انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1015 100 1

اندیشه

/'andiSe/

مترادف اندیشه: پندار، تأمل، تفکر، خیال، رأی، سگال، ضمیر، فکر، سودا، احتیاط، صرافت، محابا، ملاحظه، قصد، نیت، اضطراب، بیم، پروا، ترس

معنی اسم اندیشه

اسم: اندیشه
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: andiše) آنچه از اندیشیدن حاصل می شود، فکر، (در قدیم) توجه، غم خواری - آنچه حاصل اندیشیدن است، فکر

معنی اندیشه در لغت نامه دهخدا

اندیشه. [ اَ ش َ / ش ِ ] (اِمص ) فکر. (انجمن آرا) (آنندراج ) (دهار) (منتهی الارب ) (نصاب ). فکر و تدبیر و تأمل و تصور و گمان و خیال. (ناظم الاطباء). فکرة. فکری. رویة. هویس. (از منتهی الارب ). وهم. هم. (مهذب الاسماء). خیال. (انجمن آرا) (آنندراج ). نیة. ضمیر. طویة. (دهار). تأمل. (تاریخ بیهقی ). فکرت. تفکر. نظر. رای. صدد. عزیمه. عزیمت.صریمه. صریمت. سگالش. ج ، اندیشه ها و اندیشگان . (یادداشت مؤلف ) :
در اندیشه ٔ دل نگنجد خدای
بهستی او باشدم رهنمای.
فردوسی.
بجز بندگی پیشه ٔ من مباد
جزاز داد اندیشه ٔ من مباد.
فردوسی.
بنام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه.
فردوسی.
نیاید باندیشه از نیست هستی
نیاید بکوشیدن از جسم جانی.
فرخی.
نرود هیچ خطا بر دل و اندیشه ٔ تو
کز خطا دور ترا ذهن و ذکای تو کند.
منوچهری.
پیلان ترا رفتن باد است و دل کوه
دندان نهنگ و دل و اندیشه ٔ کندا.
عنصری.
و این هردو (هردو گونه ٔ دانستن : اندر رسیدن [ = تصور ] و گرویدن ) دو گونه است یکی آن است کی به اندیشه شاید اندر یافتن... و دیگر آن است کی او را اندریابم و به وی بگرویم نه از جهت اندیشه. (دانشنامه علایی چ احمد خراسانی ص 4). پس آنکه مرد نیست میمیراند و آن دیگر را میگذارد تا وقت موعود دررسد و در این علامتها و نشانیهاست از جمعی که اهل فکر و اندیشه اند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 307). این چه اندیشه های بیهوده است که خداوند ترا می افتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 684). ما سخت ترسیدیم از آن سخن بی محابا که خلیفه را گفتی بایستی که اندر آن گفتار نرمی و اندیشه بودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 425). قوت پیغمبران معجزات آمد... و قوت پادشاهان اندیشه ٔ باریک. (تاریخ بیهقی ).
آن به که چو چیزی محال جوید
اندیشه ٔ تو، گوش او بمالی.
ناصرخسرو.
اندیشه بود اسب من و عقلم
او را سوار همچو سلیمانی.
ناصرخسرو.
تاعادل دل شوی باندیشه
هرگه که تنت بعدل شد فاعل.
ناصرخسرو.
زاندیشه غمی گشت مرا جان بتفکر
پرسنده شد این نفس مفکر ز مفکر.
ناصرخسرو.
اندیشه چو دانش است می باید داشت
اندوه چو روزی است می باید خورد.
ابوالفرج رونی.
چه کنم که مر شما را بیش
هیچ اندیشه ٔ ولایت نیست.
مسعودسعد.
از این اندیشه ٔ ناصواب درگذر. (کلیله و دمنه ).
اندیشه ٔ آن نیست که دردی دارم
اندیشه بتو نمی رسد درد اینست.
خاقانی.
ندیدی آفتاب جان در اسطرلاب اندیشه
نخواندی احسن التقویم در تحویل انسانی.
خاقانی.
در جان من اندیشه ٔ تو آتش افکند
کانرا بدوصد طوفان کشتن نتوانم.
خاقانی.
حالی را قومس در اعتداد تو آورده شد تا آن جایگاه روی و مقیم باشی تا اندیشه ٔ انعام درباره ٔ تو باتمام رسد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 225).
مرکز این گنبد فیروزه رنگ
بر تو فراخ است و بر اندیشه تنگ
یامکن اندیشه بچنگ آورش
یا به یک اندیشه بتنگ آورش.
نظامی.
غلام عشق شو کاندیشه اینست
همه صاحبدلان را پیشه اینست.
نظامی.
از این اندیشه هرگز برنگردد
نه بنشیند دل عطار از جوش.
عطار.
دلی کز دست شد زاندیشه ٔ عشق
درو اندیشه ٔ دیگر نگنجد.
عطار.
اندیشه ٔ وصال تو از ما نبود راست
ناید خود از شکسته ٔ اندیشه ها درست.
کمال اسماعیل.
هر اندیشه که می پوشی درون خلوت سینه
نشان رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما.
مولوی.
ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید
گرت آسودگی باید بروعاشق شو ای غافل.
سعدی.
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش.
حافظ.
اندیشه ٔ صحیح نباشد سقیم را.
صائب.
|| ترس و بیم. (انجمن آرا) (آنندراج ). بیم و ترس و اضطراب. (ناظم الاطباء). باک. رعب. هراس. پروا. خوف. خشیت. مهابت. مخافت. (یادداشت مؤلف ) :
پس تل درون هرسه پنهان شدند
از اندیشه ٔ جان غریوان شدند.
فردوسی.
چو شب تیره گردد شبیخون کنیم
ز دل ترس و اندیشه بیرون کنیم.
فردوسی.
بهومان چنین گفت سهراب گرد
که اندیشه از دل بباید سترد.
فردوسی.
همه شهر ایران ز کارش ببیم
ز اندیشگان دل شده بر دونیم.
فروسی.
خویشتن را بمیان سپه اندر فکند
نه ز انبوهش اندیشه نه از خصم حذر.
فرخی.
اندیشه اکنون از آن است که نباید که ملطفه بدست آلتونتاش افتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 325).
اندر ایام تو نندیشد کاندیشه خطاست
بره از گرگ وزشیر آهو وکبک از شاهین.
سوزنی.
گرت اندیشه می باشد ز بدگویان بی معنی
ز معنی معجری بربند و چون اندیشه پنهان آی.
سعدی.
ترک عمل بگفتم و ایمن شدم ز عزلت
بی چیز را نباشد اندیشه از حرامی.
سعدی.
نه اندیشه از کس نه حاجت به هیچ
چو زلف عروسان رهش پیچ پیچ.
(بوستان ).
|| غم. اندوه. انده. هم. اشتغال خاطر به سختی و مصیبتی که پس از این تواند بود، مقابل اندوه که برگذشته است. (یادداشت مؤلف ) :
کجا آن یلان و کیان جهان
از اندیشه ، دل دور کن تا توان.
فردوسی.
چو بشنید خسرو از آن شاد گشت
روانش ز اندیشه آزادگشت.
فردوسی.
ز ایرج دل ما همی تیره بود
بر اندیشه اندیشه ها برفزود.
فردوسی.
ز اندیشه گردد همی دل تباه
مهان را چنین پاسخ آورد شاه
که چو نیک و بد این جهان بگذرد
خردمند مردم چرا غم خورد.
فردوسی.
جشن سده است از بهرجشن سده
شادی کن و اندیشه از دل بکن.
فرخی.
تا ملک بدین هر دو قوی باشد و آباد
دشمن چه خورد جز غم و اندیشه و تیمار.
فرخی.
ملک ما بشکار ملکان تاخته بود
ما ز اندیشه ٔ او خسته دل و خسته جگر.
فرخی.
خون راندم از اندیشه ٔ هجران و تو حاضر
پس حال چه باشد چو بمانم ز تو تنها.
؟.
|| رشک. (ناظم الاطباء). || بمجاز، توجه. غم خواری. (از یادداشت مؤلف ) :
پیش از اینت بیش از این اندیشه ٔ عشاق بود
مهرورزی تو با ما شهره ٔ آفاق بود.
حافظ (از یادداشت مؤلف ).
- اندیشه ٔ بد در دل آوردن ؛ وسواس. (ترجمان القرآن جرجانی ).
- اندیشه در دل آوردن ؛ اندوهگین شدن :
تو اندیشه در دل میاور بسی
تو نگرفتی این دژ نگیرد کسی.
فردوسی.
- اندیشه رفتار ؛ آنکه رفتار او چون اندیشه است. تیزرفتار :
زمانه گردش و اندیشه رفتار
چو شب کارآگه و چون صبح بیدار.
نظامی.
- بداندیشه ؛ بدفکرت. بدنهاد.
- به اندیشه ؛ ترسان : ملوک زمانه او را مراعات همی کردند [ محمود غزنوی را ] و شب از او باندیشه همی خفتند. (چهار مقاله ).
- بی اندیشه ؛ بی فکر.
- پراندیشه ؛ اندیشناک. با فکرهای گوناگون. رجوع به پراندیشه شود.
- رکیک اندیشه ؛ که اندیشه ٔ پست دارد : رکیک اندیشه را در محاورت زبان کند شود. (کلیله و دمنه ).
- امثال :
که اندیشه ٔ مرد ناکرده کار
کند آرزوی گل از تخم خار
بهار دلارام جوید ز دی
شکر خواهد از بوریایینه نی.
ادیب (از امثال و حکم دهخدا ج 1 ص 30).
اول اندیشه وانگهی گفتار (پایبست آمده است و پس دیوار). (از امثال و حکم دهخدا ج 1 ص 314).
نیز رجوع به اندیشه افکندن. اندیشه بردن. اندیشه بستن. اندیشه خوار.اندیشه داشتن. اندیشه سنج. اندیشه سوز. اندیشه کردن. اندیشه کشیدن. اندیشه کیش. اندیشه گر. اندیشه گماشتن. اندیشه مند. اندیش ناک. اندیشه ناکی و اندیشه نما شود.

معنی اندیشه به فارسی

اندیشه
فکر، گمان، ترس، بیم ، اندیشه کردن: فکرکردن، خیال کردن، احساس ترس وبیم کردن
۱ - ( اسم ) تفکر فکر تائ مل . ۲ - ( اسم ) ترس بیم اضطراب . جمع : اندیشه ها اندیشگان . یا اندیشه بودن کسی را از چیزی. بیم داشتن وی از آن
طرح انداختن . اندیشیدن نقشه کشیدن . یا وسوسه .
[brainstorming/ brainstorm] [روان شناسی] روشی برای ایجاد افکار و عقاید در میان اعضای یک گروه که وجه مشخص آن انعطاف پذیری و نوآوری است
غم خوردن . اندوه بردن اندیشمند شدن .
اندیشیدن . تصور کردن
غمخوار . تیمار خوار
در فکر بودن . مواظبت کردن تیمار داشتن
عاقبت بین . اندیشنده خردمند .
آنکه اندیشه را از بین ببرد . آنچه فکر و عقل را زایل کند .
متفکر در عاقبت کار
تفکر در عواقب امور
( صفت ) دارای اندیشه متفکر .
به فکر افتادن اندیشه جان گرفتن . به فکر جان افتادن .
به کاری اندیشیدن . دقت کردن . توجه کردن در کاری .
( صفت ) آنکه در فکر فرو رود متفکر .
حالت اندیشمند تفکر بفکر فرو رفتن .
( صفت ) ۱ - متفکر اندیشمند . ۲ - بیمناک ترسناک .
۱ - تفکر اندیشمندی . ۲ - بیمناکی ترسناکی .
[ideography] [هنرهای تجسمی] ترسیم نگاره هایی که بیانگر اندیشه های خاصی هستند
[ideogram, ideograph] [سینما و تلویزیون، هنرهای تجسمی] ساده ترین شکلی که به طور نمادین شی ء یا اندیشه ای را بازنمایی می کند

معنی اندیشه در فرهنگ معین

اندیشه
(اَ ش ِ) ۱ - (اِمص .)تفکر، تأمل . ۲ - (اِ.) ترس ، اضطراب .
( ~. بُ دَ)(مص ل .) غم خوردن ، نگران بودن .
(کسی را) ( ~. تَ) (مص م .) مراقبت کردن ، تیمار داشتن .
( ~. کَ دَ) (مص ل .) بیمناک بودن ، نگران بودن .

معنی اندیشه در فرهنگ فارسی عمید

اندیشه
۱. آنچه از عمل آگاهانۀ ذهن حاصل می شود، فکر.
۲. گمان.
۳. [قدیمی] ترس، بیم.
۴. [قدیمی] توجه، ملاحظه.
* اندیشه کردن: (مصدر لازم)
۱. فکر کردن.
۲. خیال کردن.
۳. احساس ترس و بیم کردن.
۱. دارای اندیشه، متفکر.
۲. آن که به عاقبت کار بیندیشد، اندیشه کار.

اندیشه در دانشنامه اسلامی

در اندیشه اشاعره، مسئله اتم گرایی یک اصل بنیادی است که بسیاری از مسائل دیگر که جنبه اعتقادی نیز پیدا می کند، بر همین اصل استوار می گردد. متکلمان اشعری کوشیده اند به حل یک مشکل بنیادی که رابطه میان خالق و مخلوق یا خدا و جهان نامیده می شود، دست یابند. و رابطه میان وحی الهی و علم و آگاهی را نیز از همین طریق توضیح دهند. آنان چون بر قدرت مطلق و توانایی بی پایان تکیه کردند و عقل را تابع اراده و اختیار شمردند، نقل را نیز به جای عقل نشاندند و از دلیل خطابی و جدلی بیش از آنچه در براهین عقلی مطرح می شود، سود جستند.
کسانی که با تاریخ اندیشه و فرهنگ اسلامی آشنایی دارند، به خوبی می دانند که در میان پیروان این آیین آسمانی مانند پیروان هر آیین دیگری نوعی اختلاف و کشمکش به وقوع پیوست که طبعاً بدون یک سلسله آثار و پیامدهای ناگوار نیز نبود. این اختلاف ها و کشمکش ها که به گونه ای آشکار، پس از درگذشت حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله وسلّم) آغاز شد، پس از گذشت قرنهای متمادی هنوز هم ادامه دارد. بررسی کتاب معروف «ملل و نحل» شهرستانی و «الفرق بین الفرق» و سایر کتابهای مهم و معتبری که در این باب به رشته نگارش درآمده، به آسانی این مدعا را به اثبات می رساند. شاید شاعر عارف نیز به همین نوع تفرقه و جدایی ها نظر داشته آنجا که گوید:جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهچون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدنددر حدیثی منسوب به پیغمبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) نیز به این تفرقه و پراکندگی اشاره شده و حتی از تعداد و شماره آنها سخن به میان آمده است.منشا پیدایش این اختلافها و جدایی ها یکسان و یکنواخت نیست و به عوامل گوناگون و فراوانی بستگی دارد. با بررسی تاریخ اسلام به روشنی درمی یابیم که رواج و گسترش آموزه های این دین الهی به سرعت شگفت انگیزی بخش بزرگی از جغرافیای جهان آن روزگار را زیر سیطره خود درآورد. تردیدی نمی توان داشت که در سرزمین بزرگی که مسلمانان بر آن فرمانروایی پیدا کردند، ملت های مختلف و متعددی زندگی می کردند که دارای فرهنگ های گوناگون بودند. مردمی که دارای فرهنگ و تمدن ویژه ای بودند حتی پس از پذیرفتن آموزه های اسلامی هنوز نتوانسته بودند از رنگ و بوی فرهنگ بومی و گذشته خویش به طور کلی فاصله پیدا کنند. زدودن آثار فکری و فرهنگی از صفحه ضمیر انسان آسان نیست و دگرگونی هایی که در جهان اندیشه رخ می دهد، با سایر دگرگونی ها در سایر امور تفاوت بنیادی دارد. اندیشه دگرگونی می پذیرد، ولی هرگز نابود نمی گردد. فکر و اندیشه چیزی است که هرگاه ظهور کند، دیگر نابودی نمی پذیرد، گرچه ممکن است بر اثر یک سلسله شرایط و عوامل زمانی و مکانی، قرن های متمادی در زیر پرده ابهام پنهان بماند.همان گونه که یادآور شدیم منشا پیدایش اختلاف و به وجود آمدن فرقه ها در جهان اسلام به یک سلسله امور مربوط می گردد که بسیاری از آنها قومی، نژادی، اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و بالاخره اجتماعی است. البته عامل فکری و فرهنگی را نیز در این باب به هیچ وجه نباید نادیده انگاشت. ما اکنون درباره انواع و اقسام فرقه ها و سبک اندیشه در هر یک از آنها در اینجا سخن نمی گوییم؛ ولی آنچه باید یادآور شویم، این است که اختلاف و جدایی میان اشاعره و معتزله و پیدایش این دو جریان فکری با نوع اختلاف و تفرقه ای که در میان سایر فرقه های اسلامی به وقوع پیوسته است، به گونه ای بنیادی تفاوت دارد. این دو جریان فکری، دو طرز تفکر و دو اسلوب ویژه از انواع اندیشه است که از روزگار باستان مطرح بوده و دو گروه از اندیشمندان را در برابر یکدیگر قرار داده است.به سخن دیگر می توان گفت این دو طرز تفکر تنها در جهان اسلام به وجود نیامده و در میان اندیشمندان مسلمان نیز محدود و خلاصه نمی گردد. نوع اندیشه اشاعره در مقابل طرز تفکر معتزله، شکاف و فاصله ای را در میان این دو گروه ایجاد می کند که با هیچ فاصله دیگری که در میان سایر گروه ها پیدا می شود، قابل مقایسه نیست. مسئله ای که میان این دو گروه مورد نزاع و کشمکش واقع شده، از جمله مهمترین مسائل فکری و فلسفی بوده که مسائل مهم دیگری نیز بر آن مترتب می گردد. در اینجا باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که متکلمان معتزلی تنها گروهی نیستند که در مقابل اشاعره موضع گرفتند و با آنها به مخالفت پرداختند، بلکه فلاسفه بزرگ اسلامی نیز در برابر این گروه ایستادگی کردند و در نشان دادن ضعف و سستی اندیشه آنان کوشش به عمل آوردند.
نظریه دموکریتوس و اپیکوروس
متکلمان اشعری بر قول به «جزء لایتجزی» اصرار ورزیدند و برای اثبات «جوهر فرد» اقامه دلیل کردند. مسئله اتم گرایی در نظر اشاعره یک اصل بنیادی است که بسیاری از مسائل دیگر که جنبه اعتقادی نیز پیدا می کند، بر همین اصل استوار می گردد. کسانی که با تاریخ فلسفه آشنایی دارند، به خوبی می دانند که دموکریتوس در عهد باستان به جزء لایتجزی یا جوهر فرد سخت باور داشت و چنین می اندیشید که آنچه بر حواس انسان ظاهر می شود، حقیقت نیست و جز خلا و اتم ها چیز دیگری وجود ندارد. در نظر او حواس انسان صورتی موهوم از حکم به دست می دهند و تنها عقل است که به شناخت واقعی نائل می گردد. وی بر این باور بود که عقل می تواند نظم پنهانی جهان را کشف کند؛ ولی دست حواس انسان از دامن آن کوتاه است. برهان عقلی، صرف نظر از نمودهای حسی، به ما نشان می دهد که واقعیت باید امکان دگرگونی را روا بشمارد. منظور او از امکان دگرگونی واقعیت، تجزیه و ترکیب اتم ها و مناسبات آنها با یکدیگر است.تنها دموکریتوس نیست که منشا جهان را در خلا و اتم ها جستجو می کند، بلکه اپیکوروس نیز نفس انسان را جز مجموعه ای از اتم ها چیز دیگری نمی داند. در نظر این فیلسوف، نفس ناطقه انسان نیز همانند درخت ها و صندلی ها و سنگ ها از اتم ها تشکیل شده و با جدا شدن اتمها از یکدیگر نفس نیز از میان خواهد رفت.اپیکوروس در پذیرفتن نظریه اتمی با موجبیت طبیعت گرای دموکریتوس موافقت می کند. در نظر او همه روندهای طبیعی، نتایج ضروری حرکات اتم هاست، بدون اینکه خدایان در این کار دخالت داشته باشند در طبیعت الگوهای واحدی تکرار می شود؛ زیرا نیروهای اتمی واحدی در آن عمل می کنند و عملکردهای آنها به طور ضروری نتیجه های یکسانی را تولید می کند.
اختیار و آزادی در انسان
البته اعتقاد به ضرورت با نوع اعتقاد ما به اینکه انسان فاعل آزاد و مسئول است، تعارض پیدا می کند. ما با خوبی آگاهی داریم که به واسطه افعال و اعمالی که انجام می دهیم، مورد نکوهش و سرزنش یا تشویق واقع می شویم. دراین مسئله تردیدی نیست که وقتی اپیکور با مخاطبان خود سخن می گوید، فرض براین است که مخاطبان او درباره چگونه زیستن خود، دارای انتخاب هستند و با شنیدن سخن های او می توانند شیوه زندگی و اسلوب حیات خود را دگرگون سازند. کسی که به سخن های اپیکور گوش فرا می دهد، زندگی خویش را به دست می گیرد و می کوشد خود را از ترس های آ زاد دهنده رها و آزاد سازد، اما کسی که موجبیت اتم گرایی را پذیرفته است، به این نتیجه نیز باور دارد که همه افعال او چیزی جز نتیجه ضروری اتم ها نیست و هر راهی فقط به گذشته ای بی نهایت دور باز می گردد و این همان چیزی است که با اعتقاد به مسئول بودن انسان و داشتن اختیار سازگار نیست. چگونه می توانیم بپذیریم که انسان در زندگی خود دارای آزادی و اختیار است و در همان حال روی این مسئله اصرار بورزیم که هرچیزی درجهان، مرکب از اتم هاست و هیچ جزء تشکیل دهنده غیرمادی دیگری ندارد؟ کسانی که از نفس ناطقه سخن به میان می آورند، به این امر باور دارند که انسان موجود آزاد و آگاه و مسئول است و هرگز نمی توان خصلت آزادی و مسئولیت را از آثار موجودی به شمار آورد بلکه فقط از یک مجموعه اتم های به هم پیوسته تشکیل یافته است. نفس برای انسان به مثابه صورت در ماده است. همان سان که ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی است، ترکیب نفس و بدن نیز اتحادی به شماره می آید، یعنی پیوند و همبستگی آنها با یکدیگر نتیجه یک عامل بیرونی نیست. بسیاری از حکمای مشائی برای بیان رابطه میان ماده و صورت به مثال توسل جسته و گفته اند: این رابطه همانند رابطه میان آهن و برندگی در تبر و عضله و بینایی در چشم و بالاخره بدن و نفس درانسان تحقق دارد. همان سان که برندگی آهن را نمی توان ازآن جدا کرد، بینایی چشم را از چشم و نفس را از بدن نیز نمی توان منفک و منفصل ساخت.البته باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که صورت، همراه چیزی ورای ماده است و هرگز نمی توان آن را مساوی و معادل ماده به شماره آورد. اگر خواسته باشیم دراینجا نیز به مثال متوسل شویم، باید بگوییم کلمه «دار» چیزی بیش از آن حروفی است که این کلمه از آنها تشکیل شده است، زیرا از حروفی که این کلمه را تشکیل داده اند، ممکن است کلمه «راد» و برخی کلمات دیگر نیز ساخته شود، درحالی که کلمه «راد» با کلمه «دار» و سایر کلماتی که ممکن است از این حروف ساخته شوند، از جهت معنی و مفهوم هیچ گونه سنخیت و مناسبتی ندارد. به این ترتیب آنچه در کلمه « دار» به عنوان یک هویت ویژه مطرح می شود، چیزی بیش از همه آن حروفی است که این کلمه را تشکیل می دهند.در اینجا ممکن است گفته شود وضع کلمات برای معانی درهریک از زبان های زنده جهان امری اعتباری و قراردادی است و درنتیجه هویت هریک از کلمات که صورت آن به شماره می آید نیز اعتباری و قراردادی خواهدبود. در پاسخ به این سخن باید گفت وقتی درعالم اعتبار، صورت یک کلمه چیزی بیش از حروف تشکیل دهنده آن به شماره می آید، درعالم عین و جهان حقایق نیز وضع به همین منوال شناخته می شود و صورت هریک از موجودات عینی چیزی بیش از اتم های تشکیل دهنده آن به شمار می آید. طرفداران جوهر فرد و اتم گرایان نسبت به این مسئله بی اعتنا می مانند و چنین می اندیشند که هر موجودی جز مجموعه ای از اتم ها چیزی دیگری نیست. در حوزه اندیشه و طرز تفکر این جماعت قصد و اختیار انسان از محیط زندگی حذف می شود و جایی برای آن درجهان باقی نمی ماند، ولی حقیقت این است که افعال و حرکت های انسان تنها وقتی می تواند با معنی باشد و با عنوان کردار انسانی مشخص شود که براساس قصد و اختیار انجام گیرد.بنابراین کسانی که می کوشند وجود انسان را فقط با امور مادی و به هم پیوستگی اتم ها، توجیه و تفسیر نمایند، سخت در اشتباه خواهند بود، زیرا دراین طرز تفکر نه تنها قصد و اختیار از حوزه زندگی بیرون می رود، بلکه مسئولیت و عدالت نیز درصحنه هستی جایگاه محکم و معتبری نخواهد داشت. آنجا که ارسطو با طرح مهم ترین مسئله در فلسفه خود از ماده و صورت سخن می گوید و بر تقسیم موجودات به آنچه بالفعل و بالقوه نامیده می شود تکیه می کند، به همین امر اشاره دارد، زیرا او به مسئولیت انسان باور دارد و برای عدالت و آگهی در جهان اهمیت فراوان قائل می شود.پیش از ارسطو نیز کسانی مانند سقراط و افلاطون بر مسئله عدالت تکیه کردند و از «فضیلت و فلسفه» سخن به میان آوردند. سقراط از مطالعه طبیعت به «علم اخلاق» روی آورد و این دگرگونی در راندیشه افلاطون با طرح مسئله مثل یا «ارباب انواع» همراه شد. مسئله خوبی وبدی نه تنها بنیاد عدالت و منشا فضیلت شناخته می شود و حکمت عملی را سامان می بخشد، بلکه در حکمت نظری نیز نقش دارد و راه خوب پرسیدن و نیکو پاسخ دادن را هموار می سازد. کسی که با اسلوب اندیشه سقراط آشنایی دارد و طریق دیالکتیک را می شناسد، می تواند خوب طرح پرسش کند و نیکو نیز پاسخ دهد و از این طریق است که می توان در وحدت به نوعی کثرت رسید و درکثرت به مشاهده وحدت پرداخت. قاعده مندی و نظم، وحدت عالم را نشان می دهد و قدرت خداوند را آشکار می سازد. قانون الهی و عدالت جهانی خورشید را درجایگاه خود نگاه می دارد و سیارات را درمدار خویش رهنمون می گردد. کسانی که به قانون الهی و قاعده مندی جهان آگهی دارند، می کوشند در زندگی شخصی و اجتماعی خود با قاعده مندی و عدالت همراهی داشته باشند.
رواج مسئله اتم گرایی
...
کتاب ِ اندیشه تحریم و خودباوری تألیف موسی نجفی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مذهبی ِقرن معاصر است. از حکم تاریخی میرزای بزرگ شیرازی مشهور به حکم تحریم تنباکو تا دهه های بعدی نهضت بیداری اسلامی، ایرانیان به فرهنگ و سیاستی مجهّز گردید که می توانست با ظرفیتهای وجودی اش به زخمهای سطحی و عمیق استعمار بر پیکر ایران التیام بخشیده و زنده بودن و زنده ماندن ملّتی را نشان دهد که عده ای می خواستند وانمود نمایند، در بی خبری عصر بی خبری به خواب گران فرو رفته است. این کتاب اندیشه ی مقاومت در برابر استعمارگران را بررسی کرده است. و به تبیین ابعاد تاریخی _ اجتماعی ِ نهضت تحریم تنباکو پرداخته است.
1. تحلیل تاریخی قیام تحریم تنباکو
2. مبانی و سیر تکوین اندیشه ی تحریم
3. متون اندیشه ی تحریم (1) : نیم قرن اسناد و فتاوی تاریخی تحریم
4. متون اندیشه ی تحریم (2) : اندیشه ی تحریم در رسائل سیاسی (از قیام تحریم تنباکو تا نیم قرن بعد از آن)
5. پیوند اندیشه ی تحریم با خود کفایی و موازنه ی منفی
6. جریان شناسی تحریم در تاریخ فکر سیاسی ایران
کتاب ِ اندیشه تحریم و خودباوری که درباره ی تحلیل متون و اسناد تاریخی ِ اقتصاد مقاومتی در تحولات سیاسی ایران است، حجم اندک دارد. این کتاب در یک جلد نگارش شده است. مؤلف، تحلیل ساده و روان دارد. کتاب ِ اندیشه تحریم و خودباوری در زمینه ی تاریخ شیعه است.
آزادی اندیشه به معنای آزادی تعقّل است، وآزاداندیشی و تعقّل، زیربنای گزینش درست هدف، مسیر و شیوه زندگی
قرآن، در بیش از سیصد آیه، همگان را به تعقّل، تفکّر، تدبّر و باز کردن چشم عقل و بصیرت
یادداشت های استاد مطهری، ج۱، ص۱۲۱.
قرآن، موضوع ها و منابعی را نیز برای اندیشیدن معرّفی فرموده که عبارتند از:۱. آفاق
ق/سوره۵۰، آیه۷.    
 ۱. ↑ من وحی القرآن، ج۱۱، ص۳۷۹. ۲. ↑ یادداشت های استاد مطهری، ج۱، ص۱۲۱. ۳. ↑ المیزان، ج۵، ص۲۵۵. ۴. ↑ المیزان، ج۴، ص۱۳۰. ۵. ↑ المنیر، ج۲۲، ص۱۸۱. ۶. ↑ راهنما، ج۲، ص۴۷۸. ۷. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۱۹.    
...
بر بال اندیشه، اثر شیخ حسین انصاریان، مجموعه مقالاتی است با موضوعاتی متنوع پیرامون اخلاق که طی سال های متمادی به رشته تحریر درآمده است؛ مقالاتی متقن، عمیق و عالمانه که به نوبه خود، تبیینی روشن از گوشه ای از فرهنگ اهل بیت(ع) است.
به غیر از دو مقاله پایانی که به زبان عربی است، بقیه کتاب به زبان فارسی نوشته شده است.
گستردگی و شمول مطالب اخلاقی مطرح شده و شیوایی و رسایی قلم نویسنده، باعث اهمیت کتاب شده است.
کتاب، با مقدمه مرکز علمی - تحقیقاتی دارالعرفان در اشاره به نکاتی پیرامون نحوه جمع آوری، تنظیم و ویرایش مباحث آغاز شده است.
این اثر که مجموعه ای از معارف گوناگون اسلامی در زمینه خودشناسی، خداشناسی، ولایت و رهبری، قضاوت، اوصاف قرآن و دیگر موضوعات اسلامی است، مشتمل بر هفده مقاله می باشد که با استفاده از آیات، احادیث و برخی متون اسلامی نگاشته شده است.
دوماهنامه اشراق اندیشه وابسته به مرکز آموزش مبانی اندیشه اسلامی - سازمان بسیج دانشجویی می باشد. این نشریه در زمینه مباحث معرفتی، فرهنگی و دانشجویی فعالیت می نماید.
رایانامه: eshraq-e-andishe@noornet.net
شهید فاتح در آیینه اندیشه، اثر نویسنده معاصر، محمد صحتی سردرودی، که با تأکید بر برخی از شبهات درباره قیام امام حسین(ع)، به پژوهش درباره عاشورا، فلسفه و ابعاد آن از دیدگاه های مختلف پرداخته است.
کتاب از یک مقدمه و متن که شامل چهار فصل است تشکیل شده است. در فصل اول برخی تحریف ها درباره عاشورا و در فصل دوم قیام عاشورا از دیدگاه بزرگان اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است. فصل سوم به بررسی علل قیام عاشورا از منظر مورخان و مقتل نگاران اختصاص یافته است و فصل چهارم به بررسی نظرات 20 تن از علمای شیعه درباره حکمت قیام امام حسین(ع) پراخته است.
در این فصل که عنوان کلی آن «پیشینه بحث و پژوهش در تحلیل و تفسیر قیام عاشورا» است، اولین مبحث مورد توجه نویسنده، «تحریف حقایق» می باشد. نویسنده در این باره می نویسد: «تحریفات عاشورا از شام و از کاخ سبز یزید آغاز شد و هر چه زمان پیش تر می رفت تحریفات گسترده تر می شد؛ تا آنجا که همین ندامت دروغین بعدها در متون تاریخ و... و به تبع آن در تحلیل عاشورا و تحریف آن، جایگاه ویژه ای یافت و به صورت بسیار جدی - همراه با تحریفات دیگر - توسط علمای عامه و شاگردان مکتب خلفا انتشار یافت». وی در ادامه چنین می نگارد: «از همین رو امروزه ناچاریم این تأثیر را در هر دو مکتب تاریخی (مکتب خلفا و مکتب اولیا) بررسی کنیم و به ارزیابیپیشینه تحلیل و تفسیر عاشورا چه از دیدگاه پیروان خلفا و اهل تسنن و چه از منظر شیعیان اهل بیت بپردازیم؛ چون پیش تر از همه، مورخان و محدثان سنی، البته با توجه به متون بازمانده از گزند تاریخ، از عاشورا سخن گفته اند».
نویسنده نخست از دیدگاه مکتب خلفا در این باره سخن گفته است تا اساس دیدگاه های گوناگون در تحلیل و تفسیر های عاشورا را بهتر نمایان کند و بدین منظور آرای چهار تن از صاحب نظران این مکتب را که درباره عاشورا به تفصیل سخن گفته اند، می آورد؛ آن چهار نفر عبارتند از:
عنوان کلی این فصل «عاشورا از دیدگاه اهل سنت» است.
نویسنده ابتدا به ریشه یابیاصطلاح «مکتب خلفا» یا «مدرسه خلفا» در برابر «مکتب اولیا» و «مدرسه اولیا» می پردازد و با ارائه توضیحات کافی به علت ساختن و پرداختن روایات مکاتب می پردازد و سپس به نقد و بررسی گفتار چند تن از علمای عامه که در خصوص عاشورا به تفصیل سخن گفته اند به ترتیب تاریخی می پردازد و تأثیر و تأثر هریک را بر یکدیگر و تطور تاریخی واقعه عاشورا را به دست می دهد. اولین شخصی وی که از او صحبت می کند ابن عربی است.اندیشه در دانشنامه ویکی پدیا

اندیشه
اَندیشه یا فِکر، یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است. ایمانوئل کانت از جمله فیلسوفانی است که در کتابش با عنوان «سنجش خرد ناب» دربارهٔ فکر و مفاهیم به بحث پرداخته است.
فلسفهٔ نقادی کانت، کریم مجتهدی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۸، تهران
اندیشیدن یا تفکر کاری ذهنی است و زمانی مطرح می گردد که انسان با مسئله ای مواجه است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می گردد که این تلاش ذهنی را، تفکر یا اندیشه می نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده است که از تعریف مسئله به طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز می گردد و با پیدا کردن راه حل هایی برای حل مسئله ادامه می یابد و با به کارگیریِ عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می رسد؛ ولی بهتر است بگوییم در «مسیر دیگری قرار می گیرد» به پایان نمی رسد انسانِ بدون اندیشه متصور نیست.
«اندیشیدن سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلی است.»
«اندیشیدن فرایندی رمزی و درونی است که منجر به یک حوزه شناختی می گردد که نظام شناختی شخص متفکر را تغییر می دهد.»
عکس اندیشه
اندیشه یک فرایند روانی است و می تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:
اندیشه (شهر)
اندیشه فولادوند، بازیگر ایرانی
فرهنگسرای اندیشه
شبکه اندیشه، کانال تلویزیونی فارسی زبان ماهواره ای
شهر جدید اندیشه یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد. این شهر دارای ۶ فاز می باشد و در ۳۰ کیلومتری تهران، ۳ کیلومتری شمال غربی شهریار و ۷ کیلومتری جنوب شرقی کرج قرار دارد. فاز ۳ شهر اندیشه بر اساس قوانین جدید شهرسازی طراحی و ساخته شده است.
شهر جدید اندیشه یکی از شهرهای استان تهران در ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد. این شهر دارای ۶ فاز می باشد و در ۲۰ کیلومتری تهران، ۳ کیلومتری شمال غربی شهریار و ۷ کیلومتری جنوب شرقی کرج قرار دارد. فاز دو، سه، چهار و پنج و شش شهر اندیشه براساس قوانین جدید شهرسازی طراحی و ساخته شده است. در ابتدا شهر اندیشه به عنوان کنترل کنندهٔ سر ریز جمعیت کلانشهر تهران شروع به ساخته شدن کرد و در حال حاضر در جهت تجاری سازی پیش رفته است. همچنین از لحاظ فرهنگی، هنری و ورزشی نیز شهری پیشتاز در غرب استان تهران می باشد. بازار ایرانی اسلامی اندیشه که به سبک میدان نقش جهان اصفهان ساخته شده است، یکی از بزرگترین مکان های تجاری و تفریحی آن می باشد.یک مجتمع مسکونی در شهر اندیشه (فاز۴)   مجتمع تجاری نگارستان در بلوار آزادی شهر اندیشه (فاز۳)   یک خیابان فرعی در فاز ۲ اندیشه   بازار بزرگ ایرانی اسلامی نقش جهان اندیشه   بازار بزرگ نقش جهان اندیشه
فاز یک اندیشه دارای اصول شهرسازی سنتی است. همچنین این فاز زیر نظر شهرداری شهر جدید اندیشه نیست و به عنوان ناحیهٔ یک شهرداری شهریار شناخته می شود. از سال ۱۳۶۷ به بعد، واگذاری قطعات زمین در متراژهای پانصد و هزار متری به فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش آغاز گردید، اما طی سالهای اخیر روند رو به رشد جمعیت مهاجر به اندیشه سبب شده است تا زمینها و منازل مذکور از حالت ویلایی سابق به شهرکی آپارتمان ساز جهت سکونت جمعیت رو به رشدش تبدیل گردد.
طراحی این فاز در زمینی به مساحت ۱۲۰ هکتار از سال ۱۳۷۰ آغاز و قطعات آن در دوبخش ویلایی و آپارتمانی از سال ۱۳۷۱ به متقاضیان واگذار شد. فاز ۲ فاصله نسبتاً زیادی با سایر فازها دارد.
فاز ۳ اندیشه در سال ۱۳۷۰ در زمینی به مساحت ۳۶۰ هکتار طراحی و بر اساس کاربری مصوب در مراحل مختلف واگذار شده است. این فاز بر اساس اسلوب شهرسازی جدید ساخته شده و از نظر دارا بودن زیر ساخت های شهری، شرایط بسیار مطلوبی وممتازی دارد. در این فاز مجتمع های بزرگ تجاری همچون نگارستان،بزرگ،میلاد،تیراژه،نور و...پارک ها،بوستان ها و مجموعه های ورزشی و آبی و ... به بهره برداری رسیده و از پر بازدیدترین و شیک ترین مکانها در اندیشه می باشند. در فاز ۳ یک سینما نیز وجود دارد.درضلع شرقی فاز ۳، شهرک صدف واقع گردیده است که بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور ، سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه پیام نور در آنجا واقع گردیده است و همچنین در قسمت جنوبی شهرک صدف،شهرک اداری قرارگرفته است.
اندیشهٔ آزاد یک دیدگاه فلسفی بدون محدود شدن تفکر به طرز فکر دینی است. (مستلزم بی خدایی نیست، اما ضرورتاً ملازم آن هم نیست) اندیشهٔ آزاد برپایهٔ مدارک علمی، منطق و احتمالاً انسان گرایی است. این تفکر تحت تأثیر مرجعیت، سنت ها، احساسات و دگماتیسم قرار نمی گیرد. افرادِ دارای اندیشهٔ آزاد را به نام آزاداندیش می شناسند.
آزادی اندیشه
اثبات گرایی
اندیشه انتقادی
انسان گرایی سکولار
انسان گرایی
بنیاد رهایی از دین
بی خدایی
بی دین
تجربه گرایی
تیغ اوکام
جنبش روشن ها
جهان گرایی توحیدگرا
خداناباوران آمریکایی
خردگرایی
دادارباوری
دوران طلائی آزادی اندیشه
سکولاریسم
شک گرایی دینی
شک گرایی
عصر روشنگری
علم گرایی
کافران اینترنت
کمپین اتوبوس بی خدا
ناخداباوری
ندانم گرایی
همه خدایی
برپایهٔ اندیشهٔ آزاد، افراد نباید چیزی را بدون استفاده از خرد و دانش و بر اساس تعصب و بدون مدرک به عنوان حقیقت، رد یا قبول کنند؛ بنابراین آزاداندیشان تلاش می کنند تا باورهای خود را برپایهٔ فاکتها، روش علمی و اصول منطق و دلیل برهانی بنا نهند؛ و از مغالطات منطقی، یا تأثیر محدودکنندهٔ مرجعیت، فرهنگ غالب، پیش داوری، بنیادگرایی، سنت، افسانه های شهری و هرگونه دگم دیگری دوری کنند. بر این اساس وقتی فلسفه اندیشه آزاد در مورد دین به کار برده می شود، با توجه به داده های علمی، نظریه های علمی رسمی و اصول منطقی، شواهد ناکافی برای باور به پدیده های فراطبیعی وجود دارد.
شاید خطی از ویلیام کلیفورد، ریاضیدان و فیلسوف بریتانیایی، اندیشه آزاد را بهتر توصیف کند: «این همیشه نادرست است، برای همه و در هرکجا، تا هر چیزی را بدون مدارک کافی باور کنند». به این خاطر که بسیاری از مسائل حقوقی، اعتقادات و باورهای رایج برپایهٔ دگما هستند، در بسیاری از اوقات طرز فکر آزاداندیشان مخالف باور رایج است.
گل بنفشه (بنفشهٔ فرنگی) از دیرباز نماد اندیشه آزاد بوده است. دلیل این انتخاب به خاطر نام و ظاهر این گل است. نام این گل، «Pansy» از ریشهٔ «pensée» در فرانسوی به معنی «اندیشه» است. همچنین ظاهر این گل شبیه صورت انسان است و در ماه اوت سرخم می کند، طوریکه که انگار مشغول اندیشه عمیق است.
اندیشه آزادی عنوان کتابی است نوشته مشترک محمد طبیبیان، موسی غنی نژاد و حسین عباسی که به بررسی عوامل مغفول ماندن نظام اقتصاد آزاد در دوران معاصر ایران، می پردازد.
می توان، کتاب اندیشه آزادی را سندی مهم در حوزه اندیشه سیاسی و اقتصادی در ایران به شمار آورد که خواندن آن برای همه دلبستگان حوزه های سیاست، اقتصاد، اندیشه و تاریخ، ضرورت تام دارد. زیرا چشم اندازی که در این کتاب ترسیم شده، الهام بخش و محمل صدها مقاله و کتاب دیگر می تواند باشد.
اندیشه آزادی، اقتصاد سیاسی ۱۰۰ ساله ایران را کوتاه اما عمیق مرور می کند. دو استاد برجسته اقتصاد کشور به همراه دانشجوی خود مطالب را فراهم آورده و براساس شواهد و داده های دیگران از اقتصاد ایران، به تحلیل می پردازند. آن چه کتاب را برجسته می کند، شواهد و دلایل تاریخی ذکرشده نیست، چرا که بسیاری از آن ها را قبلاً خوانده بودیم؛ بلکه، این خط تحلیل و فرضیه ارائه شده است که تازگی دارد. کتاب از نوع کتاب های مدیریتی است: در این معنا که خواندن آن برای مدیران، تکنوکرات ها، و اهالی حرفه های مختلف کسب وکار آسان است. کوتاه است و بیش از یک روز از آنان وقت نمی برد و به زبان غیرفنی مطالب را بیان می کند. به این دلیل نیز کتاب در نوع خود بدیع است. احاطه دو نویسنده اصلی کتاب به دو حوزه مختلف از اقتصاد باعث شده است که ترکیب دلپذیری ایجاد شود؛ دکتر طبیبیان بر حوزه اقتصاد کلان احاطه ویژه ای دارد و دکتر غنی نژاد به جهت آشنایی عمیق با تاریخ و جامعه شناسی ایران، زمینه مناسبی برای تولد کتابی در عرصه اقتصاد سیاسی ایران پدید آورده است. آقای حسین عباسی نیز با گردآوری اطلاعات تاریخی و شواهد اقتصادی، خوراک لازم برای تحلیل استادان خود را فراهم آورده است.
کتاب اندیشه آزادی روایت ساده شده از ایده و مفهوم آزادی است. که پیش از این با نام "آزادی خواهی نا فرجام" منتشر شده بود.
پیش از گزارش و بررسی آراء و اندیشه های ابن سینا توجه به منابعی که به گونه ای خاستگاه دیدگاه ها و نظریه های ابن سینا است، سودمند و بلکه لازم است. به گواهی سرگذشت ابن سینا و عناوین تألیفات او و نیز محتوای آن ها، می توان منابع ذیل را برای اندیشه ابن سینا برشمرد:
حی بن یقظان
رسالة الطیر و معراج نامه
نمط نهم و دهم کتاب الاشارات و التنبیهات
افزون بر آنکه ابن سینا آثار افلاطون، ارسطو، اقلیدس، بطلمیوس، اسکندر افرودیسی و فرفوریوس و … را به تنهایی یا نزد استاد خوانده بود، در تألیفات خود از آنها فراوان استفاده کرده است. عناوین کتب فلسفی ابن سینا و حتی برخی فصل های آن ها متأثر از آثار ارسطو و شارحان اوست. او گرچه افلوطین را از ارسطو متمایز نساخته بود، از طریق اثولوجیا که آن را به اشتباه به ارسطو منسوب می کردند، ولی در واقع فشرده ای از انئادهای افلوطین بود، از او نیز بهره های فراوان برده است.گرچه استفاده های ابن سینا از آثار فیلسوفان یونانی و یونانی مآب پیش از اسلام چشمگیر است، نباید فراموش کرد که او به تکرار آراء آنان بسنده نکرده، بل افزون بر آنکه تقریرهای تازه ای از بسیاری مباحث آنها به دست داده است، به اصلاح و تکمیل آنها پرداخته و ابتکارات پرشماری نیز داشته است.
ابن سینا افزون بر آنکه با آثار فیلسوفان یونانی و اسکندرانی و احیاناً سریانی سروکار داشته است، با روایت اسلامی آنها و نیز دستاوردهای جدید فیلسوفان مسلمان که کوشیدند فلسفه یونانی را در پرتو معارف اسلامی بازسازی کنند آشنا بود. اعتراف ابن سینا به تأثیر فارابی بر او در فهم مابعدالطبیعة ارسطو، و نیز آگاهی او از آراء اخوان الصفا از طریق پدرش را که با داعیان اسماعیلی مراوده داشت، پیشتر ملاحظه کردیم. بوعلی همچنین با ابوریحان بیرونی مکاتباتی داشته و از محمدبن زکریای رازی نیز یاد کرده است.
منازعات کلامی و دستاوردهای مثبت و منفی آن، که در قرن سوم به اوج خود رسیده بود، نمی تواند از ذهن اندیشه ورزی مانند ابن سینا دور مانده باشد. افزون بر توجه چشمگیر ابن سینا به الهیات بالمعنی الاخص، به ویژه اثبات ذات و صفات باری، نقد بر آراء متکلمان در موضوعاتی مانند اعاده معدوم، ملاک نیازمندی موجودات به واجب الوجود، حدوث یا قدم عالم و معاد جسمانی از توجه این فیلسوف به آراء کلامی حکایت دارد.
اندیشه اصلاح مجله ای با موضوع فرهنگی، اجتماعی و دینی است که از تیر ۱۳۹۴ به صورت ماهنامه به سردبیری لقمان ستوده در تهران منتشر می شود. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه جمال اسماعیلی است.
مهرنامه
لقمان ستوده
اندیشه ورزی در ساحت نظر و اصلاح گری در ساحت عمل، دو دغدغهٔ محوری و کانونی ماهنامهٔ اندیشه اصلاح است.
ماهنامهٔ فرهنگی، اجتماعی و دینی اندیشه اصلاح با شعار «اندیشه ورزی، اصلاح گری، دگرپذیری» خود را به ضیافت ارباب نظر و اصحاب اندیشه آورده است.
محمد قوچانی در شماره ۴۵ مهرنامه از ماهنامه اندیشه اصلاح به عنوان اولین مجله روشنفکری دینی اهل سنت یاد می کند.
اندیشه پویا نشریه ای مستقل در زمینه علوم انسانی است که از اردیبهشت ۱۳۹۱ به صورت دوماهنامه آغاز به کار کرد و در ادامه ترتیب انتشار آن به ماهنامه تغییر پیدا کرد.این نشریه به سردبیری رضا خجسته رحیمی منتشر می شود و نویسندگانی همچون بابک احمدی، جلال توکلیان، عباس کاظمی و کاوه بیات از نویسندگان آن هستند. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این نشریه برات الله صمدی راد و مدیر امور اجرایی نشریه نیز با فرید مدرسی است. اعضای تحریریه این نشریه، مریم شبانی و علی بزرگیان (معاونان سردبیر)، علی ملیحی، امید ایرانمهر، علیرضا اکبری، و بابک واحدی هستند.
سردبیر: رضا خجسته رحیمی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: برات الله صمدی راد
دستیاران سردبیر: علی بزرگیان و مریم شبانی
دیگر اعضای تحریریه: علی ملیحی، امید ایران مهر، علیرضا اکبری، بابک واحدی
ویرایش: مجید رنجبر
عکس: امیر جدیدی
طراحی و صفحه آرایی: پویا ملک سیر، صالح بایرامی
دست اندرکاران مجله اغلب پیش از این در نشریاتی همچون «مهرنامه» و «شهروند امروز» مشغول به کار بودند:
اندیشه شاهی شاعر و داستان نویس جوان افغانستانی تبار اهل قرقیزستان است.
اندیشه شاهی متولد ۱۹۹۱ (میلادی) در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان است. در اصل خانواده او از افغانستان است که در جنگ های داخلی در حدود سال های ۱۹۹۰ (میلادی) به قرقیزستان مهاجر شده بودند. او در پانزده سالگی دبیرستان را به زبان روسی تمام کرد سپس در سال ۲۰۰۵ (میلادی) برای تحصیل در رشته کامپیوتر از طریق بورسیه به هندوستان رفته است. اندیشه شاهی دختر نوجوان با استعداد شاعر و داستان نویس است که از هشت سالگی به شعرگویی پرداخته است او در هشت سالگی اولین شعرش را به زبان روسی سرود و در سیزده سالگی در یکی از جشنواره های ادبی و شعری روسیه شرکت داشت که به عنوان عضو «انجمن قلم روسیه» پذیرفته شد و نیز در همین سال به ترکیه سفر کرد و عضو «کلبه مولانا» گردید.
اندیشه شاهی شاعر و داستان نویس به زبان های فارسی، روسی، آلمانی و انگلیسی است و نیز به همین زبان ها صحبت می تواند، او زبان فارسی را در سطح بهتر نزد خودش از طریق خواندن متون ادبی فارسی یادگرفته است.
آزادی اندیشه (همچنین آزادی افکار یا ایده ها نام دارد) به آزادی هر فرد برای داشتن یک نظر و اندیشه به طور مستقل از دیدگاه های دیگر گفته می شود.
این با مفهوم آزادی بیان متفاوت است و نباید با آن یکی انگاشته شود.
بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه تفتیش عقایدممنوع است
این بوستان واقع در منطقه ۷ شهرداری تهران و در محله سیدخندان، حدفاصل خیابان های شریعتی و سهروردی واقع شده است. مساحت این بوستان بیش از ۱۰هزار متر مربع است. این بوستان با نام های دیگری مانند هلال احمر ، و شهید منفردنیاکی نیز شناخته می شود.
اکثر قسمت های این بوستان پوشیده از فضای سبز چمن است. دیگر امکانات این بوستان عبارتند از:
- فرهنگسرای اندیشه
- کتابخانه اندیشه
پلیس اندیشه (به انگلیسی: Thought Police) نام قسمتی از تشکیلات پلیس اقیانوسیه در کتاب ۱۹۸۴ نوشته جورج اورول است. کار پلیس افکار، شناسایی و مجازات مجرمان فکری با استفاده از روان شناسی و نظارت با دستگاهی به نام صفحه سخنگو است. این کار برای یافتن و نابودی اعضای جامعه که در مقابله با قدرت حزب سعی یا توانایی و استعداد دارند، است.
اورول، جورج (۱۳۸۶)، هزارونهصدوهشتادوچهار، ترجمهٔ بلوچ، حمیدرضا، تهران: انتشارات گهبد
دو هفته نامه نشر اندیشه هفته نامه ای است که محل چاپ آن در شهر همدان است و در منطقه غرب کشور توزیع می شود. این هفته نامه دارای موضوعات سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی مدیر مسئول آن عبدالعلی معظمی است.
سایت روزنامه
دوران طلائی آزادی اندیشه (انگلیسی: Golden Age of Freethought) اصطلاحی است که برخی مواقع برای توصیح رواج محدود آزاد اندیشی در آمریکا اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت. این دوره از حدود ۱۸۷۰ شروع شده و لااقل تا اواخر قرن ادامه می یابد. سوزان جاکوبی پایان دوران طلائی را آغاز جنگ جهانی اول قرار می دهد. دوران طلائی با سخنرانی های رابرت جی. اینگرسال تشویق می شد، ترویج عمومی آثار چارلز داروین، حق رای برای زنان، و دیگر گرایش های سیاسی، عملی و اجتماعی باعث برخوردهای جدی بین آنها و سنت های مذهبی شده و همچنین موجب شد مردم عادی در مورد جهان بینی سنتی رایج تجدید نظر نمایند.
ویکی پدیای انگلیسی
شبکه اندیشه کانال تلویزیونی فارسی زبان ماهواره ای است. این شبکه خبری–تحلیلی و آموزشی برنامه های چندزبانه/چندفرهنگی شامل اخبار، تحلیل، گفتگو، فرهنگ، فیلم و موسیقی خود را از طریق ماهوارهیاه ست در قاره ی آسیا پخش می کرد
گفتگوی هفته: دکتر کورش عرفانی
چهره ها و گفته ها: حسین مهری
اقتصاد زیر ذره بین: دکتر بیژن افتخاری
نغمه آزادی: دکتر کورش عرفانی
آینه شکستن خطاست: حسن خیاط باشی
گام به گام: رضا گهرزاد
کاوشگری جامعه: دکتر کورش عرفانی
ایران در حال گذار - دکتر منوچهر گنجی
جهان امروز - حسن خیاطباشی
راه - اکبر گنجی
پویش - رضا گوهرزاد
ضیافت - همایون خسروی
گنجینه ایران - مسعود صاحبی
مرکز پخش شبکه اندیشه در وودلند هیلز، کالیفرنیا قرار دارد و به بیش از ۵۰ کشور اروپایی و خاورمیانه بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتریش، سوئد، اسپانیا، ایران، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، قطر، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان می فرستد.
برنامه های این شبکه چندفرهنگی هست و شامل اخبار، تحلیل، گفتگو، فرهنگ، فیلم و موسیقی می شد که تولیدات محلی به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی، ارمنی و آشوری هستند. و توسط افراد مختلف ساخته می شود
فرهنگسرای اندیشه یکی از فرهنگسراهای شهر تهران است که در منطقه هفت تهران، در داخل بوستان اندیشه واقع شده است. این فرهنگسرا در سال ۱۳۷۲ افتتاح شد. دیگر امکانات این فرهنگسرا شامل سالن سینما چند منظوره با سیستم صوتی دالبی با ۴۲۰ صندلی، ۱۷۰۰ متر کتابخانه عمومی، دارالقرآن، رستوران و… از جمله امکانات موجود در ساختمان فرهنگسرا است.
سالن آمفی تئاتر
سالن آمفی تئاتر در طبقه اول ساختمان جدید فرهنگ سرای اندیشه واقع و دارای ۴۳۹ صندلی است که ۹۴ عدد از این صندلی ها در بالکن قرار دارد. این سالن مجهز به آخرین امکانات و تجهیزات سالنی از جمله ترجمه همزمان، امکان ارائه مقالات و توضیحات پشت میز تریبون و استفاده از میکروفن های بی سیم در تمام نقاط سالن می باشد. همچنین سالن مجهز به ۴ دوربین تلویزیونی برای تصویربردار از مراسم با سیستم کنترل و هدایت از راه دور توسط اپراتور می باشد. از امکانات دیگر این سالن می توان به پخش فیلم های ۳۵ میلی متری به همراه صدای دالبی سراندو استفاده از پرژکتور اسلاید و ویدنوپرژکتور اشاره کرد. سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای اندیشه با بهره گیری از بهترین و حرفه ای ترین امکانات صوتی و تصویری و با دارابودن صحنه ای مناسب امکان ایده آلی را برای برگزاری همایش ها، نمایش فیلم، کنسرت موسیقی ،تئاتر و امکان استفاده ویژه در این تالار را فراهم کرده است.
فیلم هایی همچون کیمیا، و دره شاپرک ها در این سالن اکران شده است، همچنین این مجموعه میزبان اکران و نقد فیلم هایی غیرایرانی همچون حسابدار، سکوت، به سو زندگی بهتر و دکتر استرنج بوده است.
نگارخانه اندیشه به دلیل برخورداری از فضای مناسب همواره مورد توجه هنرمندان و هنردوستان در زمینه های نقاشی، طراحی، خوش نویسی، عکاسی ،کاریکاتور ،هنرهای تزیینی و صنایع دستی بوده است.
معبد اندیشه (به انگلیسی: Temple of Thought) پنجمین آلبوم گروه آلترنیتیو راک فنلاندی، پوئتز آو د فال (به انگلیسی: Poets of the Fall) است که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد. این آلبوم آخرین بخش از یک سه گانه است که دو قسمت دیگر آن نشانه های زندگی و کارناوال زنگ زده است.
تارنمای رسمی گروه
1. "Running Out of Time" 3:11
2. "Temple of Thought" 4:36
3. "Cradled in Love" 4:42


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اندیشه در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:فکر

نقل قول های اندیشه

اندیشه یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است.
• «اوج فضیلتها دانش است.و هیچ دانشی چون اندیشیدن نیست.» -> علی ابن ابیطالبTمنتخب میزان الحکمه
• «اندیشیدن در ملکوت آسمانها و زمین ، عبادت مخلصان است .» -> علی ابن ابیطالب،غرر الحکم، ۱۷۹۲ منتخب میزان الحکمة : ۳۵۴
• «بلند پایه‏ترین شما نزد خداوند متعال کسی است که مدتهای طولانی‏تری گرسنگی بکشد و به تفکّر بپردازد و منفورترین شما نزد خداوند متعال هر آن کسی است ، که پرخواب و پرخور و پرنوش باشد .» -> حضرت محمد بن عبدالله،تنبیه الخواطر : ۱/۱۰۰ منتخب میزان الحکمة : ۴۴۸
• «اندیشیدن ، به نیکی و عمل به آن فرا می‏خواند.» -> علی ابن ابیطالب،الکافی : ۲ / ۵۵ / ۵ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• «هر که بیندیشد ، بینا شود .» -> علی ابن ابیطالب،نهج البلاغة : الکتاب ۳۱ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• «هر که در آنچه آموخته است ، بسیار اندیشه کند ، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمی‏فهمیده‏است ، بفهمد .» -> علی ابن ابیطالب،نهج البلاغةغرر الحکم : ۸۹۱۷ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• اندیشیدن، مایه زنده دلیِ صاحب بصیرت است. -> حسن بن علی،بحار الأنوار : ۷۸ / ۱۱۵ / ۱۱ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• شما را به تقوای الهی و تداوم اندیشه سفارش می‏کنم ؛ زیرا که اندیشیدن پدر و مادر همه خوبیهاست . -> حسن بن علی،تنبیه الخواطر : ۱ / ۵۲ منتخب میزان الحکمة : ۴۵۴
• «فرزندم هرگاه شکم پر شود، فکر به خواب می‏رود و حکمت، از کار می‏افتد و اعضای بدن از عبادت باز می‏مانند.» -> لقمان حکیم،مجموعه ورام، ج ۱، ص ۱۰۲
• «هر کس فکرش به جایی نرسد و راه تدبیر بر او بسته شود، کلیدش مداراست..» -> حسن عسکری،امام یازده مشیعیان دوازده امامی،بحارالأنوار، ج۷۸، ص۱۲۸، ح۱۱
• «عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است..» -> علی ابن ابیطالب،تحف العقول، ص۴۴۸
• «علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف..» -> علی ابن ابیطالب،نهج البلاغه
• «سکوت مؤمن تفکر و سکوت منافق غفلت است..» -> علی ابن ابیطالب،تحف العقول، ص۲۱۲
• «پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخلاص در نهان و آشکار، گذشت از کسی که به من ظلم نموده، بخشش به کسی که مرا محروم کرده، رابطه با کسی که با من قطع رابطه کرده، و سکوتم همراه با تفکّر و نگاهم برای عبرت باشد..» -> حضرت محمد بن عبدالله،کنزالفوائد، ص ۱۸۴
• «برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست..» -> جعفر بن محمد،امام ششم شیعیان جهادالنفس، ح۵۳
• «یک ساعت اندیشیدن در خیر و صلاح از هزار سال عبادت بهتر است..» -> جعفر بن محمد،امام ششم شیعیان بحارالانوار،ج۷۱ص۳۲۶
• «مردم از فکر کردن بیش از هر امر دیگر رنج می برند.»
• «مهمترین قسمت شغل شما آن است که خود را به فکر کردن عادت بدهید هیچچیز غیر از تفکر صحیح نمی تواند شما را قادر کند که به هدفتان برسید.»
• «از همان لحظه ای که به فکر کردن خوی می گیرید، در راه ترقی گام برمی دارید.»
• «افکار خلاق به منزله پله نردبان یک شغل است، با تفکر خلاق ما می توانیم به صعود بپردازیم. هرچه پله نردبان بیشتر باشد، صعودمان هم بیشتر خواهد بود.»
• «اعمال انسان ها بهترین معرف افکار آن هاست.»

اندیشه در جدول کلمات

اندیشه
سگال
اندیشه | سگال
فکر
اندیشه | نظر
رای
اندیشه شیطانی
وسواس
اندیشه ها
ارا
اندیشه و عقل
خرد
اندیشه و فکر
سگال
اندیشه و گمان
پندار
اندیشه کردن
تامل
ساخته ابراهیم فروزش با بازی محسن تنابنده و اندیشه فولادوند
سنگ اول

معنی اندیشه به انگلیسی

deliberation (اسم)
مشورت ، تامل ، اندیشه ، خیال ، غور ، شور ، بررسی ، سنجش
opinion (اسم)
نظر ، گمان ، اندیشه ، رای ، اعتقاد ، عقیده ، فکر ، نظریه ، پندار
reflection (اسم)
تامل ، اندیشه ، تفکر ، باز گشت ، پژواک ، انعکاس ، باز تاب ، انعکس
thought (اسم)
نظر ، گمان ، قصد ، اندیشه ، خیال ، استدلال ، عقیده ، تفکر ، فکر ، خاطر ، خاطره ، پندار ، سگال ، چیز فکری
anxiety (اسم)
تمایل ، اضطراب ، نگرانی ، تشویش ، دلواپسی ، اشتیاق ، اندیشه ، غم ، ارنگ ، خوف
worry (اسم)
اضطراب ، نگرانی ، دلواپسی ، اندیشه ، بی قراری ، بی آرامی ، شورش ، اندیشناکی
idea (اسم)
معنی ، اگاهی ، مراد ، گمان ، نیت ، اندیشه ، خیال ، فکر ، تصور ، انگاره ، خاطر ، طرز تفکر ، طرز فکر ، خاطره ، نقشه کار
solicitude (اسم)
نگرانی ، اشتیاق ، اندیشه ، دقت زیاد
notion (اسم)
اندیشه ، خیال ، عقیده ، ادراک ، مفهوم ، فکر ، تصور ، خاطر ، خاطره ، نظریه ، پندار
device (اسم)
اندیشه ، دستگاه ، اسباب ، اختراع ، شعار ، شیوه
meditation (اسم)
اندیشه ، خیال ، مراقبت ، تفکر ، تعمق ، عبادت
plan (اسم)
اندیشه ، خیال ، برنامه ، طرح ، نقشه ، تدبیر
reflexion (اسم)
اندیشه ، تفکر ، باز گشت ، پژواک ، انعکاس ، باز تاب
mentality (اسم)
اندیشه ، مشعر ، قوه ذهنی ، طرز فکر ، ذهن ، روحیه
notional (صفت)
اندیشه ، ادراک ، تصور ، نظریه

معنی کلمه اندیشه به عربی

اندیشه
انعکاس , تشاور , خطة , راي , عقلية , فکر , فکرة , قلق
فقاعة
تدبر
الهام , تامل , متعمد
حرية الأفکار

اندیشه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی اندیشه

کیمیا ١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧
سگال
|

یاسین ٢٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢١
زکاوت
|

زهرا هنرمندپور ٠٤:١٩ - ١٣٩٧/١٠/١٠
سگالش
|

پریا ١٧:٠٠ - ١٣٩٧/١٠/١٥
گمان هم گفته می شود
|

پیشنهاد شما درباره معنی اندیشهنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

منصور رخشانی > بازیگر رزمی کار فیلم معبدشائولین
منصور رخشانی > امیدوار کردن
منصور رخشانی > دیوی در شاهنامه که با رستم جنگید
منصور رخشانی > نیم تنه آستین
ah.banaei@hotmail > faster parent
مریم عبادتیان > Queens peace
وانیا > لغزید
محدثه فرومدی > dendritic

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اندیشه   • اندیشه چیست   • اندیشه تهران   • اندیشه سبز خزر رشت   • اندیشه در جدول   • اندیشه سبز خزر رشت گیلان   • شهر اندیشه   • تمدید سریع اندیشه سبز خزر   • مفهوم اندیشه   • تعریف اندیشه   • معرفی اندیشه   • اندیشه یعنی چی   • اندیشه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اندیشه
کلمه : اندیشه
اشتباه تایپی : hkndai
آوا : 'andiSe
نقش : اسم
عکس اندیشه : در گوگل


آیا معنی اندیشه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )