برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1197 100 1

انقلاب مشروطه ایران

نقل قول های انقلاب مشروطه ایران

انقلاب مشروطه ایران مجموعه کوشش ها و رویدادهائی است که در دوره مظفرالدین شاه قاجار و سپس در دوره محمدعلی شاه قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد و به تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب نخستین قانون اساسی ایران انجامید.
• «از انقلاب مشروطه ۱۰۹ سال می گذرد و هنوز هم می توان دربارهٔ آن حرف جدیدی زد مثل فرانسوی ها که در دویستمین سال انقلابشان آن را دیگربار تبیین کردند. اما مشروطه به یک معنا انقلاب بود. جامعه ایران در این انقلاب تغییر کرد؛ اگرچه در مقاله ای خانم لمبتون معتقد است که مشروطه ایران، انقلاب نبود. چون همان طبقه قدرت و حکومت را ادامه دادند و از عین الدوله منفور و رجال سابق مثال می زند. بله اگر مشروطه را از این منظر نگاه کنیم، جامعه زیرورو نشد. اما دستاوردهای انقلاب، چون مجلس شورای ملی، قانون اساسی، مطبوعاتی که جزء زندگی مردم شد، احزاب سیاسی، هرچند که نقش آن چنانی نداشتند، مدرنیزاسیون که جزء نهاد دولت شد، مسئله زنان و... نشان می دهد که مشروطه انقلاب بود» -> منصوره اتحادیه
• «همیشه می گوییم روس ها و انگلیس ها به نهضت مشروطه ما صدمه زدند اما از نقش عثمانی ها غفلت می کنیم، در اینکه دو کشور روسیه و انگلیس حتی از محمدعلی شاه حمایت کردند و هرچه در توان داشتند علیه مشروطه به کار بردند؛ شکی نیست اما ترکیه عثمانی نیز نقش مهمی در این اتفاقات داشته که تاکنون هیچ کجا به آن پرداخته نشده است. حتی در کتابی که نویسنده آمریکایی در این باره نوشته و اظهار داشته که ایران دو سال قبل از عثمانی به مشروطه دست یافته بود، ولی هیچ سند و بررسی ای دربارهٔ نقش این کشور در وقایع مشروطه صورت نگرفته است. یا در دوره مجلس اول شورای ملی، وقتی آذربایجان شلوغ می شود، عثمانی است که کار را به جنگ می کشاند. برای همین دولت فرمانفرما را به آنجا می فرستد. چون فرمانفرما هم در آنجا نفوذ داشته و هم کشور عثمانی را می شناخت و البته پول و قشون هم در اختیار داشت. یا در مجلس سوم، که همزمان با جنگ جهانی اول بود دموکرات ها تمایل به روس و انگلیس داشتند اما عده دیگر مشتاق همکاری با ایران و عثمانی بودند و به همین دلیل دولت را استیضاح می کنند؛ چون جلوی ترک ها را گرفته بود» -> منصوره اتحادیه
• «برای بررسی بهتر مشروطه باید همه شهرها و همه رجال سیاسی آن دوره را د ...

ارتباط محتوایی با انقلاب مشروطه ایران

انقلاب مشروطه ایران را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انقلاب مشروطه ایران   • مفهوم انقلاب مشروطه ایران   • تعریف انقلاب مشروطه ایران   • معرفی انقلاب مشروطه ایران   • انقلاب مشروطه ایران چیست   • انقلاب مشروطه ایران یعنی چی   • انقلاب مشروطه ایران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انقلاب مشروطه ایران
کلمه : انقلاب مشروطه ایران
اشتباه تایپی : hkrghf lav,xi hdvhk
عکس انقلاب مشروطه ایران : در گوگل

آیا معنی انقلاب مشروطه ایران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )