انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1096 100 1

انوری

/'anvari/

معنی انوری در لغت نامه دهخدا

انوری. [ اَ وَ ] (اِخ ) علی بن محمدبن اسحاق ابیوردی ملقب به اوحدالدین. از شاعران نامی است. در نام وی و نام پدرش اختلاف است. محمد عوفی در تذکره ٔ لباب الالباب نام پسر و پدر هردو را محمد دانسته و هدایت صاحب مجمع الفصحاء نام خودش را علی و نام پدرش را اسحاق گفته است و ظاهراً گفته ٔ هردو خالی از اشتباه نیست و صحیح آنکه نام خودش علی و نام پدرش محمد و نام جدش اسحاق میباشد. در لقب وی به اوحدالدین اختلافی نیست. انوری از مردم ابیورد (شهرکی از شهرهای خراسان بین نساء و سرخس ) است. وی در دوران کودکی به اکتساب علوم متداوله ٔ زمان پرداخت و در بیشتر علوم ، خاصه حکمت و ریاضی و نجوم مایه ٔ کافی اندوخت. پدرش محمد در همان اوایل عمر وی درگذشت و انوری با آنکه در آن وقت بهره ٔ وافی از دانشهای آن زمان بدست آورده و بر اقران خویش فائق بود، چون مردی عشرت طلب بود میراث و مال فراوانی که از پدر بوی رسیده بود در اندک زمانی در راه عیش و نوش و میگساری صرف کرد و مفلس و بی چیز گردید و ناچار شد که برای تهیه ٔ وسایل زندگی بشاعری بپردازد و از روی ضرورت بمدح این و آن مشغول گشت. بنابراین ظاهر است که حکیم از همان آغاز جوانی بشاعری پرداخته است ولی دولتشاه سمرقندی و به تبع او عده ٔ دیگری از تذکره نویسان ابتدای شاعری حکیم را بدینگونه ذکر کرده اند که انوری در مدرسه منصوریه ٔ طوس تحصیل میکرد و چنانکه معهود بوده و هست در اوقات تحصیل در نهایت عسرت و مسکنت به سر میبردو مخارج روزانه ٔ خویش را با سختی تمام فراهم میکرد.در همان اوقات موقعی که موکب سنجری در رادکان نزول کرده بود روزی انوری بر در مدرسه نشسته بود مشاهده کردمرد محتشمی با غلامان بسیار از آنجا میگذرد. پرسید این مرد کیست گفتند شاعر سلطان است. انوری با خویش گفت عجبا شیوه ٔ شاعری با این پستی و این شخص چنین محتشم و پایه ٔ علم بدین بلندی و من چنین فقیر و مفلوک. از دیدن آن حال بر آن شد که او هم برای امرار معاش بشاعری پردازد در همان شب قصیده ای که بدین مطلع است :
گر دل و دست بحر و کان باشد
دل و دست خدایگان باشد.
بنظم آورد و صبح روز دیگر برای عرض قصیده متوجه اردوی سلطان سنجر گشت و آن را بعرض رسانید. سلطان از شنیدن آن قصیده بسیار خوشش آمد و او را از زمره ٔ ملازمان درگاه ساخت و برای او مشاهره و جامگی مقرر فرمود و او در ملازمت سلطان به مرو رفت. حکیم انوری پس از آنکه بخدمت سلطان پیوست مدت زمانی ملازم موکب سنجری بود و در سفر و حضر در خدمت سلطان به سر میبرد. از گفته ٔ دولتشاه چنین برمی آید که انوری تا وقتی بدربار سنجری بار یافت شعری نگفته و این قصیده اولین قصیده و نخستین شعر اوست که سروده ولی از این دو بیت که در همان قصیده آمده :
خسروا بنده را چو ده سالست
که همی آرزوی آن باشد
کز ندیمان مجلس ار نشود
از مقیمان آستان باشد.
معلوم میشود که انوری سالها بوده که شعر میگفته و از ده سال پیش آرزوی مجلس سلطان را داشته و میخواسته که مدیحه ٔ خویش را بسلطان عرضه بدارد و تا اینوقت او را ممکن نشده است. گویند در عهد دولت سنجر حکیم انوری که سرآمد منجمان زمان بود، نظر به اینکه اجتماع کواکب سبعه در برج میزان که هوائیست اتفاق افتاد حکم کرد که طوفان هوایی شود (چنانکه در بروج مائی اجتماع شد در عهد نوح نبی و طوفان مائی شد) جمعی از این حکم مخوف شده محکمها برای خود ساختند و تشویش عظیم داشتند. اتفاقاً همان شب شخصی چراغی روشن بر سر مناره ای بلند نهاد. از غرایب اموراینکه این قدر نسیم حرکت نکرد که آن چراغ فرونشیند علی الصباح سلطان و ندیمان با او معارضات نمودند و اورا معاتب ساختند و حکیم متمسک به معاذیر شد. گویند آن سال خرمنها نیز از نوزیدن باد در صحراها ماند. انوری از تشویش بولایت بلخ گریخت. شاعری درباره ٔ حکیم انوری گوید:
گفت انوری که از اثر بادهای سخت
ویران شود سراچه و کاخ سکندری
در روز حکم او نوزیده است هیچ باد
یا مرسل الریاح تو دانی و انوری.
انوری را طبعی مقتدر و فکری نیرومند و قریحه ای توانا بوده و به آوردن معانی باریک و تعبیرات دقیق خاطرش منقاد و هرچه را میخواست بدون رنج و زحمتی فکرش بدان سماحت میکرد چنانکه خود در این معنی گوید:
خاطری دارم منقاد چنانک اندر حال
گویدم گیر هر آن علم که گویم که بیار.
و بواسطه همین قدرت طبعی که داشت مضامین و معانی مختلف را در وقایعنگاری و داستان سازی و وصف طبیعت و تصویر مناظر و ابراز تمایلات بخوبی برشته ٔ نظم درمی آورد و با تسلط کامل در تمام اقسام سخن وارد میشد از اینرو شعرش در شیوایی و دلربایی و آوردن معانی تازه و استدلال شاعرانه از معاصرین خویش بلکه از بیشتر کسانی که قبل از او و بعد از اوشعر گفته اند برتر و ممتازتر است و از خصوصیات شعر او تشبیهات و استعارات بدیع اوست که لطف و طراوت و تازگی مخصوصی دارد. و چون مردی حکیم و فیلسوف و منجم وریاضی دان بود مسائل این علوم و مصطلحات این فنون رادر نظم خویش درآورده و معلومات خود را در خلال اشعاربخوبی آشکار کرده است و این خود یکی از عللی است که موجب غموض و پیچیدگی شعر وی گردیده و فهم آن برای خوانندگان دشوار شده است. از اوست :
اگر محول حال جهانیان نه قضاست
چرا مجاری احوال برخلاف رضاست
هزار نقش برآرد زمانه و نبود
یکی چنانکه در آئینه تصور ماست
کسی ز چون و چرا دم همی نیارد زد
که نقشبندحوادث ورای چون و چراست
و نیز:
گر فروبستم در مدح و غزل یک بارگی
ظن مبر کز نظم الفاظ و معانی قاصرم
بلکه بر هر علم کز اقران من داند کسی
خواه جزوی باشد آن و خواه کلی قادرم
منطق و موسیقی و هیأت شناسم بی شکی
راستی باید بگویم با نصیبی وافرم
از طبیعی رمز چند ارچند بی تشویش نیست
کشف دانم کرد اگر حاسد نباشد ناظرم
نیستم بیگانه از اعمال و احکام نجوم
ور همی باور نداری رنجه شو من حاضرم
اینهمه بگذار با شعر مجرد آمدم
چون سنایی هستم آخر گرنه همچون صابرم.
وی در آخر عمر زهد و تقوی پیشه کرد و از ملازمت سلطان و ارباب دولت بازآمد. (مجالس النفایس ص 323، 324). در تاریخ رحلت انوری نه قول مختلف ذکر کرده اندسال 544، 546، 547، 560، 575، 580، 585، 587 و 597 هَ. ق. شش روایت اول که پیش از 582 است قطعاً درست نیست زیرا انوری درباره ٔ قران سبعه ٔ سیاره که در 582 روی داده است حکمی کرده است که معروفست و در بسیاری از کتابها بدان اشاره کرده اند. برای تفصیل بیشتر و شرح احوال وی به مقدمه ٔ ج 2 دیوان انوری چ مدرس رضوی مراجعه شود.

معنی انوری به فارسی

انوری
اوحد الدین محمد ابن محمد حجه الحق شاعر و دانشمند ایرانی قرن ششم ه. ( قرن دوازدهم م . ) تحصیلات وی در علوم ادبی و عقلی زمان خاصه حکمت و ریاضیات و نجوم بود و او پیرو و مدافع ابن سینا بوده است . زنگانی وی در عهد سنجر به مداحی آن پادشاه و پس از مرگ او و استیلای غزان بر خراسان در ستایش امرا و سفر در بلاد مختلف گذشته . از میان سالهایی که برای وفاتش نوشته اند سال ۵۸۳ه. ق . / ۱۱۸۷ م . را اقرب بصحت دانسته اند . انوری طبعی قوی و در بیان معانی دقیق و مشکل در طی کلام روان مهارت داشت . اصطلاحات علمی در سخن او بسیار است . انوری در قصیده و غزل هر دو مهارت خود را نشان داده . دیوان او مکرر بطبع رسیده است .
علی بن محمد بن اسحاق ابیوردی ملق به اوحد الدین از شاعران نامی است ٠ در نام وی و نام پدرش اختلاف است ٠

انوری در دانشنامه اسلامی

انوری
اوحدالدین محمد ابن محمد (یا ابن اسحاق) شاعر و دانشمند ایرانی قرن ششم هجری است. وی از بسیاری از معلومات متداول زمان خود از قبیل منطق، موسیقی، ریاضی و نجوم بهره داشت.
ابتدا مداح سلطان سنجر بود و پس از مرگ او و استیلای ترکان غز بر خراسان به ستایش امرا و سفرای بلاد مختلف مشغول شد، ولی در اواخر عمر زهد پیشه کرد و از ملازمت سلاطین کناره گرفت. در تاریخ وفات او بین مورخان اختلاف است ولی به احتمال قوی حدود سال ۵۸۳ هجری قمری درگذشته است.
اوحدالدّین علی بن محمّد انوری معروف به انوری ابیوردی و «حجّة الحق» از دانشمندان و شاعران ایرانی سده ۶ قمری در دوران سلجوقیان است. انوری، در فلسفه، ریاضیات، نجوم و موسیقی دانشمند بود. او «عیون الحکمه» بوعلی را بازنویسی کرده و در البشارات فی شرح الاشارات ، اشارات او را شرح کرده است.
انوری ابیوردی، در قصیده، غزل، و قطعه شعر سروده است. اهمیت غزلیات او در تأثیری است که بر سعدی گذاشته است. سبب قوت شعری انوری در قصاید اوست. روحیه طنزآمیز و متناقض وی در اشعارش جلوه گر است. اوحدالدین، ابتدا - به اعتبار نسبتش به خاوران – به خاوری و در دوران کمال به انوری تخلص می کرده است. نورالله شوشتری او را شیعه دانسته است.
او در قریة بادنه از توابع خاوران، یا بدنه از توابع ابیورد به دنیا آمد. پدرش از صاحب منصبان آن روزگار به شمار می رفت ، از این رو، امکان دانش اندوزی برای وی به خوبی فراهم بود. انوری در مدرسه منصوریه طوس علوم عقلی و نقلی را آموخت چندان که خود در قطعه ای اشاره می کند، در علوم گوناگون به کمال رسید. افزون بر آن در حکمت ، فلسفه و ریاضیات نیز سرآمد دوران شد.
امیرهوشنگ انوری، در سال 1350 در تهران متولد شد. او دانش آموخته رشته تاریخ ایران دوره اسلامی است. وی فعالیت های علمی و فرهنگی خود را از دبیری تحریریه ماهنامه خاطره امروز آغاز کرد. در ادامه به روزنامه نگاری در چندین نشریه با نگارش مطالب تاریخی و اجتماعی پرداخت. در سال های 1384 تا 1386، نیز دبیر سرویس تاریخ هفته نامه کتاب هفته بوده است.
نخستین اثر انوری کتاب «وصف خلیج فارس در نقشه های تاریخی» است. در این کتاب او به همراه محمدحسن گنجی ، محمدباقر وثوقی، جواد صفی نژاد و فاطمه فریدی مجید دست به تحقیق و تألیف زد. وی در حوزه خلیج فارس کتاب های «خلیج فارس در حدیث دیگران»، «خلیج فارس در نگاه ایرانیان»، «گزیده اخبار و مقالات روزنامه های مهم در باره خلیج فارس» را در دست تألیف دارد. کتاب دیگر او در این عرصه، «خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم» است. وی همچنین چند مقاله با موضوع خلیج فارس نگاشته است که از جمله می توان به «بررسی روند آگاهی یافتگی ایرانیان در باره اهمیت خلیج فارس»، «خلیج فارس در نقشه های تاریخی»، «تجارت و دریانوردی در خلیج فارس» و «جنگ جهانی دوم و خلیج فارس» اشاره کرد.
انوری هم اکنون سرپرست پژوهشی اماکن آئینی و بنیاد ایران شناسی است. وی هم اکنون با فرهنگستان علوم ایران در تهیه دایرةالمعارف 6 جلدی دانشنامه علوم ایران همکاری دارد.
برگرفته از پایگاه اینترنتی کتاب فصل به آدرس http://www.ketabfasl.ir/، در خردادماه 1392.
گزیده مقالات و اخبار روزنامه های مهم درباره خلیج فارس / نوع اثر: کتاب / نقش: نویسنده
آیت الله حاج شیخ محمدباقر محی الدین انواری فرزند حاج شیخ زین العابدین، یکی از مبارزانی است که به تبعیت از امام خویش قدم به صحنه مبارزه نهاد و سالهای طولانی از عمر گرانمایه اش را در زندانهای مخوف رژیم پهلوی سپری کرد. در سال 1305 در شهر قم در خانواده ای که اجداد پدری اش همگی اهل علم و روحانی بودند، دیده به جهان گشود.
در سال 1310 در پی مأموریت پدر به همدان جهت تبلیغ و نشر معارف اسلامی به همراه خانواده عازم آنجا شد. وی ابتدا به سبک قدیم در مکتب خانه و پس از چندی در مدرسه شرافت به تحصیل مشغول گردید و همزمان ادبیات عرب، منطق و کتاب اصولی معالم را نزد پدر فراگرفت ولی به صورت رسمی فراگیری و آموختن علوم اسلامی را از حوزه علمیه آخوند در همدان آغاز نمود. سپس سال 1322 راهی حوزه علمیه قم شد و پس از دو سال به تهران آمد و در حوزه علمیه مروی اقامت گزید و مهم ترین سالهای دوران تحصیلی را در تهران سپری کرد. طی این مدت در محضر اساتید و بزرگان متعددی زانوی تلمذ زده به درجه اجتهاد نایل گردید.
آیت الله همزمان با تحصیل به تدریس نیز اشتغال داشت و شاگردان فراوانی را تعلیم و تربیت نمود. در سال 1327 با دختر آیت الله شیخ عباس انصاری ازدواج نمود. در جریان مبارزات پیش از انقلاب از سالهای 1340 به بعد فعالانه شرکت داشت و در جلسات دینی هفتگی، مردم را در جهت قیام علیه حکومت ستم شاهی تشویق می کرد.
در مقطعی که انجمن های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شد، ایشان امامت جماعت مسجد «چهل تن» در بازار تهران را عهده دار بود و با سخنرانی در هیئت های مذهبی به روشنگری و تبیین مسائل مختلف سیاسی پرداخت و در شناساندن شخصیت حضرت امام خمینی و ترویج نظریات ایشان بین مردم تهران فعالیت چشمگیری داشتند. همچنین حامل نامه امام به محسن حکیم در نجف در خصوص طرح انقلاب سفید و توطئه های پی درپی رژیم شاه بود. در جریان قیام پانزده خرداد و دستگیری حضرت امام بسیاری از علمای طراز اول حوزه های علمیه قم، مشهد و سایر شهرستانها در اعتراض به اقدامات رژیم به تهران مهاجرت کرده رسماً خواستار آزادی بی قید و شرط امام شدند.
آیت الله انواری از جمله علمایی بود که در تهران سکونت داشت وی دوشادوش علمای مهاجر در فعالیت های مختلف آنان نظیر انتشار اعلامیه و... شرکت می کرد. ایشان در کنار شهید مطهری و بهشتی و مولائی یکی از 4 نفر اعضای شورای روحانیت جمعیت مؤتلفه اسلامی بود که از طرف امام تعیین شدند. وی همچنین در تشکیل شاخه نظامی مؤتلفه نقش مؤثری ایفا نمود.
در پی اعدام انقلابی حسنعلی منصور؛ توسط مأمورین اطلاعات شهربانی دستگیر و روانه بازداشتگاه گردید. دادگاه وی را به اتهام برهم زدن اساس حکومت، قتل نخست وزیر و... به پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم نمود. با اعلام محکومیت انواری برخی از بزرگان نظیر آیت الله محسن حکیم، آیت الله اسدالله مدنی، محمدتقی فلسفی و... با ارسال نامه و تلگراف و یا ملاقات حضوری با مسؤلین خواهان آزادی ایشان شدند ولی تمام این تلاشها بی نتیجه ماند.
آیت الله بیشترین دوران محکومیت خود را در زندان قصر سپری نمود. در زندان نیز با تشکیل جلسات مختلف و کلاس درس به وظیفه و رسالت خود که روشنگری و نشر معارف دینی بود، ادامه داد. ساواک وی را یکی از محرکین اصلی زندانیان سیاسی در زندان قلمداد می کرد. انواری از جمله کسانی بود که به ماهیت منافقانه اعضای سازمان مجاهدین خلق پی برد و پس از اعلام رسمی تغییر ایدئولوژی از سوی آنان به مخالفت با آنان پرداخت.
اوحدالدین علی بن اسحاق انوری ابیوردی از گویندگان نامبردار نیمه ی دوم قرن ششم هجری قمری در ابیورد که شهرکی بوده از شهرهای خراسان بین نساء و سرخس که به دشت خاوران شهرت داشته است، متولد شد.
اوحدالدین علی بن اسحاق انوری ابیوردی از گویندگان نامبردار نیمه ی دوم قرن ششم هجری قمری در ابیورد که شهرکی بوده از شهرهای خراسان بین نساء و سرخس که به دشت خاوران شهرت داشته است، متولد شد.
دوران کودکی و جوانی
انوری در دوران کودکی و اوایل دوران جوانی به تحصیل در علوم متداول زمان خود پرداخت و در بیشتر علوم از جمله حکمت و ریاضی و نجوم توانست مایه کافی بیندوزد؛ پدرش محمد در همان اوایل عمر وی از دنیا رفت و مال بسیاری را برای بازماندگان خویش به جای گذاشت. انوری با آن که در آن وقت بهره ی فراوانی از دانش های زمان به دست آورده بود و بر خویشان و اطرافیان خود هم از این جهت برتری داشت، با این حال وی مردی خوش گذران بود و دیری نکشید که میراث پدر را در اندک زمانی در راه عیش و نوش و خوش گذرانی صرف کرد و مفلس و بی چیز شد. و ناچار شد برای تهیه ی وسایل زندگی و امرار معاش به شاعری که در آن روزگار رواج داشت بپردازد. انوری هم چنان در نهایت تنگ دستی در مدرسه ی منصوریه ی طوس تحصیل می کرد و چنان که معلوم بوده و هست وی در اوقات تحصیل مخارج روزانه ی خویش را با سختی فراهم می کرده است.
چگونگی روی آوردن وی به شاعری
...

انوری در دانشنامه ویکی پدیا

انوری
اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری(یا علی بن محمد انوری) معروف بهانوری ابیوردی و «حجّةالحق» از جملهٔ شاعران و دانشمندان ایرانی سده ۶ قمری در دوران سلجوقیان است.
«انوری، اوحدالدین». دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. دریافت شده در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸.
انوشه، حسن (به سرپرستی) (۱۳۸۰)، دانشنامه ادب فارسی: ادب فارسی در آسیای میانه جلد اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شابک ۹۶۴-۴۲۲-۴۱۷-۵ (جلد ۱) مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک)
ستایشگر، مهدی (۱۳۷۶)، نام نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد سوّم، تهران: اطلاعات، شابک ۹۶۴-۴۲۳-۳۷۷-۸ (جلد ۳) مقدار |شابک= را بررسی کنید: invalid character (کمک)
معین، محمد، فرهنگ فارسی انتشارات امیرکبیر جلد پنج
شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۴)، مفلس کیمیافروش، نقد و تحلیل شعر انوری، تهران: سخن
انوری استاد قصیده سرای شعر پارسی و آراسته به هنرهای خوش نویسی و موسیقی بوده است. او از دانش های ریاضیات، فلسفه و موسیقی بهره ور و در اخترشناسی به زبان خود مرجع بوده است. وجود گواه ها و نشانه هایی در شعر انوری سخن از آگاهی او از موسیقی دارد و همین امر برخی از پژوهندگان را برانگیخته تا او را موسیقی دانی تحصیل کرده بدانند.
انوری از مردم روستای بازنه (بدنه) ابیورد و پدرش از کارگزاران درباری و به گفته ای سرپرست میهنه بود. او برای پسر خود میراث فراوانی به جا گذاشت که انوری همه را صرف خوش گذرانی و عیاشی کرد و پس از مدتی از فرط تهی دستی، ناچار به شاعری در دربار شاهان شد.
اطلاعاتی که از زندگی انوری ابیوردی وجود دارد به گزارش هایی بازمی گردد که در تذکره ها و آثار ادبی مانند تذکره دولتشاه سمرقندی، تاریخ گزیده حمدالله مستوفی، لباب الالباب عوفی، مجمع الفصحای هدایت و تذکره آتشکده گردآوری شده است. همچنین خود آثار انوری نیز گزارش هایی از زندگی او بدست می دهد.
انوری می تواند به موارد زیر اشاره کند:
انوری ابیوردی، شاعر ایرانی
دیوان انوری، اثر انوری ابیوردی
حسن انوری، استاد زبان و ادبیات فارسی، مؤلف فرهنگ بزرگ سخن و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
انوری، کارولینای جنوبی، شهری در ایالات متحده آمریکا
انوری (به انگلیسی: Enoree) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان اسپارتانبرگ، کارولینای جنوبی واقع شده است. انوری ۴٫۰۶۶ کیلومتر مربع مساحت و ۶۶۵ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا
ابوالفضل انوری (زاده ۲۰ بهمن ۱۳۱۶ - درگذشت ۲۵ بهمن ۱۳۹۶) کشتی گیر اهل ایران بود.
ابوالفضل انوری در وبگاه sports-reference.com
ابوالفضل انوری در وبگاه iat.uni-leipzig.de
پرچم دار ایران در بازی های المپیک مکزیکو سیتی درگذشت ایسنا
وی در مسابقات کشوری و بین المللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال برنز شده است. وی پرچم دار کشور ایران در بازی های المپیک تابستانی ۱۹۶۸ بوده است.
وی در مرحله اول برابر لاسلو نیرش مجارستانی یک بر صفر برنده شد، در مرحله دوم نیز آرنه روبرتسون سوئدی را با همین نتیجه شکست داد، در مرحله سوم برابر لاری کریستوف آمریکایی با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و در مرحله چهارم مقابل عثمان دورالیف بلغارستانی ضربه فنی شد و به مقام ششم دست یافت.
انوری در مرحله اول برابر کارل انگل یک بر صفر پیروز شد، در مرحله دوم رابرت اندیای سنگالی را ضربه فنی کرد اما در مرحله سوم برابر خورلوگین بایانمونخ مغولستانی و ایوان یاریگین روس ضربه فنی شد و از مسابقات حذف شد.
بابک انوری (زادهٔ ۱۹۸۲/۱۹۸۳) کارگردان، فیلم نامه نویس، تهیه کننده، بازیگر سینما، و فیلم بردار ایرانی-انگلیسی است.
حسن انوری (زادهٔ ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ در تکاب) استاد بازنشستهٔ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سرپرست تألیف فرهنگ بزرگ سخن، مصحّح گلستان سعدی، و عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. او به عنوان چهرهٔ ماندگار در رشتهٔ «ادبیات» معرفی شده است. همچنین، بخشی از پژوهش های او به حافظ پژوهی اختصاص دارد. نام خانوادگی انوری به خاطر تعلق خاطر پدر حسن انوری به شاعران برگزیده شده و چون اجازه استفاده نام خانوادگی فردوسی و سعدی به او داده نشد، نام انوری شاعر قرن ششم را برگزید.
دکترای ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، ۱۳۵۰
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، ۱۳۴۶
کارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه تبریز، ۱۳۴۰
حسن انوری تصحیح انتقادی دیوان حافظ را بررسی می کند
دیوان انوری دیوان اشعار انوری ابیوردی است که از مهم ترین آثار ادب پارسی به حساب می آید و شامل قصاید، قطعات، غزلیات و رباعی های اوست. ابن یمین، سعدی، و ایرج میرزا از وی متأثرند. دیوان انوری بارها چاپ شده است که تاریخ چاپ سنگی آن به دویست سال قبل در هند و ایران زمان می رسانَد. معتبرترین چاپ حروفی و تصحیح آن ازآنِ محمدتقی مدرس رضوی در دو مجلد (جلد اول شامل قصاید و جلد دوم شامل قطعات و غزلیات و رباعی ها) است؛ و سعید نفیسی نیز آن را تصحیح و در یک مجلد چاپ کرده است. همچنین، اشعار انوری را می توان در دو کتاب مفلس کیمیافروش از محمدرضا شفیعی کدکنی و نیز حکمت شادان مشاهده کرد. درعین حال، با توجه به یافت شدن اشعار جدیدی از انوری و وجود ضعف هایی در چاپ های سابقِ دیوان وی، چاپ منقح انتقادیِ دیوان وی ضروری می نماید.
دیوان انوری؛ دو جلد، به کوشش محمدتقی مدرس رضوی؛ تهران.
دیوان انوری؛ به کوشش سعید نفیسی؛ تهران
مفلس کیمیافروش، تحلیل و نقد شعر انوری، محمدرضا شفیعی کدکنی؛ تهران؛ ۱۳۷۲
حکمت شادان (گزیده آثار طنز انوری ابیوردی)؛ سیدعبدالجواد موسوی. تهران؛ شرکت سهامی کتابهای جیبی
انوری
سید حسین انوری (متولد ۱۳۳۵ در ولایت پروان - درگذشته ۱۵ تیر ۱۳۹۵) سیاست مدار اهل افغانستان است. وی در دوران جنگ شوروی در افغانستان از فرماندهان مجاهدین افغان بود و رهبری شاخه نظامی حزب حرکت اسلامی افغانستان را بر عهده داشت.
انوری بعد از پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱ به عنوان عضو کمیسیون دفاع و امنیت کابل و وزیر کار و امور اجتماعی در دولت اسلامی افغانستان منصوب شد. وی پس از روی کار آمدن طالبان به ائتلاف شمال پیوسته و در همین دوران به عنوان رهبر حزب حرکت اسلامی انتخاب شده و برهان الدین ربانی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان رتبه استر جنرال را به وی اعطا کرد. اختلافاتی که انوری در این دوران با آصف محسنی رهبر حزب حرکت در مورد مبارزه با طالبان داشت باعث شد تا در سال ۱۳۸۲ پس از پیروزی ائتلاف شمال و سقوط کابل حزب جدیدی به نام حرکت اسلامی مردم افغانستان را تشکیل دهد.
انوری بعد از فروپاشی نظام طالبان به عنوان وزیر زراعت و مالداری در دولت انتقالی حامد کرزی انتخاب گردید. سپس مدتی به عنوان والی ولایت کابل منصوب شده و از سال ۱۳۸۴ تا ۸۷ به عنوان والی هرات انتخاب شد و در دو انتخابات سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۹ ولسی جرگه (مجلس سنای افغانستان) به عنوان نماینده ولایت کابل انتخاب شد.
سید حسین انوری قرار بود به عنوان معاون دوم عبدالرحیم وردک در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان شرکت کند و برای این منظور از نمایندگی مجلس استعفا داد. اما وردک پیش از آغاز رقابت انصراف داد، بدون اینکه دلیل کناره گیریش را اعلام کند.
باغ انوری قناتی است که در روستای نوره از توابع بخش حومه، شهرستان سنندج در استان کردستان قرار دارد.
محمدآباد انوری روستایی در دهستان ملک آباد، بخش مرکزی شهرستان سیرجان در استان کرمان است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با انوری

انوری در جدول کلمات

لقب انوری شاعر ایرانی که در تکامل شعر فارسی نقش مهمی داشت
ابیوردی

انوری را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مهدی ١٢:٣٥ - ١٣٩٦/٠٧/١١
خیلی پر نور یا نورانیت
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دیوان اشعار انوری   • انوری کلیه   • بیماری انوری   • انوری در پزشکی   • انوری ادرار   • زندگی نامه انوری   • اشعار انوری ابیوردی   • مهندس انوری   • معنی انوری   • مفهوم انوری   • تعریف انوری   • معرفی انوری   • انوری چیست   • انوری یعنی چی   • انوری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انوری
کلمه : انوری
اشتباه تایپی : hk,vd
آوا : 'anvari
نقش : اسم فامیل
عکس انوری : در گوگل


آیا معنی انوری مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )