برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1169 100 1

ایوان کسری

معنی ایوان کسری در لغت نامه دهخدا

ایوان کسری. [ اَی ْ ن ِ ک ِ را ] (اِخ ) مشهورترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته اند. قصری است که ایرانیان آنرا طاق کسری یا ایوان کسری گویند. هنوز ویرانه ٔ آن در محله ٔ «اسپانبر» در مداین موجب حیرت سیاحان است. ساختمان این بنا را بخسرو اول نسبت میدهند. مجموع خرابه های این کاخ و متعلقات آن مساحتی بعرض و بطول 400 * 300 متر را پوشانیده است. در این مساحت آثار چند بنا دیده میشود. علاوه بر طاق کسری ، عمارتی است در فاصله ٔ 100 متر در مشرق طاق و تلی که معروف به «حریم کسری » است. طاق کسری تنها قسمتی است ازمحل عمارت که اثرقابل توجهی از آن باقی است. تا سال 1888 م. نما و تالار بزرگ مرکزی برپا بود، اما در آن سال جناح شمالی خراب شد و اکنون جناح جنوبی نیز در شرف انهدام است. در وسط این جلوخان دهانه ٔ طاق بزرگ بیضی شکل نمایان است که عمق آن تا آخر بنا پیش رفته است. طاق کسری مقر معمولی شاهنشاه بود. حیرت و اعجاب بینندگان بیشتر بعلت عظمت و شکوه و ضخامت اضلاع آن است. مسلمانان پس از فتح تیسفون ایوان مداین (طاق کسری ) را برای مسجد اختیار کردند و گویند امیرالمؤمنین علی (ع ) در همین ایوان نماز بجا آورد. (فرهنگ فارسی معین ) : ایوان کسری را بمداین.... شاپورذوالاکتاف بنا کرد و از بعد او چند پادشاه عمارت همی کردند تا بر دست نوشیروان عادل تمام شد. (نوروزنامه ).
چو صیتش در افواه دنیا فتاد
تزلزل در ایوان کسری فتاد.
سعدی.

معنی ایوان کسری به فارسی

ایوان کسری
مشهور ترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته اند . قصری است که ایرانیان آنرا طاق کسری یا ایوان کسری گویند . هنوز ویرانه آن در محله [ اسپانبر ] در مداین موجب حیرت سیاحان است . ساختمان این بنا را به خسرو اول نسبت می دهند . مجموع خرابه های این کاخ و متعلقات آن مساحتی به عرض و طول ۳٠٠ ۴٠٠ متر را پوشانیده است . در این مساحت آثار چند بنا دیده می شود . علاوه بر طاق کسری عمارتی است در فاصله ۱٠٠ متر در مشرق طاق و تلی که معروف به [ حریم کسری ] است . طاق کسری تنها قسمتی است از محل عمارت که اثر قابل توجهی از آن باقی است . تا سال ۱۸۸۸ م . نما و تالار بزرگ مرکزی بر پا بود اما در آن سال جناح شمالی خراب شد . و اکنون جناح جنوبی نیز در شرف انهدام است . در وسط این جلوخان دهانه طاق بزرگ بیضی شکل نمایان است که عمق آن تا آخر بنا پیش رفته است . طاق کسری مقر معمولی شاهنشاه بود . حیرت و اعجاب بینندگان بیشتر به علت عظمت و شکوه و ضخامت اضلاع آن است . مسلمانان پس از فتح تیسفون ایوان مداین ( طاق کسری ) را برای مسجد اختیار کردند و گویند امیر المومنین ع در همین ایوان نماز بجا آورد .
مشهور ترین بنایی که پادشاهان ساسانی ساخته اند .

ایوان کسری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دیوار کج کاخ کسری   • معماری طاق کسری   • ترک خوردن طاق کسری   • عکس طاق کسری   • شعر ایوان مدائن   • کاخ کسری انوشیروان   • عکس دیوار کج کاخ کسرا   • پلان طاق کسری   • معنی ایوان کسری   • مفهوم ایوان کسری   • تعریف ایوان کسری   • معرفی ایوان کسری   • ایوان کسری چیست   • ایوان کسری یعنی چی   • ایوان کسری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ایوان کسری
کلمه : ایوان کسری
اشتباه تایپی : hd,hk ;svd
عکس ایوان کسری : در گوگل

آیا معنی ایوان کسری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )