برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1121 100 1

انقلاب کبیر فرانسه

معنی انقلاب کبیر فرانسه به فارسی

انقلاب کبیر فرانسه
انقلاب کبیر فرانسه بر اثر رواج افکار فلسفی و اقتصادی قرن هیجدهم بر پا شد . مزایایی که اشراف و روحانیان از آنها برخوردار بودند و تحمیلاتی که دایما از طرف آنان و دولت نسبت به طبقه سوم می شد خشم افراد طبقه اخیر را بر می انگیخت . در سال ۱۷۸۹ م . تبعیض کامل در تقسیم مشاغل سیاسی مشهود بود و دولت از عهده باز رسی امور بر نمی آمد . لوئی ۱۶ بر اثر مشکلات مالی تصمیم گرفت که مجلس طبقاتی را تشکیل دهد . این مجلس در سال مذکور منعقد گردید و انقلاب از آن سر بدر آورد چه نمایندگان طبقه سوم حاضر نشدند مانند گذشته از اعیان و روحانیون جدا باشند و در مجلس علی حده رای خود را بدهند و در خواست کردند که نمایندگان در طبقه مذکور با آنان مجتمعا یک مجلس تشکیل دهند و درین صورت شماره نمایندگان طبقه سوم بتنهایی مساوی دو طبقه دیگر بود . نمایندگان دو طبقه عالی در بدین امر راضی نبودند . مباحثه در باب این پیشنهاد سبب کشمش گردیدونمایندگان طبقه سوم سوگند خوردند که تا برای فرانسه قانون اساسی ننویسند پراکنده نشوند . لوئی ۱۶ امر بتفرقه نمایندگان داد . [ میرابو ] خطیب فرانسوی گفت : ( ما باراده ملت جمع شده ایم و جز با سر نیزه متفرق نخواهیم شد . ) دولت نیز طلاح ندانست که با آنان مخالفت کند . بسیاری از نمایندگان اشراف و روحانیون از شرکت با نمایندگان طبقه سوم خود داری کردند ولی نمایندگان طبقه اخیر بعنوان اینکه نماینده اکثریت ملت هستند هیئت خود را [ مجلس ملی ] نامیدند و مجلس طبقاتی را منحل کردند و اعلام نمودند که هیچ فرد فرانسوی جز بتصویب مجلس ملی نباید بدولت مالیات بدهد . مجلس مذکور بلا فاصله بنوشتن قانون اساسی شروع کرد و عنوان مجلس موسسان را اختیار نمود . این مجلس در ظرف دو سال قانون اساسی فرانسه را تدوین کرد . قانون مزبور که به قانون ۱۷۹۱ معروف است کشور فرانسه را دارای حکومت مشروطه کرد و قوای مقننه مجریه قضائیه را از هم تفکیک نمود و فقط برای شاه این حق را قایل شدند که میتوانست اجرای قوانین را مدتی به تعویق اندازد در مقدمه قانون اساسی کلیاتی بنام اعلان حقوق بشر - که شامل آزادی مساوات و حکومت ملی بود - گنجانیده شده بود . بنابر این نمایندگان طبقه سوم دو انقلاب بزرگ ایجاد کردند : انقلاب سیاسی که بر اثر آن سلطنت استبدادی از میان رفت و نمایندگان ملت در ...

انقلاب کبیر فرانسه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انقلاب کبیر فرانسه pdf   • انقلاب صنعتی انگلستان   • نام رهبرانقلاب فرانسه   • رهبر انقلاب فرانسه در حل جدول   • رهبران انقلاب فرانسه   • رهبر انقلاب فرانسه در جدول   • رهبر انقلاب فرانسه که بود   • رهبر انقلاب فرانسه کیست   • معنی انقلاب کبیر فرانسه   • مفهوم انقلاب کبیر فرانسه   • تعریف انقلاب کبیر فرانسه   • معرفی انقلاب کبیر فرانسه   • انقلاب کبیر فرانسه چیست   • انقلاب کبیر فرانسه یعنی چی   • انقلاب کبیر فرانسه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انقلاب کبیر فرانسه
کلمه : انقلاب کبیر فرانسه
اشتباه تایپی : hkrghf ;fdv tvhksi
عکس انقلاب کبیر فرانسه : در گوگل

آیا معنی انقلاب کبیر فرانسه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )