برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

اونخورده شکم نبند

اونخورده شکم نبند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
اُوِ نَخوردَه شِکَم نَبند درگویش یزدی یعنی چیزی که نخورده ای نگو خورده ای (کنایه : کاری که نکرده ای را گردن نگیر )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اونخورده شکم نبند   • مفهوم اونخورده شکم نبند   • تعریف اونخورده شکم نبند   • معرفی اونخورده شکم نبند   • اونخورده شکم نبند چیست   • اونخورده شکم نبند یعنی چی   • اونخورده شکم نبند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اونخورده شکم نبند
کلمه : اونخورده شکم نبند
اشتباه تایپی : h,ko,vni a;l kfkn
عکس اونخورده شکم نبند : در گوگل

آیا معنی اونخورده شکم نبند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )