برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1272 100 1

بازگردانیدن

معنی بازگردانیدن در لغت نامه دهخدا

بازگردانیدن. [ گ َ دَ ] (مص مرکب ) رجعت دادن. اعاده دادن. بازفرستادن. واپس دادن. (ناظم الاطباء). رَجع. عودت دادن. ارجاع : اسماعیل را بنواخت و خلعت داد و به نیکوئی بازگردانید. (تاریخ سیستان ). مرا به نیکوئی با گروهی بزرگ از غلام و بنده بازگردانید. (تاریخ سیستان ). چون ترا بازگردانیدند مهره ها ساکن شدند. (تاریخ بیهقی ). جمله پیش من دویدند بر عادت گذشته و ندانستند که مرا به عذری باز باید گردانند. (تاریخ بیهقی ). رسول او را بخوبی بازگردانیدند. (تاریخ بیهقی ). چندانکه سعی کردند که او را بازگردانند نتوانستند. (قصص الانبیاء ص 199). رسولان را خلعت داد و بازگردانید. (قصص الانبیاء ص 166). و سگ در دنبال افتاد، هرچند بازگردانیدند نگردید. (مجمل التواریخ و القصص ). گفت اگر بدین جامه که پوشیده ام قناعت کنی دریغ نیست ، ملاح طمع کرد و کشتی بازگردانید. (گلستان ). || اصلاح کردن. (ناظم الاطباء). || باژگونه کردن. بدل کردن : و عثمان آن سال چهار رکعت نماز کرد، نماز عید... و چون نماز عید چهار رکعت کرد مردمان بر وی انکار کردند و گفتند سنت پیغمبر بازگردانید [یعنی عثمان ]. (ترجمه ٔ طبری بلعمی ). و از جمله ٔ حیلت اکره بر مساح یکی آن است که زمین را تقلیب کرده باشند و بازگردانیده. (تاریخ قم ص 110). || منجر کردن. منتهی کردن : نخست ضمادی رادع برنهند و به ضمادهای نرم کننده بازگردانند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). || ادا کردن. (ناظم الاطباء).

معنی بازگردانیدن در فرهنگ معین

بازگردانیدن
(گَ دَ) (مص م .) ۱ - مرجوع کردن . ۲ - پس فرستادن .

بازگردانیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضاآپادانا
استرداد .پس فرستادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بازگردانیدن   • مفهوم بازگردانیدن   • تعریف بازگردانیدن   • معرفی بازگردانیدن   • بازگردانیدن چیست   • بازگردانیدن یعنی چی   • بازگردانیدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بازگردانیدن
کلمه : بازگردانیدن
اشتباه تایپی : fhc'vnhkdnk
عکس بازگردانیدن : در گوگل

آیا معنی بازگردانیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )