برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اهل سنّت


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

اهل سنّت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اهل سنّت   • مفهوم اهل سنّت   • تعریف اهل سنّت   • معرفی اهل سنّت   • اهل سنّت چیست   • اهل سنّت یعنی چی   • اهل سنّت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اهل سنّت
کلمه : اهل سنّت
اشتباه تایپی : hig skّj
عکس اهل سنّت : در گوگل

آیا معنی اهل سنّت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )