برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1306 100 1

ایمن گردانیدن

معنی ایمن گردانیدن در لغت نامه دهخدا

ایمن گردانیدن. [ م ِ گ َ دَ ] (مص مرکب ) مصون ساختن. محفوظ داشتن. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی ایمن گردانیدن به فارسی

ایمن گردانیدن
(مصدر) مصون ساختن محفوظ داشتن .
مصون گردیدن . در امن و امان قرار گرفتن

ایمن گردانیدن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ایمن گردانیدن   • مفهوم ایمن گردانیدن   • تعریف ایمن گردانیدن   • معرفی ایمن گردانیدن   • ایمن گردانیدن چیست   • ایمن گردانیدن یعنی چی   • ایمن گردانیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایمن گردانیدن
کلمه : ایمن گردانیدن
اشتباه تایپی : hdlk 'vnhkdnk
عکس ایمن گردانیدن : در گوگل

آیا معنی ایمن گردانیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )