برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1135 100 1

انجمن آثار ملی

معنی انجمن آثار ملی در لغت نامه دهخدا

انجمن آثار ملی. [ اَ ج ُ م َ ن ِ رِ م ِل ْ لی ] (اِخ ) در سال 1304 هَ.ش. انجمنی بنام فوق مرکب از جمعی از دانشمندان و رجال معروف برای حفظ آثار باستانی و تعظیم و تکریم رجال تاریخی ، در تهران تشکیل گردید و نخستین قدم را برای ساختمان آرامگاه فردوسی در طوس برداشت و پس از انعقاد جشن هزاره ٔ فردوسی و ساختن آرامگاه مذکور تعطیل شد و مجدداً در سال 1323 هَ. ش. دایر گردید و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است. در این مدت به انعقاد جشن هزاره ٔ ابن سینا و ساختمان آرامگاه وی ، ساختمان آرامگاه سعدی ، ساختمان آرامگاه نادر، ساختمان آرامگاه خیام و تعمیر آرامگاه عطار و انتشار یک سلسله کتب توفیق یافت. (از فرهنگ فارسی معین ، اعلام ).

معنی انجمن آثار ملی به فارسی

انجمن آثار ملی
در سال ۱۳٠۴ ه. ش . انجمنی بنام فوق مرکب از جمعی از دانشمندان و رجال معروف برای حفظ آثار باستانی و تعظیم و تکریم رجال تاریخی در تهران تشکیل گردید و نخستین قدم را برای ساختمان آرامگاه فردوسی در طوس برداشت و پس از انعقاد جشن هزاره فردوسی و ساختن آرامگاه مذکور تعطیل شد و مجددا در ۱۳۲۳ دایر گردید و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است . در این مدت به انعقاد جشن هزاره ابن سینا و ساختمان آرامگاه وی ساختمان آرامگاه سعدی ساختمان آرامگاه نادر ساختمان آرامگاه خیام و تعمیر آرامگاه عطار و انتشار یک سلسله کتب توفیق یافته است ٠
در سال ۱۳٠۴ ه٠ ش ٠ انجمنی به نام فوق مرکب از جمعی از دانشمندان و رجال معروف برای حفظ آثار باستانی و عظیم و تکریم رجال تاریخی در تهران تشکیل گردید و نخستین قدم را برای ساختمان آرامگاه فردوسی در طوس برداشت و پس از انعقاد جشن هزاره فردوسی و ساختن آرامگاه مذکور تعطیل شد ٠ و مجددا در سال ۱۳۲۳ دایر گردید و تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است ٠

انجمن آثار ملی در دانشنامه ویکی پدیا

انجمن آثار ملی
انجمن آثارِ ملی از نهادهای فرهنگی در ایران معاصر است که به همت جمعی از شخصیت های فرهنگی در ۱۳۰۱ خورشیدی با هدف حفظ آثار کهن ایرانی و معرفی آنهادر تهران تشکیل شد. فعالیت های این انجمن در سه دوره جداگانه انجام گرفته است: دوره اول از ۱۳۰۱ ش آغاز می شود که پس از برگزاری جشن هزاره فردوسی (۱۳۱۳) خاتمه می یابد. دوره دوم از آذر ۱۳۲۳ شروع می شود و تا شهریور ۱۳۶۶ ادامه می یابد و از این تاریخ، بنابر تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با نام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به فعالیت خود ادامه داده است.
در نخستین اساسنامه انجمن، هدفهای تشکیل آن، چنین بیان شد: تأسیس موزه و کتابخانه ای در تهران، ثبت و طبقه بندی آثار ملی ایران، نگهداری مجموعه های نفیس در کتابخانه ها و موزه ها، بهره مند ساختن مردم از این مجموعه ها از راه تعلیم در مدارس و عرضه آنها در نمایشگاهها، و سرانجام حفظ و احیای صنایع و هنرهای ایرانی. این هدفها در اساسنامه دوره دوم دگرگونی هایی یافت که از آن جمله اند: تجلیل از بزرگان ایران و احیای نام آنان از راه نشر آثار ایشان، ساختن آرامگاه و یا تندیس بزرگان و کمک به تأسیس و یا تکمیل کتابخانه ها و موزه ها در سایر شهرها.
اعضای انجمن (طبق اساسنامه اول و دوم)، با اندکی تغییر شامل ۱۵ تن اعضای مؤسس با عنوان «کمیته انجمن» است. افزون بر این افراد، شماری غیر محدود با عنوان اعضای عمومی و اعضای افتخاری نیز از میان علاقه مندان به علم و صنعت ایران برگزیده می شوند. هیأت مدیره انجمن از رئیس، معاونان او، منشی و تحویلدار، برای مدت یک سال از میان اعضای مؤسس انتخاب می گردند که وظیفه آنها اجرای تصمیمات هیأت مؤسس است . برخی از اعضای مؤسس انجمن در دوره اول شخصیت هایی چون محمدعلی فروغی، حسن مستوفی، حسن پیرنیا، تیمورتاش، کیخسرو شاهرخ بوده اند. در دوره دوم، شخصیتهایی مانند حسن اسفندیاری، حسین علا، علی اصغر حکمت، حسین سمیعی، سید حسن تقی زاده، قاسم غنی و محمد قزوینی با آن همکاری داشتند. مهم ترین اقدامات انجمن عبارت بوده است از تشکیل همایشهایی در بزرگداشت فرهیختگان علم و ادب ایران، مانند جشن هزاره فردوسی، احداث و تعمیر آرامگاه برخی از بزرگان مانند آرامگاههای فردوسی، ابن سینا و سعدی، و ساخت تندیس آنان و تندیس نادرشاه، و نیز چاپ آثاری در زمینه های فلس ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با انجمن آثار ملی

انجمن آثار ملی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران   • تعریف مفاخر فرهنگی   • انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   • مفاخر فرهنگی یعنی چه   • مفاخر فرهنگی چه کسانی هستند   • آدرس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   • سایت انجمن آثار ومفاخر فرهنگی   • انجمن آثار و مفاخر ملی   • معنی انجمن آثار ملی   • مفهوم انجمن آثار ملی   • تعریف انجمن آثار ملی   • معرفی انجمن آثار ملی   • انجمن آثار ملی چیست   • انجمن آثار ملی یعنی چی   • انجمن آثار ملی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انجمن آثار ملی
کلمه : انجمن آثار ملی
اشتباه تایپی : hk[lk Hehv lgd
عکس انجمن آثار ملی : در گوگل

آیا معنی انجمن آثار ملی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )