انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1077 100 1

بازه

/bAze/

معنی بازه در لغت نامه دهخدا

بازه. [ زَ / زِ ] (اِ) پاچه :
کوه را زلزله چون کیک فتد در بازه
ابر را صاعقه چون سنگ فتد در قندیل.
انوری.
کیک در بازه ٔ من افکندی
وینکت سنگ در افتاده بسر.
انوری.
غمت آن لحظه بی اندازه افتد
که آندم کیکت اندر بازه افتد.
عطار.
و گویا لهجه ای در پازه و پاچه است که «پ » به «ب » و «چ » به «ز» تبدیل شده است. و رجوع به پاچه و پازه شود.

بازه. [ زَ / زِ ] (اِ) چوبی بود میانه نه دراز و نه کوتاه ، آن را دو دسته گویند. (فرهنگ اسدی چ اقبال ص 514) :
نشسته به صد خشم در کازه ای
گرفته بچنگ اندرون بازه ای .
خجسته (از فرهنگ اسدی ).
آنرا دو دستی گویند. (فرهنگ اوبهی ). بازه چوبی نه دراز و نه کوتاه که شتربانان دارند. (حاشیه ٔ احوال و اشعار رودکی ج 3 ص 1102 و 1148). چوبی که به دست گیرند و دودستی نیز گویند. (صحاح الفرس ) (شعوری ) (شرفنامه ٔ منیری ). عصا و چوبدست بزرگ. (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). چوب دستی. سردستی قلندران را هم میگویند. (برهان قاطع) :
آن مرده چیست آنکه برای ثواب او
پالیزبان به بازه ٔ چوپان رسید باز.
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری ).
سوزنیم مرد به اندازه کیر
تازه دل و غازه رخ و بازه کیر.
سوزنی.
|| شاه تیر. (رشیدی ). شاه تیر به اعتبار اینکه بازه ٔ اشجار است. (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). || شاخ درخت ، چه گویا بازوی آن است. (انجمن آرای ناصری ). || چوب کنده که از آن قپان و ترازو آویزند. (برهان قاطع). || چوب کنده فلک را گویند. (فرهنگ جهانگیری ). || باز باشد بمعنی باع عربی. (آنندراج ) (انجمن آرا) (جهانگیری ). بهمان معنی باز است که از سر این انگشت تا انگشت دیگر هنگام گشادگی دستها فاصله بوده باشد. (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). مقدار گشادگی میان هر دو دست را گویند چون دستها را از هم بگشایند و آنرا به عربی باع و به ترکی قلاج خوانند. (برهان قاطع) (جهانگیری ). باع یعنی مقدار دو دست گشاده و بدین معنی یازه (بیای حطی ) نیز گفته اند.
و منوچهری گوید :
آفرین زان مرکبی کو بشنود در نیم شب
بانگ پای مورچه در زیر چاه شست باز.
(از رشیدی ).
اسدی گوید :
چهی ژرف دیدند صدبازه راه
یکی چرخ گردنده بالای چاه.
مقدار باز کردن دست است. (شعوری ج 1 ص 192). || در جهانگیری فضای بین جدارین و خلأ بین جبلین که عبارت از کوی (کذا) و دره باشد. و بدین معنی لغتی است در باز بمعنی گشاده. (رشیدی ). فاصله ٔ میان دو دیوار و دو کوه. (شعوری ج 1ص 192) (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ). فاصله ٔ میان دو دیوار و دو کوه را نیز گویند که عبارت از کوچه و دره باشد. (برهان قاطع) (جهانگیری ). در تداول محلی خراسان ، فاصله ٔ وسیع میان دو کوه. || در تداول کرمان ، فاصله ٔ بین دو کرت زراعتی. || جنس مرغ باز را گویند. (رشیدی ج 1 ص 192). || فاصله ٔ میان دو بال پرندگان یا هواپیما . (لغات مصوبه ٔ فرهنگستان ).

بازه. [ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بیزکی بخش حومه ٔ شهرستان مشهد که در 50 هزارگزی شمال باختری مشهد و 12 هزارگزی شمال راه شوسه ٔ مشهد به قوچان در جلگه واقع است ، ناحیه ای است با آب و هوای معتدل و255 تن سکنه. آب آن از قنات تأمین میشود و محصول عمده ٔ آن غلات و چغندر و بنشن و شغل مردمش زراعت و راه آن ماشین رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).

بازه. [ زَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چناران بخش حومه ٔ شهرستان مشهد که در 50 هزارگزی شمال باختری مشهد و 12 هزارگزی شمال شوسه ٔ مشهد به قوچان در جلگه واقع است. آب و هوای آن معتدل و دارای 255 تن سکنه است. آب آن از قنات تأمین میشود و محصول عمده ٔ آن غلات و چغندر و بنشن ، شغل مردمش زراعت و مالداری و راه آن اتومبیل رو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).

بازه. [ زَ ] (اِخ ) نام قصبه ای است در حوزه ٔ غرناطه در اسپانیا که در 32 هزارگزی شمال شرقی شهر قادیس قرار دارد، جمعیت آن در حدود 8900 تن است. (از قاموس الاعلام ترکی ج 2).

بازه. [ زَ ] (اِخ ) نام شهری است در سرزمین سودان ، در ورای سواکن ، که از آنجا کبوتری خاص را بمکه می آورند. (معجم البلدان ).

معنی بازه به فارسی

بازه
( اسم ) ۱ - چوب دستی قلندران سر دستی. ۲ - چوب گنده که قپان و ترازو را از آن آویزند .
دهی از اسپانیا
[blank] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] عرصۀ جنگلی که به دلیل شرایط طبیعی بدون درخت یا بسیار کم درخت باقی مانده باشد
[interval] [ریاضی] مجموعۀ همۀ اعداد حقیقی بین دو عدد مفروض که ممکن است شامل یک یا هر دو عدد مفروض نیز باشد
دهی از مشخد
[partition of an interval] [ریاضی] در مورد یک بازۀ بسته مفروض، گردایه ای (collection) متناهی از زیربازه های بستۀ بازۀ مفروض که تنها در نقاط انتهایی خود با هم اشتراک دارند و اجتماعشان بازۀ مفروض است
ده از دهستان ایتیوند بخش دلفان شهرستان خرم آباد ٠ آب از قنات ٠ محصول غلات و لبنیات ٠ ساکنان این ده از طایف. ایتیوند می باشند ٠
دهیست از دهستان دو غائی بخش حومه شهرستان قوچان .
دهی است از دهستان خور خوره بخش دیواندره شهرستان سنندج .
( اسم ) ۱ - شاخه های خشک که از درخت برند . ۲ - پوست درخت .
پوست درخت یا شاخهای خشکی را گویند که از درخت بریده باشند .
صورتیست دیگر از شب یازه یا زنی که در شب هرزه گردی کند .

معنی بازه در فرهنگ معین

بازه
(زَ) ( اِ.) چوبدستی .
(زِ) ( اِ.) ۱ - فاصلة میان دو دیوار، پهنای کوچه . ۲ - فاصلة میان دو کوه ، دره .
(خُ. زِ) (اِمر.) شاخه های خشک که از درخت ببرند.

معنی بازه در فرهنگ فارسی عمید

بازه
= پاچه
چوب دستی ستبر.
۱. (ریاضی) مجموعه اعداد میان دو عدد فرضی.
۲. [قدیمی] فاصلۀ میان دو کوه، دره.
۳. [قدیمی] فاصلۀ میان دو دیوار.
۴. [قدیمی] پهنای کوچه.
۵. (کشاورزی) [قدیمی] مرزی که دو قطعه زمین یا دو کرته را از هم جدا می کند.
شاخه های خشکی که از درخت بریده باشند.
= شب پره

بازه در دانشنامه ویکی پدیا

بازه
بازه یا فاصله، زیرمجموعه پیوسته ای از اعداد حقیقی است که بر دو نوع فاصله محدود (کراندار) و فاصله نا محدود (بی کران) است.
بازه های کراندار، از دو طرف به دو عدد حقیقی محدود هستند.
بازه های بیکران، حداقل از یک طرف به بی نهایت(ها) منتهی می شوند.
برای نوشتن یک بازه از چپ به راست با یک کمانک ( ( ) (برای قسمت های باز) یا قلاب ( ) (برای قسمت های بسته) برای اتمام بازه مینویسم.
بازه (چناران)، روستایی از توابع بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان بیزکی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۱۳ نفر (۲۷خانوار) بوده است.
بازه اطمینان (به انگلیسی: Confidence Interval) برای تخمین یک پارامتر، بازه ای است که پارامتر با حداقل سطح احتمال معینی مانند 1 − α {\displaystyle 1-\alpha } عضو آن بازه است. به بیان ریاضی، فرض کنید داده x {\displaystyle \mathbf {x} } بر اساس توزیع احتمال P ( x | θ ) {\displaystyle P(\mathbf {x} |\theta )} با پارامتر θ {\displaystyle \theta } توزیع شده است و می خواهیم بر اساس n {\displaystyle n} نمونهٔ مشاهده شده از x {\displaystyle \mathbf {x} } یعنی X = { x 1 , … , x n } {\displaystyle \mathbf {X} =\{\mathbf {x} _{1},\ldots ,\mathbf {x} _{n}\}} بازه ای برای θ {\displaystyle \theta } بیابیم که با احتمال 1 − α {\displaystyle 1-\alpha } ، θ {\displaystyle \theta } عضو آن باشد. این بازه که با {\displaystyle } نمایش داده می شود —تا نشان دهد که کران بالا و پایین بازه تابعی از داده هستند— خواص زیر را ارضا می کند:
و
بازه حور، روستایی از توابع بخش احمدآباد شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان پیوه ژن قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱٬۳۵۸ نفر (۴۱۵خانوار) بوده است.
بازه عاشقان (رشتخوار)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان رشتخوار در استان خراسان رضوی ایران است.
این روستا در دهستان رشتخوار قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۶۹ نفر (۸۲خانوار) بوده است.
در آمار بیزی، بازه مورد قبول (یا بازه مورد قبول بیزی) بازه ای در دامنه یک توزیع احتمال پسین است که در تخمین بازه ای به کار می رود. تعمیم به مسائل چندمتغیره، همان ناحیه بیزی است. بازه های معتبر مشابه بازه اطمینان در استنباط فراوانی گرایانه اند، اگرچه فلسفه وجودی آن ها متفاوت است. بازه های بیزی، همانند پارامتر تخمین زده شده و ثابت، متغیرهای تصادفی اند، در حالی که بازه های اطمینان، با مرزهایشان به عنوان متغیر تصادفی و با پارامتر به عنوان مقداری ثابت برخورد می کنند.
انتخاب کوچک ترین بازه، که برای یک توزیع تک قیدی شامل انتخاب مقادیر بیشترین چگالی احتمال از جمله مد می شود.
انتخاب بازه ای که احتمال زیر بازه قرار گرفتن، برابر بالای بازه قرار باشد. ممکن است این بازه شامل +میانه (آمار)|میانه* نیز باشد.
با این فرض که میانگین جزو داده هاست، بازه به گونه ای انتخاب شود که میانگین نقطه مرکزی آن باشد.
مثلاً، در آزمایشی که توزیع عدم قطعیت پارامتر t را تعیین می کند، اگر احتمال قرارگرفتن t، در بازه بین ۳۵ و ۴۵، ۰٫۹۵ باشد، 35 ≤ t ≤ 45 {\displaystyle 35\leq t\leq 45} یک بازه مورد قبول ۹۵ درصد است.
در یک توزیع خلفی، بازه های مورد قبول منحصربه فرد نیستند. روش های توصیف یک بازه مورد قبول مناسب عبارتند از:
می توان انتخاب بازه مورد قبول را در چهارچوب نظریه انتخاب قرار داد، و در این حالت، یک بازه بهنیه، همواره بالاترین مجموعه چگالی احتمال خواهد بود.
بازه واحد در ریاضیات به بازهٔ بسته که شامل تمام اعداد حقیقی که بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر یا مساوی یک است، می شود. این بازه معمولاً با علامت I (حرف بزرگ I انگلیسی) نمایش داده می شود.
بازه
بردار واحد
ممکن است گاهی «بازه واحد» به بازه های دیگر میان عدد صفر و یک مانند (۰,۱]، به کار گرفته می شود.
بازه کلاغ، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی ایران است.
فهرست روستاهای ایران
این روستا در دهستان میان ولایت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
بلوط بازه، روستایی از توابع بخش کاکاوند شهرستان دلفان در استان لرستان ایران است.
این روستا در دهستان ایتیوند جنوبی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۷۰ نفر (۳۳خانوار) بوده است.
جولیو بازه (ایتالیایی: Giulio Base؛ زادهٔ ۶ دسامبر ۱۹۶۳) یک هنرپیشه، و کارگردان اهل ایتالیا است. وی از سال ۱۹۸۵ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به خاطرات عزیز اشاره کرد.
در علوم کامپیوتر، درخت بازه ای یک داده ساختار مرتب درختی برای نگهداری و ذخیره سازی بازه ها می باشد. می توان گفت این از درخت این امکان را فراهم می سازد تا همۀ بازه هایی را که با یک بازه یا نقطۀ خاص اشتراک دارند پیدا کنیم. درخت بازه ای به طور معمول برای پنجره دار کردن پرس و جوها به کار می رود. برای مثال، یافتن تمام راه های موجود بر روی یک نقشۀ کامپیوتری درون یک دید مستطیلی یا یافتن تمام نقاط قابل رویت درون یک چشم انداز سه بعدی. یک ساختار داده مشابه این داده ساختار، از درخت بخشی است. راه حل بدیهی این است که تمام بازه ها را ملاقات کرده و امتحان کنیم که آیا با نقطه یا بازه داده شده اشتراک دارند یا نه، که به theta(n) زمان نیاز دارد. (که n همان تعداد بازه های موجود در مجموعه است) از آنجایی که یک پرسش ممکن است تمام بازه ها را برگرداند، به طور مثال، اگر پرسش مورد نظر یک بازۀ بزرگ باشد که با همۀ بازه های موجود در مجموعه اشتراک داشته باشد، این به صورت مجانبی بهینه است؛ اگر که ما از الگوریتم های حساس به خروجی که در آن ها زمان اجرا بر اساس m (که همان تعداد بازه های تولید شده توسط پرس و جوست) بیان می شود استفاده کنیم می توانیم این فرایند را بهبود ببخشیم. درخت های بازه ای پویا هستند. آن ها اجازه درج و حذف بازه ها را می دهند. آن ها پرس و جو را در زمان O(logn) انجام می دهند. این در حالی است که زمان پیش پردازش برای ساخت این داده ساختار از O(nlogn) است (ولی فضای مصرف شده از O(n) است). اگر انتهای بازه ها در محدودۀ کوچکی قرار داشته باشند (مثلاً محدوده )، داده ساختارهای سریع تری با زمان پیش پردازش O(n) و زمان پرس و جوی O(1+m) وجود دارند که m بازه (شامل یک نقطه پرس و جو) را گزارش می کنند.
همه گره هایی که در سمت راست گره هایی قرار دارند که مقدار پایین آن ها از پایان بازه داده شده گذشته است.
همه گره هایی که ماکزیمم مقدار بالای آن ها زیر نقطه شروع بازه داده شده قرار دارد.
در یک حالت ساده، بازه ها با هم هیچ گونه اشتراکی ندارند و می توانند در یک درخت جستجوی دودویی ساده درج شده و در زمان O(logn) پرس و جو شوند. این در حالی است که با وجود اشتراک های دلخواه میان بازه ها، به هیچ عنوان امکان مقایسه دو بازه برای درج در درخت وجود ندارد. زیرا مرتب سازی ها بر حسب نقاط شروع یا پایان ممکن است متفاوت باشد. یک عملکرد ساده این خواهد بود که دو درخت موازی بسازیم. یکی مرتب شده بر حسب نقاط شروع و دیگری مرتب شده بر حسب نقاط انتهای هر بازه. این کار اجازۀ رها کردن نصف درخت را در O(logn) می دهد ولی نتیجه ها باید ادغام شوند که به O(n) زمان نیاز دارد. این راه حل به ما پرس و جوهایی در زمان O(n) = O(n + logn) می دهد که بهتر از راه حل بدیهی نیست.
پرس و جوها به زمان o(m + log(n)) نیاز دارند که در آن n تعداد کل بازه ها و m تعداد نتایج گزارش شده است. ساخت داده ساختار نیز به o(nlogn) زمان و O(n) فضا نیاز دارد.
به ما یک مجموعه n تایی از بازه ها در خط اعداد داده می شود و ما می خواهیم یک داده ساختار بسازیم که بتواند به صورت مؤثری همه بازه هایی را که با یک نقطه یا بازه اشتراک دارند بازیابی کند. ما با مشخص کردن محدوده کل بازه ها و تقسیم کردن آن در x_center (در عمل، x_center باید مشخص شود تا درخت را نسبتاً متعادل نگه داریم) شروع می کنیم. این فرایند سه مجموعه از بازه ها را تولید می کند: 1. بازه هایی که کاملاً در سمت چپ x_center قرار می گیرند که ما آن ها را S_left نام گذاری می کنیم. 2. بازه هایی که کاملاً در سمت راست x_center قرار می گیرند که ما آن ها را S_right نام گذاری می کنیم. 3. آنهایی که با x_center اشتراک دارند که ما آن ها را S_center می نامیم. بازه های S_left و S_rightنیز به طریق مشابه به صورت بازگشتی تقسیم می شوند تا زمانی که هیچ بازه ای باقی نماند. بازه هایی از S_center که با نقطۀ مرکزی تلاقی دارند در یک داده ساختار جداگانه مرتب می شوند که به گره های درخت بازه ای پیوند داده شده است. این داده ساختار از دو لیست تشکیل شده است: یکی شامل همه بازه هایی که بر حسب نقاط شروع شان مرتب شده اند و دیگری شامل همۀ بازه هایی که برحسب نقاط پایانشان مرتب شده اند. نتیجه، یک درخت ثالث است که هر گره شامل موارد زیر است: 1. یک نقطه مرکزی 2. یک اشاره گر به یک گره دیگر شامل همۀ بازه هایی که به طور کامل در سمت چپ نقطۀ مرکزی قرار می گیرند. 3. یک اشاره گر به یک گره دیگر شامل همۀ بازه هایی که به طور کامل در سمت راست نقطۀ مرکزی قرار می گیرند. 4. همۀ بازه های شامل نقطۀ مرکزی که بر اساس نقطۀ شروع شان مرتب شده اند. 5. همۀ بازه های شامل نقطۀ مرکزی که بر اساس نقطۀ پایان شان مرتب شده اند.
خاله بازه، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دیواندره در استان کردستان ایران است.
این روستا در دهستان چهل چشمه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۶۱ نفر (۴۲خانوار) بوده است.
سیگنال بازه (انگلیسی: Interval signal) یا سیگنال تنظیم مشخصه یا نشانک بازه صدا یا موسیقی مورد استفاده در پخش بین المللی و مورد استفاده توسط گویندگان ملی است و قبل از شروع برنامه یا در حین استراحت های میان برنامه ای بویژه در برنامه هایی که در چند زبان مختلف مخابره می شوند، کاربرد دارد. این امر برای دستیابی به چند هدف است:
به شنونده برای تنظیم کردن رادیوی خود روی موج صحیح ایستگاه کمک می کند. این امر بدین خاطر است که رادیوهای قدیمی یا ارزان پردازشگر فرکانس دیجیتال ندارند تا با آن بتوانند موج مورد نظر را پیدا کنند.
با این کار به دیگر ایستگاه ها اطلاع داده می شود که این فرکانس مورد استفاده است.
به عنوان شناسه ای برای ایستگاه است حتی اگر زبان مورد استفاده در پخش برای شنونده قابل فهم نباشد.
این روش در اروپا در دههٔ ۲۰ و ۳۰ میلادی و بر روی پخش طول موج کوتاه انجام شد. با ظهور سیستم های تنظیم دیجیتال، استفاده از سیگنال های بازه کاهش یافته است، اما هنوز ناپدید نشده است. سیگنال بازه در شبکه های تبلیغاتی ایالات متحده مورد استفاده قرار نگرفته است.
قنات بازه می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:
قنات بازه، خواف قناتی در روستای خیرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان خواف در استان خراسان رضوی
قنات بازه، مشهد قناتی در روستای گراخک از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه ازغد قناتی در روستای جا قرق از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه انجیر قناتی در روستای جاغرق از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه بالا قناتی در روستای مایان پایین از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه بالندر قناتی در روستای طرقدر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه تخدر قناتی در روستای گراخک از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه توسنجد قناتی در روستای گراخک از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه توه قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه چوبی دره قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه خانی قناتی در روستای خادر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه خوار قناتی در روستای مغان از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه دل جاغرق قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه دلنواز قناتی در روستای جاغرق از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه ریگی قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه زنبورگاه قناتی در روستای مغان از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه زیدخادم قناتی در روستای خادر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه سرچشمه قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه سعدون قناتی در روستای مغان از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه سماق قناتی در روستای بهارستان از توابع بخش دولت آباد شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی
قنات بازه سیاه حیدریه قناتی در روستای حصار از توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی
قنات بازه سیب قناتی در روستای طرقدر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه طرقدر قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه علیصدر قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه قلعه قناتی در روستای اسجیل از توابع بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوی
قنات بازه قلی قناتی در روستای عنبران از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه کلاته قناتی در روستای قره بیگ از توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی
قنات بازه کینگی، مشهد قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه کینگی، نیشابور قناتی در روستای حصار از توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی
قنات بازه گز قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه مجقدر قناتی در روستای خانرود از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه محمد قناتی در روستای خانرود از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه ملکا قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه نو قناتی در روستای قلعه وزیر از توابع بخش زبرخان شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی
قنات بازه نی قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه نی سفلی قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه ورد قناتی در روستای مایان وسطی از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه وزو قناتی در روستای چهارگوشلی از توابع بخش سرولایت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی
قنات بازه اولنگ قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه اینگوش قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه اینگویش قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه آورد قناتی در روستای جاغرق از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه باغ کریم قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه بذراکر قناتی در روستای گراخک از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه پایین قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه پشته بست قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه چشمه قناتی در روستای عنبران از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه حوض علیا قناتی در روستای خادر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه خوندر قناتی در روستای مغان از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه خوندربالا قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه دره کنگی قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه راه قناتی در روستای گلشن از توابع بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی
قنات بازه زشک قناتی در روستای کلاته آهن از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه زو قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه سرزآب قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه سره قناتی در روستای بسک از توابع بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی
قنات بازه شرون قناتی در روستای اسجیل از توابع بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوی
قنات بازه عقل قناتی در روستای عنبران از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه علی قناتی در روستای جاغرق از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه غفور قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه قبرستان قناتی در روستای خورش بر از توابع بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی
قنات بازه قلعه قناتی در روستای اسجیل از توابع بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوی
قنات بازه قوره قناتی در روستای نقندر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه کشت دره قناتی در روستای خانرود از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه کلان قناتی در روستای مغان از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه کوزن قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه کوشکوندر قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه گلها قناتی در روستای کنگ از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه گو، تربت حیدریه قناتی در روستای بایگ از توابع بخش بایگ شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی
قنات بازه گوشدره قناتی در روستای کنگ از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه لویران قناتی در روستای عنبران از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه مکان قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه نامدار قناتی در روستای طرقدر از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه نربو قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه نقندر قناتی در روستای ابرده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه نقندری قناتی در روستای برده از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
قنات بازه نقی ها قناتی در روستای گراخک از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی
گاه بازه (به انگلیسی: Chronozone) یا گاه (Chron) بخشی از زمان است که با یک رویداد مشخص آغاز شده و با رویدادی دیگر پایان می پذیرد. این رویدادها معمولاً با ناپدید شدن (انقراض) سنگواره های یک گونه که دارای پراکندگی گسترده بوده یا تغییر سریع گونه ها یا پیدایش گونه ها در پیشینه زمین شناختی شناخته می شود. پژوهشگران از گاه بازه ها یا گاه ها در بیان و تشریح مفاهیم مربوط به زمین شناسی، به ویژه در چینه شناسی و مباحث تعیین سن نسبی استفاده می کنند.
مقیاس زمانی زمین شناسی
زیاگان

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بازه در دانشنامه آزاد پارسی

بازِه (interval)
در ریاضیات، بازه ای از اعداد حقیقیعبارت است از مجموعه ای شامل همۀ اعداد بین دو عدد مفروض، موسوم به نقاط انتهایی بازه، به اضافۀ هر دو نقطۀ انتهایی یا یکی از آن ها و یا هیچ یک از آن دو. اگر بازه شامل هیچ یک از دو نقطۀ انتهایی اش نباشد، بازۀ باز، و اگر شامل هر دوی آن ها باشد، بازۀ بسته، و اگر فقط یکی از آن ها را دربر داشته باشد، بازۀ نیم بازیا نیم بستهنامیده می شود. اگر نقاط انتهایی بازه a و b باشند، بازۀ باز را به صورت (a,b) ، بازۀ بسته را به صورت ، و بازۀ نیم باز را به صورت (a,b] یا [a,b) ، بر حسب این که کدام نقطۀ انتهایی را دربر داشته باشد، نشان می دهند. در آمار، این اصطلاح به دامنه ای از مقادیر یا دسته ای از داده ها اطلاق می شود که بین دو مقدار مشخص قرار دارند.

بازه را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آتنا ١٧:٤٩ - ١٣٩٥/٠٧/٢٨
بازه. (منابع طبیعی و جنگل شناسی) عرصۀ جنگلی که به دلیل شرایط طبیعی بدون درخت یا بسیار کم درخت باقی مانده باشد. (منبع: لغتنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی). مترادف های این واژه در زبان انگلیسی «blank» و «opening» می باشند.
رجوع شود به بازه و همچنین بازه زمانی.
|

مجتبی عیوض صحرا ٠٠:٥٩ - ١٣٩٦/٠٣/٣٠
طیف!
|

نیک ١٢:١١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٨
مرحله، دوره، محدوده
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مرینت > footprint
Marjan > Prescription
Azal > Go wrong
محدثه فرومدی > all
محدثه فرومدی > followed
Maria > Built up
ERF.. > daydream
mina > in my early twenties

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بازه در ریاضی   • بازه یعنی چه   • معنی بازه   • تفاضل بازه ها   • انواع بازه ها   • اجتماع بازه ها   • اجتماع و اشتراک بازه ها   • بازه به انگلیسی   • مفهوم بازه   • تعریف بازه   • معرفی بازه   • بازه چیست   • بازه یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی بازه
کلمه : بازه
اشتباه تایپی : fhci
آوا : bAze
نقش : اسم
عکس بازه : در گوگل


آیا معنی بازه مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )