برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اهل تشبیه


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

اهل تشبیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اهل تشبیه   • مفهوم اهل تشبیه   • تعریف اهل تشبیه   • معرفی اهل تشبیه   • اهل تشبیه چیست   • اهل تشبیه یعنی چی   • اهل تشبیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اهل تشبیه
کلمه : اهل تشبیه
اشتباه تایپی : hig jafdi
عکس اهل تشبیه : در گوگل

آیا معنی اهل تشبیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )