برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1348 100 1

ایزد

/'izad/

مترادف ایزد: آفریدگار، الله، پروردگار، جان آفرین، خدا، فرشته، یزدان

معنی اسم ایزد

اسم: ایزد
نوع: پسرانه
ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت آنها پس از امشاسپندان است، خداوند

معنی ایزد در لغت نامه دهخدا

ایزد. [ زَ ] (اِ) در اوستا «یزته »، در سانسکریت ، «یجته » صفت از ریشه «یز» بمعنی پرستیدن و ستودن پس «یزته » لغةً بمعنی درخور ستایش و بفرشتگانی اطلاق میشده که از جهت رتبه و منزلت دون امشاسپندان هستند. این واژه در پهلوی «یزد» و در فارسی ایزد شده اما در فارسی ایزد به معنی فرشته نیست بلکه فقطخدا و آفریدگار کل است و در حقیقت اطلاق خاص بعام شده. (مزدیسنا ص 159). در استی «ایزئد» . (از حاشیه ٔ برهان چ معین ). خدا. آفریدگار. اﷲ. (فرهنگ فارسی معین ). نامی است از نامهای باریتعالی جل جلاله. (برهان ). رجوع به آنندراج ، غیاث اللغات و انجمن آرا شود :
کاین فژه پیر زبهر تو مرا خوار گرفت
برهاناد از او ایزد دادار مرا.
رودکی.
هر آن شمعی که ایزد برفروزد
هر آن کس پف کند سبلت بسوزد.
بوشکور.
جز از ایزد توام خداوندی
کنم از دل بتو بر افدستا.
دقیقی.
همه حکمی بفرمان تو رانند
که ایزد مر ترا داده است فرمان.
دقیقی.
کز آن بوم خیزد سپهبد چو تو
فزون آفریناد ایزد چو تو.
فردوسی.
ایا کرده در بینی ات حرص و رس
از ایزد نیایدت یک ذره ترس.
لبیبی.
شاهی است به کشمیر اگر ایزد خواهد
امسال نیارامم تا کین نکشم زوی.
فرخی.
مصر ایزد دادار بفرعون امین داد
کافر شد و بیزار شد از ایزد دادار.
فرخی.
ایزد همه آفاق بدو داد و بحق داد
ناحق نبود آنچه بود کار خدایی.
منوچهری.
ایزد ما این جهان نز پی جور آفرید
نز پی ظلم و فساد، نزپی کین و نقم.
منوچهری.
و توفیق صلح خواهیم از ایزد عز ذکره در این باب. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 82). نخست ثقه درست کردم که هر چه ایزد عز ذکره تقدیر کرده باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 341).
تا داد من از دشمن اولاد پیمبر
بدهد بتمام ایزد دادار تعالی.
ناصرخسرو.
آنکه در آفرینش عالم
غرض او بد ز ایزد ذوالمن.
مسعودسعد.
ایزد تعالی خیرات... بر این عزی ...

معنی ایزد به فارسی

ایزد
خدا، خدای یکتا ، وبه معنی فرشته، ملک
۱ - فرشته ملک . توضیح در دین زردشتی بفرشتگانی اطلاق شود که از جهت رتبه دون (امشاسپند) هستند . تعداد ایزدان بسیار است و بدو بخش تقسیم شوند: مینوی جهانی. اهورمزدا در را ئس ایزدان قرار دارد . لفظ (یزدان ) جمع (یزد ) است و در پهلوی و فارسی بجای مفرد و بمعنی خدا بکارمیرود. ۲ - خدا آفریدگار الله . جمع : ایزدان.
( اسم ) آنکه بخدا پناهد کسی که در پناه ایزد باشد .
[cult statue] [باستان شناسی] تندیس ایزد یا ایزدبانویی خاص که در معبد ویژۀ او قرار داده می شد
صحرای وسیعی است مغرب مزایجان بمسافت سه فرسخ و نشیمن گاه ایل بهارلو است .
نام یکی از امیری بهرام چوبین
بنام خدا ( در مورد تعجب و دفع چشم زخم و قسم گویند ) .

معنی ایزد در فرهنگ معین

ایزد
(زَ)(اِ.) ۱ - فرشته ، ملک . ۲ - خدا، آفریدگار.
( ~ زَ) (اِمر.) کنایه از: دوشیزگی .

معنی ایزد در فرهنگ فارسی عمید

ایزد
۱. خدا، خدای یکتا.
۲. در آیین زردشتی، فرشتگان درجۀ دوم که از حیث رتبه از امشاسپندان پایین ترند و تعداد آن ها بسیار است.
در حال تعجب از خوبی و زیبایی چیزی یا کسی و برای دفع چشم زخم گفته می شد، ماشاءاللّه، چشم بد دور، نامِ خدا: خوبت آراست ای غلام ایزد / چشم بد دور خه بنام ایزد (سنائی۲: ۳۸۶). &delta، گاهی در شعر مخفف می کنند و بنامیزد می گویند: زهی چابک زهی شیرین بنامیزد بنامیزد / زهی خسرو زهی شیرین بنامیزد بنامیزد (سنائی۲: ۳۸۷).

ایزد در دانشنامه ویکی پدیا

ایزد
ایزد واژه ای اوستایی و یک مفهوم زرتشتی با طیف گسترده ای از معانی است اما به طور کلی به مفهوم الوهیّت یا خدایی است. این اصطلاح در معنای واقعی کلمه، به معنی «شایستهٔ پرستش و ستایش» است. ایزد به رب النوع ها، الهه گان، فرشتگان، خدای گان و اربابان طبیعی نیز گفته می شود.
لیست نام ایزدان، فرشتگان و اختران
در لغت نامه دهخدا در معنی رب النوع یا ایزد آمده است: فرشته ای که حق تعالی برای پرورش و حفاظت هر نوع نباتات و حیوانات و جمادات مقرر فرموده چنان که برای پرورش هر نوع، فرشته ای علی حده است. در فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی آمده است: اشراقیان می گویند هر نوعی از افلاک و کواکب و بسایط عنصری و مرکبات و اشباح مجرد پروردگاری دارند که عقل مدبر آن نوع است و اوست غاذی و منمی و مولد. ملاصدرا گوید: کلمه رب النوع را حکمای قدیم مانند انباذقلس و هرمس و فیثاغورس بکار برده اند و رب صنم هم نامیده شده است. مؤلف پس از شرح عقاید سقراط و افلاطون و ابوعلی سینا و یونانیان قدیم گوید: ماحصل کلام آنکه فلاسفه هریک با اختلاف خاصی که در تعبیرات خود دارند گفته اند که برای هر نوعی از انواع موجودات مادی جهان هستی فردی است عقلانی و نورانی و روحانی که حافظ نوع خود می باشد و در معرض تحولات و تغییرات و فساد نیست و افراد مادی تابع و مقهور پرتوی از آن ها می باشد و آن ها را به نام ارباب انواع و غیره خوانده اند.
میترا و آناهیتا از ایزدان آریایی هستند.
ایزد، در اوستا «یَزَتَ» و در سانسکریت «یَجَتَ» آمده است و به معنی «درخور ستایش» است. غالباً در اوستا از ایزدان مینوی و ایزدان جهانی یاد شده است. اهورامزدا، در سَرِ ایزدان مینوی و زرتشت در سَرِ ایزدان جهانی است. ایزد را در پهلوی «یزد» و «یزدان» گویند. مراد از یزدان، مفرد خداوند است و نظر به اینکه اهورامزدا، سرور بزرگ مینویان است و در عالم روحانی هر آنکس که در خور ستایش و نیایش باشد، در ذات او که آفریننده همه است، تمرکز دارد، از این جهت او را به صیغه جمع، یزدان نامیده اند. ایزدان، را از همکاران مَهین ایزدان، که آن ها را امشاسپندان گویند، شمرده اند.
عکس ایزد
ایزد ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ایزد در دانشنامه آزاد پارسی

ایزَد
به معنای پرستیدنی و درخور ستایش ، نام عام فرشتگان مینوی و این جهانی در آیین زَردُشتی. در اَوِستایی یَزَتَ و در پَهلَوی، یَزد تلفظ می شود. ایزدان در آیین زردشتی در مرتبه ای پایین تر از امشاسپندان قرار دارند. در اَوِستا از ایزدان مادّی نیز سخن به میان می آید. ایزدان در آیین زردشتی به دو گروه مینوی و مادّی تقسیم می شوند. اَهورامَزدا سرور ایزدان مینوی و زردشت سرور ایزدان مادّی است . واژه های یَسنا، یَشت ، یَزد و یَزدان (ایزدان ) برگرفته از همین نام است.

ارتباط محتوایی با ایزد

ایزد در جدول کلمات

ایزد
اله
ایزد بانوی گلها در اساطیر رومی
فلورا
ایزد خورشید
اپولون
ایزد رومی جنگ
مارس

معنی ایزد به انگلیسی

god (اسم)
خدا ، تعالی ، خداوند ، ایزد ، الله ، پروردگار ، یزدان ، یاهو

معنی کلمه ایزد به عربی

ایزد
اله

ایزد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
سایسته پرستش و ستایش
میکائیل
خداوند ، نام یکی از خدایان واحد
علی باقری
ایزد :
دکتر کزازی در مورد واژه ی ایزد می نویسد : (( ایزد در پارسی یکی از نام های پروردگار است . ستاک واژه در اوستایی یزته yazata و در پهلوی یزت yazat ، به معنی ستایش و نیایش است . . ریختی دیگر از آن را در یسنا و در یشت که نام پاره هایی از اوستاست ، باز می یابیم . این ستاک هنوز در یزد که نام شهری است نیمروزین (جنوبی ) در ایران باز مانده است . یزدان نیز که در پارسی نامی است آفریدگار را ، از همین ریشه بر آمده است ."یزدان " ریخت پارسی یزتان yazatān در پهلوی است که ریخت جمع "یَزَت " است . یزتان یا ایزدان ، در جهان بینی زرتشتی ، دومین گروه از مینویان و فرشتگانند : 1) امشاسپندان ؛ 2) یزتان ؛ 3) فره وشها یا فره ورتیها .))
خرد بهتر از هر چه ایزدْت داد
ستایش، خرد را بِه از راهِ داد
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 181 )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ایزد در جدول   • معنی مژده اوردن   • معنی ایزد دو حرفی   • معنی یزدان   • رب النوع در جدول   • مترادف رب النوع   • معنی رب النوع در جدول   • اسم یزدان   • مفهوم ایزد   • تعریف ایزد   • معرفی ایزد   • ایزد چیست   • ایزد یعنی چی   • ایزد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایزد
کلمه : ایزد
اشتباه تایپی : hdcn
آوا : 'izad
نقش : اسم
عکس ایزد : در گوگل

آیا معنی ایزد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )