برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1317 100 1

ایمن گشتن

معنی ایمن گشتن در لغت نامه دهخدا

ایمن گشتن. [ م ِ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) مطمئن شدن. مصون گشتن. در امان و امن قرار گرفتن :
از آب خوش و خاک یکی گل بسرشتم
کردم سرخمتان بگل و ایمن گشتم.
منوچهری.
از برف نو بنفشه گر ایمن گشت
ایدون چرا چو جامه ٔ ترسا شد.
ناصرخسرو.
بی اصل... چون ایمن و مستغنی گشت بتیره کردن آب خیر... گراید. (کلیله و دمنه ).

معنی ایمن گشتن به فارسی

ایمن گشتن
مطمئن شدن مصون گشتن

ایمن گشتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ایمن گشتن   • مفهوم ایمن گشتن   • تعریف ایمن گشتن   • معرفی ایمن گشتن   • ایمن گشتن چیست   • ایمن گشتن یعنی چی   • ایمن گشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایمن گشتن
کلمه : ایمن گشتن
اشتباه تایپی : hdlk 'ajk
عکس ایمن گشتن : در گوگل

آیا معنی ایمن گشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )