برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

اوسی

معنی اوسی در لغت نامه دهخدا

اوسی. (ص نسبی ) منسوب به اوس ، و آن شهری است بفرغانه :
بشکر چیدن لفظ تو آن بود
که هم اوسی رسد هم اوزجندی.
سوزنی.

معنی اوسی به فارسی

اوسی
منسوب به اوس و آن شهری است بقرغانه .
[ گویش مازنی ] /oossi/ استی
[ گویش مازنی ] /oossi tek/ نوک آستین
[ گویش مازنی ] /baal oossi/ استی
ابن محمد بن خلف اوسی قرطبی مالکی مکنی به ابوالحسن
منسوب به نااوس

اوسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یعقوب مشفق
هوو در گویش گیلکی
مصیب مهرآشیان مسکنی
اوسی =آب سی است حقه شیادی است که بر سکه یا ریگی یا انگشتری با ورد پیر و قطبالدین یا بزرگ و شیخ قبیله یا شیادی ناشناس سی پوف از نفس کثیف خود را بر ان سر میداد و میگفت در جام اب بیندازید و بیمار بخورد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اوسی   • مفهوم اوسی   • تعریف اوسی   • معرفی اوسی   • اوسی چیست   • اوسی یعنی چی   • اوسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اوسی
کلمه : اوسی
اشتباه تایپی : h,sd
عکس اوسی : در گوگل

آیا معنی اوسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )