برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1347 100 1

باد کرده

/bAdkarde/

معنی باد کرده به فارسی

باد کرده
اماسیده و ورم کرده

معنی باد کرده به انگلیسی

ventricular (صفت)
بطنی ، باد کرده ، شکم دار ، وابسته به شکم ، شکمچهای
tumescent (صفت)
ورم کرده ، باد کرده ، پر اب و تاب ، ورقلنبیده ، اماس کرده ، اماسیده
baggy (صفت)
شل ، قلنبه ، باد کرده ، ول ، کیسهای متورم
puffy (صفت)
باد کرده ، باد دار
billowy (صفت)
باد کرده ، موج مانند
bouffant (صفت)
باد کرده ، پف کرده ، بر امده
protuberant (صفت)
باد کرده ، برجسته ، بر امده ، محدب
ventricose (صفت)
باد کرده ، شکم دار ، متورم ، یک طرفه
turgid (صفت)
باد کرده ، متورم ، اماس دار ، متسع
tumid (صفت)
ورم کرده ، باد کرده ، متورم ، پر اب و تاب ، ورقلنبیده ، اماس کرده ، اماسیده
turgescent (صفت)
باد کرده ، متورم ، پرطمطراق ، اماس کننده

باد کرده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نامی به معنی سرزمین تور   • مترادف سختی   • معنی کلمه سختی   • بادکردگی در جدول   • مترادف باد کرده   • معنی کج   • مترادف کج   • معنی سختی در جدول   • معنی باد کرده   • مفهوم باد کرده   • تعریف باد کرده   • معرفی باد کرده   • باد کرده چیست   • باد کرده یعنی چی   • باد کرده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باد کرده
کلمه : باد کرده
اشتباه تایپی : fhn ;vni
آوا : bAdkarde
نقش : صفت
عکس باد کرده : در گوگل

آیا معنی باد کرده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )