برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1280 100 1

اوزون حسن

معنی اوزون حسن در لغت نامه دهخدا

اوزون حسن. [ ح َ س َ ] (اِخ ) (حسن دراز) امیرحسین بیگ مکنی به ابوالنصر. متوفی بسال 882 هَ. ق. پادشاه (857-882)، از امرای معروف به آق قوینلو پسر علی بیگ ترکمان. وی در 857 هَ. ق. در قلعه ٔ آمد بجای برادر خویش جهانگیر ترکمان به امارت نشست. در 861 هَ. ق. در نزدیک فرات طغیان برادرش جهانگیر را که از جهانشاه قره قوینلو مدد گرفته بود بسختی فرونشاند و چندی بعد قلعه ٔ معروف به حصن کیف (کیفا) را از سلاطین ایوبی انتزاع نمود (864 هَ. ق.). پس از آن جهانشاه قره قوینلو را کشت و عراق و آذربایجان را ضمیمه ٔ قلمرو خویش کرد (873). چند سال بعد با سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی مصاف داده مغلوب و منهزم شد (878). آنگاه پسر خود اغورلو محمد را که بسلطان عثمانی پناه برده بود بحیله بدست آورده هلاک نمود (879). دو سال بعد لشکر بگرجستان کشیده تفلیس را گشود (881) اما چندی بعد در تبریز وفات یافت و پسرش سلطان خلیل ترکمان بجایش نشست. اوزون حسن مقتدرترین و مشهورترین پادشاهان سلسله ٔ آق قوینلو بود. زنش دسپیناخاتون دختر کالویوآنس آخرین امپراطور مسیحی طرابوزان بود و اوزون حسن بسبب ارتباط با امپراطوران طرابوزان و مذاکرات با سلاطین مسیحی اروپا مورد نفرت و خصومت دربار عثمانی بود. وی بسبب کفایت و تدبیر نه فقط آذربایجان و عراق و فارس و کرمان و کردستان و ارمنستان را بحوزه ٔ تصرف خویش درآوردبلکه توانست مدعی و معارض سلطان محمد فاتح پادشاه معروف عثمانی بشود و توجه جمهوری ونیز و سلاطین اروپا را در معارضه ٔ با نیروی دولت عثمانی جلب کند. سیاحان ونیزی که بدربار او آمده اند، جلال و عظمت دربار او را ستوده و او را بسبب درازی بالا اوزون حسن خوانده اند.تاریخ حیات او را مولانا ابوبکر طهرانی ، از معاصرینش ، نوشته است. (دایرةالمعارف فارسی ). و رجوع به تاریخ طبقات سلاطین اسلام لین پول و قاموس الاعلام ترکی شود.

معنی اوزون حسن به فارسی

اوزون حسن
ابو النصر حسن یک مشهور باوزون حسن موسس سلسله آق قویونلو و تنها پادشاه مقتدر آن خاندان بود ( ۸۸۲ - ۸۷۳ ه. ق . )
امیر حسین بیگ مکنی به ابوالنصر متوفی بسال ۸۸۲ ه.ق . پادشاه معروف از سلسله امرای معروف به آق قوینلو پسر علی بیگ ترکمان .

اوزون حسن در دانشنامه ویکی پدیا

اوزون حسن
اوزون حسن آق قویونلو (۱۴۲۳–۱۴۷۸) یکی از مقتدرترین سلاطین سلسله آق قویونلو بود که به ایران، عراق و شرق آناتولی بیست و پنج سال حکومت کرد. وی پدر بزرگ اسماعیل اول">شاه اسماعیل اول از طرف مادری بود.
یعقوب آژند (مترجم)، تاریخ ایران (دوره تیموریان)، جامی، چاپ سوم تهران ۱۳۸۷، شابک: ۱-۴۹-۵۶۲۰-۹۶۴-۹۷۸
وبسایت دانشنامه رشد، صفحه اوزون حسن آق قویونلو (بازیابی در ۱ اوت ۲۰۱۱)
پس از قراعثمان هیچ کدام از فرزندان به شجاعت و شهامت پدرشان نبودند و چنین می نماید که خاندان حاکمه آق قویونلو به مدت یک دهه گرفتار آشفتگی و نابسامانی ناشی از منازعات و دسیسه های بی پایان شدند. اما وقتی جهانگیر فرزند علی بیک فرزند قراعثمان به قدرت رسید شرایط عوض شد. در زمان حکومت او زمینهایی که به دست قراقویونلوها افتاده بود، کمابیش بازپس گرفته شد. وی در منازعات خانوادگی با دو عمویش قاسم بیک که از سوی ممالیک مصر حمایت می شد و شیخ حسن که تحت حمایت قراقویونلوها بود، وارد جنگ شد. از این زمان بود که اوزون حسن علیه شیخ حسن گسیل شد و این نبرد با شکست شیخ حسن و مرگ وی همراه بود. اما در تابستان ۱۴۵۳ هنگامی که جهانگیر در اردوی تابستانی خود در آلاداغ به سر می برد، اوزون حسن مخفیانه دیاربکر و کمی بعد ماردین را تسخیر کرد. سپس نوبت جهانگیر بود که با حمایت جهانشاه قراقویونلو درصدد بازپسگیری قدرتش برآید. این مناقشات چند سالی بین دو برادر ادامه داشت و حتی با دخالت مادرشان، ساره خاتون، مرتفع نشد. سرانجام جهانگیر به رغم تلاش های سخت نتوانست موقعیت خویش را برگرداند و تا پایان عمرش در سال ۸۷۴ق/۱۴۶۹م در ماردین به سر برد.
اوزون حسن به رسم دیگر رهبران آق قویونلو با تئودورا دختر امپراتور ژان چهارم، امپراتور ترابوزان، ازدواج کرد. اوزون حسن همچنین خواهرش، خدیجه بگم را به عقد ازدواج شیخ جنید، سرکرده جسور طریقت صفوی در اردبیل، درآورد.
بعدها اوزون حسن، دخترش، حلیمه (مارتا) را به عقد خواهر زاده اش، حیدر درآورد که حاصل این ازدواج اسماعیل، نخستین پادشاه صفوی بود.
عکس اوزون حسن


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اوزون حسن در دانشنامه آزاد پارسی

اُوزون حَسن (۸۲۸ـ۸۸۲ق)
(یا: ابوالنّصر حسن بیگ) از پادشاهان (حک: ۸۵۷ ـ۸۸۲ق) سلسله آق قویونلو. اوزون حسن پسر علی بیگ ترکمان و نوۀ قراعثمان بود. هنگامی که برادرش ، جهانگیر، را درگیر جنگ با دشمنان دیرینۀ خود قراقویونلوها دید، به یاری او شتافت و آنان را به تسلیم واداشت و پس از چندی ، شهر ماردین را به تصرّف درآورد. در این هنگام ، با مداخلۀ مادرش، ساره خاتون، با برادر خود صلح کرد. اما در ۸۶۱ق، نزدیک رود فرات، وی را که از حمایت جهان شاه قراقویونلو برخوردار شده بود شکست داد. مدتی بعد (۸۶۴ق) قلعۀ معروف حصن کیف را از سلاطین ایوبی گرفت و پس از آن جهان شاه قراقویونلو را کشت و در رجب ۸۷۲ق، بغداد را محاصره کرد، اما با تسلّط حسنعلی فرزند جهان شاه بر قلعۀ النجق در حوالی تبریز، محاصره بغداد را ترک کرد و به جنگ با او پرداخت . درپی فرار حسنعلی در رجب ۸۷۳ق، پیروزمندانه وارد تبریز شد. او همچنین سلطان ابوسعید تیموری را نیز در قراباغ شکست داد و دامنۀ متصرّفات خود را به عراق عرب و عجم و فارس و کرمان تا سواحل خلیج فارس و آذربایجان و دیار بکر رسانید و با دولت تیموریان خراسان در محل پل ابریشم دامغان هم مرز گردید. علاوه بر آن، اوزون حسن با دولت عثمانی وارد نبرد شد و در همین نبردها از سلطان محمّد فاتح شکست خورد و آناتولی را ازدست داد (۸۷۸ق). وی در سال های آخر حکومتش با تمرّدهای پی درپی پسرش اُغورلو محمد، روبه رو بود، لذا او را که به سلطان عثمانی پناه برده بود، با حیله به تبریز کشاند و کشت (۸۸۱ق). آخرین اقدام عمدۀ اوزون حسن لشکرکشی به تفلیس بود که غنایم بسیار به دست آورد (۸۸۱ق). اوزون حسن پایتخت خود را از آمد به تبریز منتقل کرد و همۀ قبایل و عشایر ترکمان را که در آناتولی شرقی اقامت داشتند به ایران فراخواند و امپراتوری گسترده ای در آن دیار پایه گذارد و سرزمین هایی به صورت اقطاع به امیران عشایر آق قویونلو واگذار کرد. او قبیلۀ خود را که صحراگرد بودند، به شهرنشینی رهنمون گشت و بنیادهای علمی و دینی پدید آورد. مورّخان او را به دادگستری و رعیت پروری ستوده اند.

ارتباط محتوایی با اوزون حسن

اوزون حسن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مارتا دختر اوزون حسن   • پایتخت آق قویونلوها   • قره قویونلو   • شروانشاهان   • آق قویونلو و قراقویونلو   • جهانشاه قراقویونلو   • دسپینا خاتون   • کارگردان فرانسوی آبی بزرگ   • معنی اوزون حسن   • مفهوم اوزون حسن   • تعریف اوزون حسن   • معرفی اوزون حسن   • اوزون حسن چیست   • اوزون حسن یعنی چی   • اوزون حسن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اوزون حسن
کلمه : اوزون حسن
اشتباه تایپی : h,c,k psk
عکس اوزون حسن : در گوگل

آیا معنی اوزون حسن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )