb)
«انتقام» (انگلیسی: Inteqam) فیلمی هندی است که در سال ۱۹۸۸ منتشر شد.بازیگران اصلی این فیلم آنیل کاپور و سانی دیول هستند.
انتقام (به انگلیسی: Revenge) فیلمی محصول سال ۱۹۹۰ و به کارگردانی تونی اسکات است. در این فیلم بازیگرانی همچون کوین کاستنر، آنتونی کوئین، مادلین استو، سالی کرکلند، توماس میلیان، جیمز گامون، جسی کورتی، میگوئل فرر و جان لگویزمائو ایفای نقش کرده اند.
۱۶ فوریه ۱۹۹۰ (۱۹۹۰-02-۱۶)
انتقام (به انگلیسی: Vendetta) فیلمی محصول سال ۱۹۹۵ به کارگردانی میکل هوفسترم است. در این فیلم بازیگرانی همچون استفان سائوک، انیو فانتاستیکینی، ارلاند یوسفسن، اورسو ماریا گوئرینی، اولیور توبیاس، ماریکا لاگرکرانتس، استیگ انگستروم و رناتو کارپنتیری ایفای نقش کرده اند.
۱۰ فوریه ۱۹۹۵ (۱۹۹۵-02-۱۰)
فرمانده کارل همیلتون (استفان سائوک) یک فرمانده ضداطلاعات نیروی دریایی اهل سوئد است او با یک باند مافیای مواد مخدر سیسیلی درگیر می شود و برای آن ها مشکلات زیادی ایجاد می کند. دن توماس (انیو فانتاستیکینی) که رئیس و پدرخوانده این گروه مافیایی است فرزند همیلتون را گروگان می گیرد و کارل همیلتون تصمیم به انتقام و آزاد کردن دخترش می گیرد پس دوباره به ایتالیا می رود و…
انتقام (لهستانی: Zemsta) یک فیلم کمدی به کارگردانی آندری وایدا است که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد.
۲۰۰۲ (۲۰۰۲)
فیلم نامهٔ این فیلم بر پایهٔ یک نمایش نامهٔ کمدی به همین نام، اثرِ شاعر و نمایش نامه نویس مشهور لهستانی الکساندر فردرو نگاشته شده است.
انتقام (به فرانسوی: Revanche) فیلمی در ژانر درام - مهیج به کارگردانی گوتز اشپیلمن محصول سال ۲۰۰۸ کشور اتریش است. این فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار در بخش بهترین فیلم زبان خارجی(آلمانی) در سال ۲۰۰۹ بود و همچنین عنوان برترین فیلم اروپایی در سال ۲۰۰۹ را کسب کرده است.و در مجموع جشنواره های سینمایی در سرتاسر جهان، در 13 بخش برنده و در 7 بخش دیگر نیز نامزد دریافت جایزه گردیده بود. این فیلم در ایالت لاور اتریش در کشور اتریش فیلم برداری و ضبط گردیده است.
۱۰ فوریه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-02-۱۰) (جشنواره فیلم برلین)
۱۶ مه ۲۰۰۸ (۲۰۰۸-05-۱۶)
الکس مردی است تقریباً ۴۰ ساله که با دختری به نام تامارا دوست است و عاشقانه یکدیگر را می خواهند. تامارا در فاحشه خانه ای کار می کند تا بتوانند بدهی ۴۰ هزار دلاریش را پرداخت کنند و الکس هم سخت در تلاش برای پرداخت بدهی هایشان است. اما سر انجام تمامی تلاش هایشان را بی ثمر می دانند و الکس نقشهٔ سرقت یک بانک محلی را می کشد…
انتقام (به انگلیسی: Revenge) فیلمی است در ژانر اکشن، ترسناک و تجاوز و انتقام به نویسندگی و کارگردانی کورالی فارژا. ماتیلدا لوتز و کوین یانسنس در این فیلم نقش آفریده اند.
Marc-Etienne Schwartz
Marc Stanimirovic
Jean-Yves Robin
فیلم داستان دختر جوانی است که به همراه معشوق متأهلش به ویلایی در دشتی دورافتاده می رود؛ ولی ناگاه دو تن از دوستان مرد برای شکار به ویلا می آیند. یکی از مردها که شیفتهٔ دختر شده در فردای آن روز در ساعتی که دختر از مرد مورد علاقه اش دور است بدو تجاوز جنسی می کند. مرد در بازگشت وقتی متوجه داستان می شود به تاریخ پیشنهاد می کند در برابر دریافت امتیازاتی این ماجرا را فراموش کند، ولی وقتی مقاومت دختر را می بیند برای فرار از درد سر اقدام به قتل دختر می کند، ولی دختر به طور معجزه آسایی زنده مانده و با آن سه مرد درگیر می شود و سرانجام هر سه را از میان می برد.
انتقام یا مقابله به مثل (بهزبان انگلیسی:Reprisal۸) یک فیلم سینمایی آمریکایی اکشن، تریلر محصول سال ۲۰۱۸ به کارگردانی برایان A. میلر و نوشته شده توسط برایس Hammons. ستاره فیلم بروس ویلیس ، فرانک گریلو ، جاناتون شاک و اولیویا کالپو می باشند.
Randall Emmett
George Furla
Mark Stewart
پروژه فیلم انتقامReprisal در ۲۱فوریه ۲۰۱۷ اعلام شد که Emmett / Furla / Oasis Filmsنقش بروس ویلیس را در فیلم ترسیم شد که توسط بران A. Miller و توسط رندال امت و جورج فورلا ساخته خواهد شد. در ۲ ژوئن ۲۰۱۷، اولیویا کالپو در این فیلم حضور داشت.
آرواره ها: انتقام (انگلیسی: Jaws: The Revenge) فیلمی آمریکایی در سبک ترسناک و ماجراجویی به کارگردانی جوزف سارجنت است که در سال ۱۹۸۷ منتشر شد.
مایکل اسمال
Theme:
جان ویلیامز
اسپارتاکوس: انتقام (به انگلیسی: Spartacus: Vengeance) سریال تلویزیونی محصول استارز و ادامه سریال اسپارتاکوس: خون و شن است. در این قسمت لیام مک اینتایر جایگزین اندی وایت فیلد در نقش اسپارتاکوس شده است.
الهه های انتقام که به یونانی ارینیئس (به یونانی: Ερινύες) نامیده می شوند، در اساطیر یونانی ایزدبانوان انتقام بودند.
فهرست شخصیت ها، مکان ها و رویدادهای افسانه ای یونان باستان
آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ سش ف ک گ ل م ن و ه ی
خون اورانوس زمانی که کرونوس اخته اش کرد، به روی گایا (زمین) ریخت و ائومنیدس به وجود آمدند. سه تن بودند، آلکتو، مگایرا و تیسوفه. آن ها مجرمین و مخصوصاً قاتلان را تعقیب و مجازات می کردند. الهه های انتقام به شکل موجوداتی وحشتناک، نه به طور کامل زنانه با ویژگی های از قبیل نفسی سوزان، بال هایی به شکل خفاش، سری که مارها بر روی آن حلقه بسته بودند و خونی آغشته به سم از چشمانشان سرازیر می شد، توصیف می شوند. یونانیان از سر ترس یا شوخی آن ها را ائومنیدس (به معنی مهربانان) می نامیدند. در اساطیر روم با دیرای مطابقت دارد.
فیلمی از پارک چان-ووک در ژانر جنایی درام هیجانی ( به انگلیسی Lady Vengeance). آخرین اثر از سه گانه انتقام وی که در سال 2005 منتشر شد.
جو یئونگ-ووک
Lee Tae-hun
خلاصه داستان : زنی بنام «گیوم جا» بعد از ۱۳ سال حبس کشیدن در زندان به جرم آدم ربایی و قتل یک پسربچه، اکنون آزاد شده و تصمیم دارد سر و سامانی به زندگی اش بدهد و …
بتمن: انتقام (به انگلیسی Batman Vengeance) عنوان یک بازی ویدئویی است که در سال ۲۰۰۱ میلادی برای پلی استیشن ۲, گیم بوی ادوانس، گیم کیوب، ایکس باکس، مایکروسافت ویندوز عرضه شد. این بازی براساس مجموعه انیمیشن تلویزیونی ماجراهای جدید بتمن ساخته شده است.PlayStation 2
NA October 15, 2001
PAL November 9, 2001
جوکر می خواهد به هر نحو ، انتقام خود را از بتمن بگیرد …
تجاوز و انتقام (انگلیسی: Rape and revenge film) زیرگونه ای از فیلم سودجوست که بر پایهٔ تجاوز به شخصیت اصلی و سپس بهبود و انتقام گیری او از متجاوز بنا می شود. در پاره ای موارد کاراکتر اصلی کشته می شود و انتقام گیری به دست خانواده یا دوستانش انجام می گیرد. این فیلم ها به خصوص در دهه ۱۹۷۰ میلادی بسیار محبوب بودند.
ویژیلانته
فیلم های تجاوز و انتقام از منظر نقد فمینیستی نیز مورد توجه واقع شده اند.
خروش برای انتقام (به انگلیسی: Screaming for Vengeance) عنوان هشتمین آلبوم استودیویی از گروه هوی متال بریتانیایی جوداس پریست است. این آلبوم در استودیویی به نام آیبیز ساند در آیبیز اسپانیا ضبط ود ر استودیوهای بیجی رکوردینگ و بای شور رکوردینگ در فلوریدا آمریکا میکس شد و برای اولین بار در ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۲ منتشر گشت. همچنین نسخه دیگری از این آلبوم به صورت ضبط مجدد در مه ۲۰۰۱ منتشر شده است.
آل میوزیک پیوند
بر روی پشت جلد خروش برای انتقام این جمله نقش بسته است:
سربازی بالدار از سرزمینی ناشناخته و از آسمان های دوردست آمده است. هیچ چیز مقدسی دیگر باقی نمانده و کسی از دست این موجود دوزخی در امان نیست آنچنانکه او ادعا کرده این جنگ فقان است... خروش برای انتقام
این آلبوم توانست در انگلستان به مقام ۱۱ برسد و در جدول بیلبورد ۲۰۰ رتبه هفدهم را از آن خود کند و بدین صورت آلبوم خروش برای انتقام، جوداس پریست را به شهرتی بیش از پیش رساند. این آلبوم نشان گلد را در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۲ بدست آورد و در ۱۸ آوریل ۱۹۸۳ برنده نشان پلاتینیوم گشت. همچنین در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱ نشان دبل پلاتینیوم نیز به این آلبوم تعلق گرفت. خروش برای انتقام در جدول صد آلبوم برتر هوی متال وب گاه متال رولز رتبه دهم را از آن خود کرده است. در هنگام برگزاری تور آمریکا در جهت تبلیغ این آلبوم، جوداس پریست با گروه های آیرن میدن و اوریا هیپ همراه شد.
خون و انتقام یا دین و انتقام، عنوان اعلامیه ای است که توسط سید مجتبی نواب صفوی چاپ و منتشر شد. تاریخ صدور این اعلامیه، ۱۰ روز پیش از ترور احمد کسروی (یعنی ۱۰ اسفند ۱۳۲۴) بود.نبو
ما زنده ایم و خدای منتقم، بیدار. خون های بیچارگان از سرانگشت خودخواهان شهوت ران که هر یک به نام و رنگی پشت پرده های سیاه و سنگرهای ظلم و خیانت و دزدی و جنایت خزیده اند، سالیان درازی است فرو می ریزد و گاه دست انتقام الهی هر یک از اینان را بجای خویش می سپارد و دگر یارانش عبرت نمی گیرند.«و ادا قیل لهم لاتفدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون» - و اگر گفته شود برایشان دست از فساد و جنایت بردارید، می گویند ما مصلحیم، آگاه باشید که هم ایشان مفسیدن هستند- دزدان دین در لباس دین: گرگان (انما الاختلاف فی الشبکات) گوسفند بیچاره سرگردان و پریشان روزگر سبز رنگار را سبزه پندارد و مسموم گردد و چماق دستان حکمومتی را حامی پندارد و سرکوب شود، بالنتیجه پای گریزش را شکنند و برخی کارد بر حلقش نهند و پاره ای باد به دندان تیزش دریده استخوانش به سگ و گربه بدهند. از این گوسفندان بعضی اسیر کنند و بیاموزند تا در زمان شدت درد و غلیان و بدبختی و سرگردانی که به گوشه ای پناهنده می گردند، برنگ آبی و زرد بر اینان حمله برند چه خوش منظره ای است مشترکین در بدبختی و سرگردانی بجنگ با هم درآمدن و دشمن به کار خویش بگذاشتن. ای وای، ای خائنین حقیقت پوش و حق کش و ای نیرنگ بازان منافق، ما آزاده ایم و بیداریم، می دانیم و ایمان به خدا داریم و نمی ترسیم، (لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون) - گمان نکنید کسانی را که کشته می شوند در راه خدا مردگانند، بلکه زنده اند و در رحمت خدای غوطه ورند...تیشه ها بر پیکر دین و معارف قرآن به نام دین زدند، دزدی ها پاک و حرام ها حلال گردید، به حال پریشان فقرا رحم نگردید، بر خون مقدس حسین (ع) خاک ها پاشیدند و هدف عالی و مقدسش را پوشیدید که خاک عالم سر و رویتان بپوشاند. دزد دین بودید و با گردنه های بزرگ تبانی کردید. فساد اخلاقی جوانان امروزه و تنفرشان از دین را هنگام کاشتن از این تخم می دانستید ذلت و بدبختی و نفاق، محصول بذر خویش بر شما معلوم بود (فتربصوا حتی یأتی الله بامره) - منتظر باشید تا امر الهی فرا رسد.
«ان الساعه آتیة لا ریب فیها» به تحقیق که ساعت حساب در پیش است و شکی در آن نیست. ای سنگرنشینان دزد و ای تیزدندان های جنایتکار و روبه صفتان پلید! «لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یوخرهم لیوم تشخص فیه الابصاره - گمان نکنید خدا را که غافل از جنایت و ظلم های شما است، همانا تأخیر می اندازد بروزیکه دیده ها بینا و خیره گردد -«یوم تبلی السرائر - روزی که نهانی های شما بی پرده شود - «فماله من قوة و لا ناصر» و دیگر شما را اندوخته های دزدی و دندان های تیز و چنگال خونین بکار نیاید. آن روز قیامت کبری و روزی است که امر الهی صادر و دادگاه عدل خدا تشکیل می گردد، مأمورین الهی مشغول محاسبه و عذاب الهی مهیا می شود، همانروزی است که متوجه خرابی ها و دورنگی ها و مظلوم کشی ها و جنایت ها گردیده و پشیمان می گردید و سودی نمی بخشد.
ای جنایت کاران پلید! شما خویشتن را بهتر از دیگران در زیر پرده های مرموز می شناسید و بر دقائق جنایات خحود مطلعید، ما هم آزادمردان از خود گذشته ایم که باک نداریم و به کمک احتیاجمان نیست. بترسید از نیروی ایمان زمانی که مجال یابد.ما سرچشمه کل می بینیم و تیرانداز و الا تیر و جویبار را چه کند؟ منشأ خرابی ها و بی دینی ها و مظلوم کشی ها شمائید. بخدا خونمان می جوشد و خون فداکاران دین در جوشش است و خون تازه می طلبد. جانبازی بر ما شیرین است. لیک، تا نستانیم، نبازیم، جان به زنجیرهای رقیب و اسارت پانصد میلیون مسلیمن عالم گسیختنی است. سالها است که زنجیر سیاهی ممالک اسلامی را از یکدیگر جدا ساخته، مراکز نصب این زنجیرها در داخله مسلمین به الوان گوناگون به قطع و فصل رشته اخوت و اتحاد و پاشیدن سم فساد و سوءاخلاق و جهل و بی ایمانی و اختلاف مشغول است «انما المؤمنین اخوة» - مؤمنان برادرند - این زنجیرها از ناحیه خودخواهانی است که سالها بعد از تمدن اسلام و ندای عالم گیر قرآن و دعوتش به آزادی، در جهل و بربریت غوطه ور بودند.ای مسلمین عالم، قیام کنید، زنده شوید، تا حقوق خویش بازستانیم، «الذین قالوا ربنا الله ثم استقامو اولئک لا خوف علیهم و لا هم یحزنون» - کسانی که گفتند پروردگار ما خداست و قید رقیت گسیختند و سپس قیام کردند، برایشان خونی نیست و اندوهناک نباشند.
اهریمن ساکن: انتقام جویی (انگلیسی: Resident Evil: Vendetta) یک فیلم انیمیشن ترسناک به کارگردانی تاکانوری سوجیموتو است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. داستان درباره فردی است که به دنبال انتقام است و قصد دارد ویروسی را در شهر نیویورک بخش کند کریس رد فیلد قصد دارد که جلوی او را بگیرد اما در این قضیه ربکا چمبرز و لیون اسکات کندی نیز پیدا می شوند
۲۰۱۷ (۲۰۱۷)
Resident Evil: Vendetta ، به نام Biohazard: Vendetta ( Baiohazado Vendetta ) در ژاپن ، یک Action 3D Animated 2017 ژاپنی است - فیلم هیجان انگیز ماجراجویی وحشت که بخشی از مزایای Resident Evil است که در همان جهان به عنوان بازی های ویدئویی مرتبط (بر خلاف فیلم های زنده با بازی میلا یووویچ ). این فیلم شامل شخصیت های کریس ردفیلد ، لئون کندی کندی و ربکا چمرز است . این سومین فیلم CG است، پس از Resident Evil: Degeneration در سال 2008، و پس از آن Resident Evil: Damnation در سال 2012 و این فیلم سومین اثر را با لئون به عنوان شخصیت اصلی به تصویر می کشد. این فیلم توسط Marza Animation Planet ساخته شده است ، نوشته شده توسط Makoto Fukami ( Psycho Pass ) و به کارگردانی Takanori Tsujimoto ( نسل بعدی: Patlabor ، Ultraman X ). تاکاشی شیمیزو به عنوان تولید کننده اجرایی خدمت خواهد کرد. این فیلم در ژاپن در تاریخ 27 مه 2017 منتشر شد، در حالی که یک نمایش محدود در بریتانیا در روز 14 ژوئن 2017 صورت گرفت و آمریکای شمالی در 19 ژوئن 2017 برنامه ریزی شده بود. این فیلم در شمال آمریکا در سراسر فروشندگان دیجیتال در تاریخ 20 ژوئن و در دی وی دی های Blu-ray و DVD در 18 ژوئیه.
داستان در بین وقایع رزیدنت اویل 6 و رزیدنت اویل 7 است. کریس ردفیلد به دنبال فردی به نام گلن اریاس است که طبق تحقیقات انها او برای اینکه نظامی ها در عروسیش بمب انداختند و زنش را کشتند میخواهد انتقام بگیرد.
شروع داستان با کریس در عمارت اسپنسر که در رزیدنت اویل 1 وجود داشت شروع میشود.
گوست رایدر: روح انتقام (به انگلیسی: Ghost Rider: Spirit of Vengeance) یک فیلم ابرقهرمانی آمریکایی محصول سال ۲۰۱۲ به کارگردانی مارک نولدین و برایان تایلور و نویسندگی دیوید اس. گویر، اسکات ام. گیمپل و سث هافمن است که بر اساس کمیک های مارول به همین نام ساخته شده است. این فیلم ادامه ای بر قسمت قبلی آن به نام گوست رایدر است که در سال ۲۰۰۷ اکران شده بود. در این فیلم یکبار دیگر نیکلاس کیج نقش جانی بلیز را بازی می کند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

انتقام در دانشنامه آزاد پارسی

انتقام (revenge)
(یا: کین خواهی) عمل تلافی جویانه و عموماً نوع خشونت آمیز آن از سوی کسی که به ظن خود قربانی بی عدالتی شده باشد؛ نیز، پی گیری غالباً متعصبانۀ بازماندگانِ فرد قربانی برای گرفتن انتقام از فردِ مظنون به قتل. تمایل به انتقام ریشه در قدیمی ترین باورهای انسانی دارد و نشانه هایش هم در فرهنگ های باستانی و هم در فرهنگ های جدید مشاهده می شود. تفاوت انتقام با مجازات در آن است که انتقام را معمولاً خودِ قربانی یا یکی از خویشاوندان او بی واسطه از عاملِ خطا می گیرد، درحالی که مجازات را فرد یا نهاد جداگانه ای، همچون دولت، در قالبی رسمی در نکوهش عمل خطا اِعمال می کند. در بسیاری از جوامع، انتقام راهی برای بازگرداندن شرافت و آبرو به شخص صدمه دیده تلقی می شود. در جوامع ابتدایی، دامنۀ انتقام کل گروه را دربر می گرفت و در نتیجه الزامی اجتماعی تلقی می شد؛ بدین ترتیب، گذشت کردن و انصراف از انتقام جویی نشانۀ ضعف بود که می توانست بی آبرویی و بدنامی بیشتری برای گروه یا فرد آسیب دیده به بار آورد. انتقام در جوامع جدید «اجرای قانون به دست خود» تلقی می شود و بنابر کارآیی یا فقدان کارایی قوانین موجود، تلقی های متفاوتی از آن در نزد مردم وجود دارد. بسیاری از تراژدی های یونانی، به ویژه اورستیا، اثر آیسخولوس(آشیل)، به انسان هایی می پردازند که در دام چرخۀ پایان ناپذیری از کشتارها و انتقام جویی ها گرفتار آمده اند. در ادبیات انگلیسی، شکسپیردر نمایش نامۀ هَملِت، انتقام جویی را به بهترین نحو در قالب تراژدی طرح می کند؛ این سبک ادبی از ۱۵۸۰ تا ۱۶۴۰ بسیار شکوفا شد. در ادبیات فارسی و در حماسه های ایرانی به ویژه در شاهنامه کشته شدن سیاوش به دست افراسیاب و انتقام ایرانیان از تورانیان به رهبری کیخسرو و نمونه برجستۀ کین خواهی است.

نقل قول های انتقام

انتقام اقدامِ تلافی جویانه علیه یک فرد یا گروه در پاسخ به تخلفِ اثبات شده است.
• «به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است.» برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۳ -> ماهاتما گاندی
• «انتقام از جنایت قبیح تر است زیرا آن بدون مقدمه صورت می گیرد و این با تفکر و تعقل.» بدون منبع -> هیپولیت تن
• «انتقام ناشی از ضعف کسانی است که قادر نیستند ناملایمات را تحمل کنند.» بدون منبع -> فرانسوا لارشفوکو
• «انتقام جویی برای صاحبان قدرت چقدر زشت است.» تحف العقول -> جعفر صادق
• «انتقام شیرین است مخصوصا برای زنان.»

ارتباط محتوایی با انتقام

انتقام در جدول کلمات

انتقام گیرنده
منتقم

معنی انتقام به انگلیسی

revenge (اسم)
تلافی ، انتقام
reprisal (اسم)
جبران ، تلافی ، انتقام
vengeance (اسم)
کینه ، انتقام
nemesis (اسم)
کینه جویی ، انتقام ، قصاص
wreak (اسم)
انتقام
vindictive (صفت)
تلافی ، کینه جو ، انتقام ، انتقامی ، تلافی کننده

معنی کلمه انتقام به عربی

انتقام
انتقام , ثار , عدو
منتقم
أخَذَ بالثَّأرِ
انتقام
انتقم له
عدو
غضب

انتقام را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

حسین فیاضی ٢٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٩
دمار
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انتقام میگیرم   • انتقام عکس   • انتقام عشقی   • سريال انتقام   • معنی انتقام   • فیلم انتقام   • انتقام گرفتن   • انتقام ویکی پدیا   • مفهوم انتقام   • تعریف انتقام   • معرفی انتقام   • انتقام چیست   • انتقام یعنی چی   • انتقام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انتقام
کلمه : انتقام
اشتباه تایپی : hkjrhl
آوا : 'enteqAm
نقش : اسم
عکس انتقام : در گوگل


آیا معنی انتقام مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )