برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1311 100 1

باطنیان

باطنیان در دانشنامه آزاد پارسی

باطِنیان
(یا: باطنیه) نام عمومیِ فرقی از شیعه، به ویژه اسماعیلیه. اینان با روش تأویل به معانی باطنی قرآن و احادیث توجه دارند و بحث عمده شان در باب اصولِ عقاید، مسئلۀ صفات خداست. به عقیدۀ باطنیان هر چیز ظاهر و باطنی دارد که ظاهر آن از اشارتی رمزی فراتر نمی رود و حقیقت در باطن آن پوشیده است. باطنیه بیش از آن که نامی برای فِرَقِ مذهبی باشد، گرایشی فکری است، چنان که برخی از متفکران، صوفیان و فیلسوفان را نیز باطنی خوانده اند. در آثار متکلمانِ باطنی تسلط آنان بر کلام و فلسفۀ اسلامی و معانی آیاتِ قرآن آشکار است.

باطنیان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی باطنیان   • مفهوم باطنیان   • تعریف باطنیان   • معرفی باطنیان   • باطنیان چیست   • باطنیان یعنی چی   • باطنیان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی باطنیان
کلمه : باطنیان
اشتباه تایپی : fhxkdhk
عکس باطنیان : در گوگل

آیا معنی باطنیان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )