برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1279 100 1

انطباع

/'entebA'/

معنی انطباع در لغت نامه دهخدا

انطباع. [ اِ طِ ] (ع مص ) نقش شدن چیزی بر چیزی. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). نقش پذیرفتن از مهر و جز آن. (یادداشت مؤلف ). نگاشته شدن. نقش پذیرفتن. نگار بستن. مهر پذیرفتن. || چاپ شدن.باسمه شدن. (یادداشت مؤلف ). بچاپ رسیدن. بطبع رسیدن. || (اِمص ) نقش شدگی. نقش پذیری. || (اِ) نقش و نشان و اثر. || چاپ و طبع. || تافت. (ناظم الاطباء). ج ، انطباعات.
- اداره ٔ انطباعات ؛ در اصطلاح اواخر دوره ٔ قاجاریه و اوایل دوره ٔ پهلوی اداره ٔ نگارش.

معنی انطباع به فارسی

انطباع
چاپ شدن، نق پ یرفتن، نقش شدن چیزی برچیزی
۱ - ( مصدر ) نگاشته شدن نقش پذیرفتن نگار بستن . ۲ - چاپ شدن بچاپ رسیدن . ۳ - مهر پذیرفتن. ۴ - (اسم) نگار پذیری نقش پذیری . ۵ - ( اسم ) چاپ . جمع : انطباعات .

معنی انطباع در فرهنگ معین

انطباع
(اِ طِ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) نقش پذیرفتن . ۲ - چاپ کردن . ۳ - (اِ.) چاپ .

معنی انطباع در فرهنگ فارسی عمید

انطباع
۱. چاپ شدن.
۲. نقش پذیرفتن.
۳. نقش شدن چیزی بر چیزی.

انطباع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
اِنطِباع-
اداره ی نگارش،چاپخانه!
حامی دربندسری
وزیر انطباعات وزیر مسئول چاپ و نگارش
انطباعات نگارش انطباع چاپ کردن نگارش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انطباع   • مفهوم انطباع   • تعریف انطباع   • معرفی انطباع   • انطباع چیست   • انطباع یعنی چی   • انطباع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انطباع
کلمه : انطباع
اشتباه تایپی : hkxfhu
آوا : 'entebA'
نقش : اسم
عکس انطباع : در گوگل

آیا معنی انطباع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )