انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 996 100 1

انرژی پتانسیل

معنی انرژی پتانسیل به فارسی

انرژی پتانسیل
[potential energy] [فیزیک] توانایی انجام کار جسم یا سامانه به اعتبار پیکربندی یا موقعیت مکانی آن
[available potential energy, APE] [علوم جَوّ] بخشی از انرژی پتانسیل کل که با فرایند بازتوزیع بی درروِ جرم می تواند به انرژی جنبشی تبدیل شود
[evaporative available potential energy, EAPE] [علوم جَوّ] براساس نظریۀ بسته هوا، بیشینۀ انرژی لازم برای فرود بسته هوا، ناشی از شناوری منفی همراه با سرمایش تبخیری آب مایع
[convective available potential energy, CAPE] [علوم جَوّ] براساس نظریۀ بسته هوا، بیشینۀ انرژی لازم برای صعود بسته هوا
[gravitational potential energy] [علوم جَوّ] انرژی پتانسیل جسم با توجه به مکان آن در میدان گرانشی سایر اجسام

انرژی پتانسیل در دانشنامه ویکی پدیا

انرژی پتانسیل
در فیزیک انرژی پتانسیل صورتی از انرژی است که در یک سامانه به صورت نهفته وجود دارد و قابل تبدیل به انرژی جنبشی می باشد. به طور مثال انرژی پتانسیل شیمیایی نهفته در مواد غذایی پس از فعل و انفعالات شیمیایی در ماهیچه ها تبدیل به انرژی جنبشی می گردد. در سیستم SI واحد محاسبه کار و انرژی، ژول است.
انرژی پتانسیل شیمیایی
انرژی پتانسیل الکتریکی
انرژی پتانسیل گرانشی
انرژی پتانسیل کشسانی
انرژی پتانسیل مکانیکی
انرژی پتانسیل هسته ای
در واقع به مجموع انرژی های جنبشی و پتانسیل یک جسم (پتانسیل گرانشی، کشسانی و ...) انرژی مکانیکی گفته می شود آن را با E نشان می دهند.
انرژی به شکل های مختلف پدیدار می شود. یکی از آن ها انرژی پتانسیل یا انرژی ذخیره ای است. این شکل انرژی چه شباهت ها یا چه تفاوت هایی با صورتهای دیگر انرژی دارد؟ چگونه می توانیم از آن بهره گیری کنیم؟ انرژی شیمیایی به انرژی هسته ای، انرژی گرانشی، انرژی الکتریسته ساکن و انرژی مغناطیسی، نمونه هایی از انرژی پتانسیل هستند. انرژی پتانسیل می تواند برای ما اهمیت زیادی داشته باشد.
برای مثال، هنگامی که تلویزیون روشن می کنیم و مأموریت رفت و برگشت سفینه ای فضایی را به تماشا می نشینیم، در واقع از انرژی الکتریکی استفاده می کنیم که از انرژی پتانسیل (مثلاً انرژی پتانسیل گرانشی آب ذخیره شده در پشت سد) حاصل می شود. یا تبدیل انرژی پتانسیل شیمیایی موجود در سوخت موشک ها به انرژی جنبشی است، که سفینه از سکوی پرتاب به فضا پرتاب می شود. باتریهای مورد استفاده از فلاش دوربینها یا در رادیوهای کوچک، بنزین مصرفی برای راندن اتومبیلی و بالاخره، غذایی که می خوریم همه و همه محتوی انرژی پتانسیل هستند.
با توجه به نقش مهم انرژی پتانسیل در عرصه های دانش به فناوری زندگی روزانه، ممکن است چنین تصور شود که از زمان تشخیص شناسایی این انرژیِ مدتی طولانی گذشته است، اما اینطور نیست. مفهوم نیرو را که بستگی نزدیکی با انرژی پتانسیل دارد. اولین بار آیزااک نیوتن در قرن هفدهم مطرح کرد؛ ولی مفهوم انرژی یا پایستگی انرژی تا قرن نوزدهم مطرح نشد. مدت ها قبل از آن، در اواخر قرن هفدهم، هویگنس در بحث حرکت، به انرژی پتانسیل اشاره کرده بود. اما اصطلاح انرژی پتانسیل را بکار نبرده بود و اهمیت آن را نیز در نیافته بود. در اوایل قرن هیجدهم ژاک برنولی کار مجازی را که مشابه انرژی پتانسیل است توصیف کرده، ولی به اهمیت آن پی نبرد.
عکس انرژی پتانسیل
انرژی پتانسیل الکتریکی یا انرژی پتانسیل الکتروستاتیک انرژی پتانسیلی است مرتبط با نیروی های پایستار کولن در یک سامانهٔ تعریف شده از بارهای نقطه ای الکتریکی. انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی دو مفهوم کاملاً متفاوت اند. مرجع صفر، حالتی است که در آن دو بار نقطه ای منفرد در فاصلهٔ بینهایت از هم و به صورت ساکن قرار دارند. حال انرژی پتانسیل الکتریکی سامانه ای مانند (UE نسبت به یک مرجع صفر برابر است با: W {\displaystyle W} مقدار کاری که توسط یک عامل خارجی فرضی باید انجام شود تا تک تک بارهای نقطه ای را از فاصلهٔ بینهایت به سمت یک سامانهٔ دلخواه با سرعت ثابت جابه جا کند. در این روند فرض بر این است که هیچ انرژی جنبشی در بارهای نقطه ای ذخیره نمی شود.
E   {\displaystyle \mathbf {E} \ }  ، بردار میدان الکتریکی.
ρ   {\displaystyle \rho \ }   چگالی بار کل، شامل دوقطبیهای مقید در ساختار ماده.
گاهی تصور می شود که انرژی پتانسیل از یک بار قرار گرفته در میدان الکتریکی ناشی می شود درحالی که واقعیت این است که این انرژی به کل آن سامانه که شامل مجموعه ای از همهٔ بارهای تولیدکنندهٔ میدان الکتریکی است برمی گردد. برای محاسبهٔ مقدار کار لازم برای آوردن یک بار نقطه ای در مجاورت سایر بارهای نقطه ای که خود ساکن اند، کافی است که بدانیم:
میدان ایجاد شده ناشی از باری که در حال جابه جا شدن است و مقدار بار سایر بارهای نقطه ای برای محاسبهٔ کار، مورد استفاده قرار نمی گیرند. هرچند در بسیاری از محیط ها از نظر ریاضی ساده تر است که تمام انرژی های ایجاد شده از تمام جفت بارها را با هم جمع کنیم (مانند زیر). الکتروستاتیک، تئوری بدست آمده در قرن های ۱۸ و ۱۹ است و فرضیاتی مانند بارهای نقطه ای مربوط به دانش آن دوران است. الکتروستاتیک یک تئوری کامل برای تمام ذرات باردار فیزیکی که جهان فیزیکی را می سازد نیست؛ ذراتی که در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و سایر قوانین در مکانیک کوانتومی مورد بحث قرار می گیرند.
انرژی پتانسیل الکتریکی ایجاد شده از دو بار نقطه ای برابر است با انرژی پتانسیل یک بار در پتانسیل الکتریکی ایجادشده توسط دیگری. به عبارت دیگر اگر بار q 1 {\displaystyle q_{1}}   پتانسیل الکتریکی Φ 1 ( r ) {\displaystyle \Phi _{1}(\mathbf {r} )}   که خود تابعی از بردار مکان r {\displaystyle \mathbf {r} }   است را ایجاد کند، خواهیم داشت: U E = q 2 Φ 1 ( r 2 ) {\displaystyle U_{E}=q_{2}\Phi _{1}(\mathbf {r} _{2})}   هم چنین به بیان مشابه خواهیم داشت: U E = q 1 Φ 2 ( r 1 ) {\displaystyle U_{E}=q_{1}\Phi _{2}(\mathbf {r} _{1})}   در نتیجه در حالت کلی اگر N {\displaystyle N}   بار الکتریکی داشته باشیم و فرض کنیم بار q i {\displaystyle q_{i}}   دارای مکان r i {\displaystyle \mathbf {r} _{i}}   است، انرژی پتانسیل الکتریکی برابر خواهد بود با:
انرژی پتانسیل گرانشی با حرکت دادن جسم در خلاف جهت نیروی گرانشی در جسم ذخیره می شود. انرژی پتانسیل گرانشی در کره زمین به انرژی ذخیره شده در جسم بخاطر ارتفاع از سطح زمین گفته می شود. در این تعریف مبداء انرژی پتانسیل برای اجسام سطح زمین در نظر گرفته شده است. می توان مبداء صفر انرژی پتانسیل گرانشی را برای اجسام اطراف کره زمین یا هر جسم دارای جرم را به صورت قراردادی در نظر گرفت.هر چه فاصله جسم از مرکز زمین بیشتر باشد یا به عبارت دیگر ارتفاع بیشتری داشته باشد انرژی ذخیره شده در جسم بیشتر است. جسمی که در مرکز زمین قرار گرفته کمترین انرژی پتانسیل گرانشی را دارد.در فاصله ی بسیار دور از زمین یا اجسام دارای جرم پتانسیل گرانشی به سمت صفر میل می کند یعنی می توان صفر فرض کرد. آبی که در پشت سد ذخیره شده است دارای انرژی پتانسیل گرانشی می باشد که توربین-ژنراتور این انرژی را به انرژی الکتریکی تبدیل می نماید. فرض کنید شخصی پایین یک تپه ایستاده است و به یک توپ ضربه می زند توپ شروع به حرکت می کند و از تپه بالا می رود سرعت توپ لحظه لحظه کم و بالاخره توپ برای یک لحظه متوقف می شود یعنی سرعت توپ صفر می شود انرژی که توپ در این لحظه دارد انرژی پتانسیل گرانشی نامیده می شود. انرژی پتانسیل گرانشی از رابطهٔ زیر به دست می آید :
کتاب فیزیک سال اول دبیرستان
u = m g h {\displaystyle u=mgh}
در این رابطه u انرژی پتانسیل گرانشی جسم بر حسب ژول و m جرم جسم بر حسب کیلو گرم و g شتاب گرانش زمین تقریباً برابر ۱۰ متر بر مجذور ثانیه (نیوتن بر کیلو گرم ) و h ارتفاع جسم از مبدأ انرژی پتانسیل بر حسب متر است. انرژی پتانسیل گرانشی به دو عامل بستگی دارد: ۱.وزن جسم هر چه بیشتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی بیشتر است. ۲.ارتفاع (h) جسم از سطح زمین هر چه بیشتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی بیشتر است. نکته:مبدا انرژی پتانسیل گرانشی جاییست که انرژی پتانسیل گرانشی در آنجا صفر باشد که معمولأ مبدأ را زمین در نظر میگیرند ولی این مبدا می تواند متفاوت باشد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

انرژی پتانسیل در دانشنامه آزاد پارسی

انرژی پُتانسیل (potential energy)
در فیزیک، انرژی نهفته در هر جسم، به اعتبار حالت یا موقعیت نسبی آن. انرژی نهفته در ماهیچه یا فنر فشرده شده از این جمله است. این انرژی با انرژی جنبشی، که نوعی انرژی به اعتبار حرکت جسم است، فرق دارد. جسمی که تا ارتفاعی بالا برده شده است، با انرژی پتانسیل گرانشیاش توصیف می شود.

ارتباط محتوایی با انرژی پتانسیل

انرژی پتانسیل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی انرژی پتانسیلنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انرژی پتانسیل کشسانی   • انرژی پتانسیل شیمیایی   • معنی پتانسیل   • فرمول انرژی پتانسیل الکتریکی   • فرمول انرژی پتانسیل گرانشی   • انرژی پتانسیل جنبشی   • انرژی جنبشی چیست   • انواع انرژی پتانسیل   • معنی انرژی پتانسیل   • مفهوم انرژی پتانسیل   • تعریف انرژی پتانسیل   • معرفی انرژی پتانسیل   • انرژی پتانسیل چیست   • انرژی پتانسیل یعنی چی   • انرژی پتانسیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انرژی پتانسیل
کلمه : انرژی پتانسیل
اشتباه تایپی : hkvCd ~jhksdg
عکس انرژی پتانسیل : در گوگل


آیا معنی انرژی پتانسیل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )