برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1269 100 1

بارژس کاهن

معنی بارژس کاهن در لغت نامه دهخدا

بارژس کاهن. [ ژِ هَِ ] (اِخ ) دانشمند عربی دان فرانسوی و عضو روزنامه ٔ «برجیس » که در پاریس منتشر میشد. وی «تاریخ بنی زیان تونس » محمدبن عبداﷲ را با کتاب نظم الدرر و العقیان فی بیان شرف بنی زیان [ملوک تلمسان ] در سال 1852 م. ترجمه و چاپ کرد و نیز منتخبات دیگری از کتب عربی از قبیل فیض المدید متوفی و تاریخ بنی جلاب حاج سیدمحمد ادریسی را ترجمه و طبع کرده است. خاورشناس مذکور در ترجمه ٔ کتاب بغیةالرواد فی ذکر الملوک من عبدالواد ابن خلدون با بروسلارد همکاری نمود و اصل عربی و ترجمه ٔ آنرا در سه جزء در دو مجلد در الجزایر از سال 1904 تا 1912 م. منتشر کرد. (از فرهنگ خاورشناسان ص 55).

معنی بارژس کاهن به فارسی

بارژس کاهن
دانشمند عربی دان فرانسوی

بارژس کاهن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بارژس کاهن   • مفهوم بارژس کاهن   • تعریف بارژس کاهن   • معرفی بارژس کاهن   • بارژس کاهن چیست   • بارژس کاهن یعنی چی   • بارژس کاهن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بارژس کاهن
کلمه : بارژس کاهن
اشتباه تایپی : fhvCs ;hik
عکس بارژس کاهن : در گوگل

آیا معنی بارژس کاهن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )