برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

اکتفاء القنوع بما هو مطبوع

اکتفاء القنوع بما هو مطبوع در دانشنامه اسلامی

«اکتفاء القنوع بما هو مطبوع»، اثر عربی ادوارد ون دایک، شامل فهرستی موضوعی در نام و نشان و مشخصات نوشتارهای عربی فرهنگ و تمدن اسلامی است که تا اوایل سده 14ق، به چاپ رسیده اند .
نویسنده پیرامون انگیزه نگارش کتاب، به این نکته اشاره دارد که احمد نظیم بیک، سرپرست مدرسه خدیویه قاهره از او خواسته تا مشخصات آثار چاپی عربی را گردآوری کند تا رغبت دانشجویان به شناخت میراث علمی و فرهنگی شان بیش از پیش برانگیخته شود .
این کتاب از مهم ترین آثار کتاب شناختی در نوع خود بشمار می رود .
نام کامل این کتاب عبارت است از: «اکتفاء القنوع بما هو مطبوع من أشهر التآلیف العربیة فی المطابع الشرقیة و الغربیة».
کتاب مشتمل بر یک مقدمه و چهار باب است.

اکتفاء القنوع بما هو مطبوع در دانشنامه آزاد پارسی

اِکتِفاء القُنوع بِما هُوَ مَطبوع
کتابی به عربی، از ادوارد ون دایک، شامل فهرستی موضوعی از مشخصات آثار عربی فرهنگ و تمدن اسلامی تا اوایل قرن ۱۴ق. این کتاب در نوع خود از مهم ترین آثار کتاب شناختی است و علاوه بر فهرست، شرح احوال برخی دانشمندان را نیز دارد. این اثر نخستین بار در ۱۸۹۶ در مصر و در ۱۳۶۸ش با مقدمۀ آیت الله شهاب الدین مرعشی در قم چاپ و منتشر گردید.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اکتفاء القنوع بما هو مطبوع   • مفهوم اکتفاء القنوع بما هو مطبوع   • تعریف اکتفاء القنوع بما هو مطبوع   • معرفی اکتفاء القنوع بما هو مطبوع   • اکتفاء القنوع بما هو مطبوع چیست   • اکتفاء القنوع بما هو مطبوع یعنی چی   • اکتفاء القنوع بما هو مطبوع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اکتفاء القنوع بما هو مطبوع
کلمه : اکتفاء القنوع بما هو مطبوع
اشتباه تایپی : h;jthء hgrk,u flh i, lxf,u
عکس اکتفاء القنوع بما هو مطبوع : در گوگل

آیا معنی اکتفاء القنوع بما هو مطبوع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )