برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1344 100 1

باروری

/bArvari/

مترادف باروری: ثمردهی، حاصلخیزی، زایایی

معنی باروری در لغت نامه دهخدا

باروری. [ وَ ] (حامص مرکب ) عمل بارور. آبستنی. حمل.

معنی باروری به فارسی

باروری
آبستنی
[fertility] [علوم سلامت] 1. امکان تولیدمثل فرزند زنده 2. در جمعیت نگاری (demography)، تولید واقعی فرزند زنده که در محاسبۀ آن مرده زایی و سقط در نظر گرفته نمی شود
[fertility regulation] [علوم سلامت] کاهش میزان باروری با گسترش پیشگیری از بارداری و تسهیل دسترسی به سقط
[fertility preservation] [علوم سلامت] حفظ توانایی بارور شدن و تسهیل سلامت باروری ازطریق آموزش و مشاوره و درمان
[fertility restorer line, restorer line] [زیست شناسی-ژن شناسی و زیست فنّاوری، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] رگه ای که ژن های هسته ای آن باروری را به رگه های نرعقیم میان یاخته ای بازمی گرداند و با رگۀ آ برای تولید بذر دورگه تلاقی داده می شود متـ . رگۀ آر R-line
[علوم سلامت] ← سلامت زادآوری
[علوم سلامت] ← فنّاوری کمک زادآوری
[age-specific fertility rate] [علوم سلامت] تعداد تولدهای زندۀ سالانه به ازای هر هزار زن در یک گروه سنی معین اختـ . میزان الف.س.ب. ASFR
[fertility rate] [علوم سلامت] تعداد کل تولدهای زنده در یک منطقه به تعداد جمعیت زنان همان منطقه که در سن باروری قرار دارند؛ این میزان به طور معمول به ازای هر هزار زن 15 تا 44 ساله بیان می شود
[general fertility rate] [علوم سلامت] تعداد تولدهای زنده به ازای هر هزار زن 15 تا 49 ساله در یک سال اختـ . میزان ع. ب ...

باروری در دانشنامه اسلامی

باروری ابرها و تلقیح آن ها به وسیله باد، عامل نزول باران می باشد و به این مسأله در برخی آیات اشاره رفته است.
باردار شدن ابرها به وسیله بادها:«و ارسلنا الریـح لوقح فانزلنا من السمآء مآء..؛ و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و شما خزانه دار آن نیستید.»
نزول باران پس از باروری ابرها
نزول باران از آسمان در پی تلقیح و بارور شدن ابرها:«و ارسلنا الریـح لوقح فانزلنا من السمآء مآء..؛ و بادها را باردارکننده فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم پس شما را بدان سیراب نمودیم و شما خزانه دار آن نیستید.»

باروری در دانشنامه ویکی پدیا

باروری
باروری یا زایندگی (انگلیسی: Fertility) به توانایی طبیعی تولید مثل گفته می شود. میزان کلی باروری به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری، عدد فرزندان متولدشده به ازای هر جفت (یا زوج)، فرد یا جمعیت را نشان می دهد. باروری با زایایی که امکان تولید مثل را نشان می دهد و به تولید گامت، بارورگری و به سرانجام رساندن بارداری وابسته است، تفاوت دارد. نقص در باروری، ناباروری خوانده می شود درحالی که نقص در زایایی، نازایی گفته می شود.
پیشگیری از بارداری
تنظیم خانواده
میزان کلی باروری
وازکتومی
باروری در انسان به عواملی چون تغذیه، رفتار جنسی، هم خونی، فرهنگ، غریزه، غدد درون ریز، زمان بندی، وضعیت اقتصادی، روش و سبک زندگی و هیجان ها بستگی دارد.
باروری ابرها به عنوان متداولترین و بهترین روش شناخته شده تعدیل آب و هوا، افزودن مواد به داخل یک ابر (با استفاده از «ژنراتورهای زمینی»(Ground Based Generators)، موشک (Rackets) و یا هواپیما) با هدف تقویت تشکیل و رشد «بلورهای یخ» (Ice Crystal) در ابرهای سرد (بیشتر حجم ابر در دمای زیر صفر درجه سلسیوس است) و رشد قطرک های درون ابرهای گرم (بیشتر حجم ابر دارای دمای بالای صفر درجه سلسیوس است) و درنتیجه افزایش بارش برف و یا باران می باشد. به عبارت دیگر باروری ابرها روشی جدید برای تأثیرگذاری بر روی ابرهای طبیعی است که در آن با استفاده از مواد شیمیایی آب بیشتری از ابر به شکل باران یا برف گرفته می شود.
آیین های باروری مراسم هایی مذهبی هستند که در آن ها رفتارهای جنسی و تولیدمثلی خواه به صورت نمادین یا واقعی، اجرا می شوند. این آیین ها در پهنه وسیعی از آسیای مرکزی تا بین النهرین و اروپای غربی و شمال آفریقا رایج بوده است. هدف این مراسم ها به دست آوردن خوراک و فرزندان فراوان و کنترل نیروهای غیرقابل پیش بینی طبیعت است. این مراسم ها به وسیله رقص، نیایش کردن، به کارگیری افسون و طلسم و اجرای نمایش های مقدس انجام می گبرند. این آیین ها ریشه در طبی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

باروری در دانشنامه آزاد پارسی

باروَری (fertilization)
باروَری
باروَری
(یا: لقاح) در تولیدمثل جنسی، اتحاد دو گامتیا یاخته های جنسی، غالباً تخمکو اسپرم، برای ایجاد تخم. در تخم اطلاعات وراثتی والدین ترکیب می شود. در خودباروری، گامت نر و ماده هر دو متعلّق به یک گیاه اند. در باروری متقاطع، گامت ها از دو گیاه متفاوت منشأ می گیرند. خودباروری در حیوانات نادر است و حتی حیوانات دوجنسیهم باروری متقاطع دارند. ادغام گامت ها باعث مخلوط شدن موادّ وراثتی نشأت گرفته از والدین می شود. برای جلوگیری از دوبرابرشدن اطلاعاتِ به ارث رسیده به هر نسل، هر گامت فقط نصف اطلاعات وراثتی را دارد و اصطلاحاً هاپلوئیداست. برای رسیدن به چنین یاخته ای، هنگام ایجاد گامت ها تعداد کروموزوم ها نصف می شود و با مخلوط شدن گامت ها، مقدار اطلاعات وراثتی به اندازه طبیعی، دیپلوئید، برمی گردد. گامت ها با نوعی تقسیم خاص، با نام میوز، پدید می آیند که هدف آن کاهش مقدار اطلاعات وراثتی است. این نوع تقسیم فقط در تشکیل گامت ها دیده می شود. در این نوع تقسیم، راه هایی برای مخلوط کردن ژن ها، پیش از تولید گامت ها، وجود دارد. بدین ترتیب، گامت هایی با ترکیب های متفاوت از ژنهای متنوع ایجاد می شوند (← انتخاب_طبیعی). در حشرات، پستانداران، خزندگان، و پرندگان، باروری در بدن جاندار ماده شکل می گیرد. در انسان، گامت های نر (یاختۀ اسپرم) در مهبلقرار داده می شوند. گامت ماده (تخمک) از تخمدانرها و وارد لولۀ تخم بر(لولۀ فالوپ) می شود. ادغام گامت های نر و ماده معمولاً در لولۀ تخم بر صورت می گیرد. در انسان، به ندرت دو یا چند گامت ماده هم زمان رها می شوند. مصرف داروهای باروری شیوع این حالت را افزایش می دهد. این حالت باعث دو یا چندقلویی می شود. تقسیم تخمِ بارور به روش میتوز نادر است. این امر باعث ایجاد دو یاخته می شود که هرکدام به فرد جدیدی تبدیل می شوند. این دوقلوها از نظر وراثتی همسان اند. در اکثر ماهی ها و دوزیستان و اغلب بی مهرگانآبزی، جنس نر و ماده گامت های خود را در محیط خارج رها می کنند و باروری در خارج از بدن صورت می گیرد. در بیشتر قارچ ها، گامت ها آزاد نمی شوند، ولی ریسه های والدین به طرف هم رشد می کنند و به هم می پیوندند تا باروری صورت گیرد. در گیاهان عالی تر، گرده افشانیقبل از لقاح صورت می گیرد. ...

ارتباط محتوایی با باروری

باروری در جدول کلمات

نماد باروری و برکت در سفره نوروزی
ماهی سرخ
نمادی از باروری و زایش در سفره نوروزی
سیب سرخ
نمادی از باروری و زایش در سفره هفت سین
سیب سرخ

معنی باروری به انگلیسی

fruition (اسم)
استنتاج ، برخورداری ، باروری ، تمتع ، میوه اوری
productivity (اسم)
سودمندی ، باروری ، حاصلخیزی
fecundity (اسم)
باروری ، حاصلخیزی
fertility (اسم)
باروری ، حاصلخیزی

معنی کلمه باروری به عربی

باروری
اثمار , خصوبة

باروری را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• افزایش قدرت باروری زنان   • افزایش باروری مردان   • معنی باروری   • تعریف باروری   • زمان باروری   • تقویت تخمک در زنان   • افزایش قدرت باروری در مردان   • چگونه تخمک را قوی کنیم   • مفهوم باروری   • معرفی باروری   • باروری چیست   • باروری یعنی چی   • باروری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باروری
کلمه : باروری
اشتباه تایپی : fhv,vd
آوا : bArvari
نقش : اسم
عکس باروری : در گوگل

آیا معنی باروری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )