برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1182 100 1

بالقوه

/belqovve/

مترادف بالقوه: فی نفسه

متضاد بالقوه: بالفعل

برابر پارسی: نهفته، خفته

معنی بالقوه در لغت نامه دهخدا

بالقوة. [ بِل ْ ق ُوْ وَ ] (ع ق مرکب ) (از: ب + ال + قوه ) مقابل بالفعل. بالاستعداد. اثری که در چیزی پنهان باشد و هنوز بروز نکرده باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به قوه شود.

معنی بالقوه به فارسی

بالقوه
به قوت، بحالت قوت، مقابل بالفعل
بقوت بحالت قوت مقابل بالفعل
بالاستعداد
[علوم جَوّ] ← تبخیر بالقوه
[potential vegetation] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] ← مونۀ زیستگاه
[potential evaporation,evaporative power, evaporation power,evaporative capacity, evaporation capacity, evaporativity] [علوم جَوّ] معیار مناسب بودن وضع هوا یا اقلیم برای فرایند تبخیر متـ . آهنگ تبخیر بالقوه potential evaporation rate
[potential evapotranspiration] [علوم جَوّ] مقدار تبخیر آب از سطحی با پوشش گیاهی کامل و یکنواخت و دارای آب کافی
[potential transpiration] [علوم جَوّ] مقدار اتلاف آب از گیاه یا سطح دارای پوشش گیاهی در شرایطی که آبِ خاک به اندازۀ کافی باشد
[potential density] [علوم جَوّ] چگالی بسته هوا هنگامی که به صورت بی دررو به تراز استاندارد 1000 هکتوپاسکال رسانده شود
[potential temperature] [علوم جَوّ] دمای بسته هوای خشک هنگامی که به صورت بی دررو به تراز استاندارد 1000 هکتوپاسکال رسانده شود
[potential capacity] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] ظرفیت یک حرکت خاص در نزدیکی تقاطع اصلی ـ فرعیِ بدون چراغ به فرض آنکه با سایر حرکات تداخل نداشته و دارای خط عبور مخصوص به خود باشد

معنی بالقوه در فرهنگ معین

بالقوه
(بِ لْ قُ وِّ) [ ع . بالقوه . ] (ق .) به قوت ، به حالت قوت . مق بالفعل .

معنی بالقوه در فرهنگ فارسی عمید

بالقوه
۱. ویژگی آنچه می تواند به وجود آید ولی هنوز به وجود نیامده.
۲. (قید) با امکان بروز در آینده.

معنی بالقوه به انگلیسی

potential (صفت)
نهانی ، پنهانی ، بالقوه ، ذخیرهای ، دارای استعداد نهانی
possible (صفت)
ممکن ، امکان پذیر ، محتمل ، شدنی ، میسر ، مقدور ، بالقوه
possibly (قید)
بالقوه

بالقوه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدیاسین
درون بودگی
فاطمه
بالفطر
مهدی اصلی
مثل جنینی که نه ماهیگیش را به اتمام رسانده آماده چشم گشودن به این جهان هست
غفار
سرشتی،نانمود،نهان،درونی
اشکان
توانا ، توانایی
توانایی باالقوه بالفعل شد
توانایی ها نمود یافتند
عارف
اثری است پنهان در آدما.
البرزا.
نیروی بروز نیافته، نیروی درونی متبلور شده.
فلک
بالقوه:
نیروی ذاتی وتکوینی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بالقوه چیست؟   • بالفعل دهخدا   • تعریف مشتری بالقوه و بالفعل   • مشتریان بالفعل و بالقوه   • معنی فارسی بالقوه   • تعریف مشتری بالفعل   • معنی کلمه بالفعل   • معني بالفعل   • معنی بالقوه   • مفهوم بالقوه   • تعریف بالقوه   • معرفی بالقوه   • بالقوه یعنی چی   • بالقوه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بالقوه
کلمه : بالقوه
اشتباه تایپی : fhgr,i
آوا : belqovve
نقش : قید
عکس بالقوه : در گوگل

آیا معنی بالقوه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )