برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1152 100 1

بابا

/bAbA/

مترادف بابا: اب، پدر، والد ، شخص، کس، فلانی، مردک، یارو، طرف، بزرگ، پیر، پیرمرد ، مرشد، مراد، خدمتکار، خدمتگزار

متضاد بابا: ام، مادر، مام، پیرزن، ننه

معنی اسم بابا

اسم: بابا
نوع: پسرانه
ریشه اسم: کردی
معنی: با احترام اسم از پدر بردن، پدر بزرگ، تخلص شاعرکرد «حسین کرم الله»، نام شاعرو عارف کرد «بابا طاهر عریان» (نگارش کردی

معنی بابا در لغت نامه دهخدا

بابا. (اِ) پدر. اَب. باب. والد :
هست مامات اسب و بابا خر
تومشو تر چو خوانمت استر.
سنائی.
ز ابتدا سرمامک غفلت نبازیدم چو طفل
زانکه هم مامک رقیبم بود و هم بابای من.
خاقانی.
من از شفقت پیربابای خویش
فراموش کردم محابای خویش.
نظامی.
گفت بابا درست شد دستم.
نظامی.
گفت بابا روانه شد پایم
کرد رأی تو عالم آرایم.
نظامی.
گفت بابا چه زیان دارد اگر
بشنوی یکبار تو پند پدر.
مولوی.
طفل تا گیرا و تا پویا نبود
مرکبش جز شانه ٔ بابا نبود.
مولوی.
سر برآورد و گفت پیر کهن
جان بابا سخن دراز مکن.
سعدی (هزلیات ).
پسر مرد تهی کیسه مبادا زیبا
گرچه از دولت او کیسه کند پر بابا.
اوحدی.
زیباتر آنچه ماند ز بابا از آن تو
بدای برادر از من و اعلا از آن تو.
وحشی.
|| در خطاب به پسر، به معنی جان بابا. عزیز پدر :
پسری با پدر بزاری گفت
که مرا یار شو به همسر و جفت
گفت بابا زنا کن و زن نه
پند گیر از خلایق از من نه.
اوحدی (از آنندراج و انجمن آرا).
- امثال :
قدر بابا آن زمان دانی که خود بابا شوی .
بازی بازی با ریش بابا هم بازی .
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود.
در زبان اطفال نیز پدر را گویند || پدر و جد را گویند که پدر پدر و پدر مادر باشد. (برهان ) (هفت قلزم )(شعوری ) (آنندراج ). نیا. پدربزرگ. || مردی. کسی. تنی : من بابائی هستم غربیه (تداول ). || در زبان بربری و ترکی و عربی غربی به معنی پدراست. (دزی ج 1 ص 47). || «بابا» را بر پیران کامل اطلاق کنند که بمنزله ٔ پدر باشند چنانکه باباافضل کاشی و باباطاهر همدانی و امثال ایشان و اتراک نیز آتا گویند مانند: رنگی آتا و وادون آتا که نام دو تن از مشایخ خوارزم بوده و قبر ایشان زیارتگاه است. و مردم اولاد خود را بنام ایشان نذر کنند و مبارک دانند و آتانیاز خوانند و در بلاد روم پیران و مرشدان خود را، دده گویند و هر ...

معنی بابا به فارسی

بابا
باب، پدر، پدربزرگ، پیرمرد کامل
( اسم ) ۱ - پدر باب اب . ۲ - پدر بزرگ . ۳ - آدم ابوالبشر : ( مادر و بابای ما را آن حسود تاج و پیرایه بچالاکی ربود . ) ۴ - امروز به پیر مردان نیز ( بابا ) اطلاق کنند . ۵ - شخص کس : ازین قضیه آن بابا اصلا خبر نداشت من بابایی هستم غریبه. توضیح در تخاطب بهر کسی ( اعم از مرد و زن و کوچک و بزرگ ) ( بابا ) گویند برو بابا خدا پدرت را بیامرزد . ۶ - پدر فرزند را گاه بلفظ ( بابا ) خواند. ۷ - عنوان عارفان و حکیمان : بابا افضل بابا کوهی بابا جعفر بابا طاهر.
( اسم ) ۱ - آدم ابوالبشر. ۲ - گیاهی از تیر. مرکبیان که دارای برگهای پهن است و در کنار جاده ها و زمینهای علفزار میروید.ایثن گیاه پایاست و گلهایش دارای خارهای قلاب مانند یست که بلباس می چسبد . اراقیطون .
تقسیم بابواب کردن
( اسم ) ( صفت اسم ) پدر بزرگ نیا .
( اسم ) به پیرمردان در موقع تفقد اطلاق کنند . ۲ - پدر فرزند خود را بتحبیب ( باباجان ) خواند.
نام فتحعلیشاه قاجار پیش از رسیدن به سلطنت
اصفهانی خطاط ( ف. اصفهان ۹۹۶ ه. ق .) وی شاگرد سید احمد مشهدی بود و در اصفهان به درویشی و انزوا روزگار می گذرانید و از راه کتاب اعاشه می کرد . وی مولف رساله ایست بنام [ آداب المشق ] ( که بخطا آنرا بمیر عماد نسبت داده اند ) . از آثار قلمی او کتابها و رساله هایی است که آنها را در نهایت قدرت و ملاحت نوشته و تاریخهایی بین ۹۷۷ و ۹۹۴ ه. ق . دارد .
( صفت اسم ) لوطی داش مشدی .
عریان همدانی از ش ...

معنی بابا در فرهنگ معین

بابا
( اِ.) ۱ - پدر. ۲ - پدربزرگ . ۳ - عنوانی برای عارفان و حکیمان : باباافضل ، باباطاهر. ۴ - شخص ، کس (عنوانی غیرمحترمانه ).
(اِمر.) نوعی انگور با دانه های درشت و دراز.
(زَ) (اِمر.) نامادری .

معنی بابا در فرهنگ فارسی عمید

بابا
۱. پدر: طفل تا گیرا و تا پویا نبود / مرکبش جز گردن بابا نبود (مولوی: ۷۲).
۲. پدربزرگ.
۳. عنوانی برای برخی از عارفان: باباطاهر عریان.
۴. [عامیانه] عنوانی غیر محترمانه برای شخص مجهول یا کسی که نمی خواهند نامش را ببرند، یارو: یک بابایی چرخ ماشین را پنچر کرده.
نوعی انگور با دانه های دراز و درشت.

بابا در دانشنامه اسلامی

بابا
بابا واژه فارسی و به معنای پدر است.
این واژه که در اصل از زبان کودکان گرفته شده در بسیاری از زبان ها مشترک است و علاوه بر صورت «بابا» بدین صورت ها نیز دیده می شود:با «پ»، مانند papa در انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی.با «ت»، مانند tata و atta (آتا) در ترکی.با «د»، مانند dad و daddy در انگلیسی.
معانی بابا
کلمه «بابا» در عربی و ترکی و بربری و اردو نیز به معنای پدر است.
← بابا گفتن کودک
در مآخذ تاریخی به واژه بابا به عنوان اصطلاحی صوفیانه، که دست کم از دوران سلجوقیان معمول شده است، برمی خوریم.
← در زمان طغرل بیگ
...
بابا
ریشه کلمه:
بوب‌ (۲۷ بار)
بابا واژه فارسی و به معنای پدر است.
این واژه که در اصل از زبان کودکان گرفته شده در بسیاری از زبان ها مشترک است و علاوه بر صورت «بابا» بدین صورت ها نیز دیده می شود:با «پ»، مانند papa در انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی.با «ت»، مانند tata و atta (آتا) در ترکی.با «د»، مانند dad و daddy در انگلیسی.
معانی بابا
کلمه «بابا» در عربی و ترکی و بربری و اردو نیز به معنای پدر است.
← بابا گفتن کودک
در مآخذ تاریخی به واژه بابا به عنوان اصطلاحی صوفیانه، که دست کم از دوران سلجوقیان معمول شده است، برمی خوریم.
← در زمان طغرل بیگ
...
این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است
بابا افضل کاشانی (وفات 667 ق)؛ حکیم، نویسنده، عارف، ادیب و شاعر ایرانی قرن هفتم هجری قمری است. تخلص او افضل و به بابا افضل معروف است. ولادت او در مرق بین اصفهان و کاشان اتفاق افتاد. بابا افضل بیشتر در زادگاه خود به اعتکاف، تدریس، تألیف، تحقیق و مباحثه روزگار می گذرانید.
نسبت تعلیم خواجه نصیر طوسی با یک واسطه به او می رسد. وی مدتی از عمر خود را به علت رشک حاسدان و سخن چینی آنها در زندان گذرانده است ...


ارتباط محتوایی با بابا

بابا در جدول کلمات

بابا
پدر
خالق اثر بابا لنگ دراز
جین وبستر
قالب شعری بابا طاهر شاعر همدانی
دو بیتی

معنی بابا به انگلیسی

father (اسم)
پدر ، بابا ، والد
dad (اسم)
پدر ، بابا ، آقاجان ، پاپا
baba (اسم)
پدر ، بابا
pal (اسم)
هم دست ، شریک ، یار ، رفیق ، بابا
daddy (اسم)
بابا ، باباجان
pa (اسم)
بابا ، پاپا
papa (اسم)
بابا ، آقاجان ، پاپا ، پاپ ، کشیش ناحیه
grandpa (اسم)
نیا ، بابا ، پدر بزرگ

معنی کلمه بابا به عربی

بابا
اب

بابا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بابا جونم   • سایت علی بابا چین   • علی بابا عکس   • آژانس هواپیمایی علی بابا   • فروشگاه اینترنتی علی بابا   • بابای من   • سایت خرید علی بابا   • سایت علی بابا فارسی   • معنی بابا   • مفهوم بابا   • تعریف بابا   • معرفی بابا   • بابا چیست   • بابا یعنی چی   • بابا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بابا
کلمه : بابا
اشتباه تایپی : fhfh
آوا : bAbA
نقش : اسم
عکس بابا : در گوگل

آیا معنی بابا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )