انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 925 100 1

معنی انکار در لغت نامه دهخدا

انکار. [ اِ ] (ع مص ) ناشناختن. (از منتهی الارب ) (ترجمان القرآن جرجانی ) (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ). ندانستن. جاهل بودن به چیزی. (از اقرب الموارد): انکار مرد کار را؛ نشناختن وی آن را. (از ناظم الاطباء). || جحود کردن. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) (ترجمان القرآن جرجانی ) (تاج المصادر بیهقی ) (مصادر زوزنی ). ناخستو شدن. (تاریخ بیهقی ): انکار چیزی ؛ جحد آن. با دانستن چیزی اظهار ناآشنایی کردن بدان. (ناظم الاطباء). باور نداشتن و ناشایسته و ناپسندیده داشتن. (آنندراج ). وازدن. نپذیرفتن. امتناع کردن. (فرهنگ فارسی معین ). منکر شدن. زیر چیزی زدن. (یادداشت مؤلف ). || (اِ) تغییر حال. (منتهی الارب ). دیگرگونی و برگردیدگی حال و تغییر. || (اِمص ) ابا و امتناع و نفی و دریواخ و اظهار نادانی با علم و دانست ، و جحد و عدم اقرار و رد و عدم اقرار، و رد و عدم قبول و عدم موافقت و ایراد. (ناظم الاطباء) :
سوی یزدان منکر است آنکه به تو معروف نیست
جز به انکارتوام معروف را انکار نیست.
ناصرخسرو.
من را که عقل و فضل و هنر دارم
هیچم نیاورد سر انکارش.
ناصرخسرو.
شب اندر چشم فرمان تو روز است
گل اندر دست انکارتو خار است.
مسعودسعد.
چه ، انکار آن هم در وهم خردمند نگنجد. (کلیله و دمنه ). چون اصرار و انکار قوم دید جز مدارا و ترک مماراةچاره ندید. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). سلطان انکار امیراسماعیل در آن حالت بر نوشتکین دریافت. (ترجمه ٔ تاریخی یمینی ).
کسی بدیده ٔ انکار اگر نگاه کند
نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی.
سعدی.
دگر مگوی که من ترک عاشقی کردم
که قاضی از پس انکار نشنود انکار.
سعدی.
ملک بخندید و ندیمان را گفت چنانکه مرا در حق درویشان ارادت است و اقرار، این شوخ دیده را عداوت است و انکار. (گلستان ).
هرکه عیبم کند از عشق و ملامت گوید
تا ندیده ست ترا بر منش انکاری هست.
سعدی.
- انکار آوردن ؛ انکار کردن. نپذیرفتن :
چگونه انکار آریم هستی او را
که ما به هستی ، او را دلیل و برهانیم.
مسعودسعد.
- انکار داشتن : از چیزی انکار داشتن ؛ او را نپذیرفتن :
یکی عارفم نازپرورده مشرب
که از قید هر مذهب انکار دارم.
طالب آملی (از آنندراج ).
- انکار نمودن ؛ انکار کردن : بر تورد و تورط او در ولایت سلطان انکار می نمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
- امثال :
آنچه را دیده ببیند نتواندانکار. (امثال و حکم دهخدا ج 1 ص 51).
انکار پس از اقرار مسموع نباشد. (امثال وحکم دهخدا ج 1 ص 305).
|| (اصطلاح نجوم ) وقوع کوکبی است در برجی که او را در آن برج هیچ حظی از حظوظ نباشد. (یادداشت مؤلف ). مقابل قبول. ابوریحان در التفهیم آرد: قبول آن بود که سفلی بجایی باشد که بهره ٔ علوی بود چون برو پیوندد از آن بهره ٔ خویشتن او را نماید تا او را پذیرد چون کسی که دیگر را خویشتن تعریف همی کند که من پسر توام یا غلام یا همسایه. اگر نیز علوی ببهره ٔ سفلی باشد قبول تمام شود و هرچند بهره ها بیشتر، آن قبول مضعف تر و خاصه چون نگرستن از دشمنی با آن کراهیت نبود و چون قبول نبود انکار خوانند. (التفهیم ص 495). و رجوع به اتصال شود.

انکار. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ نَکِر و نَکُر و نُکُر. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مفردات کلمه شود.

معنی انکار به فارسی

انکار
نشناختن، ناشناختن، باورنکردن، منکرشدن
۱ - ( مصدر) وازدن نپذیرفتن ناشناختن امتناع کردن . ۲ - ( اسم ) ابا امتناع عدم اقرار . جمع : انکارات . ۳ - منکر.
جمع نکر
[denial] [روان شناسی] سازوکاری دفاعی که در آن افکار و احساسات و اعمال و وقایع دردناک و ناپذیرفته با بیرون راندن از خودآگاه نادیده انگاشته میشود
( اسم ) قابل انکار لایق انکار مقابل انکار ناپذیر .
قابل انکار . لایق انکار
قابلیت انکار مقابل انکار ناپذیری.
قابلیت انکار . مقابل انکار ناپذیری .
( اسم ) غیر قابل انکار مقابل انکار پذیر .
غیر قابل انکار مقابل انکارپذیری.
امتناع کردن وازدن ناخستو شدن .
[non-repudiation information] [مهندسی مخابرات] مجموعه اطلاعاتی دربارۀ رویداد یا کنشی که قرار است دربارۀ آن شواهدی تهیه و تأیید شود
[denial and shock stage] [روان شناسی] نخستین مرحله از پنج مرحلۀ فرایند مرگ که دورۀ زودگذر و حادی است و در آن فرد با شناسایی و پذیرش اینکه به یک بیماری کشنده مبتلاست، دچار اضطراب شدیدی می شود
[non-repudiation] [مهندسی مخابرات] خدماتی برای ارائۀ شواهدی به فرستنده و گیرندۀ پیام، تا نتوانند ارسال یا دریافت پیام را انکار کنند
[non-repudiation exchange] [مهندسی مخابرات] یک یا چند فرایند ارسال اطلاعات برای انجام فرایند سلب انکار

معنی انکار در فرهنگ معین

انکار
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) نپذیرفتن ، حاشا کردن . ۲ - (اِمص .) ابا، امتناع .
( ~. وَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) زیر بار نرفتن ، نپذیرفتن .

معنی انکار در فرهنگ فارسی عمید

انکار
۱. نشناختن، ناشناختن.
۲. خودداری از اقرار، منکر شدن.

انکار در دانشنامه اسلامی

انکار
نفی چیزی و همچنین اظهار ناخوشایندی نسبت به منکر را انکار می گویند و از انکار به مفهوم نخست در بابهای طهارت، قضاء و حدود سخن رفته است.
انکار خدا یا یگانگی او، و انکار رسالت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و نیز انکار ضروری دین موجب کفر می گردد؛ لیکن در اینکه انکار ضروری دین، مانند انکار خدا سببی مستقل برای حصول کفر است یا از آن جهت که به انکار خدا یا رسالت پیامبر بر می گردد، اختلاف است.طبق مبنای دوم، چنانچه انکار فرد به انکار خدا یا رسالت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برنگردد کافر به شمار نمی رود.
انکار در دعوا
اگر کسی نزد قاضی علیه دیگری طرح دعوا کند و قاضی آن را بر متهم قرائت نماید، متّهم (مدّعی علیه) در پاسخ یا اقرار می کند یا انکار و یا سکوت. در صورت انکار، اگر مدّعی بر ادّعای خویش بینه نداشته باشد، منکر یا قسم می خورد و یا قسم را به مدّعی برمی گرداند، که او سوگند یاد کند و یا نکول می کند؛ یعنی نه سوگند می خورد و نه ردّ می کند. دعوا در فرض نخست (قسم یاد کردن منکِر) ساقط و در فرض دوم (برگرداندن سوگند به مدّعی) با قسم مدّعی ثابت می شود؛ ولی در فرض سوم (نکول) اختلاف است که آیا قاضی به صرف نکول منکر می تواند علیه او حکم صادر کند و یا متوقف بر سوگند یادکردن مدّعی است. اگر قسم یاد کند حقّش ثابت، وگرنه، ساقط می شود.
انکار به معنای اظهار ناخوشایندی در منکر
از انکار به معنای دوم در باب امر به معروف و نهی از منکر سخن رفته است.انکار قلبی منکر با اظهار ناخشنودی قلبی، مانند رو برگرداندن یا ترش رویی کردن دربرابر مرتکب شونده منکر و انکار عملی آن با اظهار ناخشنودی با زبان و دست با وجود شرایط آن، از مراتب نهی از منکر به شمار می روند.
چند مورد است که باعث می شود انسان کافر شود که یکی از آنها انکار حکم خداوند است.
اگر کسی احکامی را که خداوند برای انسانها وضع کرده مثل انکار حکم ظهار، انکار کند موجبات کفر را فراهم کرده است.
کفر به احکام الهی
انکار حکم ظهار و تجاوز به حدود آن از موجبات کفر می باشد.«والذین یظـهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به والله بما تعملون خبیر• فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینـا ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله وتلک حدود الله وللکـفرین عذاب الیم؛ کسانی که همسران خود را ظِهار می کنند، سپس از گفته خود بازمی گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم، برده ای را آزاد کنند؛ این دستوری است که به آن اندرز داده می شوید؛ و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است!• و کسی که توانایی (آزاد کردن برده ای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند؛ این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکی دارند».مطابق این آیه (ظهار) عملی است حرام و منکر، ولی از آنجا که تکالیف الهی اعمال گذشته را شامل نمی شود، و از لحظه نزول حاکمیت دارد، در پایان آیه می فرماید: (خداوند بخشنده و آمرزنده است) (و ان الله لعفو غفور).بنابراین اگر مسلمانی قبل از نزول این آیات مرتکب این عمل شده نباید نگران باشد، خداوند او را می بخشد.بعضی از فقها و مفسران معتقدند که الان هم ظهار گناهی است بخشوده، همانند گناهان صغیره که خداوند وعده عفو- در صورت ترک کبائر - نسبت به آن داده است ولی دلیلی بر این معنی وجود ندارد، و جمله بالا نمی تواند گواه آن باشد.اما به هر حال مساءله کفاره به قوت خود باقی است. .در پایان آیه برای اینکه همه مسلمانان این مساءله را یک امر جدی تلقی کنند می گوید:(این احکام، حدود و مرزهای الهی است، و کسانی که با آن به مخالفت برخیزند و کافر شوند عذاب دردناکی دارند) (و تلک حدود الله و للکافرین عذاب الیم).
یکی از احکامی که خداوند وضع کرده است وجوب حج است که اگر کسی این حکم الهی را تکفیر کند کافر شده است.
از دیگر موجبات کفر انکار وجوب حج می باشد.«... ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ومن کفر فان الله غنی عن العــلمین؛ در آن، نشانه های روشن، (از جمله) مقام ابراهیم است؛ و هر کس داخل آن (= خانه خدا) شود؛ در امان خواهد بود، و برای خدا بر مردم است که آهنگ خانه (او) کنند، آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. و هر کس کفر ورزد (و حج را ترک کند، به خود زیان رسانده)، خداوند از همه جهانیان، بی نیاز است.».
← دستور رفتن به حج
 ۱. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «انکار وجوب حج»    
...

انکار در دانشنامه ویکی پدیا

انکار
انکار سازوکاری دفاعی که در آن افکار و احساسات و اعمال و وقایع دردناک و ناپذیرفته با بیرون راندن از خودآگاه نادیده انگاشته می شود.
انکار-عدم انکار بیانیه ای است که در نگاه اول مستقیم، روشن، صریح و غیر مبهم به نظر می رسد، ولی هنگامی که با دقت اجزا و ترکیبات جمله را معین و آن را تجزیه می کنیم آشکار می گردد که به هیچ عنوان انکار نیست بدین گونه که کذب و خلاف حقیقت هم نیست. این حالت وضعیتی است که در آن کلماتی که عیناً حقیقت دارند برای رساندن تاثیر غیرحقیقی و نادرست استفاده می شوند.
برای نمونه، در پاسخ به اظهارات و ادعاهای آنجلا مرکل صدراعظم آلمان در خصوص شنود مکالمات وی توسط سازمان امنیت ملی ایالات متحده (NSA) در سال ۲۰۱۳، سخنگوی کاخ سفید جی کارنی (Jay Carney) گفت که
ایالات متحده تماس ها و ارتباطات صدر اعظم آلمان آنجلا مرکل را شنود نمی کند و نخواهد کرد.
این بیانیه عمداً از هر گونه احتمال شنود در گذشته چشم پوشی می کند، و فقط به زمان حال و آینده رجوع می کند و به نظر می رسد که آنها شنود مکالمات مرکل را انکار می کنند در حالی که اینطور نیست.
انکار تغییر اقلیمی یا انکار گرمایش جهانی بخشی از مجادله گرمایش جهانی است و شامل انکار، جدی نگرفتن، تشکیک بی جا یا دیدگاه های مخالف خوان می شود که از دیدگاه علمی در خصوص تغییرات اقلیمی که معتقد است دلیل آن اعمال انسان هاست، تأثیرات آن بر طبیعت و جامعه، یا احتمال سازگاری با گرمایش جهانی به وسیلهٔ کنش های انسانی، فاصله می گیرد. در حالی که دانشمندان فکر می کنند «درست نیست به کسانی که انکار می کنند اجازه داده شود قبای شکاکان را بر تن کنند؛ در عمل، این دو لفظ یک گستره ای از دیدگاه های پیوسته و دارای همپوشانی را شکل می دهند و عموماً مشخصات مشابهی دارند: هر دو بیش و کم دیدگاه جریان اصلی علمی در خصوص تغییر اقلیم را نفی می کنند.»
مطالعه و بررسی مجموعه مجادلاتی که در مسیر محدود سازی آزبست صورت گرفت، و چند دهه به طول انجامید و مقایسۀ آن با تغییرات اقلیمی و توجه به تفاوت در مرتبۀ بزرگی تاثیرات اقتصادی ایندو می تواند راهگشاو امید بخش باشد.
انکار مقدمات گونه ای سفسطه منطقی است که در آن با انکار یکی از پیش فرض ها نتیجه استدلال تکذیب می شود.
مثال: گذاره الف به دلیل صحیح بودن ب و ج د صحیح است. ب غلط است. پس گذاره الف غلط است. درحالی که غلط بودن ب دلیل کافی برای غلط بودن الف نیست.
انکار هولوکاست (به انگلیسی: Holocaust denial) یا تجدیدنظر طلبی در هولوکاست باوری است که اظهار می دارد آنچه «نسل کشی جمعی گروه های مختلفی از مردم بخصوص یهودیان اشکنازی، همجنسگرایان و کولیها در طی جنگ جهانی دوم بدست آلمان نازی در اتاقهای گاز از ۱۹۴۱ تا انتهای ۱۹۴۵» خوانده می شود و به هولوکاست موسوم است، اتفاق نیفتاده است و یا بزرگ نمایی شده است البته اخیراً ادعایی مطرح شده که هولوکاست را می پذیرد اما این کار را به گردن سرمایه داران یهودی می اندازد به این ترتیب که آن ها برای پیدا کردن بهانه ای برای ایجاد سرزمین موعود یهودی در ازای کمک مالی به هیتلر از او خواستند تا یهودیان فقیر را بکشد.
انکار هولوکاست در ایران بخشی از تلاشها در جهت انکار هولوکاست را شامل می شود.
انکار کشتار نانجینگ دیدگاهی است که منکر حقیقت داشتن قتل چند صد هزار نفر از سربازان و غیر نظامیان چینی در طول جنگ دوم چین و ژاپن توسط نیروهای امپراتوری ژاپن است. این بحث به موضوعی بسیار مناقشه انگیز در روابط چین و ژاپن تبدیل شده است.
انکار-عدم انکار بیانیه ای است که در نگاه اول مستقیم، روشن، صریح و غیر مبهم به نظر می رسد، ولی هنگامی که با دقت اجزا و ترکیبات جمله را معین و آن را تجزیه می کنیم آشکار می گردد که به هیچ عنوان انکار نیست بدین گونه که کذب و خلاف حقیقت هم نیست. این حالت وضعیتی است که در آن کلماتی که عیناً حقیقت دارند برای رساندن تاثیر غیرحقیقی و نادرست استفاده می شوند.
برای نمونه، در پاسخ به اظهارات و ادعاهای آنجلا مرکل صدراعظم آلمان در خصوص شنود مکالمات وی توسط سازمان امنیت ملی ایالات متحده (NSA) در سال ۲۰۱۳، سخنگوی کاخ سفید جی کارنی (Jay Carney) گفت که
ایالات متحده تماس ها و ارتباطات صدر اعظم آلمان آنجلا مرکل را شنود نمی کند و نخواهد کرد.
این بیانیه عمداً از هر گونه احتمال شنود در گذشته چشم پوشی می کند، و فقط به زمان حال و آینده رجوع می کند و به نظر می رسد که آنها شنود مکالمات مرکل را انکار می کنند در حالی که اینطور نیست.
عدم انکار به این مفهوم است که طرفین درگیر در یک نزاع حقوقی، نتوانند صحت و اعتبار یک قرارداد یا متنی که قبلاً تهیه شده است را انکار نمایند.
در زندگی روزمره انسان ها، تا کنون مکانیزم های عدم انکار عمدتاً با تکیه بر امضا و اعتبار آن و تأیید کردن امضا ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. البته به طور عادی هر امضایی را می توان به سادگی انکار نمود. گاهی انکار یک امضا توسط دارندهٔ آن به شکل "من این را امضا نکرده ام." انجام می شود که نشان از جعل امضا توسط دیگران دارد و گاهی نیز دارندهٔ امضا، در عین پذیرش اصل امضا، آن را بی اعتبار می داند که به معنای وجود شرایط غیرعادی مانند تهدید و اعمال فشار توسط دیگران است.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

انکار در جدول کلمات

انکار کردن
حاشا
انکار کننده
منکر
برای انکار حدی نیست
سن

معنی انکار به انگلیسی

abjuration (اسم)
عهد شکنی ، نقض عهد ، ارتداد ، سوگند شکنی ، نقض عهد کردن ، ترک عقیده ، انکار
denial (اسم)
انکار ، رد ، تکذیب ، عدم پذیرش ، حاشا
repudiation (اسم)
انکار ، ردی
disavowal (اسم)
انکار ، رد
gainsay (اسم)
انکار ، مخالفت
disclamation (اسم)
انکار ، ترک دعوا
abnegation (اسم)
انکار ، چشم پوشی ، کف نفس ، رد ، فداکاری

معنی کلمه انکار به عربی

انکار
انکر , تناقض , شجب , نکران
استسخف
غير قابل للدحض
انکارية
الحاد
اترک , انکر , تعهد بنبذه , تناقض

انکار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی انکار

وحید زمانی ٠٢:٠٣ - ١٣٩٥/١٢/١٥
واقول_دبه
|

سمیه صداقت ٠١:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢
حاشا کردن
|

نجتی ١٦:٥٩ - ١٣٩٧/١١/٢٤
نپذیرفتن واقعیت
|

رضاوثیقی ١٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠١/٢٥
توجیحی برای جلوگیری از رشدوتغییر
|

اشکان ١٣:٢٤ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
شاید این واژه ریشه ایرانی دارد:
"انگره مینو" در اوستا هستش
|

پیشنهاد شما درباره معنی انکارنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

خیری وند خلیلی منجزی > حاجی وند
یامین > راحیل
محمد > عیسی وند
افشاری > lifelong
کامیلا > کمیلا
رضاعذباشی > آگهی مکتوب
راحیل > سیرو
نگار > نارا

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی انکار   • مفهوم انکار   • انکار چیست   • انکار شاهین نجفی   • انکار در روانشناسی   • انکار خواننده   • انکار رپر   • انکار پس از اقرار در جدول   • تعریف انکار   • معرفی انکار   • انکار یعنی چی   • انکار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انکار
کلمه : انکار
اشتباه تایپی : hk;hv
آوا : 'enkAr
نقش : اسم
عکس انکار : در گوگل


آیا معنی انکار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )