برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1323 100 1

اکتفا

/'ektefA/

مترادف اکتفا: بس، بسندگی، بسنده، کفاف، کفایت

برابر پارسی: بسنده، بس، بسندگی، چیره گردی، سرنگونی

معنی اکتفا در لغت نامه دهخدا

اکتفا. [ اِ ت ِ ] (از ع ، اِمص ) بسنده کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (یادداشت مؤلف ). بس کردن به. بسندگی. (از یادداشت مؤلف ) :
چه گر خانه او را بدین سان چنین
و یاخود مر او را به طبع اکتفاست.
ناصرخسرو.
و رجوع به اکتفاء شود. || بس. || خشنودی. (ناظم الاطباء). || نزد علمای معانی نوعی از انواع حذف است و آن عبارتست از اینکه مقام اقتضای آن کند که از هر دو چیز ملازم و مربوط بهم برای رعایت نکته یکی را ذکر نکنند و این عمل غالباً در موارد ارتباط عطفی انجام پذیرد. کقوله تعالی : و سرابیل تقیکم الحر. (قرآن 81/16)؛ ای و البرد. و اختصاص لفظ حر برای آن است که بلاد عرب گرمسیر است و خود را از گرما محفوظ داشتن در آن بلاد اهم لوازم زندگانی است ، و مانند: بیدک الخیر. (قرآن 26/3)؛ ای والشر. و اختصاص لفظ خیر برای آن است که بندگان خدای را خیر آرزو و مطلوبست. (از کشاف اصطلاحات الفنون ).

معنی اکتفا به فارسی

اکتفا
۱ - ( مصدر ) بسنده کردن بس کردن بس دانستن بس شدن کفایت کردن . ۲ -( اسم ) بسندگی .
بسنده کردن . بس کردن به بسندگی
( مصدر ) کفایت کردن

معنی اکتفا در فرهنگ فارسی عمید

اکتفا
۱. کفایت کردن.
۲. بس دانستن.
۳. (ادبی) در بدیع، آن است که شاعر یک کلمه یا جمله را از آخر شعر حذف کند به طوری که به قرینۀ معنوی و دلالت کلمات پیشین، معنی کلام استنباط شود، چنان که در این شعر: ای بر دل هرکس ز تو آزار دگر / بر خاطر هر کسی ز تو بار دگر ـ رفتی به سفر عظیم نیکو کردی / آن روز مبادا که تو یک بار دگر (عبید زاکانی). مراد شاعر آن است که مبادا یک بار دیگر از سفر برگردی.

اکتفا در دانشنامه اسلامی

حذف اکتفا به عدم ذکر یکی از دو شیء متلازم، به قرینه شیء مذکور اطلاق می شود.
«حذف اکتفا» از اقسام ایجاز حذف و در جایی است که مقام، ذکر دو چیز متلازم و مرتبط را اقتضا کند، ولی به دلیل معلوم بودن یکی از آن دو و نکته ای خاص، از ذکر آن صرف نظر می شود. این مورد غالبا در ارتباطات عاطفی انجام می پذیرد؛
مثال
۱. (سرابیل تقیکم الحر)؛ «تن پوشهایی که شما را از گرما و سرما حفظ می کند». که در اصل، «الحر و البرد» بوده که «البرد» حذف شده است؛ زیرا خطاب به عرب بادیه نشین است که غالبا در صحراهای گرم به سر می بردند؛۲. (بیدک الخیر) که در اصل «بیدک الخیر والشر» بوده؛ اما از نظر ادب ، ذکر «شر» مناسب نبوده و حذف شده است.
عناوین مرتبط
...

اکتفا در دانشنامه آزاد پارسی

اِکتِفا
(در لغت به معنی بسنده کردن) اصطلاحی در بدیع. حذف کلمه یا جمله ای از کلام به قرینۀ معنوی است: ای صبا، سوختگان بر سر ره منتظرند/گر از آن یار سفرکرده پیامی داری (حافظ)؛ که کلمۀ «بگوی» یا «بیاور»، به قرینۀ معنوی، حذف شده است.

معنی کلمه اکتفا به عربی

اِجْتَزَأَ بـِ ، اِحْتَسَبَ بِـ

اکتفا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اکتفا   • مفهوم اکتفا   • تعریف اکتفا   • معرفی اکتفا   • اکتفا چیست   • اکتفا یعنی چی   • اکتفا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اکتفا
کلمه : اکتفا
اشتباه تایپی : h;jth
آوا : 'ektefA
نقش : اسم
عکس اکتفا : در گوگل

آیا معنی اکتفا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )