برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1148 100 1

اهل هوا

اهل هوا در دانشنامه اسلامی

اهل هوا
اَهْل ِ هَوا، در باور عامه به کسانی می گویند که به تسخیر بادهای جادویی و مرموز بیماری زا درآمده ، و از گزند آن ها رسته و آزاد شده اند.
سواحل نشینان جنوب ایران برآنند که اهل هوا در تمام طول عمر، مرکب (فرس ) بادهای رام شده در درون خود، و میانجی و وسیله ارتباطی با آن ها هستند.مادام که اهل هوا از این بادها فرمان می برند و خواسته ها و نیازهایشان را برآورده می کنند، از گزند و آزار آن ها در امانند.
پیشینه
مردم ساحل نشین جنوب ایران ، ارواح و جن ها را به صورت باد می پندارند و معتقدند که هر بادی جنی دارد که با آن به درون جسم آدمیزادگان می رود و آن ها را تسخیر و «هوایی » می کند. اینان جن بادهای خطرناک و موذی و آسیب رسان را «مَضِرّاتی » می نامند. به عقیده اهل هوا شخص مُسخَّر باد یا «بادْزده » (جن زده ) اختیارش را از دست می دهد و به بیماری «دیوْباد»، یعنی جنون و دیوانگی دچار می شود و به صورت مرکب و فرس باد در می آید (به صورت اسب و استر درآمدن مردان و زنان مسخَّر روح در میان اقوام مسلمان هوسا در افریقای غربی و قبایل سدامو در جنوب حبشه ).اهل هوا، این بیماران را «هوایی »، و بادهای سوار بر مرکب یا بیمار را در زبان سواحلی «په په ۲» و در عربی «هُبوب » می نامند. روح پنداری ۳، یا اعتقاد به روح ْ باد، یا جن باد و تسخیر روح یا جن ۴ (جن زدگی ۵)، از زمان های بسیار دور و دوره جان انگاری ۶ در جامعه های ابتدایی وجود داشته ، و هنوز هم در میان بسیاری از اقوام سرزمین های آسیایی ، افریقایی ، اروپایی و مردم سرخ پوست امریکا باز مانده است .
اصطلاحات مختلف در فرهنگ اقوام مسلمان
...

اهل هوا در دانشنامه آزاد پارسی

اَهلِ هوا
(یا: اهل زار) در باور عامه کسانی که به تسخیر بادهای جادویی و مرموز بیماری زا درآمده، و به یاری درمانگرانی که در کار خود تبحّر دارند، از گزند این بادها آزاد شده اند. به باور جزیره نشینان و کرانه نشینان جنوب ایران، اهل هوا در تمام طول عمر، مرکب بادهای رام شده در درون خود، و میانجی و واسطۀ ارتباط با آنانند. در پندار این مردم ارواح و جن ها به صورت بادند و هر بادی را جنی است که با آن به درون کالبد آدمی رخنه و او را «هوایی» می کند. جن بادهای موذی را «مَضرّانی» و شخص تسخیرشده را بادزده می نامند. چنین شخصی به بیماری «دیوباد» یعنی جنون دچار و مرکب (فَرَس) او می شود. اما افزون بر بادهای آسیب رسان (بادهای کافر) بادهای مسلمان نیز وجود دارند، که بادهای مشایخ صاحب مزار و قدمگاه اند. این باد با چشم باز راه می رود و از همه چیز آگاه است و اگر بتوانند آن را از مرکبش پایین بیاورند و تسخیر کنند، از تمام دنیا خبر می دهد. کسی که باد جن در کالبدش رفته باشد، رفتارهای نابهنجار از خود بروز می دهد و به رعشه و لقوه و دردهای دیگر مبتلا می شود. از دیدگاه علمی، برخی از علامت های جن زدگی، از جنون یا روان پریشی حکایت می کند و یا صورت هایی است از واکنش های روانی و اختلال های روحی در برابر فشارها و تنش های ناشی از وضعیت اجتماعی بیمار در جامعه. درمان بیماری زار، که اهل هوا به آن گرفتار می آیند، در ایران با گروهی مرد و زن است که آن ها را بابا و ماما می خوانند. اینان همگی سیاه پوست افریقایی تبار و یا دورگه هایی هستند که بیشترشان از سواحل افریقا به ایران مهاجرت کرده اند. درمان بیماری با مراسم طبل کوبی، خواندن آواز و ذکر او را و اعمال جادویی دیگر، و ایجاد فضایی صورت می پذیرد، که نوعی گسست ذهنی ایجاد می کند و حاضران را به خلسه و جذبه فرو می برد. در مجالس مربوط به بادهای مسلمان مراسم با سلام و صلوات آغاز می شود، اما در مجالس بادهای کافر، مانند زار، از ذکر نام خدا و رسول و ائمه پرهیز می کنند. ازجمله اعمال بایسته در مجالس اهل هوا، انداختن سفره و چیدن خوراک ها و گیاهان خوشبو و میوه های کُنار و خرما، قربانی کردن بز و ریختن خون آن است. ساعدی بادهای پراکنده در سواحل و جزایر خلیج فارس را به هفت گروه و ریاحی بادهای بلوچستان را به پنج گروه تقسیم می کند. شمار بادها نزد مردم کرانه های خل ...

ارتباط محتوایی با اهل هوا

اهل هوا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اهل هوا   • مفهوم اهل هوا   • تعریف اهل هوا   • معرفی اهل هوا   • اهل هوا چیست   • اهل هوا یعنی چی   • اهل هوا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اهل هوا
کلمه : اهل هوا
اشتباه تایپی : hig i,h
عکس اهل هوا : در گوگل

آیا معنی اهل هوا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )