برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1268 100 1

اورشانابی

اورشانابی در دانشنامه ویکی پدیا

اورشانابی
اورشانابی در حماسه گیلگمش قایق ران اوتنپیشتیم و گیلگمش در آب های مردگان بود.
گیلگمش به اندرز سیدوری نزد اورشانابیِ قایق ران می رود و از او برای راندن کشتی در آب های مردگان تقاضای کمک می کند. اورشانابی از شاه می پرسد که کیست و در آنجا چه می کند، پادشاه نیز پاسخ می دهد که به دنبال دوست نزدیکی است که درگذشته است. قایق ران می گوید که باید نخست چند امتحان به انجام رساند و سپس بازگردد. گیلگمش پس از انجام آزمون هایش بازمی گردد و اوتنپیشتیم را به همراه می آورد.
عکس اورشانابی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با اورشانابی

اورشانابی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرسام آرامیس
در حماسه گيلگمش قايقران اوتنپيشتيم و گيلگمش در آبهاي مردگان بود.گيلگمش بـه اندرز سيدوري نزد اورشانابيِ قايقران مـيرود و از او بـراي رانـدن كشـتي در آبهـاي مردگـان تقاضـاي كمـک ميكند. اورشانابي از شاه ميپرسد كه كيست و در آنجا چه ميكند، پادشاه نيز پاسخ ميدهد كه به دنبال دوست نزديكي است كه درگذشته است. قايقران ميگويد كه بايد نخست چند امتحان به انجام رساند و سپس بـازگردد.
(donna Rosenberg- 1993) گيلگمش پس از انجام آزمونهايش بازميگردد و اوتنپيشتيم را به همراه ميآورد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اورشانابی   • مفهوم اورشانابی   • تعریف اورشانابی   • معرفی اورشانابی   • اورشانابی چیست   • اورشانابی یعنی چی   • اورشانابی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اورشانابی
کلمه : اورشانابی
اشتباه تایپی : h,vahkhfd
عکس اورشانابی : در گوگل

آیا معنی اورشانابی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )