برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

اندرون

/'andarun/

مترادف اندرون: حرمسرا، باطن، درون، ضمیر، تو، داخل، در، لا، مابین ، برون، ظاهر، بیرون، خارج

متضاد اندرون: بیرونی

معنی اندرون در لغت نامه دهخدا

اندرون. [ اَ دَ ] (حرف اضافه ) به معنی اندر که ترجمه ٔ «فی » است. (آنندراج ). در. دراین حال. بعد از مدخول «به » می آید و آنرا تفسیر میکند مانند بخاک اندرون [ = اندر(در) خاک ] :
به آتش درون بر مثال سمندر
به آب اندرون برمثال نهنگان.
رودکی.
شو بدان کنج اندرون خمی بجوی
زیر او سمجی است بیرون شو بدوی.
رودکی.
بچشمت اندر بالار ننگری تو بروز
بشب بچشم کسان اندرون ببینی خار .
رودکی.
دیدی توریژو کام بدو اندرون بسی
بارید کان مطرب بودی بفر و زیب.
رودکی.
چه بیند بدین اندرون ژرف بین
چه گویی تو ای فیلسوف اندرین.
ابوشکور.
بدو گفت مردی سوی رودبار
برود اندرون شد همی بی شنار.
ابوشکور.
بسا خان کاشانه و خان غرد
بدو اندرون شادی و نوشخورد.
ابوشکور.
سوی رود با کاروانی گشن
زهابی بدو اندرون سهمگن.
ابوشکور.
خوشا نبید غارجی با دوستان یکدله
گیتی بآرام اندرون مجلس ببانگ و ولوله.
شاکر بخاری.
گفتی ای یوسف چه نیکو چشمها داری ! گفت این کرمان راست که بگور اندرون بخورند. (تاریخ بلعمی ).
چون ژاله بسردی اندرون موصوف
چون غوره بخامی اندرون محکم.
منجیک.
دی بدریغ اندرون ماه بمیغ اندرون
رنگ به تیغ اندرون شاخ زد وآرمید.
کسایی.
نشسته بصد خشم در کازه ای
گرفته بچنگ اندرون بازه ای.
خجسته.
گه به بستان اندرون بستان شیرین برکشد
گه بباغ اندر همی باغ سیاوشان زند.
رشیدی.
محمد بدو اندرون با علی
همان اهل بیت نبی و وصی.
فردوسی.
ندانم کزین کارگردان سپهر
چه دارد براز اندرون جنگ و مهر.
فردوسی.
ز پیش اندرآمد گو اسفندیار
بدست اندرون گرزه ٔ گاوسار.
فردوسی.
به رأی و خرد سام سنگی بود
بخشم اندرون شیر جنگی بود. ...

معنی اندرون به فارسی

اندرون
درون، میان وداخل چیزی، مقابل بیرون، باطن، ضمیر، اندو هم گفته شده
( اسم) ۱ - داخل درون مقابل بیرون برون . ۲ - باطن ضمیر . ۳ - خانه ای که پشت خان. دیگر واقع باشد و مخصوص زن و فرزندان و خدمتگزاران بود حرمسرا اندرونی مقابل بیرونی .
جمع اندری یا جوانان که از هر نوع شارب فراهم آیند ٠ جوانان پراکنده که برای شراب جمع شوند ٠
تسمه ای جهت اندازه گرفتن
مقابل دیوانخانه
( مصدر ) ۱ - داخل شدن درون (اطاق خانه) رفتن . ۲ - به حیاط اندرونی رفتن .
اندرون رفتن . داخل شدن
بد باطن بد ذات .
( صفت ) آنکه باطنی پاک دارد پاغک نهاد پاک اعتقاد .
پاک نهاد پارسا
ظاهرا چین اصلی مراد باشد .
بد باطن خراب باطن
سیاه دل بد قلب
( صفت ) کسی که ضمیر او به نور عرفان روشن است عارف دل .

معنی اندرون در فرهنگ معین

اندرون
(اَ دَ) [ په . ] (اِ. ق .) ۱ - داخل ، درون . ۲ - باطن ، ضمیر. ۳ - حرمسرا.

معنی اندرون در فرهنگ فارسی عمید

اندرون
۱. درون، میان و داخل چیزی.
۲. باطن، ضمیر.
۳. خانه و حیاطی که عقب حیاط بیرونی ساخته شده و مخصوص زن و فرزند و سایر افراد خانوادۀ صاحبخانه بود، اندرونی.
۴. (حرف اضافه) در.
پاک نهاد، پاک طینت، پاک باطن.

اندرون در جدول کلمات

اندرون دهان
تان
اندرون و شکم
جوف

معنی اندرون به انگلیسی

bowel (اسم)
شکم ، روده ، اندرون
seraglio (اسم)
حرم ، انبار ، شبستان ، اندرون
penetralia (اسم)
حرم ، خلوتگاه ، اندرون ، رازها
purtenance (اسم)
متعلقات ، اندرون ، دل و روده ، دل و جگر
viscus (اسم)
اندرون ، احشاء ، عضوی که در احشاء واقع شده است

اندرون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

تاشبور
درون ، داخل
111
ضمن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آندرون   • نامراد   • امپول‏ ‏اندرون   • معنی سال   • آمپول آندرون 250   • معنی نجات یافتن   • معنی محرمانه   • معنی مترسک   • معنی اندرون   • مفهوم اندرون   • تعریف اندرون   • معرفی اندرون   • اندرون چیست   • اندرون یعنی چی   • اندرون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اندرون
کلمه : اندرون
اشتباه تایپی : hknv,k
آوا : 'andarun
نقش : اسم
عکس اندرون : در گوگل

آیا معنی اندرون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )